hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

Welcome to HP Customer Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...
 • Information
  HP fraudulent caller alert - protect yourself from scams

  Learn what to do if you are contacted by fraudulent callers posing as HP representatives. This could be a scam; do not provide any personal information.

  View article

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

Komputery stacjonarne HP i Compaq - Uaktualnienie systemu do Windows 7

Niniejszy dokument dotyczy komputerów stacjonarnych HP i Compaq.
Firma HP pragnie udzielać swoim klientom pomocy w uaktualnieniu systemu komputerów HP i Compaq do Windows 7. Niniejszy dokument dotyczy instalacji systemu Windows 7 na komputerach stacjonarnych HP i Compaq. Zawiera on instrukcje opisujące proces instalacji systemu.
  caution:
Przed instalacją systemu Windows 7 należy wykonać kopie zapasowe istotnych plików oraz sprawdzić, czy dostępne są płyty HP do odzyskiwania systemu!
Ważne informacje dotyczące instalacji systemu Windows 7
Istnieją dwie metody instalacji systemu Windows 7 na komputerze.
 • Uaktualnienie - czyli instalacja systemu Windows 7 zastępująca istniejący system Windows Vista. Większość istniejących programów, sterowników i osobistych plików jest dostępna po instalacji. Uaktualnienie można przeprowadzić wyłącznie wtedy, gdy na komputerze jest zainstalowany system Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business lub Ultimate Edition z dodatkiem Service Pack 1 lub 2.
 • Instalacja niestandardowa - czyli instalacja, podczas której przed rozpoczęciem instalacji systemu Windows 7 z partycji dysku twardego zostają usunięte wszystkie pliki. Przeprowadzenie instalacji niestandardowej systemu Windows 7 jest możliwe na komputerach spełniających minimalne wymagania sprzętowe. Po przeprowadzeniu instalacji niestandardowej nie będą dostępne żadne z wcześniejszych programów, sterowników ani plików. Przed przeprowadzeniem instalacji niestandardowej należy koniecznie wykonać kopię zapasową ważnych plików!
Minimalne wymagania systemowe
Instalacja systemu Windows 7 jest możliwa, jeżeli komputer spełnia poniższe minimalne wymagania systemowe.
Minimalne wymagania sprzętowe
 • Procesor 1 GHz lub szybszy, 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64)
 • 1 gigabajt (GB) pamięci RAM (system 32-bitowy) lub 2 gigabajty (GB) pamięci RAM (system 64-bitowy)
 • 16 GB wolnego miejsca na dysku twardym (system 32-bitowy) lub 20 GB (system 64-bitowy)
 • Karta graficzna DirectX 9 ze sterownikiem WDDM 1.0 lub wyższym
Aby sprawdzić, czy komputer jest zgodny z systemem Windows 7, zapoznaj się z artykułem Wymagania systemu Windows 7 w witrynie firmy Microsoft.
Wymagania dotyczące systemu operacyjnego
Instalując system Windows 7 w trybie instalacji niestandardowej na dysku twardym nie musi być zainstalowany żaden system operacyjny. Instalacja niestandardowa usuwa wszystkie pliki zapisane na partycji dysku twardego, a następnie instaluje system Windows 7. Instalację niestandardową systemu Windows 7 można przeprowadzić, jeżeli na komputerze zainstalowany jest system operacyjny Windows XP, Windows Vista Home Edition, Windows Vista Starter Edition, wersja wstępna Windows 7 (beta lub RC) albo jakikolwiek inny system operacyjny.
Aby przeprowadzić Uaktualnienie systemu do Windows 7, na dysku twardym komputera musi być zainstalowany system Windows Vista Home Basic, Home Premium, Enterprise, Business lub Ultimate z dodatkiem Service Pack 1 lub 2. Język płyty z uaktualnieniem do systemu Windows 7 i język zainstalowanego na komputerze systemu Vista muszą być jednakowe.
Wersja systemu Vista zainstalowanego na komputerze
Uaktualnienie do jednej z poniższych wersji Windows 7
Home Basic
Home Basic, Home Premium lub Ultimate
Home Premium
Home Premium lub Ultimate
Enterprise
Enterprise
Business
Professional, Enterprise lub Ultimate
Ultimate
Ultimate
