Підтримка користувачів НР - База знань

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Дії
Завантаження...

hp-share-print-widget-portlet

Дії
Завантаження...
 • Інформація
  Дізнайтесь, як перейти на Windows 11

  Посібник з оновлення Windows 11

  Інформація

  Виправте та вирішіть проблему з оновленням Windows 10 на комп'ютері або принтері HP. Натисніть тут

  Інформація

  The website is under updating / веб-сайт оновлюється

 • Відгук

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - Налаштування параметрів збереження енергії

Дізнайтеся, як налаштувати параметри енергозбереження принтера, щоб підтримувати баланс між швидкістю друку й використанням енергії.

Друк у режимі EconoMode (лише для моделей mono)

На деяких принтерах можна використовувати режим EconoMode для друку чорнових варіантів документів. Використання режиму EconoMode зменшує використання тонера. Однак використання економного режиму може також погіршити якість друку.

HP не рекомендує використовувати режим EconoMode постійно. Якщо EconoMode застосовується постійно, то ресурс тонера зберігатиметься довше, аніж ресурс механічних частин картриджа з тонером. Якщо якість друку починає погіршуватися та стає неприйнятною, замініть картридж із тонером.

Примітка:

Якщо цей параметр у драйвері принтера недоступний, його можна налаштувати за допомогою панелі керування принтера.

Налаштування режиму EconoMode у драйвері принтера

Щоб налаштувати режим EconoMode у драйвері принтера, виконайте наведені далі дії.

 1. У програмі виберіть параметр Print (Друк).

 2. Виберіть принтер і клацніть Properties (Властивості) чи Preferences (Настройки).

 3. Клацніть на вкладці Paper/Quality (Папір і якість друку).

 4. Позначте пункт EconoMode (Економний режим), щоб активувати цю функцію, і натисніть OK.

Налаштування режиму EconoMode на панелі керування принтера (FutureSmart 3)

Щоб налаштувати режим EconoMode на панелі керування принтера для FutureSmart 3, виконайте наведені далі дії.

 1. Натисніть кнопку переходу на головний екран на панелі керування принтера.

 2. Відкрийте такі меню:

  1. Administration (Адміністрування)

  2. General Settings (Загальні налаштування)

  3. Print Quality (Якість друку)

 3. Виберіть пункт EconoMode (Дві сторони).

 4. Натисніть On (Увімк.) або Off (Вимк.), щоб увімкнути або вимкнути цю функцію, а потім натисніть кнопку Save (Зберегти) або OK.

Налаштування режиму EconoMode на панелі керування принтера (FutureSmart 4)

Щоб налаштувати режим EconoMode на панелі керування принтера для FutureSmart 4, виконайте наведені далі дії.

 1. На головному екрані на панелі керування принтера відкрийте меню Settings (Налаштування).

 2. Відкрийте такі меню:

  1. Copy/Print (Копіювання/Друк) або Print (Друк).

  2. Default Print Options (Параметри друку за замовчуванням)

  3. Economode (Економний режим)

 3. Для увімкнення або вимкнення цієї функції вибирайте On (Увімк.) або Off (Вимк.).

Налаштування параметрів режиму очікування (тільки FutureSmart 4)

Щоб налаштувати параметри режиму очікування, виконайте наведені далі дії.

За замовчуванням принтер не охолоджується між завданнями задля оптимізації швидкості та швидшого виходу першої сторінки завдань. Щоб заощадити енергію, налаштуйте принтер на охолодження між виконанням завдань.

 1. На головному екрані на панелі керування принтера відкрийте меню Settings (Налаштування).

 2. Відкрийте такі меню:

  1. General (Загальна інформація)

  2. Energy Settings (Параметри енергоспоживання)

  3. Idle Settings (Параметри режиму очікування)

 3. Перетягніть повзунок вправо для заощадження енергії. Натисніть Done (Готово) для збереження налаштування.

Встановлення таймера сну і налаштування принтера на споживання не більше 1 Вт електроенергії

Принтер має кілька можливостей для таймера сну із заощадженням електроенергії. Час переходу в режим сну чи автоматичного вимкнення можна налаштувати на власний розсуд, а споживання електроенергії під час режиму сну чи автоматичного вимкнення різнитиметься залежно від функції прокидання/автоматичного увімкнення.

Примітка:

HP не рекомендує використовувати параметри глибокого сну, якщо встановлено рішення безпеки. Інколи принтер може не виходити з режиму глибокого сну. Для отримання додаткової інформації зверніться до представника НР.

Примітка:

Кроки для виконання різняться залежно від типу панелі керування.

