hp-support-head-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği - Bilgi Tabanı

hp-contact-secondary-navigation-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-share-print-widget-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-concentra-wrapper-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

HP LaserJet M607-M609, MFP M631-M633, E60055-E60075, MFP E62555-E62575 - Kontrol panelinde "13.B9.xx paper jam" (13.B9.xx kağıt sıkışması) veya "Size Mismatch" (Kağıt uyuşmazlığı) hata mesajının görüntülenmesi

Sorun

Aşağıdaki yazıcılarda kendinden yapışkanlı veya yapıştırıcılı bir sayfaya ya da katlanarak kapatılan bir belgeye baskı almaya çalışılırken yazıcının kontrol panelinde "13.B9.xx paper jam" (13.B9.xx kağıt sıkışması) veya "Size Mismatch" (Kağıt uyuşmazlığı) hata mesajı görüntüleniyor:
 • HP LaserJet Enterprise M607
 • HP LaserJet Enterprise M608
 • HP LaserJet Enterprise M609
 • HP LaserJet Enterprise MFP M631
 • HP LaserJet Enterprise MFP M632
 • HP LaserJet Enterprise MFP M633
 • HP LaserJet Managed E60055
 • HP LaserJet Managed E60065
 • HP LaserJet Managed E60075
 • HP LaserJet Managed MFP E62555
 • HP LaserJet Managed MFP E62565
 • HP LaserJet Managed MFP E62575

Çözüm

Birinci adım: En yeni yazıcı ürün yazılımı dürümünü indirin

Yazıcıda en son ürün yazılımı sürümünün yüklü olduğundan emin olun.
 1. Yazıcıda yüklü olan ürün yazılımını sürümünü kontrol etmek için bir Yapılandırma Sayfası yazdırın.
  1. Dolaşmak için yazıcı kontrol panelindeki Home (Anasayfa) ekranından sağa kaydırın ve ardından Reports (Raporlar) öğesine dokunun.
  2. Reports (Raporlar) menüsünden Configuration/Status Pages (Yapılandırma/Durum Sayfaları) öğesine dokunun.
  3. Configuration Page (Yapılandırma Sayfası) öğesini seçin ve Print (Yazdır) düğmesine dokunun.
  4. Yapılandırma Sayfasında, Device Information (Aygıt Bilgileri) bölümünde bulunan Firmware Revision (Ürün Yazılımı Düzeltmesi) alanına bakın.
   (örneğin, Firmware Revision: 2406048_029638 gibi)
 2. HP Destek'e gidin.
 3. Arama kutusuna yazıcınızın modelini yazıp klavyede Enter tuşuna basın.
 4. Soldaki bölmeden Software and Drivers (Yazılım ve Sürücüler) öğesini seçin.
 5. Gerekiyorsa işletim sistemi bilgisini değiştirin.
 6. Firmware-FutureSmart 4 (Ürün Yazılımı-FutureSmart 4) bölümünü genişletin.
 7. Yapılandırma Sayfasında listelenen Firmware Revision (Ürün Yazılımı Düzeltmesi) alanındaki bilginin Firmware-FutureSmart 4 (Ürün Yazılımı-FutureSmart 4) bölümündekiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.
 8. Yazıcıda en son ürün yazılımı yüklü değilse Download (İndir) seçeneğine tıklayın ve Save (Kaydet) seçeneğini işaretleyin.
 9. Dosyanın kaydedildiği konuma gidin, .zip dosyasına sağ tıklayın ve tüm dosyaları çıkarın.
  Ürün yazılımı dosyası .bdl uzantısını taşır. .bdl dosyasını (ürün yazılımı dosyası) yüklemek için bir USB flash sürücü veya HP Embedded Web Server'ı kullanın.
  Ürün yazılımını güncelleştirme ile ilgili yönergeler için USB Flash Sürücü veya Embedded Web Server Kullanılarak Ürün Yazılımını Güncelleştirme başlıklı destek belgesine bakın.

