Підтримка користувачів НР - База знань

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Дії
Завантаження...

hp-share-print-widget-portlet

Дії
Завантаження...
 • Інформація
  Дізнайтесь, як перейти на Windows 11

  Посібник з оновлення Windows 11

  Інформація

  Виправте та вирішіть проблему з оновленням Windows 10 на комп'ютері або принтері HP. Натисніть тут

  Інформація

  The website is under updating / веб-сайт оновлюється

 • Відгук

Принтери HP: помилка User Intervention Required (Потрібне втручання користувача) (Windows)

На комп’ютері відображається повідомлення User Intervention Required (Потрібне втручання користувача), а принтер не друкує. Ця проблема може бути спричинена помилкою принтера, пошкодженими завданнями друку або проблемами з бездротовим підключенням.

Виконайте наведені нижче операції в заданому порядку. Використовуйте принтер після кожної операції, щоб дізнатися, чи усунуто проблему.

Перевірка у випадку блимання індикаторів або повідомлень про помилки

Якщо принтер не відповідає або не працює належним чином, знайдіть повідомлення про помилку, щоб отримати додаткові корисні відомості.

 1. Перевірте панель керування принтером: якщо індикатори на принтері блимають або відображається помилка, виконайте відповідні інструкції на панелі керування або в програмному забезпеченні принтера, щоб усунути помилку. Якщо інструкції не відображаються, перейдіть до Служба підтримки клієнтів HP, введіть модель принтера, а потім виконайте пошук за словами “блимання індикатора” або введіть конкретну помилку, щодо отримати інформацію щодо детальних кроків.

 2. Перевірка програмного забезпечення принтера або програми HP Smart: часто у випадку виникнення помилок та появи сповіщень у програмному забезпеченні й застосовних програмах HP відображаються інструкції щодо виправлення станів принтера з помилкою.

Використання програм HP Print і Scan Doctor (Windows)

Використання програм HP Print і Scan Doctor (Windows) на комп’ютері з ОС Windows для діагностики та виправлення неполадок друку та сканування.

 1. Переконайтеся, що папір завантажено в основний лоток, а потім увімкніть принтер.

 2. Завантажте HP Print and Scan Doctor, а потім дотримуйтеся підказок, щоб встановити та відкрити інструмент.

 3. На екрані привітання натисніть кнопку Start (Почати), щоб вибрати принтер і почати діагностику.

 4. Якщо принтер не знайдено, виберіть пункт My product is not listed (Мій продукт не відображається в переліку), а потім дотримуйтесь інструкцій із виправлення неполадок підключення.

Скидання налаштувань середовища друку Windows

Зупиніть спулер друку, видаліть файли завдання друку, а потім перезавантажте комп’ютер і принтер.

 1. Вимкніть принтер і від’єднайте шнур живлення.

 2. У Windows знайдіть і відкрийте вікно Служби.

 3. У вікні Служби натисніть правою кнопкою миші пункт Спулер друку та виберіть Зупинити.

  Зупинення спулера друку у вікні служб
 4. Коли спулер друку зупиниться, закрийте вікно Служби.

 5. У Windows відкрийте Провідник файлів.

 6. Перейдіть до C: > Windows > System 32 > spool > PRINTERS.

 7. Видаліть усі файли з папки PRINTERS.

 8. Вимкніть комп’ютер.

 9. Знову підключіть шнур живлення до принтера та ввімкніть його.

 10. Увімкніть комп’ютер.

Скидання налаштувань принтера

Скиньте налаштування принтера, щоб відновити його роботу після помилок або збоїв.

 1. Якщо принтер має акумулятор, вийміть його.

 2. Коли принтер вимкнено, від’єднайте шнур живлення від принтера.

 3. Від’єднайте шнур живлення від джерела живлення.

 4. Зачекайте 60 секунд.

 5. Знову підключіть шнур живлення до розетки та принтера.

  Примітка:

  Компанія HP рекомендує підключати принтер безпосередньо до розетки.

 6. Увімкніть принтер, щоб завершити скидання налаштувань.

