hp-support-head-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği - Bilgi Tabanı

hp-contact-secondary-navigation-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-share-print-widget-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
 • Bilgi
  Windows 11'e Nasıl Yükselteceğinizi Öğrenin

  Windows 11'e Yükseltme Kılavuzu

 • Geri Bildirim

hp-concentra-wrapper-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - USB Sürücüye Taramayı ayarlama

USB Sürücüye Tarama özelliğini nasıl ayarlayacağınızı öğrenin.

Bu yazıcının bir belgeyi tarayıp bir USB anlık bellek sürücüsüne kaydetme özelliği vardır. Bu özellik, HP Gömülü Web Sunucusu (EWS) ile yapılandırılmadan kullanılamaz.

FutureSmart 3

FutureSmart 3 için aşağıdaki adımları uygulayın.

Birinci adım: USB'ye Kaydetmeyi Etkinleştirme

USB'ye Kaydetmeyi etkinleştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın.

 1. Güvenlik sekmesini seçin.

 2. Görünümü kaydırarak Donanım Bağlantı Noktaları öğesine gidin ve Ana Bilgisayar USB Tak ve Kullan Özelliğini Etkinleştir seçeneğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

 3. Tarama/Dijital Gönderme sekmesini seçin.

 4. Soldaki gezinme bölmesinde USB'ye Kaydetme Kurulumu'na tıklayın.

 5. USB'ye Kaydetmeyi Etkinleştir onay kutusunu işaretleyin.

 6. Sayfanın altındaki Uygula öğesine tıklayın.

İkinci adım: USB'ye Kaydet Hızlı Ayarı Oluşturma (isteğe bağlı)

USB’ye Kaydet Hızlı Ayarı oluşturmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

Not:

Hızlı Ayarlar, yazıcının Giriş ekranı'ndan veya yazıcıdaki Hızlı Ayarlar uygulamasından erişilebilen kısayol işleridir.

 1. Aşağıdaki adımları kullanarak EWS'nin Hızlı Ayarlar Kurulumu alanına gidin:

  1. Üstteki gezinme sekmelerini kullanarak Genel öğesine tıklayın.

  2. Soldaki gezinme bölmesinde Hızlı Ayarlar Kurulumu öğesine tıklayın.

 2. Ekle'ye tıklayın. Hızlı Ayar Sihirbazı açılır.

  Not:

  Geçerli değişiklikleri iptal etmek için Hızlı Ayar Sihirbazı'nın herhangi bir sayfasında İptal düğmesine tıklayın, Hızlı Ayar Sihirbazı'ndan çıkın ve Hızlı Ayarlar Kurulumu sayfasına geri dönün.

 3. Hızlı Ayar Türü için USB'ye Kaydet'i seçin ve ardından İleri öğesine tıklayın.

 4. Hızlı Ayar Başlığı (gerekli) alanında Hızlı Ayar için bir başlık girin.

 5. Düğme Konumu açılır listesinden yazıcıda görüntülenecek Hızlı Ayar'ın konumunu seçin. Bu ayar, Hızlı Ayar'ın Giriş ekranında veya yazıcı kontrol panelindeki Hızlı Ayarlar alanı içinde görüntüleneceğini belirler.

 6. Hızlı Ayar Açıklaması (gerekli) alanına Hızlı Ayar için bir açıklama girin.

 7. Yazıcı kontrol panelinde bir Hızlı Ayar seçtikten sonra ne olacağını belirlemek üzere bir Hızlı Ayar Başlatma Seçeneği belirleyin ve ardından İleri öğesine tıklayın.

 8. Taranan dosyaların kontrol panelindeki USB bağlantı noktasına takılan USB depolama cihazlarında kaydedileceği varsayılan konumu seçin ve ardından, İleri öğesine tıklayın. Varsayılan konum seçenekleri şunlardır:

  • USB depolama aygıtının kök dizinine kaydetme

  • Bu klasörü USB Depolama Cihazında oluştur veya yerleştir: Bu dosya konumu seçeneği kullanılırken USB depolama cihazındaki klasörün yolu belirtilmelidir. Yoldaki klasör/alt klasör adlarını ayırmak için bir ters eğik çizgi (\) kullanılmalıdır.

