Підтримка користувачів НР - База знань

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Дії
Завантаження...

hp-share-print-widget-portlet

Дії
Завантаження...
 • Інформація
  Дізнайтесь, як перейти на Windows 11

  Посібник з оновлення Windows 11

 • Відгук

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise — Налаштування головного екрана, параметрів дисплея та мови

Дізнайтеся про можливості налаштування головного екрана панелі керування.

Вступ

Налаштувати панель керування принтера — це швидко й легко. Налаштуйте головний екран, щоб заощаджувати час і кошти під час виконання повторюваних завдань.

Можна налаштувати наведені далі параметри головного екрана панелі керування.

 • Параметри меню, що відображатимуться

 • Порядок відображення параметрів меню

 • Фон, що відображається

 • Інформація про з’єднання, що відображається

 • Вибір мови та мови, що відображаються

 • Розкладки клавіатури

Щоб дозволити налаштовувати дисплей панелі керування лише адміністраторам, призначте пароль адміністратора.

Примітка:

Для роботи цієї функції використовується JavaScript®. Перевірте, чи JavaScript увімкнено для браузера, що використовується.

Перехід у меню Control Panel Customization (Налаштування панелі керування)

Щоб відкрити меню Control Panel Customization (Налаштування панелі керування), виконайте наведені дії.

 1. З-поміж верхніх навігаційних вкладок виберіть пункт General (Загальне).

 2. На лівій навігаційній панелі натисніть Control Panel Customization (Налаштування панелі керування) і виконайте одну або кілька дій, наведених у цьому документі.

  Меню Control Panel Customization (Налаштування панелі керування)

  Меню Control Panel Customization (Налаштування панелі керування)

Зміна елементів, які відображаються на головному екрані

Скористайтеся поданою далі інформацією, щоб змінити елементи меню, показані на головному екрані панелі керування.

 1. У меню Control Panel Customization (Налаштування панелі керування) виберіть пункт Home Screen Customization (Налаштування головного екрана).

  Сторінка Home Screen Customization (Налаштування головного екрана)

  Сторінка Home Screen Customization (Налаштування головного екрана)
  Примітка:

  Щоб скористатись іншою програмою для головного екрана, виберіть її в списку Home Screen App (Програми головного екрана), а потім натисніть Apply (Застосувати).

 2. Розділ Home Screen Arrangement (Упорядкування головного екрана) використовується, щоб приховувати або відображати елементи на головному екрані, як наведено далі.

  • Приховування елемента меню. Натисніть і утримуйте курсор на елементі меню, який потрібно приховати, перетягніть його в розділ Hidden Items (Приховані елементи) і відпустіть кнопку миші.

  • Відображення прихованого елемента. Натисніть і утримуйте курсор на елементі меню, який потрібно відобразити, перетягніть його в розділ Home Screen (Головний екран) і відпустіть кнопку миші.

  Приклад приховування елемента меню

  Приховування елемента меню
 3. (Додатково) У нижній частині розділу Home Screen (Головний екран) скористайтеся піктограмами папок і налаштувань, щоб додати папку, перемістити елемент у папку або отримати доступ до сторінки налаштування для елемента.

  Піктограми папок і налаштувань

  Піктограми папок і налаштувань
 4. FutureSmart 3: Щоб зберегти зміни, натисніть кнопку Apply (Застосувати) у нижній частині вікна вбудованого веб-сервера.

  FutureSmart 4: Оновлення зберігаються автоматично.

Примітка:

Щоб використовувати профілі Quick Sets (Набір швидких параметрів) на головному екрані повинен відображатись елемент меню Quick Sets (Набір швидких параметрів).

Зміна порядку відображення елементів на головному екрані

Щоб змінити порядок відображення елементів меню, виконайте наведені далі дії.

 1. На сторінці Home Screen Customization (Налаштування головного екрана) натисніть і утримуйте курсор над пунктом меню, який потрібно перемістити.

 2. Перетягніть елемент меню в нове місце й відпустіть кнопку миші.

  Приклад переміщення елемента меню

  Переміщення елемента меню
 3. FutureSmart 3: Щоб зберегти зміни, натисніть кнопку Apply (Застосувати) у нижній частині вікна вбудованого веб-сервера.

  FutureSmart 4: Оновлення зберігаються автоматично.

Зміна фонового малюнка головного екрана

Щоб змінити фоновий малюнок головного екрана, виконайте наведені далі дії.

