hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

Welcome to HP Customer Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...
 • Information
  HP fraudulent caller alert - protect yourself from scams

  Learn what to do if you are contacted by fraudulent callers posing as HP representatives. This could be a scam; do not provide any personal information.

  View article

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

Komputery przenośne HP - Uaktualnienie do systemu Windows 7

Niniejszy dokument dotyczy komputerów przenośnych HP, które (a) są uaktualniane z systemu Windows Vista do Windows 7 przy użyciu pełnej wersji systemu Windows 7 lub (b) są uaktualniane do systemu Windows 7 przy pomocy instalacji niestandardowej.
W przypadku zakupu komputera między 26 czerwca 2009 i 31 stycznia 2010 ORAZ zamówienia dysku DVD z narzędziem Windows 7 Upgrade Assistant w firmie HP zapoznaj się z dokumentem Uaktualnienie systemu do Windows 7 za pomocą narzędzia HP Upgrade Assistant (w języku angielskim). Ten program zakończył się 1 marca 2010 i firma HP nie przyjmuje już zamówień na dyski DVD z uaktualnieniem.
Ważne informacje na temat instalowania systemu Windows 7
Istnieją dwie metody instalacji systemu Windows 7 na komputerze:
 • Uaktualnienie - czyli instalacja systemu Windows 7 zastępująca istniejący system Windows Vista. Większość istniejących programów, sterowników i osobistych plików jest dostępna po instalacji. Uaktualnienie można przeprowadzić wyłącznie wtedy, gdy na komputerze jest zainstalowany system Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business lub Ultimate Edition z dodatkiem Service Pack 1 lub 2.
 • Instalacja niestandardowa - czyli instalacja, podczas której przed rozpoczęciem instalacji systemu Windows 7 z partycji dysku twardego zostają usunięte wszystkie pliki. Przeprowadzenie instalacji niestandardowej systemu Windows 7 jest możliwe na komputerach spełniających minimalne wymagania sprzętowe. Po przeprowadzeniu instalacji niestandardowej nie będą dostępne żadne z wcześniejszych programów, sterowników ani plików. Przed rozpoczęciem instalacji ręcznej sporządź kopie zapasowe wszystkich istotnych plików!
Może zaistnieć potrzeba wysłania komputera przenośnego do serwisu po uaktualnieniu systemu operacyjnego z Windows Vista do Windows 7. W przypadku niektórych napraw serwisowych w komputerze przenośnym zostanie ponownie zainstalowany pierwotny system operacyjny Windows Vista. System Windows 7 zostanie usunięty z dysku twardego. Po przeprowadzeniu naprawy będzie wymagane ponowne zainstalowanie systemu Windows 7 przy pomocy wyżej wspomnianej metody Uaktualnienie i ponowne zainstalowanie licencjonowanych aplikacji.
Minimalne wymagania systemowe
Przed zainstalowaniem systemu operacyjnego Windows 7 upewnij się, że komputer spełnia następujące minimalne wymagania systemowe.
Minimalne wymagania sprzętowe
 • procesor 1 GHz lub szybszy, 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64)
 • 1 GB pamięci RAM (system 32-bitowy) lub 2 GB pamięci RAM (system 64-bitowy)
 • 16 GB wolnego miejsca na dysku twardym (system 32-bitowy) lub 20 GB (system 64-bitowy)
 • Karta graficzna zgodna z DirectX 9 ze sterownikiem WDDM 1.0 lub wyższym
Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Wymagania systemowe dla Windows 7 (w języku angielskim).
Wymagania odnośnie systemu operacyjnego
Instalując system Windows 7 w trybie instalacji niestandardowej, na dysku twardym nie musi być zainstalowany żaden system operacyjny. Instalacja niestandardowa usuwa wszystkie pliki zapisane na partycji dysku twardego, a następnie instaluje system Windows 7. Instalację niestandardową systemu Windows 7 można przeprowadzić, jeżeli na komputerze zainstalowany jest system operacyjny Windows XP, Windows Vista Home Edition, Windows Vista Starter Edition, wersja wstępna Windows 7 (beta lub RC) albo jakikolwiek inny system operacyjny.