Запуск засобу виправлення неполадок принтера у Windows

Windows має засіб виправлення неполадок, який допомагає вирішити проблеми із принтером.

 1. У Windows знайдіть і відкрийте вікно Виправлення неполадок.

 2. Натисніть Принтер > Запустити засіб виправлення неполадок.

  Запуск засобу виправлення неполадок принтера у Windows
 3. Якщо з’явиться запит, виберіть принтер у списку та натисніть кнопку Далі.

Windows виявляє та усуває неполадки принтера HP.

Створити IP-підключення вручну (лише для бездротової мережі)

Друк сторінки Network Configuration (Конфігурація мережі) або Wireless Network Test Results (Результати перевірки бездротової мережі) та використання отриманої інформації для налаштування бездротового зв’язку вашого принтера.

 1. Надрукуйте звіт Wireless Network Test Results (Результати перевірки бездротової мережі) або Network Configuration (Конфігурація мережі).

  • У принтерах Inkjet виконайте описані далі дії в меню панелі керування: відкрийте меню Wireless (Бездротова мережа), Network Settings (Параметри мережі) або Setup (Налаштування), щоб знайти перелік доступних звітів.

  • У більшості струменевих принтерів без меню панелі керування слід виконати описані далі дії: одночасно натисніть кнопки Wireless (Бездротова мережа) та Information (Інформація) або кнопки Wireless (Бездротова мережа) та Start Copy Black (Почати чорно-біле копіювання) .

  • У принтерах LaserJet: натисніть і утримуйте кнопку Wireless (Бездротова мережа) протягом 10 секунд або доки індикатор Ready (Готово) не почне блимати, або перейдіть до меню Wireless (Бездротова мережа) та виберіть Wireless Network Test (Перевірка бездротової мережі).

  • У принтерах Laser NS і Neverstop Laser: натисніть і утримуйте кнопки Resume (Відновити) та Wireless (Бездротова мережа) протягом 3 секунд.

  • У принтерах DeskJet 6000 і 6400, ENVY 6000 і 6400 і Tango: натисніть і утримуйте кнопку Information (Інформація), доки всі кнопки панелі керування не почнуть світитися, а потім одночасно натисніть кнопки Information (Інформація) та Resume (Відновити).

 2. На роздруківці знайдіть розділи Wireless Status (Стан бездротової мережі), IP Address (IP-адреса), Subnet Mask (Маска підмережі), Default Gateway (Основний шлюз) і URL (URL-адреса).

  • Wireless status (Стан бездротової мережі): У розділі 802.11 Wireless (Бездротова мережа 802.11) в рядку Status (Стан) має бути значення Connected (Підключено). Якщо це не так, принтер не підключено до бездротової мережі. Підключіть принтер до мережі. Для отримання додаткової інформації перейдіть до розділу Підключення до бездротового принтера HP.

   Підключений стан бездротової мережі на сторінці конфігурації мережі
  • IP Address, Subnet Mask, Default Gateway (IP-адреса, Маска підмережі, Основний шлюз): у розділі 802.11 Wireless (Бездротова мережа 802.11) знайдіть IP-адресу, маску підмережі принтера, та номери основного шлюзу. Якщо для IPv4 та IPv6 відображаються різні номери, потрібні лише номери IPv4.

   Визначення IP-адреси, маски підмережі та основного шлюзу за звітом про конфігурацію мережі
  • URL(s) (URL-адреси): у розділі General Information (Загальна інформація) знайдіть URL(s) for Embedded Web Server (URL-адреса(-и) для вбудованого веб-сервера). Можливо, принтер має кілька URL-адрес.

   Пошук URL-адреси вбудованого веб-сервера на сторінці Network Configuration (Конфігурація мережі)
 3. На комп’ютері, підключеному до тієї самої мережі, що й принтер, відкрийте інтернет-браузер, введіть одну з URL-адрес у поле адреси та натисніть клавішу Enter, щоб відкрити EWS принтера. Якщо EWS не відображається, спробуйте інший браузер.

 4. В EWS перейдіть на вкладку Network (Мережа) або Networking (Мережа), відкрийте пункт меню Wireless (Бездротова мережа) і виберіть пункт IPv4 Configuration (Конфігурація IPv4).

