Підтримка користувачів НР - База знань

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Дії
Завантаження...

hp-share-print-widget-portlet

Дії
Завантаження...
 • Інформація
  Дізнайтесь, як перейти на Windows 11

  Посібник з оновлення Windows 11

  Інформація

  Виправте та вирішіть проблему з оновленням Windows 10 на комп'ютері або принтері HP. Натисніть тут

  Інформація

  The website is under updating / веб-сайт оновлюється

 • Відгук

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise — Налаштування параметрів отримання факсів (EWS)

Скористайтеся наведеною далі інформацією, щоб налаштувати отримання факсимільних повідомлень за допомогою вбудованого веб-сервера.

Вступ

Перейдіть на сторінку Fax Receive Setup (Налаштування параметрів отримання факсимільних повідомлень), щоб налаштувати перелічені далі групи функцій.

 • Device Modem Settings (Параметри модема пристрою)

 • Fax Job Options (Параметри завдання для факсу)

 • Fax Receive Settings (Параметри отримання факсів)

 • Notification settings (Налаштування сповіщень)

 • Fax Printing Schedule (Розклад роботи факсу_

 • Blocked Fax Numbers (Заблоковані номери факсу)

Перед тим як розпочати

Під’єднайте кабель факсу до порту вихідної лінії факсу на принтері та до телефонного порту в стіні.

Крок 1. Налаштування параметрів завдання для факсу

Дізнайтеся, як налаштувати параметри завдання для факсу для FutureSmart 3 або 4.

FutureSmart 3

Щоб вибрати параметри завдання для факсу, виконайте наведені далі дії (FutureSmart 3).

 1. З-поміж верхніх навігаційних вкладок виберіть пункт Fax (Факс).

 2. На лівій навігаційній панелі натисніть Fax Receive Setup (Налаштування параметрів отримання факсимільних повідомлень).

 3. В області Fax Receive Setup (Налаштування параметрів отримання факсимільних повідомлень) установіть прапорець для параметра Enable Fax Send (Увімкнути отримання факсимільних повідомлень). Якщо цього пункту не вибрано, ця функція не буде доступною на панелі керування принтера.

 4. В області Fax Job Options (Параметри завдання для факсу) установіть параметри для наведених далі функцій.

  • Paper Selection (Вибір паперу). Якщо вибрано лоток, факсимільне повідомлення буде надруковано на папері, завантаженому в лоток (будь-якого розміру)

  • Вихідний відсік

  • Sides (Сторони). Налаштуйте цей параметр, указавши, зі скількох сторін аркуша (однієї чи двох) мають друкуватися вхідні факсимільні повідомлення

   Примітка:

   Щоб отримати доступ до цього параметра, потрібно бути користувачем із правами адміністратора.

  • Fit to Page (За розміром сторінки). Припасуйте масштаб вхідної сторінки до розміру паперу в одному з лотків

  • Stamp Received Faxes (Проставлення позначки на отриманих факсах). Виберіть цей параметр, щоб друкувати дату, час, номер телефону та номер сторінки на кожній сторінці вхідного факсимільного повідомлення

FutureSmart 4

Щоб вибрати параметри завдання для факсу, виконайте наведені далі дії (FutureSmart 4).

 1. З-поміж верхніх навігаційних вкладок виберіть пункт Fax (Факс).

 2. На лівій навігаційній панелі натисніть Fax Receive Setup (Налаштування параметрів отримання факсимільних повідомлень).

 3. В області Fax Receive Setup (Налаштування параметрів отримання факсимільних повідомлень) установіть прапорець для параметра Enable Fax Send (Увімкнути отримання факсимільних повідомлень). Якщо цього пункту не вибрано, ця функція не буде доступною на панелі керування принтера.

 4. В області Fax Job Options (Параметри завдання за замовчуванням) установіть параметри для наведених далі функцій.

  • Paper Selection (Вибір паперу). Якщо вибрано лоток, факсимільне повідомлення буде надруковано на папері, завантаженому в лоток (будь-якого розміру)

  • Вихідний відсік

  • Output Sides (Вихідні сторони). Налаштуйте цей параметр, указавши, зі скількох сторін аркуша (однієї чи двох) мають друкуватися вхідні факсимільні повідомлення

   Примітка:

   Щоб отримати доступ до цього параметра, потрібно бути користувачем із правами адміністратора.

