Підтримка користувачів НР - База знань

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Дії
Завантаження...

hp-share-print-widget-portlet

Дії
Завантаження...
 • Інформація
  Дізнайтесь, як перейти на Windows 11

  Посібник з оновлення Windows 11

  Інформація

  The website is under updating / веб-сайт оновлюється

 • Відгук
Машинний переклад надано Microsoft Translator

Принтери HP: помилка User Intervention Required (Потрібне втручання користувача) (Windows)

На комп’ютері відображається повідомлення User Intervention Required (Потрібне втручання користувача), а принтер не друкує. Ця проблема може бути спричинена помилкою принтера, пошкодженими завданнями друку або проблемами з бездротовим підключенням.

Виконайте перелічені далі завдання в наведеному порядку. Використовуйте принтер після кожного завдання, щоб дізнатися, чи усунуто проблему.

Перевірка у випадку блимання індикаторів або повідомлень про помилки

Якщо принтер не відповідає або не працює належним чином, знайдіть повідомлення про помилку, щоб отримати додаткові корисні відомості.

 1. Перевірте панель керування принтером: якщо індикатори на принтері блимають або відображається помилка, виконайте відповідні інструкції на панелі керування або в програмному забезпеченні принтера, щоб усунути помилку. Якщо інструкції не відображаються, перейдіть до Служба підтримки клієнтів HP, введіть модель принтера, а потім виконайте пошук за словами “блимання індикатора” або введіть конкретну помилку, щодо отримати інформацію щодо детальних кроків.

 2. Перевірка програмного забезпечення принтера або програми HP Smart: часто у випадку виникнення помилок та появи сповіщень у програмному забезпеченні й застосовних програмах HP відображаються інструкції щодо виправлення станів принтера з помилкою.

Використання програм HP Print і Scan Doctor (Windows)

Використання програм HP Print і Scan Doctor (Windows) на комп’ютері з ОС Windows для діагностики та виправлення неполадок друку та сканування.

 1. Переконайтеся, що папір завантажено в основний лоток, а потім увімкніть принтер.

 2. Завантажте HP Print and Scan Doctor, а потім дотримуйтеся підказок, щоб інсталювати та відкрити інструмент.

 3. На екрані привітання натисніть кнопку Start (Почати), щоб вибрати принтер і почати діагностику.

 4. Якщо принтер не знайдено, виберіть пункт Мій продукт відсутній у списку, а потім дотримуйтеся вказівок, щоб усунути неполадки з підключенням.

Скидання налаштувань середовища друку Windows

Зупиніть спулер друку, видаліть файли завдання друку, а потім перезавантажте комп’ютер і принтер.

 1. Вимкніть принтер і від’єднайте шнур живлення.

 2. У Windows знайдіть і відкрийте вікно Служби.

 3. У вікні Служби натисніть правою кнопкою миші пункт Спулер друку та виберіть Зупинити.

  Зупинення спулера друку у вікні служб
 4. Коли спулер друку зупиниться, закрийте вікно Служби.

 5. У Windows відкрийте Провідник файлів.

 6. Перейдіть до C: > Windows > System 32 > spool > PRINTERS.

 7. Видаліть усі файли з папки PRINTERS.

 8. Вимкніть комп’ютер.

 9. Знову підключіть шнур живлення до принтера та ввімкніть його.

 10. Увімкніть комп’ютер.

Скидання налаштувань принтера

Скиньте налаштування принтера, щоб відновити його роботу після помилок або збоїв.

 1. Якщо принтер має акумулятор, вийміть його.

 2. Коли принтер вимкнено, від’єднайте шнур живлення від принтера.

 3. Від’єднайте шнур живлення від джерела живлення.

 4. Зачекайте 60 секунд.

 5. Знову підключіть шнур живлення до розетки та принтера.

  Примітка:

  Компанія HP рекомендує підключати принтер безпосередньо до розетки.

 6. Увімкніть принтер, щоб завершити скидання налаштувань.

Запуск засобу виправлення неполадок принтера у Windows

Windows має засіб виправлення неполадок, який допомагає вирішити проблеми із принтером.

 1. У Windows знайдіть і відкрийте вікно Виправлення неполадок.

 2. Натисніть Принтер > Запустити засіб виправлення неполадок.

  Запуск засобу виправлення неполадок принтера у Windows
 3. Якщо з’явиться запит, виберіть принтер у списку та натисніть кнопку Далі.

Windows виявляє та усуває неполадки принтера HP.

Створення ручного IP-з'єднання

Надрукуйте сторінку результатів перевірки конфігурації мережі або безпроводової мережі, а потім скористайтеся відомостями на ній для безпроводового підключення принтера.

 1. Надрукуйте звіт із результатами перевірки бездротової мережі або звіт про конфігурацію мережі.

  • Струминні принтери з меню панелі керування: відкрийте меню Бездротовий зв’язок, Параметри мережі або Налаштування, щоб знайти перелік доступних звітів.

  • Більшість струменевих принтерів без меню панелі керування: Одночасно натисніть кнопки Бездротовий зв’язок та Інформація чи одночасно натисніть кнопки Бездротовий зв’язок та Почати копіювати в чорно-білому кольорі.

  • Принтери LaserJet: Натисніть і утримуйте кнопку Бездротовий зв’язок протягом 10 секунд або доки не почне блимати індикатор “Готово”, або перейдіть у меню “Бездротовий зв’язок” і виберіть Перевірка бездротового зв’язку.

  • Лазерні принтери NS і Neverstop Laser: Натисніть і утримуйте кнопки Відновити та Бездротовий зв’язок протягом 3 секунд.

