Підтримка користувачів НР - База знань

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Дії
Завантаження...

hp-share-print-widget-portlet

Дії
Завантаження...
 • Інформація
  Дізнайтесь, як перейти на Windows 11

  Посібник з оновлення Windows 11

  Інформація

  Виправте та вирішіть проблему з оновленням Windows 10 на комп'ютері або принтері HP. Натисніть тут

  Інформація

  The website is under updating / веб-сайт оновлюється

 • Відгук

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise — Налаштування архіву факсу

Дізнайтеся, як налаштувати параметри архівування та переадресації факсимільних повідомлень.

Вступ

Перейдіть на сторінку Fax Archive and Forwarding (Архівування й переадресація факсимільних повідомлень), щоб налаштувати параметри архівування й переадресації факсимільних повідомлень на панелі керування принтера.

Скористайтеся параметром Fax Archive (Архівування факсимільних повідомлень), щоб надсилати копії всіх вхідних і вихідних факсимільних повідомлень на адресу ел. пошти, у мережеву папку або на FTP-сервер.

Скористайтеся параметром Fax Forwarding (Переадресація факсимільних повідомлень), щоб надсилати копії всіх вхідних і вихідних факсимільних повідомлень на інший номер факсу.

Перед тим як розпочати

Щоб мати змогу архівувати й переадресовувати факсимільні повідомлення, на принтері потрібно налаштувати функцію факсу.

Під’єднайте кабель факсу до порту вихідної лінії факсу на принтері та до телефонного порту в стіні.

Перед початком налаштування адміністратору потрібна наведена далі інформація.

 • Адміністративний доступ до принтера

 • Суфікс DNS (наприклад, companyname.com)

 • Сервер SMTP (наприклад, smtp.mycompany.com)

  Примітка:

  Якщо вам невідоме ім’я сервера SMTP, номер порту SMTP або облікові дані, зверніться за відповідною інформацією до інтернет-провайдера або системного адміністратора. Ім’я сервера SMTP та портів зазвичай можна знайти в Інтернеті. Наприклад, введіть у пошуку «ім’я SMTP-сервера Gmail» або «ім’я SMTP-сервера Yahoo».

 • Дані автентифікації сервера SMTP для вихідних повідомлень електронної пошти, зокрема ім’я користувача й пароль, який використовується для автентифікації, якщо застосовно.

Налаштування архівування факсимільних повідомлень

Скористайтеся параметром Fax Archive (Архівування факсимільних повідомлень), щоб надсилати копії всіх вхідних і вихідних факсимільних повідомлень на адресу ел. пошти, у мережеву папку або на FTP-сервер.

 1. Виберіть вкладку Fax (Факсимільні повідомлення).

 2. На лівій навігаційній панелі виберіть Fax Archive and Forwarding (Архівування й переадресація факсимільних повідомлень).

 3. У розкривному списку Fax Archiving (Архівування факсимільних повідомлень) виберіть один із таких параметрів:

  • Do not archive (print only) (Не архівувати (лише друк)

  • Archive and print (Архівувати й друкувати)

  • Archive only (Лише архівувати)

 4. Виберіть значення для параметра Type of Fax Job to Archive (Тип факсимільних повідомлень, які потрібно архівувати).

  • All faxes (Усі факсимільні повідомлення)

  • Sent faxes (Надіслані факсимільні повідомлення)

  • Received faxes (Отримані факсимільні повідомлення)

 5. Виберіть дію для параметра On Archive Failure (Після несправності архіву).

  • Do nothing (Нічого не робити)

  • Print received faxes (Роздрукувати отримані факсимільні повідомлення)

  • Store received faxes (Зберегти отримані факсимільні повідомлення)

 6. Щоб увімкнути параметр Print archive failure notice (Попередження про збій друку архіву), установіть прапорець поруч із ним.

 7. Щоб для параметра Archive Destination (Місце призначення архіву) установити мережеву папку або FTP-сервер, виконайте наведені нижче дії.

  • Виберіть параметр FTP server (FTP-сервер) і введіть дані в області FTP Server (FTP-сервер).

  • Виберіть параметр Network folder (Мережева папка) і введіть дані в області Folder Settings (Параметри папки).

 8. Щоб для параметра Archive Destination (Місце призначення архіву) вибрати E-mail (Адреса електронної пошти), введіть адресу електронної пошти в полях To/From (Кому/Від) і виберіть вихідний SMTP-сервер в області Outgoing E-mail Servers (SMTP) (Сервери вихідної електронної пошти (SMTP) або натисніть Add… (Додати), щоб запустити майстер Outgoing E-mail Servers (SMTP) (Сервери вихідної електронної пошти (SMTP) і виконайте наведені далі дії.