Uaktualnienie do systemu Windows 7 możliwe jest tylko wówczas, gdy zainstalowany na twardym dysku system Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business lub Ultimate z dodatkiem Service Pack 1 lub 2 ma tę samą wersję językową co dysk z uaktualnieniem Windows 7.
Wersja systemu Vista zainstalowanego na komputerze
Umożliwia uaktualnienie do jednej z poniższych wersji Windows 7
Home Basic
Home Basic, Home Premium lub Ultimate
Home Premium
Home Premium lub Ultimate
Enterprise
Enterprise
Business
Professional, Enterprise lub Ultimate
Ultimate
Ultimate
Firma HP zapewnia wsparcie w postaci oprogramowania i aktualizacji tylko dla niektórych modeli komputerów przenośnych. Listę komputerów przenośnych HP dla firm obsługiwanych przez firmę HP można znaleźć w dokumencie Komputery przenośne HP - Modele obsługujące system Windows 7 (w języku angielskim). Listę komputerów przenośnych Presario i Pavilion można znaleźć w dokumencie Lokalizacja programów i sterowników po zmianie systemu operacyjnego na Windows 7 (w języku angielskim).
Korzystanie z dysku DVD z narzędziem HP Upgrade Assistant
Użytkownik może posiadać dysk DVD z narzędziem HP Upgrade Assistant. Dysk DVD zawiera większość oprogramowania i sterowników wymaganych do uaktualniania komputerów przenośnych HP do systemu Windows 7. Ten przydatny dysk jest dostarczany w zestawie uaktualnienia systemu Windows 7, jeśli uaktualnienie do systemu Windows 7 zostało zamówione w firmie HP.
Aby użyć dysku, patrz dokument Uaktualnienie systemu do Windows 7 za pomocą narzędzia HP Upgrade Assistant (w języku angielskim).
Przygotowanie komputera do systemu Windows 7
Wykonaj czynności w niniejszej części, aby przygotować komputer do zainstalowania systemu Windows 7.
Krok 1: Aktualizacja systemu BIOS
Wykonaj poniższe czynności, aby zaktualizować system BIOS w celu uniknięcia problemów związanych z instalacją.
 1. Włącz komputer i natychmiast po jego uruchomieniu naciśnij kilkakrotnie klawisz F10, aż do wyświetlenia ekranu narzędzia konfiguracji systemu BIOS.
 2. Zapisz numer wersji systemu BIOS znajdujący się na głównej stronie lub w dolnej części ekranu.
 3. Przejdź do witryny obsługi klienta HP (w języku angielskim), wybierz pozycję Oprogramowanie i sterowniki, a następnie wprowadź numer modelu swojego komputera, aby znaleźć przeznaczone dla niego oprogramowanie i sterowniki.
 4. Jeśli jest dostępne uaktualnienie systemu BIOS o wyższym numerze wersji, pobierz je i zainstaluj zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej.
Krok 2: Znalezienie oprogramowania i sterowników
Pobierz wszystkie dostępne uaktualnienia oprogramowania i sterowników. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Pobierz pakiety HP SoftPaq dla systemu Windows 7 i zapisz je na dysku USB lub nagraj na dysk CD/DVD.
 2. W przypadku uaktualniania przejdź do dokumentu pomocy Aktualizacja oprogramowania i sterowników za pomocą Windows Update (Windows 7, Vista, XP) (w języku angielskim) oraz zainstaluj wszystkie ważne i zalecane aktualizacje. Zainstaluj także uaktualnienia opcjonalne. Po zainstalowaniu aktualizacji systemu Windows ponownie uruchom komputer i kontynuuj instalowanie kolejnych aktualizacji systemu Windows, aż do wyświetlenia komunikatu „System Windows jest aktualny”. W przypadku korzystania z wersji systemu Windows Vista, która nie zawiera dodatku Service Pack 1 lub nowszego, zainstaluj dodatek Windows Vista Service Pack 1 (SP1). Nie ma potrzeby instalowania dodatku Windows Vista SP2.
