solution Contentsolution Content

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

LÜTFEN BU YAZILIMI VEYA BİR HP ÜRÜNÜNDE BULUNAN HERHANGİ BİR YAZILIMI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLE OKUYUN:

İşbu Son Kullanıcı lisans Sözleşmesi ("EULA" – End-User License Agreement) (a) siz (kişi veya tüzel kişi olarak) ile (b) HP Inc. ("HP") arasında, HP ürününüzle ("HP Ürünü") birlikte kullanılmak üzere HP tarafından kurulan veya kullanıma hazır duruma getirilen ve tarafınız ile HP ya da tedarikçileri arasında başka bir yazılı lisans sözleşmesine tabi olmayan herhangi bir Yazılım Ürünü'nü kullanımınızı düzenleyen yasal bir sözleşmedir. "Yazılım Ürünü" terimi, uygulama yazılımı, bellenim, işletim sistemleri, sürücüler ve diğer yazılım türlerini içerir ve ilgili medyayı, basılı materyalleri ve çevrimiçi veya elektronik belgeleri de içeriyor olabilir.

HP ÜRÜNÜNE VEYA YAZILIM ÜRÜNÜNE BU EULA'YA İLİŞKİN BİR DEĞİŞİKLİK VEYA EK EŞLİK EDİYOR OLABİLİR. SÖZ KONUSU DEĞİŞİKLİK VEYA EK İLE BU EULA ARASINDA HERHANGİ BİR ÇELİŞKİ OLURSA, DEĞİŞİKLİK VEYA EKİN KOŞULLARI GEÇERLİ OLACAKTIR.

YAZILIM ÜRÜNÜNDEKİ HAKLAR YALNIZCA BU EULA'DAKİ TÜM ŞART VE KOŞULLARI KABUL ETMENİZ HALİNDE SUNULMAKTADIR. YAZILIM ÜRÜNÜNÜ YÜKLEYEREK, KOPYALAYARAK, İNDİREREK VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE KULLANARAK, İŞBU EULA'NIN ŞARTLARINA TABİ OLMAYI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. BU LİSANS KOŞULLARINI KABUL ETMİYORSANIZ, SATIN ALDIĞINIZ YERİN PARA İADESİ İLKELERİNE BAĞLI OLARAK PARA İADESİ ALMA BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN 14 GÜN İÇİNDE KULLANILMAMIŞ ÜRÜNÜ TÜM PARÇALARIYLA (DONANIM VE YAZILIM) BİRLİKTE İADE ETMENİZ GEREKİR.

BU EULA KÜRESEL BİR SÖZLEŞMEDİR VE BELİRLİ BİR ÜLKEYE, EYALETE VEYA BÖLGEYE ÖZGÜ DEĞİLDİR. HP ÜRÜNÜNÜ VEYA YAZILIM ÜRÜNÜNÜ ÜLKENİZ VEYA BÖLGENİZDEKİ İLGİLİ TÜKETİCİ MEVZUATI KAPSAMINDA BİR TÜKETİCİ OLARAK SATIN ALDIYSANIZ, BU DURUMDA BU EULA'DAKİ HİÇBİR ŞEY, BU TÜKETİCİ MEVZUATI KAPSAMINDA SAHİP OLABİLECEĞİNİZ HARİÇ TUTULAMAZ YASAL HAKLARI VEYA ÇÖZÜMLERİ ETKİLEMEZ; SÖZ KONUSU EULA, BU HAKLARA VE ÇÖZÜMLERE TABİDİR.

1. LİSANSIN VERİLMESİ. HP, işbu EULA koşullarının ve hükümlerinin tümüne uymanız koşuluyla tarafınıza aşağıdaki hakları vermektedir:

a. Kullanım. Yazılım Ürününü tek bir HP Ürününde kullanabilirsiniz. Yazılım Ürünü size internet üzerinden sağlanmışsa ve orijinal olarak birden fazla HP Ürününde kullanım için lisanslanmışsa, Yazılım Ürününü yalnızca o HP Ürünlerine yükleyip kullanabilirsiniz. Yazılım Ürününün bileşen parçalarını birden çok HP Ürününde kullanılacak şekilde ayıramazsınız. Yazılım Ürününü dağıtma hakkına sahip değilsiniz. Yazılım Ürününü kullanmak amacıyla HP ürününüzün geçici belleğine (RAM) yükleyebilirsiniz.

