solution Contentsolution Content
Машинний переклад надано Microsoft Translator

Принтери HP: помилка User Intervention Required (Потрібне втручання користувача) (Windows)

На комп’ютері відображається повідомлення User Intervention Required (Потрібне втручання користувача), а принтер не друкує. Ця проблема може бути спричинена помилкою принтера, пошкодженими завданнями друку або проблемами з бездротовим підключенням.

Виконайте перелічені далі завдання в наведеному порядку. Використовуйте принтер після кожного завдання, щоб дізнатися, чи усунуто проблему.

Перевірка у випадку блимання індикаторів або повідомлень про помилки

Якщо принтер не відповідає або не працює належним чином, знайдіть повідомлення про помилку, щоб отримати додаткові корисні відомості.

 1. Перевірте панель керування принтером: якщо індикатори на принтері блимають або відображається помилка, виконайте відповідні інструкції на панелі керування або в програмному забезпеченні принтера, щоб усунути помилку. Якщо інструкції не відображаються, перейдіть до Служба підтримки клієнтів HP, введіть модель принтера, а потім виконайте пошук за словами “блимання індикатора” або введіть конкретну помилку, щодо отримати інформацію щодо детальних кроків.

 2. Перевірка програмного забезпечення принтера або програми HP Smart: часто у випадку виникнення помилок та появи сповіщень у програмному забезпеченні й застосовних програмах HP відображаються інструкції щодо виправлення станів принтера з помилкою.

Скидання налаштувань принтера

Скиньте налаштування принтера, щоб відновити його роботу після помилок або збоїв.

 1. Якщо принтер має акумулятор, вийміть його.

 2. Натисніть кнопку Живлення, щоб вимкнути принтер. Якщо принтер не вимикається, від'єднайте шнур живлення від принтера.

 3. Від’єднайте шнур живлення від джерела живлення.

 4. Зачекайте 60 секунд.

 5. Підключіть шнур живлення безпосередньо до настінної розетки та принтера.

 6. Увімкніть принтер, щоб завершити скидання налаштувань.

Запустіть Diagnose &; Fix із програми HP Smart (Windows, macOS)

Запустіть інструмент Diagnose &; Fix у програмі HP Smart для Windows і macOS.

 1. Відкрийте програму HP Smart, а потім клацніть піктограму «Діагностика та виправлення» (Windows) або «Діагностика та виправлення» зі спадного меню «Принтери» (macOS).

  Якщо у вас немає програми HP Smart, завантажте її з HP Smart – Microsoft Store (англійською мовою) або HP Smart – Mac App Store (англійською мовою).

  Розташування значка Діагностика та виправлення внизу ліворуч (Windows) і зі спадного меню Принтери у верхній панелі меню (macOS)

  Відкриття Diagnose & Fix в HP Smart для Windows і macOS
 2. Натисніть кнопку Пуск і дочекайтеся завершення аналізу. Не закривайте програму HP Smart під час роботи інструменту для усунення несправностей.

  Натисніть “Start” (Пуск) для діагностики та виправлення в програмі HP Smart
 3. На екрані результатів діагностики дотримуйтеся вказівок, щоб вирішити виявлені проблеми.

  Додаткові ресурси в розділі Діагностика та виправлення

Скидання середовища друку Windows

Зупиніть роботу спулера друку, видаліть файли завдань друку, а потім перезавантажте комп'ютер і принтер.

 1. Вимкніть принтер і від'єднайте шнур живлення.

 2. У Windows знайдіть і відкрийте Служби.

 3. У вікні Служби клацніть правою кнопкою миші пункт Спулер друку та виберіть команду Зупинити.

  Зупинка спулера друку у вікні Служби
 4. Коли спулер друку припиниться, закрийте вікно Служби .

 5. У Windows відкрийте Файловий провідник.

 6. Перейдіть до C: > Золотникові > принтери > системи Windows > 32.

 7. Видаліть усі файли з папки PRINTERS .

 8. Вимкніть комп'ютер.

 9. Знову підключіть шнур живлення до принтера та ввімкніть його.

 10. Увімкніть комп’ютер.

Запуск засобу виправлення неполадок принтера у Windows

Windows має засіб виправлення неполадок, який допомагає вирішити проблеми із принтером.

 1. У Windows знайдіть і відкрийте вікно Виправлення неполадок.

 2. Натисніть Принтер > Запустити засіб виправлення неполадок.

  Запуск засобу виправлення неполадок принтера у Windows
 3. Якщо з’явиться запит, виберіть принтер у списку та натисніть кнопку Далі.

Windows виявляє та усуває неполадки принтера HP.

Створення ручного IP-з'єднання

Надрукуйте сторінку результатів перевірки конфігурації мережі або безпроводової мережі, а потім скористайтеся відомостями на ній для безпроводового підключення принтера.

 1. Друк звіту про конфігурацію мережі.

  • У програмі HP Smart: На головному екрані програми клацніть зображення принтера, клацніть Звіти про принтери в розділі Інструменти , а потім виберіть пункт Звіт про конфігурацію мережі.

  • Принтери із сенсорною панеллю керування: На панелі керування відкрийте меню Безпроводова мережа або Параметри мережі, а потім виберіть пункт Звіт про конфігурацію мережі або Сторінка конфігурації мережі.