 3. W przypadku uaktualnienia pobierz i zainstaluj najnowsze definicje programów antywirusowych i chroniących przed oprogramowaniem szpiegującym w posiadanym oprogramowaniu zabezpieczającym. Po zainstalowaniu najnowszych definicji użyj oprogramowania zabezpieczającego do przeprowadzenia skanowania pod kątem złośliwego oprogramowania. Napraw wszystkie ewentualne problemy znalezione przez oprogramowanie.
 4. W przypadku uaktualnienia pobierz i zainstaluj najnowsze dodatki HP SoftPaq dla systemu Windows Vista.
Krok 3: Odzyskiwanie i tworzenie kopii zapasowej ważnych plików
Jeśli ta czynność jeszcze nie została przeprowadzona, utwórz zestaw dysków do odzyskiwania systemu. Jeżeli podczas procesu uaktualnienia wystąpi problem, można skorzystać z dysków do odzyskiwania systemu w celu przywrócenia komputera do jego pierwotnego stanu. Jeśli nie można znaleźć dysków do odzyskiwania, patrz dokument Korzystanie z narzędzia HP Backup and Recovery Manager (w języku angielskim).
Do utworzenia kopii zapasowej plików systemu Windows i przeniesienia ich do systemu Windows 7 można skorzystać z narzędzia Centrum kopii zapasowych i przywracania firmy Microsoft lub narzędzia Łatwy transfer w systemie Microsoft Windows. Narzędzie Łatwy transfer w systemie Microsoft Windows jest dostarczane z systemem Windows 7 i jest zgodne z systemem XP oraz Vista. Firma Microsoft udostępniła uaktualnione wersje narzędzia Łatwy transfer w systemie Microsoft Windows dla systemu Vista i XP, które ułatwiają tworzenie kopii zapasowych plików.
Po zakończeniu procesu sprawdź, czy utworzenie kopii zapasowej zakończyło się pomyślne i czy można uzyskać dostęp do plików.
Więcej informacji na temat korzystania z Centrum kopii zapasowych i przywracania firmy Microsoft można znaleźć w dokumencie Odkryj system Windows: Centrum kopii zapasowych i przywracania systemu Windows (jęz. ang.).
W przypadku tworzenia kopii zapasowej plików przy użyciu innego oprogramowania należy najpierw sprawdzić, czy jest ono zgodne z systemem Windows 7. Wymagane jest także posiadanie kopii plików instalacyjnych oprogramowania na dysku USB lub dysku CD/DVD. Nie używaj oprogramowania kopii zapasowej niezgodnego z systemem Windows 7.
Instalacja systemu Windows 7
Skorzystaj z jednego z następujących zestawów czynności, aby zainstalować system Windows 7 w komputerze - Uaktualnienie lub Instalacja niestandardowa:
Uaktualnienie (wymaga odpowiedniej wersji systemu Vista)
 1. Zakup wersję systemu Windows 7 w tym samym języku, jaki jest aktualnie używany w systemie Windows Vista.
 2. Włóż instalacyjny dysk DVD do napędu DVD.
 3. Jeśli okno instalacyjne nie zostanie wyświetlone automatycznie, kliknij dwukrotnie ikonę pliku setup.exe na dysku DVD.
  Zostanie wyświetlony wstępny ekran systemu Windows 7.
 4. Kliknij przycisk Zainstaluj teraz.
  Figure : Pierwszy ekran instalacji
  Pierwszy ekran instalacji
 5. Wybierz swój język, jeśli jest dostępny na ekranie wyboru języka. Pozostałe ekrany instalacji są wyświetlane w wybranym języku.
  Figure : Ekran wyboru języka
  Ekran wyboru języka
 6. Wybierz odpowiedni język instalacji, lokalny czas i format waluty oraz klawiaturę lub metodę wprowadzania, a następnie kliknij przycisk Dalej. Wybrany język będzie językiem wyświetlanym przez system Windows 7.