Типи панелі керування

Версія

Панелі керування

FutureSmart 3

Панелі керування FutureSmart 3

FutureSmart 4

Панелі керування FutureSmart 4

FutureSmart 3

Щоб налаштувати параметри енергоспоживання, виконайте наведені далі дії (FutureSmart 3).

 1. Натисніть кнопку переходу на головний екран на панелі керування принтера.

 2. Відкрийте такі меню:

  1. Administration (Адміністрування)

  2. General Settings (Загальні налаштування)

  3. Energy Settings (Параметри енергоспоживання)

  4. Sleep Timer Settings (Параметри таймера переходу в режим сну)

 3. 4-рядкові панелі керування: виберіть пункт Sleep/Auto Off Timer (Таймер сну/автоматичного вимкнення) та натисніть Enabled (Увімкнено). Натисніть кнопку OK.

 4. Виберіть пункт Sleep/Auto Off After (Перехід у режим сну / автоматичне вимкнення через).

 5. За допомогою клавіатури введіть потрібний часовий період і натисніть кнопку Save (Зберегти) або OK.

 6. Виберіть одне з налаштувань Wake/Auto On to These Events (Прокидання/Автоматичне увімкнення у разі таких подій):

  • All Events (Усі події): принтер вмикається у випадку отримання будь-якого завдання друку (через роз’єм USB, мережевий роз’єм або бездротове підключення) або в разі натиснення будь-якої кнопки на панелі керування чи відкривання будь-яких дверцят або лотка.

  • Network port (Мережевий порт): принтер вмикається у випадку отримання завдання друку через мережевий роз’єм або в разі натиснення будь-якої кнопки на панелі керування чи відкривання будь-яких дверцят або лотка. Із цим налаштуванням у режимі сну чи автоматичного вимкнення принтер споживає не більше 1 Вт електроенергії.

  • Power button only (Лише кнопка живлення): принтер вмикається, лише коли хтось тисне кнопку живлення. Із цим налаштуванням у режимі сну чи автоматичного вимкнення принтер споживає не більше 1 Вт електроенергії.

FutureSmart 4

Щоб налаштувати параметри енергоспоживання, виконайте наведені далі дії (FutureSmart 4).

 1. На головному екрані на панелі керування принтера відкрийте меню Settings (Налаштування).

 2. Відкрийте такі меню:

  1. General Settings (Загальні налаштування)

  2. Energy Settings (Параметри енергоспоживання)

  3. Sleep Settings (Параметри режиму сну)

 3. Виберіть параметр Sleep after Inactivity (Переходити в режиму сну після неактивності), щоб указати, після скількох хвилин неактивності принтер переходитиме в режим сну. Введіть потрібний час.

  Примітка:

  Стандартне налаштування для переходу в режим сну – 0 хвилин. Нуль (0) вказує, що принтер перейде в режим сну менше ніж за 1 хвилину.

 4. Виберіть Auto Off after sleep (Автоматичне вимкнення після сну), щоб після періоду сну принтер переходив у глибший режим заощадження енергії. Введіть потрібний час.

  Примітка:

  Стандартно принтер прокидається з режиму автоматичного вимкнення у відповідь на будь-яку дію, окрім USB або Wi-Fi, але можна налаштувати прокидання тільки у відповідь на натискання кнопки живлення.

 5. Натисніть Done (Готово) для збереження налаштування.

Налаштування параметрів часу й дати

Скористайтеся вбудованим веб-сервером HP (EWS), щоб налаштувати параметри дати й часу принтера відповідно до країни/регіону.

Примітка:

Кроки для виконання різняться залежно від типу панелі керування.

Панелі керування

Версія вбудованого програмного забезпечення

Панель керування

FutureSmart 3

Панелі керування FutureSmart 3

FutureSmart 4

Панелі керування FutureSmart 4
 1. Щоб відкрити вбудований веб-сервер, в адресному рядку веб-браузера введіть IP-адресу чи ім’я хоста принтера. Додаткові відомості наведено в Відкривання вбудованого веб-сервера HP (EWS).

 2. Виберіть вкладку Загальні.

 3. Відкрийте меню Date/Time Settings (Параметри дати й часу).

 4. У розділі Device Time (Час пристрою) установіть дату й час.

 5. У розділі Date/Time Format (Формат дати й часу) виберіть потрібні формати дати й часу.

 6. У розділі Network Time Server (Сервер мережевого часу) виберіть, чи повинен принтер автоматично синхронізуватись із сервером мережевого часу. Як початкове значення вибрано Automatically Synchronize with a Network Time Server (Автоматична синхронізація із сервером мережевого часу).

 7. Натисніть кнопку Apply (Застосувати).