İkinci adım: Kağıdı tepsiye düzgün şekilde yerleştirin

not:
Kağıt sıkışmalarını önlemek için tepsiyi kullanıldığı sırada açmamaya dikkat edin.
 1. Tepsiyi açın.
 2. Mavi ayar mandalını sıkıp kılavuzları kağıdın boyutuna göre kaydırarak kağıt uzunluğu ve kağıt genişliği kılavuzlarını ayarlayın.
 3. Yazıcı modeline bağlı olarak kağıdı tepsiye düzgün yerleştirdiğinizden emin olun:
  • HP LaserJet Enterprise M607, M608, M609, HP LaserJet Managed E60055, E60065, ve E60075 modelleri: Kendinden yapışkanlı kağıdı, görüntüde belirtilen şekilde (resim 1) yapışkanlı kenarı tepsinin arkasına gelecek şekilde yerleştirin.
    Şekil : Yapışkanlı kenar tepsinin arkasına doğru hizalanır
   1. Yapışkanlı kenarın yeri: Kağıt tepsisinin arka tarafına doğru
  • HP LaserJet Enterprise MFP M631, M632, M633, HP LaserJet Managed MFP E62555, E62565 ve E62575 modelleri: Kendinden yapışkanlı kağıdı, görüntüde belirtilen şekilde (resim 1) yapışkanlı kenarı tepsinin kağıt uzunluğu kılavuzunun karşı tarafına gelecek şekilde yerleştirin.
   1. Yapışkanlı kenarın yeri: Tepsinin kağıt uzunluğu kılavuzunun karşı tarafına doğru
 4. Tepsiyi kapatın.
  Basılan görüntü 1800 döndürülüyorsa bir sonraki adıma geçerek basılan görüntüyü yön ayarında döndürün.

Üçüncü adım: Görüntü yönü ayarını belirleyin

Görüntü yönünü değiştirmek için yazıcı modeline bağlı olarak aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

HP Zımba/Yığınlayıcı (Son İşlemci standı) bulunmayan yazıcı modelleri

not:
Aşağıdaki adımlar, Son İşlemci standı bulunmayan yazıcı modelleri için geçerlidir: HP LaserJet Enterprise M607, M608, M609, HP LaserJet Managed E60055, E60065 ve E60075.
 1. Yazıcının kontrol panelinde, Giriş ekranını sağa kaydırarak Settings (Ayarlar) simgesini seçin.
  Şekil : Kontrol Panelindeki Ayarlar Simgesi
 2. Settings (Ayarlar) menüsünde Print (Yazdır) seçeneğine tıklayın.
  Şekil : Yazdırma ayarları
 3. Print settings (Yazdırma ayarları) alanında, Manage Trays (Tepsileri Yönet) seçeneğine dokunun ve Image Rotation (Görüntü Döndürme) ayarını seçin.
  Şekil : Görüntü yönü ayarları
 4. Alternate (Değiştir) seçeneğini işaretleyin.
  Şekil : Görüntü Yönü ayarındaki Değiştir seçeneği
Bu ayar seçeneği, basılan metin veya görüntünün 1800 döndürülmesini sağlar.

HP Zımba/Yığınlayıcı (Son İşlemci standı) bulunan yazıcı modelleri

not:
Aşağıdaki adımlar, Son İşlemci standı bulunan yazıcı modelleri için geçerlidir: HP LaserJet Enterprise MFP M631, M632, M633, HP LaserJet Managed MFP E62555, E62565 ve E62575.
 1. Masaüstü bilgisayarınızda Aygıtlar ve Yazıcılar'ı seçin, yazıcınıza sağ tıklayın ve açılır menüden Printing Preferences (Yazdırma Tercihleri) seçeneğini işaretleyin.
 2. Printing Preferences (Yazdırma Tercihleri) penceresinde, Finishing (Son İşlem) sekmesini seçin.
 3. Orientation (Yön) bölümünde, Rotate by 180 degrees (180 derece döndür) onay kutusunu işaretleyip Apply (Uygula) seçeneğine tıklayın.
 4. OK (Tamam) düğmesine tıklayarak baskı almaya devam edin.
  Şekil : 180 derece döndür onay kutusu

hp-feedback-input-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-feedback-banner-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-country-locator-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye

hp-detect-load-my-device-portlet

İşlemler
Yükleniyor...