  Figure : Ustawienia regionalne
  Ekran ustawień regionalnych
 7. Jeśli komputer jest połączony z Internetem, wybierz pozycję Przejdź do trybu online, aby pobrać najnowsze aktualizacje do zainstalowania (zalecane). W przeciwnym wypadku wybierz pozycję Nie pobieraj najnowszych aktualizacji do zainstalowania.
  Figure : Pobierz ważne aktualizacje do zainstalowania
  Ekran Pobierz ważne aktualizacje do zainstalowania
 8. W przypadku wyrażenia zgody na warunki umowy licencyjnej wybierz pozycję Akceptuję warunki, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 9. Wybierz pozycję Uaktualnienie
  Figure : Rodzaj instalacji
  Jakiego typu instalację chcesz wykonać?
 10. Zostanie wyświetlony raport zgodności. Zapoznaj się z wynikami na ekranie i wykonaj wymagane czynności. Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej.
  Figure : Raport zgodności
  Raport możliwości
 11. Po zakończeniu kopiowania plików przez program instalacyjny Windows komputer zostanie uruchomiony ponownie i proces uaktualnienia będzie kontynuowany.
 12. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po wyświetleniu ekranu aktywacji produktu wprowadź swój klucz produktu znajdujący się na naklejce z Certyfikatem Autentyczności.
  Figure : Wprowadź swój klucz produktu systemu Windows
  Pole klucza produktu systemu Windows
  Ta czynność jest bardzo ważna. Aby aktywować system Windows 7, należy wprowadzić swój klucz produktu. Jeśli w tym momencie klucz produktu nie zostanie wprowadzony, użytkownik ma 30 dni na wprowadzenie klucza produktu na ekranie informacyjnym systemu Windows. Certyfikat Autentyczności można znaleźć na opakowaniu dostarczonym z dyskiem uaktualnienia.
  Figure : Klucz produktu na naklejce z Certyfikatem Autentyczności
  Klucz produktu zakreślony na naklejce
 13. Kontroluj postęp instalacji aż do jej ukończenia. Nie uruchamiaj ponownie ani nie wyłączaj komputera aż do ukończenia procesu uaktualnienia i możliwości korzystania z menu Start systemu Windows 7.
  System Windows 7 został zainstalowany. Wykonaj poniższe czynności końcowe, aby zakończyć konfigurowanie komputera.
 1. Przejdź do dokumentu pomocy Aktualizacja oprogramowania i sterowników za pomocą Windows Update (Windows 7, Vista, XP) (w języku angielskim) oraz zainstaluj wszystkie ważne, zalecane i opcjonalne aktualizacje. Po wyświetleniu monitu uruchom komputer ponownie i powtórz tę czynność aż do wyświetlenia komunikatu „System Windows jest aktualny”.
 2. Przejdź na stronę www.hp.com/support i zainstaluj wszystkie pakiety HP SoftPaq dla systemu Windows 7. Informacje dotyczące uzyskania oprogramowania i sterowników dla systemu Windows 7 można znaleźć w dokumencie Lokalizacja programów i sterowników po zmianie systemu operacyjnego na Windows 7 (w języku angielskim).
 3. Uruchom oprogramowanie antywirusowe i skorzystaj z jego funkcji uaktualnienia, aby upewnić się, że zawiera najnowsze definicje wirusów, a następnie przeprowadź skanowanie systemu pod kątem wirusów.
Instalacja niestandardowa (przed instalacją usuwa wszystkie pliki)
 1. Zakup wersję systemu Windows 7 odpowiednią dla swoich potrzeb.
 2. Włóż dysk instalacyjny DVD do napędu DVD, a następnie wyłącz komputer.
 3. Włącz komputer, gdy dysk znajduje się w napędzie, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj teraz.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, wybierając następujące opcje:
  • Zaznacz opcję Przejdź do trybu online, aby pobrać najnowsze aktualizacje do zainstalowania, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
  • Sprawdź, czy została wybrana pozycja Niestandardowa (zaawansowane).
  • Wprowadź swój klucz produktu w celu aktywacji systemu Windows.
  • Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Cały proces zajmie godzinę lub dłużej.