Korzystanie z płyty DVD z narzędziem HP Upgrade Assistant
Jeśli użytkownik wziął udział w Programie opcjonalnego uaktualnienia firmy HP i otrzymał dysk DVD, na dysku tym znajduje się większość oprogramowania i sterowników niezbędnych do uaktualnienia komputerów stacjonarnych HP i Compaq oraz komputerów TouchSmart do systemu Windows 7. Dysk ten był udostępniany w ramach zestawu do uaktualnienia do systemu Windows 7, jeśli zamówiono uaktualnienie systemu od firmy HP.
  note:
Zamówienia na bezpłatne aktualizacje w ramach Programu opcjonalnego uaktualnienia systemu do Windows 7 firmy HP nie są już przyjmowane.
Aby użyć tej płyty, włóż ją do napędu, gdy uruchomiony jest system Windows Vista i postępuj zgodnie z wyświetlanymi informacjami. Po pomyślnym zainstalowaniu systemu Windows 7 ponownie włóż płytę do napędu, aby uzyskać najnowsze aktualizacje.
Użycie tej płyty pozwoli skrócić czas wyszukiwania oprogramowania i sterowników. Posiadanie płyty DVD HP Upgrade Assistant nie jest jednak konieczne. Nie zawiera ona także wszystkich dostępnych aktualizacji dla wszystkich komputerów HP.
  note:
W przypadku korzystania z płyty DVD HP Upgrade Assistant, po przeprowadzeniu uaktualnienia do systemu Windows 7 nie należy łączyć się z Internetem. Odłącz od komputera kabel sieci lokalnej, nie ustawiaj konfiguracji sieci bezprzewodowej LAN i nie próbuj połączyć się z Internetem za pośrednictwem modemu. Połączenie z Internetem należy nawiązać dopiero po ukończeniu Etapu 3: Czynności poinstalacyjnych, czyli uruchomienia HPUA poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony na pulpicie i po ponownym uruchomieniu komputera. Zapobiegnie to ewentualnym konfliktom sterowników i oprogramowania podczas aktualizacji za pomocą płyty DVD HP Upgrade Assistant oraz aplikacji Windows Update i HP Update.
Przygotowanie komputera do uaktualnienia systemu do Windows 7
Aby przygotować komputer do instalacji systemu Windows 7, wykonaj poniższe czynności.
  note:
Jeśli użytkownik wziął udział w programie opcjonalnego uaktualnienia systemu do Windows 7 firmy HP i dysponuje Płytą DVD HP Upgrade Assistant, należy umieścić płytę w napędzie i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Krok 1: Zaktualizuj system BIOS
Aby zaktualizować system BIOS i uniknąć problemów z instalacją, wykonaj poniższe czynności.
 1. Włącz komputer i natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz F10, aż do wyświetlenia ekranu narzędzia konfiguracji systemu BIOS. W przypadku niektórych komputerów zamiast klawisza F10 należy nacisnąć F1.
 2. Zanotuj wersję systemu BIOS podaną na stronie głównej (nie tą wyświetlaną u dołu ekranu).
 3. Wejdź na stronę internetową wsparcia technicznego HP (http://www.hp.com/support), wybierz Oprogramowanie i sterowniki, a następnie wpisz numer modelu swojego komputera, aby znaleźć przeznaczone dla niego aktualizacje oprogramowania i sterowników.
 4. W przypadku gdy dostępna jest aktualizacja systemu BIOS o wyższym numerze poprawki, pobierz ją i zainstaluj zgodnie z instrukcjami, które znajdziesz na stronie internetowej.
Dodatkowe informacje na temat aktualizacji BIOS można znaleźć w dokumencie Aktualizacja systemu BIOS.
Krok 2: Znajdź wersje oprogramowania i sterowników dla systemu Windows 7
Pobierz wszystkie dostępne aktualizacje oprogramowania i sterowników w następujący sposób:
 1. Pobierz ze strony HP aktualizacje oprogramowania i sterowników systemu Windows 7 dla Twojego komputera (tzw. pakiety SoftPaq) i zapisz je w napędzie USB lub na płycie. Więcej informacji na temat pobierania oprogramowania ze strony HP można znaleźć w dokumencie Pobieranie oprogramowania i sterowników.
 2. W przypadku uaktualniania przejdź do dokumentu Aktualizacja oprogramowania i sterowników za pomocą Windows Update oraz zainstaluj wszystkie ważne i zalecane aktualizacje. Należy zainstalować także aktualizacje opcjonalne. Po zainstalowaniu aktualizacji systemu Windows ponownie uruchom komputer i kontynuuj instalowanie kolejnych aktualizacji systemu Windows, aż do wyświetlenia komunikatu „System Windows jest aktualny”. Korzystając z wersji systemu Windows Vista bez dodatku Service Pack 1 lub wyższego, zainstaluj dodatek Windows Vista Service Pack 1 (SP1). Instalacja dodatku Windows Vista SP2 nie jest konieczna.