  1. Введіть адресу SMTP-сервера, а потім натисніть Next (Далі).

  2. Виберіть пункт Search network for outgoing e-mail server (Пошук у мережі сервера вихідної ел. пошти) і натисніть Next (Далі).

  3. Виберіть сервер і натисніть Next (Далі).

   Примітка:

   Якщо SMTP-сервер вже було створено для іншої функції виробу, відображається параметр Use a server already in use by another function (Використовувати сервер, який вже використовується іншою функцією). Виберіть цей параметр і налаштуйте його для функції електронної пошти.

  4. У діалоговому вікні Set the basic information necessary to connect to the server (Установити основну інформацію, потрібну для підключення до сервера) установіть потрібні параметри й натисніть Next (Далі).

   Примітка:

   Перевірте ці параметри сервера на онлайн-ресурсах на момент налаштування.

   • У полі Split e-mails if larger than (MB) (Розділювати електронні листи, якщо їх розмір перевищує (MБ) введіть число, щоб під час надсилання або отримання електронних листів, розмір яких перевищує 5 МБ, не виникало проблем.

   • У більшості випадків номер порту за замовчуванням змінювати не потрібно.

   • Якщо ви використовуєте Google™ Gmail як службу електронної пошти, установіть прапорець Enable SMTP SSL Protocol (Увімкнути протокол SMTP SSL). Як правило, для gmail адреса SMTP — smtp.gmail.com, номер порту 465 і слід увімкнути SSL.

  5. У діалоговому вікні Server Authentication Requirements (Вимоги до автентифікації сервера) виберіть параметр, який описує вимоги до автентифікації сервера, і натисніть Next (Далі).

   Примітка:

   У разі використання облікових даних користувача, який увійшов у систему, встановіть вимогу для користувача ел. пошти входити в систему на панелі керування виробу. Забороніть невповноваженим користувачам доступ до електронної пошти, знявши позначку біля електронної пошти в колонці Device Guest (Гість) в області Sign in and Permission Policies (Політика входу в систему і дозволів) діалогового вікна Access Control (Регулювання доступу) у вкладці Security (Безпека). Піктограма біля пункту змінюється з прапорця на замок.

   • Server does not require authentication (Сервер не вимагає автентифікації)

   • Server requires authentication (Сервер вимагає автентифікацію)

    • Use credentials of user to connect after Sign In at the control panel (Використовувати облікові дані користувача для підключення після входу в систему на панелі керування) АБО

    • Always use these credentials (Завжди використовувати ці облікові дані), введіть інформацію в полях User name (Ім’я користувача) і Password (Пароль).

  6. У діалоговому вікні Server Usage (Використання сервера) виберіть функції виробу, які надсилатимуть електронні листи через цей SMTP-сервер, після чого клацніть Next (Далі).

   Примітка:

   Якщо сервер вимагає автентифікації, потрібно буде ввести ім’я користувача та пароль для надсилання автоматичних сповіщень і звітів із виробу.

  7. У діалоговому вікні Summary and Test (Підсумок і перевірка) введіть дійсну адресу ел. пошти в полі Send a test e-mail to: (Надіслати пробне повідомлення) і натисніть Test (Перевірити).

  8. Перевірте, чи усі параметри правильні та клацніть Finish (Готово) для завершення налаштування сервера вихідної ел. пошти.

 9. Перегляньте вибрані параметри й натисніть Apply (Застосувати), щоб завершити налаштування.

Налаштування параметра Fax Forwarding (Переадресація факсимільних повідомлень)

Скористайтеся параметром Fax Forwarding (Переадресація факсимільних повідомлень), щоб надсилати копії всіх вхідних і вихідних факсимільних повідомлень на інший номер факсу.

 1. Установіть прапорець для параметра Enable Fax Forwarding (Увімкнути переадресацію факсимільних повідомлень).

 2. Виберіть Type of Fax Job to Forward (Тип факсимільних завдань, які потрібно переадресовувати).

 3. У полі Fax Forwarding Number (Номер факсу для переадресації) введіть номер факсу.

 4. Перегляньте вибрані параметри й натисніть Apply (Застосувати), щоб завершити налаштування.Країна/Регіон: Flag Україна

hp-detect-load-my-device-portlet

Дії
Завантаження...