solution Contentsolution Content

Bir HP yazıcıda ürün yazılımını güncelleme

HP, düzenli olarak yazıcı geliştirmeleri, uygulama güncellemeleri veya sorun düzeltmeleri içeren yeni ürün yazılımı sürümleri yayınlar. Yazıcınızdan en iyi şekilde faydalanmak için ürün yazılımını düzenli olarak güncelleyin.

Not:

Dinamik güvenlik özellikli yazıcılar için ürün yazılımı, HP olmayan bir çip veya değiştirilmiş veya HP olmayan elektronik devre kullanan kartuşları engellemek için kullanılan dinamik güvenlik önlemlerini içerir. Yazıcı, sadece yeni veya yeniden kullanılan bir HP çip veya elektronik devreye sahip yeni veya yeniden kullanılan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır. Düzenli ürün yazılımı güncellemeleri, dinamik güvenlik önlemlerinin etkinliğini koruyacaktır ve daha önce çalıştığı kartuşları engelleyecektir. Daha fazla bilgi için: http://www.hp.com/learn/ds.

Bir yöntem işe yaramazsa başka bir yöntem deneyin.