 5. Kontroluj postęp instalacji aż do jej ukończenia. Nie uruchamiaj ponownie ani nie wyłączaj komputera aż do ukończenia procesu uaktualnienia i możliwości korzystania z menu Start systemu Windows 7.
  System Windows 7 został zainstalowany. Kontynuuj, wykonując poniższe czynności końcowe, aby zakończyć konfigurowanie komputera.
 1. Zainstaluj pakiety HP SoftPaq zapisane na dysku USB lub dysku CD/DVD. Podłącz do komputera urządzenie pamięci masowej USB lub umieść dysk CD/DVD, a następnie wyświetl okno zawierające te pliki. Kliknij dwukrotnie poszczególne pakiety SoftPaq, aby zainstalować uaktualnienia z firmy HP.
 2. Przejdź na stronę www.hp.com/support i zainstaluj wszystkie pakiety HP SoftPaq dla systemu Windows 7. Informacje dotyczące uzyskania oprogramowania i sterowników dla systemu Windows 7 można znaleźć w dokumencie Lokalizacja programów i sterowników po zmianie systemu operacyjnego na Windows 7 (w języku angielskim).
 3. Przejdź do dokumentu pomocy Aktualizacja oprogramowania i sterowników za pomocą Windows Update (Windows 7, Vista, XP) (w języku angielskim) oraz zainstaluj wszystkie ważne, zalecane i opcjonalne aktualizacje. Po wyświetleniu monitu uruchom komputer ponownie i powtórz tę czynność aż do wyświetlenia komunikatu „System Windows jest aktualny”.
 4. Zainstaluj oprogramowanie antywirusowe i skorzystaj z jego funkcji uaktualnienia, aby upewnić się, że zawiera najnowsze definicje wirusów, a następnie przeprowadź skanowanie systemu pod kątem wirusów.
Znane problemy, które mogą pojawić się podczas przeprowadzania aktualizacji
Poniższa tabela przedstawia listę znanych problemów, które należy rozwiązać przed lub w czasie przeprowadzania uaktualnienia do systemu Windows 7.
Przed rozpoczęciem procesu uaktualnienia wyłącz zaporę lub oprogramowanie zabezpieczeń, aby uniknąć konfliktów. Oprogramowanie zabezpieczeń należy zaktualizować do wersji zgodnej z systemem Windows 7.
Problem
Rozwiązanie lub sposób obejścia problemu
Oprogramowanie i zapory antywirusowe dla systemu Windows Vista może nie być zgodne z systemem Windows 7.
Oprogramowanie zapory i antywirusowe może obejmować: AVG. 8.0 Security Suite, McAfee Personal Firewall oraz Norton Internet Security 2008 i 2009.
Odinstaluj oprogramowanie i zapory antywirusowe, a następnie odwiedź stronę internetową producenta, aby przeprowadzić aktualizację do wersji oprogramowania zgodnej z systemem Windows 7.
Podczas uaktualniania systemu komputera HP Touch może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Wystąpił błąd przepełnienia bufora!
Program: ...ckard\TouchSmart\Media\Kernal\CLML\CLMLSvc.exe
Ten komunikat o błędzie można zignorować. Kliknij przycisk OK, aby kontynuować.
Znane problemy po przeprowadzeniu aktualizacji do systemu Windows 7
Poniższa tabela przedstawia listę znanych problemów oraz możliwe rozwiązania lub sposoby obejścia problemów po uaktualnieniu do systemu Windows 7.
  warning:
Przeprowadzenie instalacji niestandardowej może spowodować usunięcie partycji odzyskiwania systemu i programu HP Recovery Manager. W takim przypadku system operacyjny można odzyskać przy pomocy wcześniej utworzonych dysków do odzyskiwania systemu Vista lub przez zakupienie pełnej wersji żądanego systemu operacyjnego Windows.
Problemy ze sprzętem
Rozwiązanie lub sposób obejścia problemu
Sterowniki dźwięku układów dźwiękowych dla systemu Vista nie są zgodne z systemem Windows 7.