 3. Przeprowadzając uaktualnienie, pobierz i zainstaluj najnowsze definicje programów antywirusowych i antyszpiegowskich dla posiadanego oprogramowania zabezpieczającego. Po zainstalowaniu najnowszych definicji użyj oprogramowania zabezpieczającego do przeprowadzenia skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania. Następnie rozwiąż wszelkie zidentyfikowane problemy.
    note:
  W przypadku korzystania z programu antywirusowego AVG 8.0 konieczne jest dokonanie uaktualnienia tego programu do wersji zgodnej z Windows 7, aby zachować jego bieżącą subskrypcję. Program AVG 8.0 jest instalowany na komputerach HP Firebird i nie jest zgodny z systemem Windows 7.
 4. Przeprowadzając uaktualnienie, pobierz i zainstaluj najnowsze pakiety HP SoftPaq dla systemu Windows Vista. Więcej informacji na temat pobierania oprogramowania HP znajduje się w dokumencie Pobieranie oprogramowania i sterowników.
Krok 3: Utwórz płyty odzyskiwania i kopie zapasowe ważnych plików
Jeżeli do tej pory zestaw płyt do odzyskiwania systemu nie został jeszcze utworzony, należy zrobić to teraz. Jeżeli podczas procesu uaktualnienia wystąpi problem, płyt odzyskiwania systemu będzie można użyć w celu przywrócenia pierwotnej konfiguracji oprogramowania komputera. Jeżeli nie możesz znaleźć płyt odzyskiwania, zapoznaj się z dokumentem Szukasz płyt odzyskiwania?
Sporządź kopie zapasowe wszystkich istotnych plików. Wszystkie pliki zapisane na dysku twardym komputera można skopiować na płyty CD, DVD lub inne zewnętrzne nośniki pamięci. W celu utworzenia kopii zapasowej plików systemu Windows i przeniesienia ich do systemu Windows 7 można skorzystać z Centrum kopii zapasowych i przywracania Microsoft lub narzędzia Łatwy transfer w systemie Windows. Narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows jest dostarczane z systemem Windows 7 i jest zgodne z systemem XP oraz Vista. Firma Microsoft udostępniła zaktualizowane wersje narzędzia Łatwy transfer w systemie Microsoft Windows dla systemu Vista i XP, które ułatwiają proces tworzenia kopii zapasowej plików.
Po zakończeniu procesu sprawdź, czy kopie zapasowe zostały utworzone pomyślne i czy można uzyskać dostęp do plików w zainstalowanym aktualnie systemie operacyjnym.
Więcej informacji na temat korzystania z narzędzia Łatwy transfer w systemie Windows można znaleźć w witrynie firmy Microsoft na stronie Windows Easy Transfer (w języku angielskim).
Więcej informacji na temat korzystania z Centrum kopii zapasowych i przywracania firmy Microsoft można znaleźć w witrynie firmy Microsoft na stronie Explore the features: Windows Backup and Restore Center (Odkryj system Windows: Centrum kopii zapasowych i przywracania systemu Windows) (w języku angielskim).
Nie należy korzystać z oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych, które nie jest zgodne z systemem Windows 7! W przypadku tworzenia kopii zapasowej plików przy użyciu innego oprogramowania należy najpierw sprawdzić, czy jest ono zgodne z systemem Windows 7. Potrzebne będą również kopie plików instalacyjnych oprogramowania zapisane w napędzie USB lub na płycie.
Krok 4: Sprawdź, czy szyfrowanie napędów BitLocker Drive Encryption jest wyłączone
Niektóre wersje systemu Windows Vista posiadają narzędzie szyfrowania dysków BitLocker Drive Encryption. W przypadku instalacji systemu Windows 7 na komputerze z systemem Windows Vista należy pamiętać o wyłączeniu szyfrowania dysków BitLocker Drive Encryption.
W systemie Windows Vista słowo wyłączenie oznacza tymczasowe zawieszenie zabezpieczenia BitLocker bez odszyfrowywania dysku. Wyłączenie zabezpieczenia BitLocker powoduje zawieszenie mechanizmów uwierzytelniania używanych przez BitLocker i użycie czystego klucza w celu umożliwienia dostępu do dysku.