 9. Bildirimde Bulunulması Gereken Koşul: açılan listesinden bir seçenek belirleyin ve ardından İleri'ye tıklayın.

  Bu ayar, bir USB'ye Kaydet Hızlı Ayar işi tamamlandığında veya başarısız olduğunda kullanıcıların bilgilendirilip bilgilendirilmeyeceğini veya nasıl bilgilendirileceğini belirler. Bildirimde Bulunulması Gereken Koşul: ayarı için seçenekler şunlardır:

  • Bildirim yapma

  • İş tamamlandığında bildirim yap

  • Yalnızca iş başarısız olduğunda bildirim yap

 10. Hızlı Ayar için Tarama Ayarları öğesini seçin ve ardından, İleri'ye tıklayın.

  Not:

  Kullanılabilir tarama ayarları hakkında daha fazla bilgi için bkz. USB'ye Kaydetme kurulumu için varsayılan tarama ayarları.

 11. Hızlı Ayar için Dosya Ayarları öğesini seçin ve ardından, İleri'ye tıklayın.

  Not:

  Kullanılabilir dosya ayarları hakkında daha fazla bilgi için bkz. USB'ye Kaydetme Kurulumu için varsayılan dosya ayarları.

 12. Ayarların özetini gözden geçirin ve ardından Hızlı Ayar'ı kaydetmek için Bitir seçeneğine tıklayın veya ayarları düzenlemek üzere Önceki öğesine tıklayın.

USB'ye Kaydetme kurulumu için varsayılan tarama ayarları

Aşağıdaki tabloda varsayılan ayarlar listelenmektedir.

USB'ye Kaydetme için tarama ayarları:

Seçenek

Açıklama

Varsayılan Dosya Türü

Taranan belgenin varsayılan dosya türünü seçin:

 • PDF

 • JPEG

 • TIFF

 • MTIFF

 • XPS

 • PDF/A

 • Metin (OCR)

 • Unicode Metin (OCR)

 • RTF (OCR)

 • Aranabilir PDF (OCR)

 • Aranabilir PDF/A (OCR)

 • HTML (OCR)

 • CSV (OCR)

Varsayılan Renk Tercihleri

Taranan belgenin varsayılan renk ayarını seçin:

 • Renkli

 • Siyah

 • Siyah/Gri

 • Otomatik algıla

Varsayılan Çıktı Kalitesi

Taranan belgenin varsayılan çıkış kalitesini seçin:

 • Düşük (küçük dosya)

 • Orta

 • Yüksek (büyük dosya)

Varsayılan Çözünürlük

Taranan belgenin varsayılan tarama çözünürlüğünü seçin:

 • 75 dpi

 • 150 dpi

 • 200 dpi

 • 300 dpi

 • 400 dpi

 • 600 dpi

USB'ye Kaydetme Kurulumu için varsayılan dosya ayarları

USB'ye Kaydetme Kurulumu için varsayılan dosya ayarlarını gözden geçirin.

USB'ye Kaydet Kurulumu için dosya ayarları:

Özellik

Açıklama

Dosya Adı Öneki

Bir ağ klasörüne kaydedilen dosyalar için kullanılan varsayılan dosya adı önekini ayarlayın.

Varsayılan Dosya Adı

Kaydedilecek dosya için varsayılan dosya adı.

Bu ayarın ürün kontrol panelinden düzenlenebilmesi için Kullanıcı tarafından düzenlenebilir onay kutusunu işaretleyin.

Dosya Adı Soneki

Bir ağ klasörüne kaydedilen dosyalar için kullanılan varsayılan dosya adı sonekini ayarlayın.

Varsayılan yinelenen dosya adı son eki [dosyaadı]_YYYYMMDDT

Dosya Numarası Biçimi

İşin birden fazla dosyaya bölündüğü durumlar için bir dosya adı biçimi seçin.

Varsayılan Dosya Türü

Kaydedilen dosya için dosya biçimini seçin.

Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden düzenlenebilmesi için Kullanıcı tarafından düzenlenebilir onay kutusunu işaretleyin.

