Підтримка користувачів НР - База знань

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Дії
Завантаження...

hp-share-print-widget-portlet

Дії
Завантаження...
 • Інформація
  Дізнайтесь, як перейти на Windows 11

  Посібник з оновлення Windows 11

  Інформація

  Виправте та вирішіть проблему з оновленням Windows 10 на комп'ютері або принтері HP. Натисніть тут

  Інформація

  The website is under updating / веб-сайт оновлюється

 • Відгук

HP UPD — Зберіть цю інформацію, перш ніж звертатися до служби підтримки

Перш ніж звертатися до служби технічної підтримки, щоб повідомити про можливу проблему в універсальному драйвері принтера для Windows, спочатку зберіть таку інформацію для забезпечення ефективності рішення.

Крок 1. Визначення версії драйвера UPD

Визначте версію драйвера HP UPD, яка зараз використовується.

 1. Відкрийте папку Printers (Принтери).

 2. Клацніть правою кнопкою миші на HP UPD, виберіть Properties (Властивості), а потім виберіть вкладку About (Інформація).

  • Для встановлення у традиційному режимі версія відображається вгорі.

  • Для встановлення в динамічному режимі версія відображається ліворуч.

Крок 2. Завантаження та встановлення останньої версії UPD

Завантажте та встановіть останню версію драйвера HP UPD і перевірте, чи помилка стається з останньою версією. Якщо помилка не виникає під час використання останньої версії HP UPD, проблему усунуто, і немає потреби продовжувати.

Найновішу версію можна завантажити за адресою: www.hp.com/go/upd.

Крок 3. Визначення та збирання інформації для служби підтримки

Зберіть таку інформацію про потенційну проблему, принтер і конфігурацію системи.

Перевірка ознак

Дайте відповіді на такі запитання про ознаки:

 • У чому вони проявляються?

 • Де проблема (клієнт, сервер, принтер)?

 • Чи є якісь повідомлення про помилки? Де?

 • Як часто виникає проблема?

 • Що саме було зроблено, що призвело до виникнення проблеми? Чи можна відтворити ці дії?

Інформація про програму

Зберіть таку інформацію про програму:

 • Задіяні програми та номер версії програми. Відкрийте меню Help (Довідка) в застосунку та виберіть About (Інформація), щоб знайти номер версії програми.

 • Тестові документи, потрібні для відтворення проблеми

Інформація про принтер

Зберіть таку інформацію про принтер:

 • Точне ім’я моделі принтера?

 • Яка версія вбудованого програмного забезпечення принтера?

  Дізнатися версію вбудованого програмного забезпечення можна одним із таких способів:

  • Панель керування або сторінка конфігурації

  • Вбудований вебсервер (EWS)

  • Web Jetadmin

 • Видрукуйте сторінку конфігурації або пробну сторінку

 • Який процесор друку використовується?

  1. Відкрийте папку Printers (Принтери), клацніть правою кнопкою ім’я принтера та виберіть Properties (Властивості).

  2. Виберіть вкладку Advanced (Додатково), клацніть Print Processor (Процесор друку), після чого запишіть, який саме Print processor (Процесор друку) вибрано.

 • Який порт використовується (TCP, LPT1 тощо)?

  1. Відкрийте папку Printers (Принтери), клацніть правою кнопкою ім’я принтера, виберіть Properties (Властивості), а потім клацніть вкладку Ports (Порти).

   • Який порт вибрано?

   • Які параметри визначено для порту (виберіть Configure Port (Налаштувати порт))?

Конфігурація принтера

Зберіть таку інформацію про конфігурацію принтера:

 • Чи був попередньо налаштований драйвер перед встановленням HP UPD?

  • Device Configuration Utility — Які налаштування було змінено порівняно з параметрами HP за замовчуванням *.cf_?

  • Driver Deployment Utility — Які налаштування було змінено порівнянні з налаштуваннями HP за замовчуванням?

 • Чи активовано автоматичне налаштування принтера (за замовчуванням)?

  Відкрийте Printer Properties (Властивості принтера) > вкладку Device Settings (Параметри пристрою) > Installable Options (Можливості встановлення) — Automatic Configuration (Автоматична конфігурація) > Update Now (Оновити зараз).

 • Який «Стан конфігурації» зазначено у списку на вкладці «Інформація»?