  • Fit to Page (За розміром сторінки). Припасуйте масштаб вхідної сторінки до розміру паперу в одному з лотків

  • Stamp Received Faxes (Проставлення позначки на отриманих факсах). Виберіть цей параметр, щоб друкувати дату, час, номер телефону та номер сторінки на кожній сторінці вхідного факсимільного повідомлення

Крок 2. Налаштування Fax Receive Settings (Параметри отримання факсів)

В області Fax Receive Settings (Параметри отримання факсів) установіть параметри для наведених далі функцій.

FutureSmart 3

 • Ringer Volume (Гучність дзвінка)

 • Rings To Answer (Дзвінків до відповіді): вибір кількості дзвінків до відповіді факсу.

 • Fax Receive Speed (Швидкість отримання факсів).

 • Ring Interval (Інтервал дзвінка): вибір інтервалу дзвінка між 220 та 600 мс.

 • Ring Frequency (Частота дзвінка): стандартна частота дзвінка становить 68 Гц. Можна вказати іншу частоту від 1 до 200 Гц.

FutureSmart 4

 • Ringer Volume (Гучність дзвінка)

 • Rings To Answer (Дзвінків до відповіді): вибір кількості дзвінків до відповіді факсу.

 • Fax Receive Speed (Швидкість отримання факсів).

 • Ring Interval (Інтервал дзвінка): вибір інтервалу дзвінка між 0 і 600 мс.

 • Ring Frequency High Limit (Верхня межа частоти дзвінка): стандартна частота дзвінка становить 68 Гц. Можна вказати іншу частоту від 0 до 100 Гц.

Крок 3. Налаштування Notification Settings (Параметри сповіщень)

Налаштуйте параметри сповіщень для FutureSmart 3 або 4.

FutureSmart 3

Перейдіть в область Notification Settings (Параметри сповіщень), щоб вибрати, коли вам або особі, яка надсилає електронний лист, має надходити сповіщення про стан надісланих електронних листів. Налаштування за замовчуванням — використання електронної адреси користувача, який увійшов у систему. Якщо адреса електронної пошти отримувача порожня, сповіщення надіслано не буде.

В області Notification Settings (Параметри сповіщень) установіть параметри для наведених далі функцій.

 • Condition on Which to Notify (Умова для сповіщення). Виберіть одну з наведених далі умов для сповіщення.

  • Notify when job completes (Повідомляти про завершення виконання завдання)

  • Notify only if job fails (Повідомляти лише у випадку невдалого виконання завдання)

 • Method Used to Deliver Notification (Спосіб доставки сповіщень). Виберіть спосіб доставки сповіщень: E-mail (Електронна пошта) або Print (Друк). Якщо вибрано параметр E-mail (Електронна пошта), укажіть електронну адресу.

 • Include Thumbnail (Разом із мініатюрою). Зі сповіщенням надсилатиметься мініатюра першої сторінки факсимільного повідомлення.

 • Consolidate printed reports (Об’єднання друкованих звітів). Об’єднуйте кілька місць призначення факсу в одному звіті про факсимільні виклики

FutureSmart 4

Щоб вибрати параметри сповіщень, перейдіть в область Notification (Сповіщення) в області Fax Receive Setup (Налаштування параметрів отримання факсимільних повідомлень) або відкрийте Default Job Options (Параметри завдання за замовчуванням) в області Fax Send Setup (Налаштування параметрів надсилання факсимільних повідомлень). Налаштуйте параметри сповіщення, вибравши, коли вам або особі, яка надсилає електронний лист, має надходити сповіщення про стан надісланих електронних листів. Налаштування за замовчуванням — використання електронної адреси користувача, який увійшов у систему. Якщо адреса електронної пошти отримувача порожня, сповіщення надіслано не буде.

В області Notification (Сповіщення) установіть параметри для наведених далі функцій.

 • Condition on Which to Notify (Умова для сповіщення). Виберіть одну з наведених далі умов для сповіщення.