b. Depolama. Yazılım Ürününü HP Ürününün yerel belleğine veya depolama cihazına kopyalayabilirsiniz.

c. Kopyalama. Kopyalar orijinal Yazılım Ürününün tüm mülkiyet bildirimlerini içerdiği ve yalnızca yedekleme amacıyla kullanıldığı sürece, Yazılım Ürününün arşiv veya yedek kopyalarını çıkarabilirsiniz.

d. Hakların Saklı Tutulması. HP ve tedarikçileri, size bu EULA ile açık şekilde verilmemiş olan tüm hakları, yürürlükteki yasaların izin verdiği en büyük kapsamda saklı tutar.

e. Ücretsiz Yazılım. İşbu EULA'nın şart ve koşullarına bakılmaksızın, Yazılım Ürününün tescilsiz HP yazılımı teşkil eden herhangi bir kısmı veya tamamı veya üçüncü şahıslar tarafından kamu lisansı kapsamında sağlanan yazılımlar ("Ücretsiz Yazılım"), ister ayrı bir sözleşme, ister yırtıp açınca kabul edilen lisans, isterse indirme sırasında kabul edilen elektronik lisans şartları şeklinde olsun, söz konusu Ücretsiz Yazılıma eşlik eden yazılım lisans sözleşmesinin şart ve koşullarına tabi olmak kaydıyla size lisanslanmıştır. Ücretsiz Yazılımın tarafınızca kullanımı, tamamıyla söz konusu lisans koşulları ve hükümlerine tabidir.

f. Kurtarma Çözümü. HP Ürününüz ile birlikte veya HP Ürününüz için sağlanmış tüm yazılım kurtarma çözümleri, ister sabit disk sürücü tabanlı bir çözüm, harici ortam tabanlı bir kurtarma çözümü (örn. CD veya DVD) ya da herhangi bir biçimde teslim edilmiş eşdeğer bir çözüm olsun, sadece kurtarma çözümü satın alınırken belirtilmiş HP Ürününün sabit diskini kurtarmak için kullanılabilir. Söz konusu kurtarma çözümünün içerdiği Microsoft işletim sistemi yazılımının kullanımı Microsoft Lisans Sözleşmesi'ne tabidir.

2. YÜKSELTMELER. Yükseltme olarak belirtilmiş bir Yazılım Ürününü kullanabilmek için HP tarafından yükseltme için uygun olarak belirlenmiş orijinal Yazılım Ürününün lisansına sahip olmanız gerekir. Yükseltme sonrasında, yükseltme hakkınıza temel teşkil eden orijinal Yazılım Ürününü artık ayrı bir Yazılım Ürünü olarak kullanamayabilirsiniz.

3. EK YAZILIM. İşbu EULA, HP güncelleştirme veya eklemelerle başka şartlar sağlamadığı müddetçe, HP tarafından orijinal Yazılım Ürününe yapılan güncelleştirme veya eklemeler için geçerlidir. Söz konusu şartların birbiriyle çelişmesi durumunda, diğer şartlar geçerli olacaktır.

4. TRANSFER.

a. Üçüncü Şahıs. Yazılım Ürününün ilk kullanıcısı, Yazılım Ürününü tek sefere mahsus olmak üzere bir başka kullanıcıya transfer edebilir. Herhangi bir transfer, tüm bileşen parçalarını, medyayı, basılı materyalleri, işbu EULA'yı ve varsa Orijinallik Sertifikası'nı içermelidir. Transfer, konsinye gibi dolaylı bir transfer olamaz. Transfer öncesinde, transfer edilen ürünü alan son kullanıcı tüm EULA şartlarını kabul etmelidir. Yazılım Ürününün transferinin ardından lisansınız otomatik olarak sonlandırılır.

b. Kısıtlamalar. Yazılım Ürününü kiralayamaz, ödünç veremez veya ticari zaman paylaşımlı kullanım veya büro kullanımı için kullanamazsınız. Lisansı veya Yazılım Ürününü, işbu EULA'da açıkça belirtilenler dışında alt lisanslayamaz, devredemez veya transfer edemezsiniz.