Dosya Adı Önizlemesi

Bir dosya adı girin ve ardından Önizlemeyi Güncelleştir düğmesine tıklayın.

Varsayılan Renk Tercihi

Dosyanın siyah beyaz veya renkli olup olmayacağını seçin.

Varsayılan Çıktı Kalitesi

Dosyanın kalitesini seçin. Yüksek kaliteli görüntüler, düşük kaliteli görüntülere göre daha büyük dosya boyutu gerektirirler ve gönderilmeleri daha uzun sürer.

Varsayılan Çözünürlük

Dosyanın çözünürlüğünü ayarlayın. Yüksek çözünürlüklü resimlerin nokta/inç (dpi) değerleri yüksek olduğu için daha fazla ayrıntı gösterirler. Daha düşük çözünürlüklü resimlerin nokta/inç değerleri düşüktür ve daha az ayrıntı gösterirler ancak dosya boyutları da daha küçüktür.

Sıkıştırma

Taranmış bir belgeyi PDF veya XPS dosyası olarak kaydederken dosyanın Normal ya da Yüksek sıkıştırma oranı kullanıp kullanmayacağını belirtin. Sıkıştırma oranı Yüksek olarak seçilirse taranan dosya daha küçük olur ancak tarama işlemi Normal sıkıştırmaya göre daha uzun sürebilir.

Siyah TIFF Sıkıştırma

Oluşturulan TIFF dosyasını sıkıştırmak için siyah TIFF sıkıştırma algoritmasını kullanmayı seçin.

Renkli/Gri tonlamalı TIFF Sıkıştırma

Oluşturulan TIFF dosyasını sıkıştırmak üzere renkli/gri tonlamalı TIFF sıkıştırma algoritmasını kullanmak için seçin.

PDF şifreleme

Dosya türü PDF ise bu seçenek, üretilen PDF dosyasını şifreler. Şifreleme işleminin bir parçası olarak bir parola belirlenmelidir. Dosyayı açmak için aynı parolanın kullanılması gerekir. Başlat öğesine basmadan önce bir parola belirlenmemişse tarama işine başlamadan önce kullanıcıdan bir parola girmesi istenir.

OCR dosya türlerini devre dışı bırakma

OCR dosyalarının yazıcı kontrol panelinden kullanılabilmesini önlemek için bu ayarı seçin.

Boş Sayfa Atlamayı Etkinleştirme

Boş Sayfa Atlamayı Etkinleştir seçeneği etkinse boş sayfalar yok sayılır.

FutureSmart 4

FutureSmart 4 için aşağıdaki adımları uygulayın.

Birinci adım: USB Sürücüsüne Tara özelliğini etkinleştirme

USB Sürücüsüne Tara özelliğini etkinleştirmek için aşağıdaki adımları kullanın.

 1. Güvenlik sekmesini seçin.

 2. Görünümü kaydırarak Donanım Bağlantı Noktaları öğesine gidin ve Ana Bilgisayar USB Tak ve Kullan Özelliğini Etkinleştir seçeneğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

 3. Tarama/Dijital Gönderme sekmesini seçin.

 4. USB Sürücüsüne Taramayı Etkinleştir onay kutusunu işaretleyin.

 5. Sayfanın altındaki Uygula öğesine tıklayın.

Not:

Birçok aygıt, daha önceden takılı olan Sabit Disk Sürücüleri (HDD'ler) ile gönderilir. Bazı durumlarda USB ile ilave depolama cihazları eklenebilir. USB Sürücüye Tarama özelliğinin USB ve Sabit Disk seçeneğine genişletilmesi gerekip gerekmediğini doğrulayın

İkinci adım: Hızlı Ayarlar'ı yapılandırma (isteğe bağlı)

Hızlı Ayarlar, yazıcının Giriş ekranı'ndan veya yazıcıdaki Hızlı Ayarlar uygulamasından erişilebilen kısayol işleridir.

 1. Sol taraftaki gezinti bölmesinin USB Sürücüye Tara alanında, Hızlı Ayarlar öğesine tıklayın.

 2. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

  • Tabloda, Hızlı Ayarlar Uygulaması'nın altında bulunan bir Hızlı Ayar'ı seçin.