  Open Printer Properties > About, and see "Configuration Status."

 • Які значення мають параметри Management Tools (Засоби керування)?

  • Версія Driver Configuration Utility?

   Виберіть файл hpbcfgre.dll, Properties (Властивості) > вкладка Details (Деталі) > Product Version (Версія продукту).

  • MPA версія?

  • AD Template? Версія є частиною імені файлу шаблону

  • Версія DDU? Натисніть кнопку About (інформація).

Інформація про підключення

Принтер підключений безпосередньо через USB чи до мережі?

Для пристроїв, підключених до мережі, зберіть таку інформацію:

 • Чи правильно налаштована мережа принтера?

 • IP-адреси для таких пристроїв:

  • Принтер

  • Клієнт друку

  • Сервер друку

 • Яка доступність мережі тракту друку (клієнт/сервер/принтер) в кожному випадку?

  • ping ip_address

  • telnet ip_address

  • Tracert ip_address

  • http://device_ip_address

  • https://device_ip_address

 • Чи активовано протокол SNMP?

  • Чи є маршрутизується він у вашій мережі?

  • Яка назва спільноти SNMP (prnport -l)?

Інформація про помилку

Якщо на панелі керування або на надрукованому папері відображається помилка, зберіть таку інформацію:

 • Точний вміст повідомлення про помилку

  • Те, що відображається на панелі керування

  • Те, що відображається на вбудованому вебсервері

  • Надруковане на сторінці конфігурації

 • Журнал подій

  • Надруковане із принтера

  • Те, що відображається на панелі керування

Інформація про встановлення

Зберіть таку інформацію про встановлення HP UPD:

 • Яка мова опису принтера — PS, PCL5, PCL6 або XPS?

 • Це нова інсталяція HP UPD або оновлення вже інстальованого HP UPD?

 • Де інстальовано HP UPD: на сервері, на клієнті друку або отримано із серверу друку на клієнт (PnP)?

 • Який спосіб установки (Майстер установки принтера або Install.exe)? Чи всі методи дають однаковий результат?

 • Який режим установки (динамічний або традиційний)? Додаткові перемикачі?

 • Засіб «Вказування та друк» отримано із сервера друку Microsoft? Інше?

  • Відкрийте папку Printers (Принтери), натисніть Properties (Властивості), натисніть Advanced (Додатково) і виберіть New Driver (Новий драйвер).

  • Відкрийте папку Printers (Принтери), натисніть Server Properties (Властивості сервера), перейдіть на вкладку Drivers (Драйвери) і виберіть Add or Reinstall (Додати або повторно встановити).

  • Власний printUI.dll.

Інформація про середовище

Зберіть таку інформацію про робоче середовище:

 • Яка версія операційної системи Microsoft (сервер друку та клієнт друку)?

  Дізнатися версію можна одним із таких способів:

  • Коротко — натисніть Start (Пуск), виберіть пункт Run (Виконати), потім введіть WINVER.EXE.

  • Довго — натисніть Start (Пуск), виберіть пункт Run (Виконати), потім введіть cmd.exe, щоб відкрити вікно командного рядка.

   Введіть /k systeminfo.exe у вікні командного рядка.

  • Повністю — натисніть Start (Пуск), виберіть пункт Run (Виконати), потім введіть MSINFO32.

 • Чи є журнал подій Microsoft (помилки спулера тощо)?

  • Натисніть Start (Пуск), натисніть Run (Виконати), потім введіть Eventvwr.msc.

 • Служби терміналів Microsoft?

  • Версія сервера терміналів

  • Версія клієнта RDP

  • Версія операційної системи клієнта

  • Який драйвер зіставлено для перенаправлення принтера?

  • Чи така сама проблема існує за межами сеансу сервера терміналів?

 • Це Citrix?

  • Який сервер і версія сервера Citrix?

  • Яка операційна система клієнта та версія клієнта Citrix?

  • Автоматична конфігурація принтерів?

   • Клієнтські принтери чи принтери сеансу?

   • Якщо принтери клієнтські, який драйвер зіставлено із клієнтом для автоматичного встановлення (Citrix UPD; HP UPD: Драйвер конкретної моделі HP)?

 • Це Novell?

