hp-support-head-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği - Bilgi Tabanı

hp-contact-secondary-navigation-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-share-print-widget-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
  • Bilgi
    Windows 11'e Nasıl Yükselteceğinizi Öğrenin

    Windows 11'e Yükseltme Kılavuzu

  • Geri Bildirim

hp-concentra-wrapper-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

HP LaserJet Tank MFP 1005, 1600, 2600 yazıcılar - Hata kodları ve yanıp sönen ışıklar

Aşağıdaki bölümlerde, yazıcı kontrol panelinde en sık rastlanan yanıp sönen ışık kombinasyonları ile belirtilen hata durumları ve her bir durum için izlenmesi gereken çözümler açıklanmaktadır. Kontrol panelinde yanıp sönen ışık düzenini bulup sorunu çözme adımlarını izleyin.

Kontrol paneli düğmeleri, simgeler ve ışıklar (dn/dw/w modelleri)

Kontrol paneli düğmeleri, simgeleri ve ışıkları

Resim

Açıklama

1

Kapak açık ışığı: Tarayıcı kapağı açıkken yanar.

2

Kablosuz ışığı: Kablosuz bağlantının durumunu gösterir.

3

Kablosuz düğmesi ve ışığı: Kablosuz bağlantı işlevini açar veya kapatır.

4

Dikkat ışığı (yalnızca USB yazıcılar): Bir hata olduğunu gösterir.

5

Kontrol paneli ekranı: Hata kodlarını, kopya sayısını, kablosuz durumunu ve diğer yazıcı işlevlerini görüntüler.

6

Fotokopi seçenekleri düğmesi: Yazdırılacak kopya sayısını seçer.

7

Fotokopi düğmesi ve ışığı: Siyah beyaz kopyalama işlemini başlatır. Kopya sayısını artırmak için basılı tutun veya birkaç kez basın. Düğmeye basıldıktan iki saniye sonra kopyalama işlemi başlatılır.

8

Kimlik fotokopisi düğmesi: Belgenin her iki tarafını aynı sayfaya kopyalamak için kartı veya küçük boyutlu belgeyi tarayıcı camının herhangi bir yerine yerleştirin.

9

Bilgi düğmesi ve ışığı: Yazıcı ayarlarının ve durumunun özetini içeren bir bilgi sayfası yazdırır.

10

Sürdür düğmesi ve ışığı: Bir sorun oluştuktan sonra (örneğin, kağıt yerleştirdikten veya sıkışmayı giderdikten sonra) bir işi sürdürür ya da yazıcının bir uyarı veya hata durumunda olduğunu gösterir.

11

İptal düğmesi ve ışığı: Yazdırma işini iptal eder.

12

Güç düğmesi ve ışığı: Yazıcıyı açar veya kapatır.

Kontrol paneli düğmeleri, simgeleri ve ışıkları (sdn/sdw modelleri)

Kontrol paneli ekran simgeleri

Resim

Açıklama

1

Güç düğmesi ve ışığı: Yazıcıyı açar veya kapatır.

2

Dikkat ışığı: Bir hata olduğunu gösterir.

3

Kapak açık ışığı: Tarayıcı kapağı açıkken yanar.

4

Kontrol paneli ekranı: Hata kodlarını, kopya sayısını, kablosuz durumunu ve diğer yazıcı işlevlerini görüntüler.

5

Fotokopi seçenekleri düğmesi: Yazdırılacak kopya sayısını seçer.

6

Kimlik fotokopisi düğmesi: Belgenin her iki tarafını aynı sayfaya kopyalamak için kartı veya küçük boyutlu belgeyi tarayıcı camının herhangi bir yerine yerleştirin.

7

Fotokopi düğmesi ve ışığı: Siyah beyaz kopyalama işlemini başlatır. Kopya sayısını artırmak için basılı tutun veya birkaç kez basın. Düğmeye basıldıktan iki saniye sonra kopyalama işlemi başlatılır.

8

İptal düğmesi ve ışığı: Yazdırma işini iptal eder.

9

Bilgi düğmesi ve ışığı: Yazıcı ayarlarının ve durumunun özetini içeren bir bilgi sayfası yazdırır.

10

Kablosuz düğmesi ve ışığı (sadece kablosuz yazıcılar): Kablosuz bağlantı işlevini açar veya kapatır.

11

Sürdür düğmesi ve ışığı: Bir sorun oluştuktan sonra (örneğin, kağıt yerleştirdikten veya sıkışmayı giderdikten sonra) bir işi sürdürür ya da yazıcının bir uyarı veya hata durumunda olduğunu gösterir.

Kontrol paneli ekran simgeleri

Örnek kontrol paneli düğmeleri, simgeleri ve ışıkları

Resim

Açıklama

1

Kağıt simgesi: Giriş tepsisinde kağıt bittiğinde veya bir kağıt hatası olduğunda yanıp söner.

2

Wi-Fi Direct simgesi (yalnızca kablosuz yazıcılar): Wi-Fi Direct'in açık olduğunu gösterir.

3

Ethernet simgesi (Yalnızca Ethernet yazıcılar): Yazıcının kablolu bir bağlantı üzerinden ağa bağlı olduğunu gösterir.

4

Kablosuz simgesi (yalnızca kablosuz yazıcılar): Yazıcının kablosuz bir ağa bağlı olduğunu gösterir.

5

Numara Sayacı: Yazıcı bir hata durumundayken bir E uyarısıyla birlikte bir numara ya da bir kopyalama işi esnasında kopya sayısını gösterir.

6

Fotokopi sayısı simgesi: Yazdırma için seçilen fotokopi sayısını görüntüler.

7

Kontrast simgesi: Kontrast ayarını görüntüler.

8

Ölçek simgesi: Ölçekleme faktörünü görüntüler.


hp-feedback-input-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-feedback-banner-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-country-locator-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye

hp-detect-load-my-device-portlet

İşlemler
Yükleniyor...