hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

Welcome to HP Customer Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...
 • Information
  HP fraudulent caller alert - protect yourself from scams

  Learn what to do if you are contacted by fraudulent callers posing as HP representatives. This could be a scam; do not provide any personal information.

  View article

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

Drukarki HP Deskjet - Czyszczenie i konserwacja drukarek HP Deskjet seria 900

Wprowadzenie
W tym dokumencie zawarto informacje na temat czyszczenia i konserwacji drukarek HP Deskjet z serii 900c oraz wkładów atramentowych. Z uwagi na zamieszczone w nim szczegółowe instrukcje zaleca się wydrukowanie tego dokumentu.
Konserwacja drukarek HP Deskjet seria 900c
Drukarki HP Deskjet z serii 900c nanoszą tusz na papier w postaci dokładnie kontrolowanej drobnej mgiełki. Dlatego też z czasem na obudowie drukarki mogą się pojawić plamy tuszu. Zastosuj się do poniższych wskazówek, aby je usunąć:
 • Nie należy czyścić elementów wewnątrz obudowy drukarek HP Deskjet z serii 900c. Należy uważać, aby do wnętrza drukarki nie przedostał się żaden płyn.
 • Smugi, plamy i/lub zaschnięty atrament można usunąć z zewnętrznych powierzchni drukarki przy użyciu miękkiej ściereczki zwilżonej wodą. Nie należy stosować domowych środków czyszczących ani detergentów. Jeśli do czyszczenia drukarki został użyty domowy środek czyszczący lub detergent, należy wytrzeć zewnętrzną powierzchnię drukarki za pomocą miękkiej ściereczki zwilżonej wodą.
 • Nie należy smarować metalowego pręta, po którym przesuwa się karetka kaset drukujących. Głośny dźwięk towarzyszący przesuwaniu się karetki w obu kierunkach jest zjawiskiem normalnym.
Czyszczenie wkładów atramentowych HP Inkjet może poprawić jakość druku. Jeśli na wydruku brakuje linii lub punktów, wykonaj czynności opisane w sekcji "Rozwiązywanie problemu brakujących linii lub punktów" poniżej.
Jeśli na wydruku widać zacieki z tuszu, kliknij tutaj, by przejść do sekcji "Usuwanie smug".
Rozwiązywanie problemu brakujących linii lub punktów
Jeśli na wydruku tekstu lub grafiki brakuje linii bądź punktów (patrz: ilustracja poniżej), należy przeczyścić wkłady:
Figure : Brakujące linie lub punkty
Wkłady atramentowe można czyścić za pomocą programu HP Toolbox lub przycisku dostępnego na przednim panelu drukarek HP Deskjet seria 900c.
  note:
Nie należy czyścić wkładów atramentowych, jeżeli nie jest to konieczne, ponieważ powoduje to niepotrzebne zużywanie tuszu i skraca czas żywotności wkładów.
  note:
Użytkownicy, którzy zainstalowali drukarkę HP Deskjet seria 900c sieciowo, nie mają dostępu do oprogramowania HP Toolbox. W takim przypadku należy posłużyć się przyciskiem na przednim panelu drukarki.
Microsoft(R) Windows
 1. Kliknij Start, Programy, HP Deskjet 900c series, a następnie HP Deskjet 900c series Toolbox.
 2. W zakładce Printer Sevices (Usługi drukarki) kliknij przycisk Clean the Print Cartridges (Wyczyść wkłady drukujące). Pojawi się okno dialogowe Wyczyść wkłady drukujące.
 3. Kliknij przycisk Wyczyść.
 4. Wydrukowana zostanie strona pozwalająca ocenić efekty pierwszego czyszczenia. Jeżeli jakość wydruku jest dobra, kliknij Done (Gotowe). Kliknij polecenie Intermediate Clean (Czyszczenie pośrednie), żeby wykonać dokładniejsze czyszczenie i przejść do kolejnej czynności.
 5. Wydrukowana zostanie kolejna strona pozwalająca ocenić efekty pierwszego czyszczenia. Jeżeli jakość wydruku jest dobra, kliknij Done (Gotowe). Kliknij przycisk Prime (Czyszczenie zaawansowane), żeby wykonać najdokładniejsze czyszczenie wkładów i przejść do następnej czynności.
