hp-support-head-portlet

動作
正在載入...

歡迎使用HP顧客支援

hp-contact-secondary-navigation-portlet

動作
正在載入...

hp-share-print-widget-portlet

動作
正在載入...

hp-concentra-wrapper-portlet

動作
正在載入...

HP Deskjet F4185,F2180,F2120 選購耗材

適用墨水匣
在購買列印墨水匣之前,請先檢查墨水匣編號是否正確。
圖片
產品說明
產品編號
21號黑色墨水匣 (5ml)
C9351A
22號彩色墨水匣(5ml)
C9352A
58 號相片墨水匣 (17ml)
(可與21號黑色墨水匣交換使用,適用於墨水座右側。)
C6658A

hp-feedback-input-portlet

動作
正在載入...

hp-online-communities-portlet

動作
正在載入...

hp-feedback-banner-portlet

動作
正在載入...

hp-country-locator-portlet

動作
正在載入...
國家/地區: 台灣地區

hp-detect-load-my-device-portlet

動作
正在載入...