  • Принтери DeskJet 6000 і 6400, ENVY 6000 і 6400, а також принтери Tango: Натисніть і утримуйте кнопку Інформація, доки не засвітяться всі кнопки панелі керування, а потім одночасно торкніться кнопок Інформація і Продовжити.

 2. На роздруківці знайдіть розділи Wireless Status (Стан бездротової мережі), IP Address (IP-адреса), Subnet Mask (Маска підмережі), Default Gateway (Основний шлюз) і URL (URL-адреса).

  • Wireless status (Стан бездротової мережі): У розділі бездротового з’єднання 802.11стан має бути підключено. Якщо це не так, принтер не підключено до бездротової мережі. Підключіть принтер до мережі. Для отримання додаткової інформації перейдіть до розділу Підключення до бездротового принтера HP.

   Статус підключення до бездротової мережі на сторінці конфігурації мережі
  • IP Address, Subnet Mask, Default Gateway (IP-адреса, Маска підмережі, Основний шлюз): У розділі 802.11 Wireless знайдіть IP-адресу принтера, маску підмережі та номери шлюзу за замовчуванням. Якщо ви бачите різні номери для IPv4 та IPv6, вам знадобляться лише номери IPv4.

   Визначення IP-адреси, маски підмережі та шлюзу за замовчуванням у звіті про конфігурацію мережі
  • URL(s) (URL-адреси): У розділі Загальна інформація знайдіть URL-адреси для вбудованого веб-сервера. Ваш принтер може мати кілька URL-адрес.

   Пошук URL-адреси для вбудованого веб-сервера на сторінці конфігурації мережі
 3. На комп’ютері, підключеному до тієї ж мережі, що і ваш принтер, відкрийте Інтернет-браузер, введіть одну з URL-адрес у поле адреси, а потім натисніть клавішу Enter, щоб відкрити EWS принтера. Якщо EWS не відображається, спробуйте інший браузер.

 4. У EWS перейдіть на вкладку Мережа або Мережеві з’єднання, відкрийте пункт меню Бездротовий зв’язок, а потім натисніть Конфігурація IPv4.

 5. Виберіть Вказати IP-адресу вручну, а потім надайте інформацію про принтер.

  Вручну встановіть IP-адресу принтера в EWS
  • Щоб автоматично заповнити всі поля, натисніть Запропонувати IP-адресу вручну, а потім переконайтеся, що поля для Вказати IP-адресу вручну, Вказати маску підмережі вручну та Вказати шлюз за замовчанням вручну відповідають відомостям вашого принтера на сторінці конфігурації мережі.

  • Якщо аргументувати, що IP-адреса вручну недоступна, введіть відомості зі сторінки конфігурації мережі до полів IP-адреса, маска підмережі та шлюз за промовчанням .

 6. Натисніть кнопку Застосувати, а потім зачекайте, поки зміни будуть підтверджені.

Створення порту TCP/IP у Windows (лише для бездротового зв’язку)

Додайте до Windows порт принтера, який відповідає IP-адресі принтера.

 1. Надрукуйте звіт із результатами перевірки бездротової мережі або звіт про конфігурацію мережі.

  • Струминні принтери з меню панелі керування: відкрийте меню Бездротовий зв’язок, Параметри мережі або Налаштування, щоб знайти перелік доступних звітів.

  • Більшість струменевих принтерів без меню панелі керування: Одночасно натисніть кнопки Бездротовий зв’язок та Інформація чи одночасно натисніть кнопки Бездротовий зв’язок та Почати копіювати в чорно-білому кольорі.

  • Принтери LaserJet: Натисніть і утримуйте кнопку Бездротовий зв’язок протягом 10 секунд або доки не почне блимати індикатор “Готово”, або перейдіть у меню “Бездротовий зв’язок” і виберіть Перевірка бездротового зв’язку.

  • Лазерні принтери NS і Neverstop Laser: Натисніть і утримуйте кнопки Відновити та Бездротовий зв’язок протягом 3 секунд.

  • Принтери DeskJet 6000 і 6400, ENVY 6000 і 6400, а також принтери Tango: Натисніть і утримуйте кнопку Інформація, доки не засвітяться всі кнопки панелі керування, а потім одночасно торкніться кнопок Інформація і Продовжити.

 2. На сторінці Конфігурація мережі знайдіть IP-адресу принтера.

 3. В ОС Windows знайдіть і відкрийте меню Принтери та сканери.

 4. Натисніть ім’я принтера та виберіть пункт Керування.

 5. натисніть Властивості принтера.

 6. На вкладці Порти натисніть Додати порт.

 7. Виберіть Стандартний порт TCP/IP, а потім натисніть Новий порт.

  Створення нового стандартного порту TCP/IP
 8. Введіть IP-адресу принтера та натисніть кнопку Далі.

 9. Виберіть новий стандартний порт TCP/IP з переліку та натисніть OK.

  Примітка:

  У переліку пристроїв можуть відображатися два принтери. Не видаляйте та не перевстановлюйте жоден принтер.

Обслуговування принтера

Якщо проблема не зникне після виконання всіх попередніх кроків, віддайте на обслуговування або замініть свій продукт HP.

Перейдіть до Зв’язатися зі службою підтримки клієнтів HP, щоб запланувати ремонт або заміну продукту. Якщо ви знаходитесь в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, вас буде спрямовано до місцевого сервісного центру у вашому районі.

Щоб підтвердити гарантійний статус, перейдіть до Перевірка гарантії на виріб HP. За ремонт продуктів, на які не розповсюджується гарантія, може стягуватися плата.Країна/Регіон: Flag Україна

hp-detect-load-my-device-portlet

Дії
Завантаження...