 1. На сторінці Home Screen Customization (Налаштування головного екрана) знайдіть розділ Wallpaper Customization (Налаштування фонового малюнка). У цьому розділі показано, які типи файлів підтримуються, а також максимальну роздільну здатність файлів.

  Розділ Wallpaper Customization (Налаштування фонового малюнка)

  Розділ Wallpaper Customization (Налаштування фонового малюнка)
 2. Щоб установити фоновий малюнок, натисніть Set Wallpaper (Установити фоновий малюнок), перейдіть до файлу із зображенням і натисніть Open (Відкрити).

  Примітка:

  Фоновий малюнок установлюється таким чином, що верхній лівий кут зображення розміщується в лівому верхньому куті панелі керування.

  Щоб вилучити фоновий малюнок, натисніть Clear Wallpaper (Вилучити фоновий малюнок).

Налаштування кольору й ефекту шрифтів на головному екрані

Щоб установити параметри кольору шрифту й ефекти тексту на головному екрані, виконайте наведені далі дії.

 1. На сторінці Home Screen Customization (Налаштування головного екрана) знайдіть розділ Wallpaper Customization (Налаштування фонового малюнка).

 2. Установіть прапорець для параметра Enable Wallpaper Customization (Увімкнути налаштування фонового малюнка).

 3. У розділі Home Screen App Font Color (Колір шрифту головного екрана програми) виберіть Black (Чорний) або White (Білий).

 4. У розділі Text Effects (Ефекти тексту) виберіть ефекти, які застосовуватимуться до тексту на головному екрані.

 5. Щоб зберегти зміни, клацніть Apply (Застосувати).

Зміна параметрів дисплея

Дата й час відображаються на багатьох екранах панелі керування. За замовчуванням у меню How to Connect (Інструкція з підключення) відображається така інформація, як номер факсу, IP-адреса й адреса HP ePrint, а також інструкції з підключення до дисплея продукту. Щоб налаштувати інформацію, яка відображатиметься на дисплеях, скористайтеся наведеними далі вказівками.

 1. У меню Control Panel Customization (Налаштування панелі керування) виберіть Display Settings (Параметри дисплея).

 2. На сторінці Display Settings (Параметри дисплея) виберіть окремі параметри або скасуйте їх вибір.

  Сторінка Display Settings (Параметри дисплея)

  Сторінка Display Settings (Параметри дисплея)
 3. Щоб зберегти зміни, натисніть кнопку Apply (Застосувати) у нижній частині вікна вбудованого веб-сервера.

Зміна мови панелі керування та розкладки клавіатури

Щоб змінити мову та розкладку клавіатури, виконайте наведені далі дії.

 1. У меню Control Panel Customization (Налаштування панелі керування) натисніть Control Panel Language and Keyboard Layouts (Мова панелі керування та розкладка клавіатури).

  Сторінка Control Panel Language and Keyboard Layouts (Мова панелі керування та розкладка клавіатури)

  Сторінка Control Panel Language and Keyboard Layouts (Мова панелі керування та розкладка клавіатури)
 2. У стовпчику Language (Мова) натисніть перемикач біля потрібної стандартної мови.

 3. Виберіть потрібну розкладку клавіатури в розкривному меню Keyboard Layout (Розкладка клавіатури).

 4. Увімкніть або вимкніть параметр Allow users to choose another language for their session (Дозволити користувачам вибирати іншу мову для сеансу).

 5. Увімкніть або вимкніть параметр Show alternate keyboard button on keyboard screens (Відображати альтернативну кнопку клавіатури на екранах клавіатури), а потім виберіть мови, які потрібно відображати. Якщо функцію ввімкнено, виберіть потрібні розкладки клавіатури.

Створення екрана привітання

Скористайтеся цією процедурою, щоб вибрати колір для поля екрана й текст, який відображатиметься, поки пристрій перебуває в неактивному режимі.

 1. У меню Control Panel Customization (Налаштування панелі керування) виберіть Display Settings (Параметри дисплея).

 2. На сторінці Display Settings (Параметри дисплея) виберіть Show Welcome Message (Відображати повідомлення-привітання).

 3. У полі Title: (Заголовок) укажіть назву, у полі Text: (Текст) введіть повідомлення, а потім виберіть потрібний колір у вікні Header Background Color (Колір тла заголовка).

  Налаштування параметра Welcome Message (Повідомлення-привітання)

  Налаштування параметра Welcome Message (Повідомлення-привітання)


Країна/Регіон: Flag Україна

hp-detect-load-my-device-portlet

Дії
Завантаження...