5. MÜLKİYET HAKLARI. Yazılım Ürünündeki ve kullanıcı belgelerindeki tüm fikri mülkiyet hakları HP'ye veya tedarikçilerine aittir ve geçerli diğer yasalar ve uluslararası anlaşma hükümlerinin yanı sıra, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Birleşik Devletler telif hakları, ticari sır ve ticari marka yasası dahil olmak üzere yasayla korunmaktadır. Yazılım Ürününden hiçbir ürün kimliğini, telif hakkı bildirimini veya mülkiyet kısıtlamasını kaldıramazsınız.

6. TERSİNE MÜHENDİSLİK KONUSUNDAKİ SINIRLAMALAR. İşbu sınırlandırmaya bakılmaksızın, yürürlükteki yasa uyarınca güvenceye alınmadığı veya işbu EULA'da açıkça belirtilmediği sürece, Yazılım Ürünü üzerinde tersine mühendislik uygulayamaz, kaynak koda dönüştüremez ya da bileşenlerine ayıramazsınız.

7. SÜRE. İşbu EULA, sona erdirilene veya reddedilene dek geçerlidir. İşbu EULA ayrıca, işbu EULA'nın başka bir bölümünde belirtilen koşullar uyarınca veya işbu EULA'nın herhangi bir şart veya koşuluna uymazsanız sona erdirilecektir.

8. VERİ TOPLAMA BİLDİRİMİ. HP ve iştirakleri, Yazılım Ürünü'yle ilişkili hizmetlere destek olması amacıyla sağladığını bireysel kullanıcı ve cihaz bilgilerini toplayabilir, birleştirebilir ve kullanabilir. HP bu bilgileri, izniniz olmadan size yönelik pazarlama yapmak için kullanmayacaktır. HP veri toplama uygulamaları hakkında daha fazla bilgiyi www.hp.com/go/privacy adresinde bulabilirsiniz.

9. GARANTİ FERAGATİ. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, HP VE TEDARİKÇİLERİ YAZILIM ÜRÜNÜNÜ "OLDUĞU GİBİ" VE TÜM HATALARIYLA SAĞLAR VE BURADA, TÜMÜ YAZILIM ÜRÜNÜ İLE İLGİLİ OLMAK ÜZERE AŞAĞIDAKİ GARANTİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK, ZIMNİ VEYA YASAL OLAN TÜM DİĞER GARANTİ, GÖREV VE KOŞULLARI REDDEDER: (i) BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK; (ii) TİCARİ ELVERİŞLİLİK; (iii) ZAPTA KARŞI TEMİNAT, (iv) İHLAL ETMEME, (v) YAZILIM ÜRÜNÜNÜN HP OLMAYAN SARF MALZEMELERİ VEYA AKSESUARLARLA ÇALIŞMASI; VE (vi) VİRÜS BULUNMAMASI. Bazı eyaletlerde/yetki alanlarında zımni garantilerin veya zımni garanti süresi üzerindeki sınırlamaların hariç tutulmasına izin verilmediğinden, yukarıdaki sorumluluk reddinin tamamı tarafınız için geçerli olmayabilir.

10. SORUMLULUK SINIRLAMASI. Yerel yasalara tabi olmak üzere, yaşayabileceğiniz zararlardan bağımsız olarak, HP'nin ve tedarikçilerinin işbu EULA kapsamındaki tüm sorumluluğu ve daha önce belirtilenlere ilişkin münhasır başvuru yolunuz, Yazılım Ürünü için tarafınızca gerçekte ayrıca ödenmiş olan miktarla veya 5.00 ABD Doları ile sınırlıdır. UYGULANABİLİR YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, HP VEYA TEDARİKÇİLERİ HİÇBİR DURUMDA (A) HERHANGİ BİR KÂR, İŞ, GELİR, BEKLENEN TASARRUF, ŞEREFİYE, VERİ VEYA SÖZLEŞMELERİ (B) herhangi bir tür ÖZEL, ARIZİ, DOLAYLI VEYA BAĞLANTILI ZARAR, (C) İŞ KESİNTİSİ, (D) KİŞİSEL YARALANMA VEYA (E) YAZILIM ÜRÜNÜNÜN KULLANILMASINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN VEYA İŞBU EULA'NIN HERHANGİ BİR HÜKMÜ İLE BAĞLANTILI OLARAK HP VEYA HERHANGİ BİR TEDARİKÇİ, BU TÜR HASARLARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA VE ÇÖZÜM TEMEL AMACINDA BAŞARISIZ OLSA BİLE SORUMLU TUTULAMAZ. Bazı eyaletlerde/yetki alanlarında, arızi, dolaylı, ürün sorumluluğu veya belirli doğrudan hasarların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin verilmediğinden, yukarıdaki sınırlandırma veya hariç tutma tarafınız için geçerli olmayabilir.