Встановлення розкладу переходу у сплячий режим

Функція Sleep Schedule (Розклад переходу в режим сну) дає змогу налаштувати принтер на автоматичне увімкнення чи перехід у режим сну або автоматичного вимкнення у певний час у певні дні тижня.

Примітка:

Щоб скористатися функцією Sleep Schedule (Розклад переходу в режим сну), необхідно налаштувати параметри часу та дати.

Установлення розкладу переходу в режим сну на панелі керування принтера

Щоб установити розклад переходу принтера в режим сну, виконайте наведені далі дії.

 1. На головному екрані панелі керування принтером перейдіть до кнопки Administration (Адміністрування) і натисніть її.

 2. Відкрийте такі меню:

  1. General Settings (Загальні налаштування)

  2. Date/Time Settings (Параметри дати й часу)

 3. Відкрийте меню Date/Time Format (Формат дати/часу) і налаштуйте такі параметри:

  • Date Format (Формат дати)

  • Time Format (Формат часу)

 4. Натисніть кнопку Save (Зберегти).

 5. Відкрийте меню Date/Time (Дата/час) і налаштуйте такі параметри:

  • Date/Time (Дата / Час)

  • Time Zone (Часовий пояс)

  Якщо у вашому регіоні здійснюється перехід на літній час, позначте пункт Adjust for Daylight Savings (Перехід на літній час).

 6. Натисніть кнопку Save (Зберегти).

 7. Натисніть кнопку зі стрілкою назад, щоб повернутися до екрана Administration (Адміністрування).

 8. Відкрийте такі меню:

  1. General Settings (Загальні налаштування)

  2. Energy Settings (Параметри енергоспоживання)

  3. Sleep Schedule (Розклад переходу в режим сну)

 9. Натисніть кнопку Add (Додати) і виберіть тип події, для якої потрібно налаштувати розклад. Wake (Вихід з режиму сну) або Sleep (Перехід у режим сну).

 10. Налаштуйте такі параметри:

  • Time (Час)

  • Event Days (Дні подій)

 11. Натисніть кнопку OK, а потім кнопку Save (Зберегти).

Установлення розкладу переходу в режим сну з вбудованого веб-сервера HP (EWS)

Щоб установити розклад переходу в режим сну, виконайте наведені далі дії.

Примітка:

Кроки для виконання різняться залежно від типу панелі керування.

Панелі керування

Версія вбудованого програмного забезпечення

Панель керування

FutureSmart 3

Панелі керування FutureSmart 3

FutureSmart 4

Панелі керування FutureSmart 4
 1. Щоб відкрити вбудований веб-сервер, в адресному рядку веб-браузера введіть IP-адресу чи ім’я хоста принтера. Додаткові відомості наведено в Відкривання вбудованого веб-сервера HP (EWS).

 2. Виберіть вкладку Загальні.

 3. Відкрийте меню Date/Time Settings (Параметри дати й часу).

 4. У розділі Device Time (Час пристрою) установіть дату й час.

 5. У розділі Date/Time Format (Формат дати й часу) виберіть потрібні формати дати й часу.

 6. У розділі Network Time Server (Сервер мережевого часу) виберіть, чи повинен принтер автоматично синхронізуватись із сервером мережевого часу. Як початкове значення вибрано Automatically Synchronize with a Network Time Server (Автоматична синхронізація із сервером мережевого часу).

 7. Натисніть кнопку Apply (Застосувати).

Індикатор кнопки живлення може вказувати на стан принтера. Для тлумачення стану принтера скористайтеся наведеною далі табличкою.

Стан принтера

Стан панелі керування

Стан кнопки живлення

Стан принтера

Чорний або пустий

Блимає з інтервалом в одну секунду

Принтер перебуває в режимі сну / автоматичного вимкнення

Для параметра Wake/Auto On Event (Вмикання / Подія, що ініціює автоматичне ввімкнення) установлено значення Усі події

Чорний або пустий

Блимає з інтервалом у 0,25 секунди

Принтер перебуває в режимі сну / автоматичного вимкнення

Для параметра Wake/Auto On Event (Вмикання / Подія, що ініціює автоматичне ввімкнення) установлено значення Network port (Мережевий порт).

Active (Активний)

Блимає

Пристрій перебуває в одному з перелічених далі перехідних станів.

 • Перехід у режим Sleep/Auto Off (Сон / Автоматичне вимкнення)

 • Вихід із режиму Sleep/Auto Off (Сон / Автоматичне вимкнення)

 • Перехід у режим Auto On (Автоматичне ввімкнення)

 • Перехід у режим Auto On (Автоматичне вимкнення)Країна/Регіон: Flag Україна

hp-detect-load-my-device-portlet

Дії
Завантаження...