  • Принтери HP без сенсорної панелі управління: На панелі керування натисніть і утримуйте кнопки Wireless та Information . Друк звітів з панелі керування може відрізнятися залежно від моделі принтера.

   Залежно від принтера може бути інший метод:

   • Натисніть одночасно кнопки Wireless і Продовжити/Скасувати .

   • Натисніть і утримуйте кнопку Інформація, доки не засвітяться всі кнопки, а потім натисніть і утримуйте кнопку Відновити або натисніть кнопки Інформаційне резюме .

   • Натисніть і утримуйте кнопку Відновити ( або ), доки індикатор Готово не блимне

 2. На роздруківці знайдіть розділи Wireless Status (Стан бездротової мережі), IP Address (IP-адреса), Subnet Mask (Маска підмережі), Default Gateway (Основний шлюз) і URL (URL-адреса).

  • Wireless status (Стан бездротової мережі): У розділі бездротового з’єднання 802.11стан має бути підключено. Якщо це не так, принтер не підключено до бездротової мережі. Підключіть принтер до мережі. Для отримання додаткової інформації перейдіть до розділу Підключення до бездротового принтера HP.

   Статус підключення до бездротової мережі на сторінці конфігурації мережі
  • IP Address, Subnet Mask, Default Gateway (IP-адреса, Маска підмережі, Основний шлюз): У розділі 802.11 Wireless знайдіть IP-адресу принтера, маску підмережі та номери шлюзу за замовчуванням. Якщо ви бачите різні номери для IPv4 та IPv6, вам знадобляться лише номери IPv4.

   Визначення IP-адреси, маски підмережі та шлюзу за замовчуванням у звіті про конфігурацію мережі
  • URL(s) (URL-адреси): У розділі Загальна інформація знайдіть URL-адреси для вбудованого веб-сервера. Ваш принтер може мати кілька URL-адрес.

   Пошук URL-адреси для вбудованого веб-сервера на сторінці конфігурації мережі
 3. На комп’ютері, підключеному до тієї ж мережі, що і ваш принтер, відкрийте Інтернет-браузер, введіть одну з URL-адрес у поле адреси, а потім натисніть клавішу Enter, щоб відкрити EWS принтера. Якщо EWS не відображається, спробуйте інший браузер.

 4. У EWS перейдіть на вкладку Мережа або Мережеві з’єднання, відкрийте пункт меню Бездротовий зв’язок, а потім натисніть Конфігурація IPv4.

 5. Виберіть Вказати IP-адресу вручну, а потім надайте інформацію про принтер.

  Вручну встановіть IP-адресу принтера в EWS
  • Щоб автоматично заповнити всі поля, натисніть Запропонувати IP-адресу вручну, а потім переконайтеся, що поля для Вказати IP-адресу вручну, Вказати маску підмережі вручну та Вказати шлюз за замовчанням вручну відповідають відомостям вашого принтера на сторінці конфігурації мережі.

  • Якщо аргументувати, що IP-адреса вручну недоступна, введіть відомості зі сторінки конфігурації мережі до полів IP-адреса, маска підмережі та шлюз за промовчанням .

 6. Натисніть кнопку Застосувати, а потім зачекайте, поки зміни будуть підтверджені.

Створення нового принтера TCP/IP Port (Windows)

Додайте новий порт принтера, використовуючи IP-адресу принтера.

 1. В ОС Windows знайдіть і відкрийте меню Принтери та сканери.

 2. Клацніть ім'я принтера у списку, а потім виберіть пункт Властивості принтера.

  У Windows 10, можливо, спочатку знадобиться натиснути кнопку Керування .

 3. У вікні властивостей перейдіть на вкладку Порти та натисніть кнопку Додати порт.

 4. Зі списку доступних типів портів виберіть пункт Стандартний порт TCP/IP і натисніть кнопку Новий порт.

  Створення нового стандартного порту TCP/IP
 5. У вікні Майстер додавання стандартних портів принтера TCP/IP натисніть кнопку Далі.

 6. На екрані Додати порт введіть IP-адресу принтера, а потім змініть ім'я порту на таке, яке можна легко розпізнати.

  Введення IP-адреси та імені порту принтера
 7. Після завершення натисніть кнопку Готово, щоб закрити майстер.

 8. У вікні властивостей принтера виберіть призначене ім'я порту та натисніть кнопку OK.

 9. Перейдіть на вкладку Параметри пристрою та виберіть пункт Автоматичне настроювання.

 10. У меню натисніть Оновити зараз.

  Натисніть кнопку Оновити зараз

  Через кілька секунд настройка автоматично зміниться на Off.

 11. Натисніть кнопку OK , щоб закрити вікно властивостей принтера.

  ОБЕРЕЖНО:

  Не видаляйте дублікати принтерів з однаковою назвою, щоб уникнути проблем із друком і скануванням.

Обслуговування принтера

Якщо проблема не зникне після виконання всіх попередніх кроків, віддайте на обслуговування або замініть свій продукт HP.

Перейдіть до Зв’язатися зі службою підтримки клієнтів HP, щоб запланувати ремонт або заміну продукту. Якщо ви знаходитесь в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, вас буде спрямовано до місцевого сервісного центру у вашому районі.

Щоб підтвердити гарантійний статус, перейдіть до Перевірка гарантії на виріб HP. За ремонт продуктів, на які не розповсюджується гарантія, може стягуватися плата.