 1. Kliknij kolejno Starti Panel sterowania.
 2. Kliknij przycisk Bezpieczeństwo.
 3. Jeżeli szyfrowanie dysków BitLocker Drive Encryptionnie jest wyświetlone na prawym panelu, Twoja wersja systemu Windows Vista nie posiada tej funkcji.
 4. Jeżeli szyfrowanie dysków BitLocker Drive Encryption znajduje się na prawym panelu, kliknij je.
 5. Jeżeli stan Wyłączone znajduje się pod sekcją Woluminy, BitLocker jest wyłączony.
 6. Jeżeli stan Włączone znajduje się pod sekcją Woluminy, BitLocker jest włączony i trzeba go wyłączyć. Aby wyłączyć BitLocker, kliknij polecenie Wyłącz BitLocker, a następnie Wyłącz ochronę.
 7. Po zakończeniu aktualizacji do Windows 7, otwórz program Eksplorator Windows, kliknij prawym przyciskiem myszy napęd, a następnie wybierz polecenie Wznów ochronę. Spowoduje ono przywrócenie sposobów uwierzytelniania programu BitLocker i usunie czysty klucz.
Znane problemy, które mogą wystąpić podczas uaktualniania systemu
Rozwiązanie niektórych problemów może być konieczne przed lub podczas aktualizacji. Poniższe informacje mogą pomóc w ustaleniu problemów, które mogą dotyczyć Twojego komputera.
Instalacja systemu Windows 7
Aby zainstalować system Windows 7 na komputerze, skorzystaj z jednej z poniższych procedur: Uaktualnienia lub Instalacji niestandardowej:
Możliwości rozbudowy
 1. Po wyświetleniu pulpitu Windows włóż płytę instalacyjną DVD do napędu DVD.
 2. Jeżeli okno instalacyjne nie zostanie wyświetlone automatycznie, dwukrotnie kliknij plik setup.exe na płycie DVD.
  Wyświetlony zostanie wstępny ekran systemu Windows 7.
 3. Kliknij opcję Zainstaluj teraz.
  Figure : Pierwszy ekran instalacji
   Początkowy ekran z zaznaczoną opcją Zainstaluj teraz
 4. Wybierz swój język, jeżeli wyświetlony zostanie ekran wyboru języka. Wersja językowa pozostałych ekranów instalacji będzie zgodna z wybranym językiem.
  Figure : Ekran wyboru języka
   Ekran wyboru języka używanego podczas instalacji
 5. Wybierz język, który chcesz zainstalować, czas lokalny i format waluty oraz klawiaturę lub metodę wprowadzania, a następnie kliknij Dalej. Wybrany język będzie językiem wyświetlanym w systemie Windows 7.
  Figure : Ustawienia regionalne
   Ekran zmiany ustawień regionalnych: języka, godziny i waluty oraz klawiatury
 6. Jeżeli komputer jest połączony z Internetem, wybierz pozycję Przejdź do trybu online, aby pobrać najnowsze aktualizacje do zainstalowania (zalecane). W przeciwnym wypadku wybierz opcję Nie pobieraj najnowszych aktualizacji do zainstalowania.
  Figure : Pobierz ważne aktualizacje do zainstalowania
   Ekran wyboru najnowszych aktualizacji do pobrania przy instalacji systemu Windows 7.
 7. W przypadku wyrażenia zgody na warunki umowy licencyjnej wybierz pozycję Akceptuję warunki, a następnie kliknij Dalej.
 8. Wybierz opcję Uaktualnienie.
  Figure : Rodzaj instalacji
   Opcje wyboru Uaktualnienia lub Instalacji niestandardowej
 9. Wyświetlony zostanie raport zgodności. Zapoznaj się z wynikami przedstawionymi na ekranie i wykonaj wymagane czynności. Po zakończeniu kliknij Dalej.
  Figure : Raport zgodności
   Ekran raportu zawierający listę programów, które nie mogą zostać uaktualnione lub nie działają prawidłowo w systemie Windows 7
 10. Po zakończeniu kopiowania plików przez program instalacyjny Windows komputer zostanie uruchomiony ponownie i proces uaktualnienia będzie kontynuowany.
 11. Postępuj zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie. Po wyświetleniu ekranu aktywacji produktu wpisz klucz produktu, znajdujący się na Certyfikacie autentyczności firmy Microsoft.
  Figure : Wpisz klucz produktu systemu Windows
  Pole klucza produktu