 6. Wydrukowana zostanie trzecia strona pozwalająca ocenić jakość czyszczenia zaawansowanego. Jeżeli jakość wydruku jest dobra, kliknij Done (Gotowe). Kliknij Clean Again (Wyczyść ponownie), żeby ponownie wyczyścić wkłady drukujące. Jeśli po wykonaniu tej czynności wkłady nadal są zbrudzone, oznacza to, że prawdopodobnie doszło do ich uszkodzenia i należy je wymienić.
Macintosh
 1. Kliknij dwukrotnie ikonę HP Deskjet 900 series Utility (Narzędzie HP Deskjet seria 900) znajdującą się w folderze Narzędzia, w głównym katalogu na dysku twardym.
 2. Kliknij znajdujący się na panelu przycisk Clean (Wyczyść), a następnie kolejny przycisk Clean (Wyczyść) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Czyszczenie pojemników przy użyciu panelu przedniego w drukarkach HP Deskjet seria 900c
 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, a następnie naciśnij dwukrotnie przycisk anulowania.
 2. Wydrukowana zostanie strona pozwalająca ocenić efekty pierwszego czyszczenia. Jeśli jakość wydruku wciąż jest niska, przejdź do kolejnego kroku.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Trzymając go, naciśnij dwukrotnie przycisk Anuluj, a następnie jednokrotnie przycisk Wznów.
 4. Wydrukowana zostanie kolejna strona pozwalająca ocenić efekty czyszczenia pośredniego. Jeśli jakość wydruku wciąż jest niska, przejdź do kolejnego kroku.
 5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Trzymając go, naciśnij dwukrotnie przycisk Anuluj, a następnie dwukrotnie przycisk Wznów.
 6. Wydrukowana zostanie trzecia strona pozwalająca ocenić jakość czyszczenia zaawansowanego.
Jeśli przeczyszczenie wkładów nie poprawi jakości druku, może to oznaczać niski stan atramentu we wkładach atramentowych HP Inkjet. Użytkownicy, którzy mają dostęp do oprogramowania narzędziowego HP Toolbox, mogą sprawdzić poziom tuszu we wkładach, uruchamiając program HP Toolbox i klikając zakładkę Estimated Ink Level (Szacowany poziom atramentu). Jeśli to konieczne, należy wymienić wkłady HP Inkjet na nowe. Zdarza się, że cząsteczki kurzu mieszają się z tuszem, powodując powstawanie smug. Jeśli czyszczenie wkładów nie rozwiąże tego problemu, wykonaj czynności opisane w kolejnej sekcji.
Usuwanie smug
Jeśli drukarka HP Deskjet seria 900c jest używana w pomieszczeniach, gdzie powstaje wiele kurzu, smugi atramentu na wydruku mogą być wynikiem akumulacji pyłków wewnątrz drukarki.
Figure : Smugi atramentu
Wśród zanieczyszczeń mogą się znaleźć: kurz, włosy, włókna z dywanu lub odzieży. Czyszczenie dwóch obszarów drukarek HP Deskjet seria 900c to niezwykle prosty sposób na zapobieganie powstawaniu smug:
 • Wkłady atramentowe HP
 • Karetka drukująca HP
Potrzebne materiały
Do wykonania poniższych czynności potrzebne są następujące materiały:
 • Waciki na patyczku lub dowolny inny miękki materiał, który nie pozostawia włókien (np. czysta bawełniana szmatka lub chusteczka).
 • Woda destylowana, filtrowana lub mineralna (woda z kranu może zawierać zanieczyszczenia, które mogą spowodować uszkodzenie wkładów drukujących).
 • Kartki brudnopisu lub ręczniki papierowe, na których zostaną umieszczone wkłady atramentowe HP Inkjet.
    caution:
  Zachowaj ostrożność, żeby nie pobrudzić rąk lub odzieży tuszem.
Wyjmowanie wkładów HP Inkjet
 1. Włącz drukarkę HP Deskjet seria 900c i podnieś górną pokrywę. Wkłady przesuną się na środek drukarki.
 2. Po przesunięciu wkładów do środka drukarki HP Deskjet seria 900c, wyjmij przewód zasilający z tylnej części drukarki.
 3. Wyjmij wkłady i połóż je szerszą stroną na wcześniej przygotowanym papierze.