  • Do not notify (Не повідомляти)

  • Notify when job completes (Повідомляти про завершення виконання завдання)

  • Notify only if job fails (Повідомляти лише у випадку невдалого виконання завдання)

Крок 4. Налаштування Fax Printing Schedule (Розклад роботи факсу)

Налаштуйте розклад роботи факсу для FutureSmart 3 або 4.

FutureSmart 3

Стандартно факсимільні повідомлення друкуються, проте їх також можна зберегти й надрукувати за установленим розкладом. Налаштуйте, коли друкувати й коли зберігати факси, за допомогою параметра Fax Printing Schedule (Розклад роботи факсу).

Виберіть для параметра Fax Printing Schedule (Розклад роботи факсу) один із наведених далі варіантів.

 • Always store faxes (Завжди зберігати факсимільні повідомлення)

 • Always print faxes (Завжди друкувати факсимільні повідомлення) (стандартно)

 • Use Fax Printing Schedule (Використовувати розклад друку факсимільних повідомлень)

Установіть розклад подій факсу (друк або зберігання факсимільних повідомлень) за допомогою параметра Use Fax Printing Schedule (Використовувати розклад друку факсимільних повідомлень). Параметр можна вмикати й вимикати вручну або за розкладом, вибравши дні тижня для кожної події. За допомогою розкладу можна заблокувати весь день (24 години) або заблокувати певний проміжок часу протягом дня. Заблокувати можна лише один проміжок часу, але його можна застосувати до будь-якої кількості днів.

 1. Виберіть параметр Use Fax Printing Schedule (Використовувати розклад друку факсимільних повідомлень).

 2. За потреби установіть прапорець для параметра Use Holiday Sleep Schedule (Використовувати розклад із режимом сну у вихідні дні).

 3. Щоб створити нову подію в розкладі факсу, виберіть потрібний варіант у полі Fax Schedule Event (Подія в розкладі факсу) або натисніть кнопку Add (Додати).

  1. Виберіть потрібний варіант у полі Event Type (Тип події).

  2. Натисніть поле Time (Час) і виберіть час для події в розкладі факсу.

  3. Виберіть один або кілька варіантів у полі Event Days (Дні події).

  4. Натисніть Застосувати.

FutureSmart 4

Стандартно факсимільні повідомлення друкуються, проте їх також можна зберегти й надрукувати за установленим розкладом. Налаштуйте, коли друкувати й коли зберігати факси, за допомогою параметра Fax Printing Schedule (Розклад роботи факсу).

Виберіть для параметра Fax Printing Schedule (Розклад роботи факсу) один із наведених далі варіантів.

 • Always store (Завжди зберігати)

 • Always print (Завжди друкувати) (стандартно)

 • Use schedule (Використовувати розклад)

Установіть розклад подій факсу (друк або зберігання факсимільних повідомлень) за допомогою параметра Use schedule (Використовувати розклад). Параметр можна вмикати й вимикати вручну або за розкладом, вибравши дні тижня для кожної події. За допомогою розкладу можна заблокувати весь день (24 години) або заблокувати певний проміжок часу протягом дня. Заблокувати можна лише один проміжок часу, але його можна застосувати до будь-якої кількості днів.

Використання розкладу друку факсів.

 1. Виберіть параметр Use schedule (Використовувати розклад).

 2. За потреби установіть прапорець для параметра Use Holiday Sleep Schedule (Використовувати розклад із режимом сну у вихідні дні).

 3. Щоб створити нову подію в розкладі факсу, виберіть потрібний варіант у полі Event Type (Тип події) або натисніть кнопку Add (Додати).

  1. Виберіть потрібний варіант у полі Event Type (Тип події).

  2. Натисніть поле Time (Час) і виберіть час для події в розкладі факсу.

  3. Виберіть один або кілька варіантів у полі Event Days (Дні події).

  4. Натисніть Застосувати.

 4. Щоб відредагувати заплановану подію факсу, виберіть її та натисніть кнопку Edit (Редагувати).

Крок 5. Завершення налаштування

На сторінці Fax Receive Setup (Налаштування параметрів отримання факсимільних повідомлень) перегляньте вибрані параметри й натисніть Apply (Застосувати), щоб завершити налаштування.Країна/Регіон: Flag Україна

hp-detect-load-my-device-portlet

Дії
Завантаження...