 5. Виберіть Manual IP (Введення IP-адреси вручну) та введіть відомості про принтер.

  Введення IP-адреси принтера вручну в EWS
  • Щоб автоматично заповнити всі поля, виберіть Suggest a Manual IP Address (Запропонувати введення IP-адреси вручну), а потім переконайтеся, що інформація в полях Manual IP Address (Введення IP-адреси вручну), Manual Subnet Mask (Введення маски підмережі вручну) та Manual Default Gateway (Введення основного шлюзу вручну) відповідає інформації про ваш принтер на сторінці Network Configuration (Конфігурація мережі).

  • Якщо пункт Suggest a Manual IP Address (Запропонувати введення IP-адреси вручну) недоступний, введіть відомості зі сторінки Network Configuration (Конфігурація мережі) в поля IP Address (IP-адреса), Subnet Mask (Маска підмережі) та Default Gateway (Основний шлюз).

 6. Натисніть Apply (Застосувати), а потім зачекайте, доки зміни буди підтверджено.

Створення порту TCP/IP у Windows (лише для бездротового зв’язку)

Додайте до Windows порт принтера, який відповідає IP-адресі принтера.

 1. Надрукуйте звіт Wireless Network Test Results (Результати перевірки бездротової мережі) або Network Configuration (Конфігурація мережі).

  • У принтерах Inkjet виконайте описані далі дії в меню панелі керування: відкрийте меню Wireless (Бездротова мережа), Network Settings (Параметри мережі) або Setup (Налаштування), щоб знайти перелік доступних звітів.

  • У більшості струменевих принтерів без меню панелі керування слід виконати описані далі дії: одночасно натисніть кнопки Wireless (Бездротова мережа) та Information (Інформація) або кнопки Wireless (Бездротова мережа) та Start Copy Black (Почати чорно-біле копіювання) .

  • У принтерах LaserJet: натисніть і утримуйте кнопку Wireless (Бездротова мережа) протягом 10 секунд або доки індикатор Ready (Готово) не почне блимати, або перейдіть до меню Wireless (Бездротова мережа) та виберіть Wireless Network Test (Перевірка бездротової мережі).

  • У принтерах Laser NS і Neverstop Laser: натисніть і утримуйте кнопки Resume (Відновити) та Wireless (Бездротова мережа) протягом 3 секунд.

  • У принтерах DeskJet 6000 і 6400, ENVY 6000 і 6400 і Tango: натисніть і утримуйте кнопку Information (Інформація), доки всі кнопки панелі керування не почнуть світитися, а потім одночасно натисніть кнопки Information (Інформація) та Resume (Відновити).

 2. На сторінці конфігурації мережі знайдіть IP-адресу принтера.

 3. У Windows знайдіть і відкрийте вікно Принтери та сканери.

 4. Натисніть ім’я принтера та виберіть пункт Керування.

 5. натисніть Властивості принтера.

 6. На вкладці Порти натисніть Додати порт.

 7. Виберіть Стандартний порт TCP/IP, а потім натисніть Новий порт.

  Створення нового стандартного порту TCP/IP
 8. Введіть IP-адресу принтера та натисніть кнопку Далі.

 9. Виберіть новий стандартний порт TCP/IP з переліку та натисніть OK.

  Примітка:

  У переліку пристроїв можуть відображатися два принтери. Не видаляйте та не перевстановлюйте жоден принтер.

Обслуговування принтера

Якщо проблема не зникне після виконання всіх попередніх кроків, віддайте на обслуговування або замініть свій продукт HP.

Перейдіть до Зв’язатися зі службою підтримки клієнтів HP, щоб запланувати ремонт або заміну продукту. Якщо ви знаходитесь в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, вас буде спрямовано до місцевого сервісного центру у вашому районі.

Щоб підтвердити гарантійний статус, перейдіть до Перевірка гарантії на виріб HP. За ремонт продуктів, на які не розповсюджується гарантія, може стягуватися плата.Країна/Регіон: Flag Україна

hp-detect-load-my-device-portlet

Дії
Завантаження...