    warning:
  Kasety drukujące, zarówno nowe, jak i zużyte, należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
    caution:
  Wkłady HP Inkjet po wyjęciu nie powinny pozostawać poza drukarką HP Deskjet seria 900c dłużej niż 30 minut.
Czyszczenie wkładów HP Inkjet
 1. Chwyć górną część czarnego wkładu HP Inkjet.
 2. Zwilż czysty wacik bawełniany wodą destylowaną i odciśnij jej nadmiar.
 3. Wyczyść część przednią i krawędzie wkładu, jak pokazano na rysunku. Nie wycieraj płyty dyszy (patrz: rysunek 3).
  Figure : Czyszczenie wkładu drukującego
    caution:
  Podczas czyszczenia należy zwrócić szczególną uwagę, by nie przecierać dysz znajdujących się na spodzie wkładu, ani też miedzianych przewodów z tyłu karetki drukującej. Dotykanie tych elementów wkładów HP Inkjet może skutkować zapychaniem się tuszu, awariami lub niestabilnym przewodzeniem prądu.
 4. Podnieś wkład do światła, by sprawdzić, czy na przedniej części lub krawędziach nie widać włókien. Jeśli są tam jakiekolwiek włókna, potwórz czynności 2-3.
 5. Powtórz czynności 1-4 z wkładem Tri-Color HP Inkjet. Aby uniknąć zanieczyszczeń, wykorzystaj do tego czysty, nawilżony wacik.
Czyszczenie gniazda dokowania wkładu HP Inkjet
 1. Umieść drukarkę HP Deskjet seria 900c na wysokości wzroku.
 2. Sprawdź, gdzie znajduje się gniazdo dokowania wkładów HP Inkjet.
 3. Posługując się czystym, nawilżonym wacikiem, wytrzyj spodnią część każdej ścianki gniazdka, ponieważ w miejscach tych mogą się osadzać włókna i stykać się z papierem (patrz: rysunek 4). Powtarzaj czynność do chwili, gdy na czystym waciku nie osadza się już tusz.
Figure : Czyszczenie gniazda dokowania wkładu atramentowego
Ponowny montaż wkładów HP Inkjet
 1. Zamocuj wkłady HP Inkjet w drukarce HP Deskjet seria 900c i zamknij jej górną pokrywę.
 2. Umieść papier w podajniku.
 3. Ponownie podłącz przewód zasilania do tylnej części drukarki HP Deskjet seria 900c.
 4. Wykonaj następujące czynności, żeby wydrukować stronę testową:
  • Jeżeli korzystasz z komputera z systemem Microsoft Windows, uruchom program HP Deskjet 900c series Toolbox, przejdź do zakładki Printer Services, następnie wybierz polecenie Print a test page (Wydrukuj stronę testową).
  • Jeżeli używasz komputera Macintosh, kliknij dwukrotnie ikonę HP Deskjet 900 series Utility (Narzędzie HP Deskjet seria 900) znajdującą się w folderze Utilities (Narzędzia), w głównym katalogu na dysku twardym. Przejdź do zakładki Test, a następnie kliknij przycisk Test.
  • W sieci lokalnej: naciśnij i przytrzymaj przycisk wznowienia drukowania przez około cztery sekundy przy włączonej drukarce HP Deskjet seria 900c.
     note:
   Jeśli na wydrukach nadal pojawiają się smugi, powtarzaj wszystkie czynności do chwili, gdy wydruk będzie czysty. Dodatkowe porady dotyczące konserwacji sprzętu można znaleźć na http://www.hp.com/support/home_products.
   Aby zapewnić optymalną pracę urządzenia HP Deskjet seria 900c, producent zaleca stosowanie wyłącznie akcesoriów HP przeznaczonych dla drukarek HP Deskjet. Producent nie udziela gwarancji na swoje urządzenia w przypadku wystąpienia szkód wynikających z modyfikacji lub ponownego napełniania wkładów. Numery wkładów drukujących HP Inkjet dla drukarek HP Deskjet seria 900c: Czarny wkład atramentowy HP seria 51645 oraz trójkolorowy wkład drukujący HP seria C6578.

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Ask the community!


Support Forum

Support Forum

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Country: Flag United States

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...