hp-support-head-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği - Bilgi Tabanı

hp-contact-secondary-navigation-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-share-print-widget-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-concentra-wrapper-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

Samsung SCX-4200 Lazer MFP - Kağıt Yükleme

Bu belgede kağıt tepsisine kağıt yerleştirme ile ilgili talimatlar verilmiştir.
Kağıt giriş tepsisi en fazla 250 yaprak (75 g/m2 / 20 lb. bond) düz kağıt alabilir.

Kağıt tepsisine kağıt yerleştirme

Tepsiye kağıt yerleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.
 1. Kağıt tepsisini yazıcıdan çıkarın.
  Şekil : Kağıt tepsisini çıkarın
 2. Yerleştirmeden önce sayfaları ayırmak için kağıt destesinin kenarını esnetin veya yayın.
  Şekil : Kağıdı esnetme veya yayma
 3. Kağıt destesini kağıt tepsisine yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.
  Şekil : Kağıdı tepsiye yerleştirin
  not:
  Kağıt kılavuzlarını farklı boyutta bir kağıda göre ayarlamak için Kağıt giriş tepsisindeki kağıt boyutunu ayarlama başlıklı bölüme bakın.
 4. Kağıt tepsisinin iki duvarındaki kağıt sınırı işaretine dikkat edin. Aşırı kağıt yüklendiğinde kağıt sıkışmaları oluşabilir.
  Şekil : Kağıt sınırı işareti
 5. Kağıt tepsisini takın ve yazıcıya doğru kaydırın.
  Şekil : Tepsiyi yeniden takın
  not:
  Kağıt yükledikten sonra yazıcıyı kağıt türü ve boyutuna göre ayarlayın. Yazıcı sürücüsünden yapılan ayarlar, kontrol panelindeki ayarları geçersiz kılıyor.

Kağıt giriş tepsisindeki kağıt boyutunu değiştirme

Legal boyutlu kağıt gibi daha uzun boyutlardaki kağıtlar yerleştirmek için kağıt kılavuzlarını ayarlayarak kağıt tepsisini uzatın.
 1. Kılavuz kilidine basıp kilidi açtıktan sonra (1), kağıt uzunluğu kılavuzunu tamamen dışarı çekip kağıt tepsisini tam olarak uzatın (2).
  Şekil : Kağıt tepsisini uzatma
 2. Kağıt tepsisine kağıt yerleştirdikten sonra, ön kağıt uzunluğu kılavuzunu sıkıştırın ve kağıt destesini ucuna hafifçe temas edinceye kadar kaydırın.
  Şekil : Kağıt uzunluğu kılavuzlarını ayarlama
  Letter boyutundan daha küçük kağıtlarda, ön kağıt uzunluğu kılavuzunu kağıt destesine hafifçe temas edecek şekilde ayarlayın.
  Şekil : Ön kağıt uzunluğu kılavuzunu ayarlama
 3. Kağıt genişliği kılavuzunu gösterilen şekilde sıkıştırın ve kağıt destesinin yan tarafıyla hafifçe temas edene kadar desteye doğru kaydırın.
  Şekil : Kağıt genişliği kılavuzunu ayarlama
  not:
  • Kağıt genişliği kılavuzunu çok ileri itmeyin. Aksi takdirde malzemeler deforme olabilir.
  • Kağıt genişliği kılavuzunu ayarlamadığınızda, kağıt sıkışmaları oluşabilir.
   Şekil : Kağıt kılavuzlarının doğru konumu

Elle besleyiciye kağıt yerleştirme

Elle Besleyiciyi, o sırada kağıt tepsisinde bulunmayan kağıtları hızla yazıcıya vermenin yanı sıra asetat, etiket, zarf veya kartpostallar yazdırmak için de kullanabilirsiniz.
Elle besleyici kullanımına ilişkin ipuçları:
 • Baskı malzemeleri yukarı doğru bakmalı ve önce üst kenarı elle besleyiciye girecek şekilde tepsinin ortasına yerleştirilmelidir.
 • Baskı kalitesinden emin olmak ve kağıt sıkışmalarını önlemek için yalnızca belirtilen baskı malzemelerini yerleştirin.
 • Elle besleyicide 76 x 127 mm (3 x 5 inç) boyutunda baskı malzemesi kullanırken yazdırma sırasında arka kapağı açın.
 • Asetat üzerine yazdırırken arka kapağı açın. Aksi durumda, asetat yazıcıdan çıkarken yırtılabilir.
Çok amaçlı tepsiye kağıt yerleştirme talimatlarını izleyin.
 1. Elle besleyiciye, yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde bir sayfa baskı malzemesi yerleştirin.
  Şekil : Elle besleyiciyi kullanma
  Kağıt türüne bağlı olarak, aşağıdaki yerleştirme yöntemini kullanın:
  • Zarflar: Kapağı aşağı bakacak ve pul alanı sol üst kısımda olacak şekilde yerleştirilir.
  • Asetatlar: Yazdırılacak yüzü yukarı bakacak ve ilk önce üstteki yapışkan şerit yazıcıya girecek şekilde yerleştirilir.
  • Etiketler: Yazdırılacak yüzü yukarı bakacak ve ilk önce üstteki kısa kenarı yazıcıya girecek şekilde yerleştirilir.
  • Önceden yazdırılmış kağıt: Tasarımlı yüzü yukarı bakacak ve ilk önce üst kenarı yazıcıya girecek şekilde yerleştirilir.
  • Kart: Yazdırılacak yüzü yukarı bakacak ve ilk önce kısa kenarı yazıcıya girecek şekilde yerleştirilir.
 2. Elle besleyici kılavuzlarını, bükmeden baskı malzemesinin genişliğine göre ayarlayın.
  Şekil : Elle besleme kılavuzlarını ayarlama
 3. Kağıt yükledikten sonra, elle besleyici için kağıt türünü ve boyutunu ayarlayın.
  not:
  Yazıcı sürücüsünden yapılan ayarlar, kontrol panelindeki ayarları geçersiz kılıyor.
 4. Gerekirse özel baskı malzemesi yazdırmak için arka kapağı açın.

Özel ortama yazdırma

Özel baskı malzemesi üzerine yazdırırken, her kağıt türü için aşağıdaki bilgileri göz önünde bulundurun.

hp-feedback-input-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-feedback-banner-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-country-locator-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye

hp-detect-load-my-device-portlet

İşlemler
Yükleniyor...