  • Версія сервера друку Novell

  • Спосіб встановлення черги друку на сервері (наприклад, iManager)

  • Версія клієнта iPrint

  • Чи існує така сама проблема в разі друку не через чергу друку Novell?

Інформація про файл

Наведений нижче список містить інформацію, яку може бути запитано у процесі усунення неполадок у цілях налагодження, аналізу та створення відтворюваних тестових випадків.

 • MSINFO32 — Натисніть Start (Пуск), натисніть Run (Виконати), потім введіть MSINFO32.exe. Збережіть файл *. NFO на диск.

 • Відомості про систему — У вікні командного рядка створіть канал виводу у файл: C:\>systeminfo.exe >systeminfo.txt.

 • Звіти підтримки продукту Microsoft — Додатково див. Microsoft Product Support Reports.

 • Журнали подій Microsoft Event Viewer — Натисніть Start (Пуск), натисніть Run (Виконати), потім введіть Eventvwr.msc. Виберіть вузол дерева, а в меню Action (Дії) виберіть Save Log File As... (Зберегти файл журналу як...), щоб зберегти файл журналу.

 • PRN-файл — залежить від програми.

  Приклад: START-RUN-WRITE.EXE, виберіть FILE-PRINT і виберіть Print To File (Друкувати у файл), щоб зберегти FILENAME.PRN

 • Файл програми — надайте зразок файлу із програми, що створив звітовану проблему.

 • Надрукуйте пробну сторінку — Відкрийте папку Printers (Принтери), клацніть правою кнопкою ім’я принтера, виберіть Properties (Властивості), а потім натисніть кнопку Print Test Page (Надрукувати пробну сторінку).

  Відскануйте вихідну сторінку у придатному до розповсюдження форматі комп’ютерних файлів. Опції створення сторінки включають таке.

  • Сторінка конфігурації пристрою — Друк із панелі керування принтера

  • Папка Printers (Принтери) > Properties (Властивості ) > Print Test Page (Надрукувати пробну сторінку)

 • Відскануйте надрукований документ — після роздрукування сторінки за допомогою кольорової ручки позначте та ідентифікуйте проблему в роздрукованому документі. Знов відскануйте сторінку з позначкою у придатному до розповсюдження форматі комп’ютерних файлів.

 • Driver Configuration Utility (DCU) — Надайте файли попередньої конфігурації *.cf_ або *.cfm

 • Параметри мережі пристрою — доступні способи запису інформації

  • Встановіть з’єднання Telnet з виробом, виведіть всю інформацію на консоль, виберіть піктограму у верхньому лівому куті та клацніть правою кнопкою EDIT-SELECT-ALL (РЕДАГУВАТИ-ВИБРАТИ-ВСЕ). Знову клацніть правою кнопкою EDIT-COPY. Вставте дані у файл і збережіть його.

  • Використання подань Web Jetadmin для створення файлу експорту

  • З вбудованого вебсервера до принтераhttp://ip_of_printdevice

 • Знімки екрана — Діалоги помилок, інтерфейс користувача тощо.

 • Файл аварійного дампа Microsoft

  1. Windows 10, 8.1, 7, Vista, Serverhttp://support.microsoft.com/kb/931673 (якщо цю опцію активовано, файли дампа зберігаються у пристрої за замовчуванням за шляхом: Drive:\Users\UserName\AppData\Local\Temp)

  2. XP/Server 2000, 2003 та 2008http://support.microsoft.com/kb/254649 (якщо цю опцію активовано, файли дампа зберігаються за замовчуванням у папці: %SystemRoot%\Minidump).

 • Лістинг файлів каталогуC:\>DIR %SYSTEMROOT\system32\spool\drivers /s >C:\w32x86.tx

 • SetupAPI.log — Розташований у %SYSTEMROOT%

 • Знімки екрана — Діалоги помилок, інтерфейс користувача тощо.

 • Експорт реєстру (три цілі) — Ex: regedit.exe/e c:\updreg1.txt

  • «HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Hewlett-Packard\HP Print Settings»

  • «HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Hewlett-Packard\HP SSNP»

  • «HKEY_CURRENT_USER\Software\Hewlett-Packard\HP Print Settings»



Країна/Регіон: Flag Україна

hp-detect-load-my-device-portlet

Дії
Завантаження...