   -VEYA-

  • Hızlı Ayar Sihirbazı'nı başlatmak için Ekle'ye tıklayın.

 3. Ekle seçeneğini belirlediyseniz Hızlı Ayarlar Kurulumu sayfası açılır. Sonraki bilgileri tamamlayın ve ardından İleri seçeneğine tıklayın.

  • Hızlı Ayar Adı: Yeni Hızlı Ayar için bir başlık girin.

  • Hızlı Ayar Açıklaması: Hızlı Ayar için bir açıklama girin.

  • Hızlı Ayar Başlatma Seçeneği: Hızlı Ayar'ın nasıl başlayacağını ayarlamak için Uygulamaya gir, ardından kullanıcı Başlat'a basar seçeneğine ya da Giriş Ekranı'ndan seçilince hemen başlat seçeneğine tıklayın.

 4. Taranan dosyaların kontrol panelindeki USB bağlantı noktasına takılan USB depolama cihazlarında kaydedileceği varsayılan konumu seçin ve ardından, İleri öğesine tıklayın. Varsayılan konum seçenekleri şunlardır:

  • USB depolama aygıtının kök dizinine kaydetme

  • Bu klasörü USB Depolama Cihazında oluştur veya yerleştir: Bu dosya konumu seçeneği kullanılırken USB depolama cihazındaki klasörün yolu belirtilmelidir. Yoldaki klasör/alt klasör adlarını ayırmak için bir ters eğik çizgi (\) kullanılmalıdır.

 5. Bildirimde Bulunulması Gereken Koşul: açılan listesinden bir seçenek belirleyin ve ardından İleri'ye tıklayın.

  Bu ayar, bir USB Sürücüye Tarama Hızlı Ayar işi tamamlandığında veya başarısız olduğunda kullanıcıların bilgilendirilip bilgilendirilmeyeceğini veya nasıl bilgilendirileceğini belirler. Bildirimde Bulunulması Gereken Koşul: ayarı için seçenekler şunlardır:

  • Bildirim yapma

  • İş tamamlandığında bildirim yap

  • Yalnızca iş başarısız olduğunda bildirim yap

 6. Hızlı Ayar için Tarama Ayarları öğesini seçin ve ardından, İleri'ye tıklayın.

  Not:

  Kullanılabilir tarama ayarları ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. "USB Sürücüye Tarama Kurulumu için varsayılan tarama ayarları".

 7. Hızlı Ayar için Dosya Ayarları öğesini seçin ve ardından, İleri'ye tıklayın.

  Not:

  Kullanılabilir dosya ayarları ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. "USB Sürücüye Tarama Kurulumu için varsayılan dosya ayarları".

 8. Ayarların özetini gözden geçirin ve ardından Hızlı Ayar'ı kaydetmek için Bitir seçeneğine tıklayın veya ayarları düzenlemek üzere Önceki öğesine tıklayın.

USB Sürücüye Tarama kurulumu için varsayılan tarama ayarları

USB Sürücüye Tarama kurulumu için varsayılan ayarları gözden geçirin.

USB Sürücüye Tarama Kurulumu için tarama ayarları

Özellik

Açıklama

Orijinal Boyut

Orijinal belgenin sayfa boyutunu seçin.

Orijinal Yüzler

Orijinal belgenin 1 taraflı veya 2 taraflı olup olmadığını belirleyin.

Metni/Resmi İyileştir

Belirli bir içerik türündeki çıktıyı iyileştirmek için seçin.

İçerik Yönü

Orijinal belge içeriğinin sayfaya nasıl yerleştirileceğini seçin: Dikey veya Yatay.

Arka Plan Temizleme

Arka plandaki sönük görüntüleri veya açık bir arka plan rengini kaldırmak için bir değer seçin.

Koyuluk

Dosyanın koyuluğunu ayarlamak için bir değer seçin.

Kontrast

Dosyanın kontrastını ayarlamak için bir değer seçin.

Netlik

Dosyanın netliğini ayarlamak için bir değer seçin.