Zainstaluj najnowsze aktualizacje sterowników HP dla zainstalowanego systemu operacyjnego w posiadanym modelu komputera przenośnego ze strony internetowej Sterowniki i oprogramowanie.
lub
Zainstaluj najnowszy sterownik zgodny z systemem Microsoft Windows 7 zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w dokumencie pomocy Aktualizacja sterowników i oprogramowania za pomocą usługi Windows Update (Windows 7, Vista, XP) (w języku angielskim).
Sterownik HP Bluetooth dla systemu Windows 7 został zaktualizowany lub ulepszony.
Zainstaluj najnowsze aktualizacje sterowników HP dla zainstalowanego systemu operacyjnego w posiadanym modelu komputera przenośnego ze strony internetowej Sterowniki i oprogramowanie.
Sterowniki karty graficznej zainstalowane przez system Windows 7 mogą mieć ograniczoną funkcjonalność.
Karta graficzna wymaga aktualizacji oprogramowania sprzętowego i sterownika.
Sterowniki karty graficznej mogą obejmować urządzenia graficzne NVIDIA oraz układy NVIDIA.
Zainstaluj najnowsze aktualizacje sterowników HP dla zainstalowanego systemu operacyjnego w posiadanym modelu komputera przenośnego ze strony internetowej Sterowniki i oprogramowanie lub ze strony internetowej producenta urządzenia wideo.
Sterownik klawiatury do urządzenia All-in-One dla systemu Windows 7 został zaktualizowany lub ulepszony.
Zainstaluj najnowsze aktualizacje sterowników HP dla zainstalowanego systemu operacyjnego w posiadanym modelu komputera przenośnego ze strony internetowej Sterowniki i oprogramowanie.
Starsze sterowniki Sieci LAN (Realtek) mogą powodować występowanie problemów zgodności.
Sterownik Sieci LAN (NVIDIA) może spowalniać uruchamianie systemu.
W zależności od posiadanego modelu, komputer przenośny może być wyposażony w jeden z następujących urządzeń sieciowych:
 • Broadcom
 • Intel
 • Realtek
 • NVIDIA
Zainstaluj najnowsze aktualizacje sterowników HP dla zainstalowanego systemu operacyjnego i typu urządzenia sieciowego w posiadanym modelu komputera przenośnego ze strony internetowej Sterowniki i oprogramowanie.
lub
Zainstaluj najnowszy sterownik zgodny z systemem Microsoft Windows 7 zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w dokumencie pomocy Aktualizacja sterowników i oprogramowania za pomocą usługi Windows Update (Windows 7, Vista, XP) (w języku angielskim).
Sterownik HP Touch obsługuje wyłącznie funkcję pojedynczego dotyku w systemach Windows Vista oraz Windows 7.
Zainstaluj najnowsze aktualizacje sterowników HP dla zainstalowanego systemu operacyjnego w posiadanym modelu komputera przenośnego ze strony internetowej Sterowniki i oprogramowanie.
Problemy z oprogramowaniem
Rozwiązanie lub sposób obejścia problemu
Podczas próby uaktualnienia systemu Windows Vista do Windows 7 proces uaktualnienia zatrzymuje się na poziomie 62%.
Zastosuj automatyczną funkcję Napraw i ponów próbę uaktualnienia.
Po uaktualnieniu do systemu Windows 7 zainstalowanie wymienionego poniżej oprogramowania przy pomocy narzędzia do odzyskiwania programów w HP Recovery Manager nie będzie możliwe:
 • Corel Paint Shop Pro X2
 • CyberLink LabelPrint
 • CyberLink PowerDirector
 • CyberLink Power2Go
 • CyberLink PowerStarter
W zależności od posiadanego modelu, zainstaluj najnowsze oprogramowanie HP ze strony internetowej Sterowniki i oprogramowanie.
Program CyberLink YouCam nie jest zgodny.
Zainstaluj oprogramowanie HP MediaSmart MVP dla zainstalowanego systemu operacyjnego w posiadanym modelu komputera przenośnego ze strony internetowej Sterowniki i oprogramowanie.