  Czynność ta jest bardzo ważna. Wprowadzenie klucza produktu jest konieczne do aktywowania systemu Windows 7. Aby kontynuować proces uaktualnienia, wprowadzenie klucza na tym etapie nie jest jeszcze konieczne. Jeżeli jednak aktywacja systemu Windows nie zostanie przeprowadzona w ciągu 30 dni, wyłączone zostaną pewne istotne funkcje systemu Windows 7, np. aktualizacje Windows. Naklejka Certyfikatu autentyczności znajduje się na opakowaniu, w którym dostarczono płytę uaktualnienia. Naklejenie Certyfikatu autentyczności na komputer umożliwi łatwy dostęp do niego w przyszłości.
  Figure : Klucz produktu na naklejce Certyfikatu autentyczności
  Klucz produktu na naklejce Certyfikatu autentyczności
 12. Kontroluj postęp instalacji regularnie, aż do momentu jej ukończenia. Nie uruchamiaj ponownie ani nie wyłączaj komputera, aż do ukończenia procesu uaktualnienia i uzyskania możliwości korzystania z menu Start systemu Windows 7.
    note:
  W przypadku wystąpienia problemów po ponownym uruchomieniu systemu Windows Vista kliknij znajdującą się na pulpicie ikonę Raport zgodności z systemem Windows, aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi znanych problemów zgodności oprogramowania, które mogą uniemożliwiać pomyślne ukończenie uaktualnienia.
    note:
  Jeżeli wydaje się, że proces uaktualnienia został zatrzymany w trakcie „Transferowania plików i ustawień...”, pozostaw komputer włączony do następnego dnia (przez około 12 godzin). Jeżeli proces uaktualnienia zatrzyma się na tym ekranie, wyłącz komputer, przytrzymując przez 5 sekund przycisk zasilania. Następnie ponownie uruchom komputer i pozwól, aby proces uaktualniania powrócił do systemu Windows Vista. Ponów próbę uaktualnienia, upewniwszy się, że wszystkie urządzenia peryferyjne poza myszą, klawiaturą i monitorem zostały odłączone od komputera. Jeżeli to nie rozwiąże problemu, zapoznaj się z dokumentami wsparcia firmy Microsoft Operacja uaktualniania do systemu Windows 7 przestaje odpowiadać (zawiesza się) na etapie 62% lub Po przeprowadzeniu próby uaktualnienia systemu Windows Vista do Windows 7 komputer wciąż uruchamia się ponownie (w języku angielskim).
 13. Postępuj zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie. Korzystając z płyty DVD HP Upgrade Assistant, pomiń ekran konfiguracji połączenia internetowego.
  System Windows 7 zostanie zainstalowany. Aby ukończyć konfigurację komputera, wykonaj poniższe czynności końcowe.
 14. Korzystając z płyty DVD HP Upgrade Assistant, wykonaj następujące czynności:
  1. Nie należy łączyć się z Internetem! Odłącz od komputera kabel sieciowy i nie próbuj łączyć się z siecią bezprzewodową. Jest to bardzo istotne i pozwoli uniknąć konfliktów pomiędzy narzędziami HP Upgrade Assistant, Windows Update oraz HP Update.
  2. Dwukrotnie kliknij ikonę HP Upgrade Assistant na pulpicie.
  3. Postępuj zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie.
  4. Po zakończeniu pracy narzędzia HP Upgrade Assistant ponownie uruchom komputer.
  5. Skonfiguruj połączenie z siecią i połącz się z Internetem.
 15. Zapoznaj się z dokumentem pomocy Aktualizacja oprogramowania i sterowników za pomocą Windows Update oraz zainstaluj wszystkie ważne, zalecane i opcjonalne aktualizacje. Ponownie uruchom komputer, gdy wyświetlony zostanie odpowiedni monit i kontynuuj aktualizowanie do momentu wyświetlenia przez usługę Windows Update komunikatu „System Windows jest aktualny”
 16. Wejdź na stronę www.hp.com/support i zainstaluj wszystkie pakiety HP SoftPaq dla systemu Windows 7.
 17. Uruchom antywirusowe oprogramowanie zabezpieczające i skorzystaj z opcji aktualizacji, aby sprawdzić, czy oprogramowanie posiada najnowsze definicje wirusów. Po zaktualizowaniu definicji wirusów przeskanuj komputer w poszukiwaniu wirusów.
Instalacja niestandardowa (przed instalacją usuwa wszystkie pliki)
 1. Włóż płytę instalacyjną DVD do napędu DVD, a następnie wyłącz komputer.
 2. Włącz komputer, gdy płyta znajduje się w napędzie, a następnie kliknij opcję Zainstaluj teraz.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, wybierając następujące opcje:
  • Wybierz polecenie Przejdź do trybu online, aby pobrać najnowsze aktualizacje... i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
  • Upewnij się, że wybrana zostanie opcja Instalacja niestandardowa (zaawansowane).
  • Wpisz klucz produktu w celu aktywowania systemu Windows.
  • Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Cały proces może trwać godzinę lub dłużej.
 4. Kontroluj postęp instalacji regularnie, aż do momentu jej ukończenia. Nie uruchamiaj ponownie ani nie wyłączaj komputera, aż do ukończenia procesu uaktualnienia i uzyskania możliwości korzystania z menu Start systemu Windows 7.
  System Windows 7 zostanie zainstalowany. W celu ukończenia konfiguracji komputera wykonaj poniższe czynności końcowe.
 5. Zainstaluj pakiety HP SoftPaq zapisane wcześniej w napędzie USB lub na płycie CD/DVD. Podłącz do komputera urządzenie pamięci masowej USB lub umieść w napędzie płytę CD/DVD, a następnie otwórz okno, aby przejrzeć zapisane pliki. Dwukrotnie kliknij każdy pakiet SoftPaq, aby zainstalować aktualizacje HP.
 6. Zapoznaj się z dokumentem pomocy Aktualizacja oprogramowania i sterowników za pomocą Windows Update oraz zainstaluj wszystkie ważne, zalecane i opcjonalne aktualizacje. Ponownie uruchom komputer, gdy wyświetlony zostanie odpowiedni monit i kontynuuj aktualizowanie do momentu wyświetlenia komunikatu „System Windows jest aktualny”.
 7. Uruchom antywirusowe oprogramowanie zabezpieczające i skorzystaj z opcji aktualizacji, aby sprawdzić, czy oprogramowanie posiada najnowsze definicje wirusów. Po zaktualizowaniu definicji wirusów przeskanuj komputer w poszukiwaniu wirusów.
Znane problemy występujące po aktualizacji lub instalacji Windows 7
Niektóre problemy muszą zostać rozwiązane po aktualizacji lub instalacji Windows 7. Poniższa lista pomoże w ustaleniu problemów dotyczących Twojego komputera.
Często zadawane pytania
Problem, który występuje na moim komputerze, nie znajduje się na liście znanych problemów. Co należy zrobić?
Informacje podane w niniejszym dokumencie nie obejmują wszystkich możliwych problemów, które można napotkać. W przypadku problemów z określonym oprogramowaniem lub komponentem sprzętowym należy spróbować poszukać informacji na stronach internetowych firmy HP i innych, używając do wyszukiwania zwrotu „Windows 7” oraz nazwy oprogramowania lub sprzętu. Pomocne w rozwiązywaniu problemu mogą również okazać się informacje dostępne na stronach internetowych producentów oprogramowania lub sprzętu.
Forum Microsoft Answers (w języku angielskim)
Procedura uaktualnienia do Windows 7 została rozpoczęta, ale później przywrócony został system Windows Vista. Co należy zrobić w tej sytuacji?
Odłącz wszystkie podłączone urządzenia poza klawiaturą, myszką oraz monitorem, a następnie spróbuj ponownie. Jeżeli problem występuje nadal, przed rozpoczęciem uaktualnienia odinstaluj zaawansowane oprogramowanie, takie jak programy antywirusowe/zabezpieczające oraz aplikacje służące do zarządzania ochroną plików. Po przeprowadzeniu uaktualnienia systemu odszukaj wersje odinstalowanego oprogramowania zgodne z Windows 7.
Co należy zrobić, jeżeli dla używanego przeze mnie systemu nie ma dostępnych żadnych sterowników ani aktualizacji oprogramowania (Softpaq)?
Sprawdzaj regularnie, czy dostępne są nowe sterowniki. Więcej informacji na temat wyszukiwania oprogramowania i sterowników można znaleźć w dokumencie Pobieranie oprogramowania i sterowników.
Co należy zrobić, jeżeli po uaktualnieniu do Windows 7 napęd CD/DVD nie jest dostępny?
Po uaktualnieniu należy przynajmniej jednokrotnie uruchomić ponownie komputer. Jeżeli system w dalszym ciągu nie wykrywa napędów, zapoznaj się z informacjami zawartymi w dokumencie System Windows 7 nie wykrywa napędu CD/DVD.

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Ask the community!


Support Forum

Support Forum

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Country: Flag United States

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...