Görüntü Önizleme

İşin önizlemesinin zorunlu veya isteğe bağlı olup olmayacağını seçin ya da önizlemeyi devre dışı bırakın.

Kırpma Seçenekleri

Bir işin kesilmesine izin verilip verilmeyeceğini ve kesme seçeneğinin türünü seçin.

Kenarları Sil

Bir işin ön ve arka tarafı için silinecek kenar boşluklarının genişliğini inç veya milimetre cinsinden belirlemek üzere bu ayarı seçin.

USB'ye Kaydetme kurulumu için varsayılan dosya ayarları

USB'ye Kaydet kurulumu seçeneklerini gözden geçirin.

USB'ye Kaydet kurulumu için dosya ayarları

Seçenek adı

Açıklama

Dosya Adı Öneki

Bir ağ klasörüne kaydedilen dosyalar için kullanılan varsayılan dosya adı önekini ayarlayın.

Dosya Adı

Kaydedilecek dosya için varsayılan dosya adı.

Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden düzenlenebilmesi için Kullanıcı tarafından düzenlenebilir onay kutusunu işaretleyin.

Dosya Adı Soneki

Bir ağ klasörüne kaydedilen dosyalar için kullanılan varsayılan dosya adı sonekini ayarlayın.

Varsayılan yinelenen dosya adı son eki [dosyaadı]_YYYYMMDDT

Dosya Adı Önizlemesi

Bir dosya adı girin ve ardından Önizlemeyi Güncelleştir düğmesine tıklayın.

Dosya Numaralandırma Biçimi

İşin birden fazla dosyaya bölündüğü durumlar için bir dosya adı biçimi seçin.

İş yalnızca tek bir dosya içerdiğinde numaralandırma ekleyin (ör. _1–1)

İş, birden çok dosya yerine yalnızca bir dosyadan oluştuğunda, dosya adına numaralandırma eklemek için bu ayarı seçin.

Dosya Türü

Kaydedilen dosya için dosya biçimini seçin.

Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden düzenlenebilmesi için Kullanıcı tarafından düzenlenebilir onay kutusunu işaretleyin.

Yüksek Sıkıştırma Oranı (daha küçük boyutlu dosya)

Taranan dosyayı sıkıştırmak için dosya boyutunu küçülten bu ayarı seçin. Ancak, Yüksek sıkıştırma dosyası için olan tarama işlemi Normal sıkıştırma dosyası için olandan daha uzun sürebilir.

PDF şifreleme

Dosya türü PDF ise bu seçenek, üretilen PDF dosyasını şifreler. Şifreleme işleminin bir parçası olarak bir parola belirlenmelidir. Dosyayı açmak için aynı parolanın kullanılması gerekir. Tarama işlemi öncesinde bir parola belirlenmemişse tarama işine başlamadan önce kullanıcıdan bir parola girmesi istenir.

Çözünürlük

Dosyanın çözünürlüğünü ayarlayın. Yüksek çözünürlüklü resimlerin nokta/inç (dpi) değerleri yüksek olduğu için daha fazla ayrıntı gösterirler. Daha düşük çözünürlüklü resimlerin nokta/inç değerleri düşüktür ve daha az ayrıntı gösterirler ancak dosya boyutları da daha küçüktür.

Kalite ve Dosya Boyutu

Dosyanın kalitesini seçin. Yüksek kaliteli görüntüler, düşük kaliteli görüntülere göre daha büyük dosya boyutu gerektirirler ve gönderilmeleri daha uzun sürer.

Renkli/Siyah

Kopyaların renkli, siyah ve gri ya da yalnızca siyah olarak basılıp basılmayacağını belirleyin.

Boş sayfaları atla

Boş sayfaları atla seçeneği etkin ise boş sayfalar yoksayılır.

Birden Çok Dosya Oluştur

Dosya başına önceden belirlenmiş maksimum sayfa sayısına göre sayfaları ayrı dosyalara taramak üzere bu ayarı seçin.


hp-feedback-input-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-feedback-banner-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-country-locator-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye

hp-detect-load-my-device-portlet

İşlemler
Yükleniyor...