Kategoria Urządzenia i drukarki wyświetla urządzenia wewnętrzne, które nie powinny być wyświetlane.
Pobierz i zainstaluj pakiet Softpaq aktualizacji urządzeń i drukarek ze strony Sterowniki i oprogramowanie.
Narzędzie HP Help and Support może nie działać prawidłowo lub podawać niedokładne informacje.
Zainstaluj oprogramowanie HP Advisor i HP Support Assistant ze strony internetowej Sterowniki i oprogramowanie.
Gry HP wymagające klucza produktu mogą przestać działać:
Po uaktualnieniu systemu operacyjnego zainstaluj ponownie gry ze strony internetowej WildTangent i użyj istniejącego klucza produktu otrzymanego wraz z zakupionymi grami.
Poniższe programy HP MediaSmart 2.x nie będą działały prawidłowo.
 • Oprogramowanie HP MediaSmart 2.x
 • HP MediaSmart DVD 2.x
 • HP MediaSmart TV
 • HP MediaSmart Internet TV
 • HP MediaSmart Webcam
MediaSmart 3.x dla Windows 7 jest pakietem sześciu programów. Zainstaluj programy odpowiednie dla posiadanego komputera przenośnego ze strony internetowej Sterowniki i oprogramowanie.
HP System Recovery: naciśnięcie klawisza F11 w czasie uruchamiania systemu nie działa.
Nie można uruchomić narzędzia HP System Recovery z menu Start systemu Windows.
Zainstaluj poprawkę programu instalacyjnego aktualizacji Recovery Manager dla systemu Microsoft Windows 7 dla posiadanego komputera przenośnego ze strony internetowej Sterowniki i oprogramowanie.
Jeśli program HP System Recovery zostanie uruchomiony po aktualizacji systemu do Windows 7, spowoduje on przywrócenie pierwotnego systemu operacyjnego Windows Vista w komputerze przenośnym.
Przeprowadź odzyskiwanie przy pomocy dysków do odzyskiwania lub naciśnij kilkakrotnie klawisz F11 podczas uruchamiania systemu.
Oprogramowanie HP Update zostało zaktualizowane lub ulepszone dla Windows 7.
Pobierz program HP Advisor i HP Support Assistant ze strony internetowej Sterowniki i oprogramowanie.
Dodatkowe klawisze funkcyjne klawiatury nie działają lub działają nieprawidłowo.
Migracja do RAID może spowodować problemy z integralnością danych systemowych.
Przed użyciem narzędzia migracji do RAID w systemie Windows 7 zainstaluj najnowszą zgodną wersję oprogramowania RAID ze strony internetowej Sterowniki i oprogramowanie.
Niektóre przyciski pilota zdalnego sterowania programu Media Center mogą przestać działać.
Zaktualizuj oprogramowanie pilota zdalnego sterowania HP do najnowszej wersji ze strony internetowej Sterowniki i oprogramowanie.
Niektóre tunery telewizyjne dla Windows Vista mogą nie być zgodne z systemem Windows 7.
Zainstaluj najnowszy sterownik zgodny z systemem Microsoft Windows 7 zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w dokumencie pomocy Aktualizacja sterowników i oprogramowania za pomocą usługi Windows Update (Windows 7, Vista, XP) (w języku angielskim).
lub
Zainstaluj program HP MediaSmart TV 3.x dla systemu operacyjnego Windows 7 w posiadanym modelu komputera przenośnego ze strony internetowej Sterowniki i oprogramowanie.
Aplikacje systemu Windows nie będą działały:
 • Galeria fotografii
 • Windows Mail
 • Windows Movie Maker
 • MuVee Video Editor
Pobierz następujące programy Microsoft Windows Live (TM) dla systemu Windows 7 ze strony internetowej firmy Microsoft:
 • Messenger
 • Poczta
 • Galeria fotografii
 • Writer
 • MovieMaker
 • Family Safety
 • Pasek narzędzi

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Ask the community!


Support Forum

Support Forum

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Country: Flag United States

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...