11. ABD HÜKÜMET MÜŞTERİLERİ. FAR 12.211 ve 12.212 mevzuatlarıyla tutarlılık gösteren Commercial Computer Software (Ticari Bilgisayar Yazılımı), Computer Software Documentation (Bilgisayar Yazılım Belgeleri) ve Technical Data for Commercial Items (Ticari Eşyalar için Teknik Veriler) lisansları, HP'nin standart ticari lisansı çerçevesinde ABD Hükümeti'ne verilmektedir.

12. İHRACAT YASALARIYLA UYUMLULUK. Yazılım Ürününün (1) İhracat Yasalarını ihlal edecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak ihraç edilmesini veya (2) bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla nükleer silahlar da dahil olmak üzere, İhracat Yasalarınca yasaklanmış herhangi bir amaçla kullanılmasını önlemek için Birleşik Devletler ve diğer ülkelerin tüm yasa ve mevzuatlarına ("İhracat Yasaları") uymanız gerekir.

13. SÖZLEŞME YAPMA EHLİYETİ VE YETKİSİ. İkamet bölgeniz veya ülkenizdeki yasal reşit olma yaşında olduğunuzu, geçerliyse, işvereniniz tarafından bu sözleşmeyi yapmaya gereken şekilde yetkilendirildiğinizi taahhüt edersiniz.

14. YÜRÜRLÜKTEKİ YASA. Yazılım Ürünü bir HP Ürününün parçası olarak sağlanmışsa işbu EULA, HP Ürününün satın alındığı ülke, eyalet veya bölgenin yasalarına tabidir. Yazılım Ürünü size ayrı bir ürün olarak lisanslanmışsa işbu EULA, ABD California Eyaleti yasalarına tabidir.

15. BÜTÜN SÖZLEŞME. İşbu EULA (HP Ürünü ile birlikte verilen işbu EULA'ya yapılan herhangi bir ek veya değişiklik dahil) sizinle HP arasında, Yazılım Ürününe ilişkin sözleşmenin tamamıdır ve işbu EULA, Yazılım Ürünü veya işbu EULA kapsamındaki diğer mevzulara ilişkin daha önceki veya eşzamanlı tüm sözlü veya yazılı iletişim, teklif ve sunumların yerini alır. Destek hizmet programları veya HP kurallarının koşulları işbu EULA'nın şartlarıyla çeliştiği noktada, işbu EULA'nın şartları geçerlidir. Bu EULA'nın herhangi bir şartı, koşulu veya hükmünün herhangi bir taraf için geçersiz veya uygulanamaz olması durumunda söz konusu karar, EULA'nın geri kalan şart, koşul ve hükümlerinin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez.

16. TÜKETİCİ HAKLARI. Bazı ülkeler, eyaletler veya bölgelerdeki tüketiciler, tüketici mevzuatı kapsamında HP'nin yükümlülüğünün yasal olarak hariç tutulamayacağı veya sınırlandırılamayacağı belirli yasal haklar, çözümler, yerelleştirmeler ve sınırlamalardan faydalanabilir. İşbu EULA'daki aksi herhangi bir şeye bakılmaksızın, HP Ürününü satın aldıysanız veya Yazılım Ürününü ülkeniz, eyaletiniz veya bölgenizdeki ilgili tüketici mevzuatı altında bir tüketici olarak lisansladıysanız, işbu EULA'nın hükümleri (garanti feragatleri, sınırlandırma ve sorumluluk reddi dahil), yürürlükteki yasaya tabi olacak ve sadece ilgili yasanın izin verdiği en büyük kapsamda geçerli olacaktır. Örneğin:

AVUSTRALYA: Yazılım Ürününü 2010 Avustralya Rekabet ve Tüketici Yasası (Cth) kapsamında ve "Avustralya Tüketici Yasası" altında bir tüketici olarak edindiyseniz, işbu EULA'nın diğer hükümlerine rağmen:

(1) Yazılım Ürünü, malların kabul edilebilir kalitede olacağı ve hizmetlerin gerekli özen ve beceriyle sağlanacağı da dahil olmak üzere Avustralya Tüketici Yasası kapsamında hariç tutulamayacak garantilerle birlikte gelir. HP bu gibi bir tüketici garantisine uymazsa, HP'nin veya HP'nin lisans veren kuruluşlarının sorumluluğu aşağıdakilerle sınırlıdır:

(A) Yazılım Ürününe yönelik garanti ve destek hizmetleri sağlama ile ilgili olarak aşağıdakilerden herhangi biri veya daha fazlası ile (HP'nin takdiri doğrultusunda): (i) hizmetlerin yeniden tedariki; veya (ii) hizmetlerin yeniden tedariki masrafları; ve

(B) Yazılım Ürününün sağlanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden herhangi biri veya daha fazlası ile (HP'nin takdiri doğrultusunda): (i) Yazılım Ürününün değiştirilmesi veya eşdeğer yazılımın tedariki; (ii) Yazılım Ürününün onarımı; (iii) Yazılım Ürününün değiştirilmesi veya eşdeğer yazılımların tedarik maliyetlerinin ödenmesi; veya (iv) Yazılım Ürününün onarım maliyetlerinin ödenmesi; ve

(C) diğer türlü, yasanın izin verdiği azami kapsama;

(2) İşbu EULA'daki hiçbir şey, yasal olarak hariç tutulamayacak veya sınırlandırılamayacak Avustralya Tüketici Yasası tarafından uygulanan veya dayatılan herhangi bir hak veya çözümü veya herhangi bir garantiyi veya diğer şart veya koşulu hariç tutmaz, kısıtlamaz veya değiştirmez; ve

(3) İşbu EULA'daki garantiler tarafından sağlanan faydalar, garantinin ilgili olduğu mal veya hizmetlerle ilgili yürürlükteki yasalar kapsamında size sunulan diğer hak ve çözümlere ek niteliğindedir.

İşbu EULA veya yukarıdaki çözümlerden herhangi biri kapsamında herhangi bir garantiyi hak ettiğinizi düşünüyorsanız, lütfen aşağıdaki bağlantıdan HP ile iletişime geçin:

HP PPS Australia Pty Ltd

353 Burya Hwy

Forest Hill

VIC 3131

Avustralya

Bir destek talebi veya garanti talebi başlatmak için lütfen 13 10 47 (Avustralya içinde) veya +61 2 8278 1039 (uluslararası arama yapıyorsanız) numaralı telefonları arayın veya www.hp.com.au adresini ziyaret edin ve en güncel telefon destek numaraları listesi için "Müşteri Hizmetleri" seçeneğini seçin.

YENİ ZELANDA: Yeni Zelanda'da bir tüketici olarak ticari amaçla değil ancak kişisel, yerel veya ev içi kullanım veya tüketim için mal satın alıyorsanız, arıza durumunda onarım, değiştirme veya para iadesinin yanı sıra arıza sonucu oluşan diğer makul ölçüde öngörülebilir kayıp veya hasarlar için tazminat alma hakkınız vardır.

© Copyright 2015, 2021 HP Development Company, L.P.

Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, söz konusu ürün ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanlarında belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir şey ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanamaz. HP, işbu belgede yer alan teknik hatalardan, yazım hatalarından veya eksikliklerinden sorumlu tutulamaz.

Üçüncü Basım: Haziran 2021

Birinci Basım: Ağustos 2015

Belge Parça Numarası: 817678-003