hp-support-head-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği - Bilgi Tabanı

hp-contact-secondary-navigation-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-share-print-widget-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
 • Bilgi
  Web sitemizi yeniliyoruz!

  Bu süre boyunca hatalarla karşılaşırsanız lütfen daha sonra tekrar deneyin. 

hp-concentra-wrapper-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

Samsung Xpress SL-M267x, SL-M287x, SL-M288x Lazer MFP - Orijinal Belgeler Yerleştirme

Bu belgede orijinal belgelerin yazıcıya nasıl yükleneceği açıklanmaktadır.
Kullanıcılar kopyalamak, taramak veya faks göndermek üzere orijinal bir belge yerleştirmek için tarayıcı camını veya belge besleyiciyi kullanabilir.

Tarayıcı camında

Kullanıcılar tarayıcı camını kullanarak orijinal belgeleri kopyalayabilir veya tarayabilir. Kullanıcılar özellikle renkli veya gri tonlamalı görüntüler için en iyi tarama kalitesini elde edebilir. Belge besleyicide orijinal belge olmadığından emin olun. Belge besleyicide orijinal bir belgenin algılanması durumunda yazıcı, tarayıcı camındaki orijinal belge yerine bu orijinal belgeye öncelik verir.
 1. Tarayıcının kapağını kaldırıp açın.
  Şekil : Tarayıcı kapağı, açma
 2. Orijinal belgeyi, yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin. Orijinal belgeyi camın sol üst köşesindeki kayıt kılavuzuyla hizalayın.
  Şekil : Orijinal belge yerleştirme, yüzü aşağıya bakacak şekilde
 3. Tarayıcının kapağını kapatın.
not:
 • Kopyalama sırasında tarayıcı kapağının açık bırakılması kopya kalitesini ve toner tüketimini etkileyebilir.
 • Tarayıcı camının üzerindeki toz, çıktıda siyah noktalara neden olabilir. Camı her zaman temiz tutun.
 • Kullanıcılar kitaptan veya dergiden bir sayfa kopyalarken tarayıcı kapağını, menteşeleri stoper tarafından yakalanana kadar kaldırıp ardından kapağı kapatmalıdır. Kitap veya dergi 30 mm'den kalınsa kopyalama işlemine tarayıcı kapağı açık bir şekilde başlayın.
  dikkat:
 • Tarayıcı camını kırmamaya dikkat edin. Kullanıcılar incinebilir.
 • Tarayıcı kapağını kapatırken elinizi sokmayın. Tarayıcı kapağı kullanıcıların ellerinin üzerine düşerek yaralanmalarına neden olabilir.
 • Kopyalama veya tarama sırasında tarayıcının içinden gelen ışığa bakmayın. Bu ışık gözler için zararlıdır.

Belge besleyicide

Kullanıcılar belge besleyiciyi kullanarak bir iş için 40 sayfaya kadar kağıt (80 g/m2, 21 lb. bond) yerleştirebilir.
 1. Orijinal belgeleri yerleştirmeden önce sayfaları ayırmak için kağıt yığınının kenarını esnetin veya yayın.
  Şekil : Kağıdı esnetme veya yayma
 2. Orijinal belgeyi, yüzü yukarı bakacak şekilde belge besleyici giriş tepsisine yerleştirin. Orijinal belge yığınının alt kısmının belge giriş tepsisinde işaretli kağıt boyutuyla eşleştiğinden emin olun.
  Şekil : Orijinal belge yerleştirme, yüzü yukarı bakacak şekilde
 3. Belge besleyici genişlik kılavuzlarını kağıt boyutuna göre ayarlayın.
  Şekil : Genişlik kılavuzları, ayarlama
  not:
  • Belge besleyicinin camındaki toz, çıktıda siyah çizgilere neden olabilir. Camı her zaman temiz tutun.
  • ADF'yi kullanarak kağıdın her iki tarafına yazdırmak için kontrol panelinden (Copy (Kopyalama)) > (Menu (Menü)) > Copy Feature (Kopyalama Özelliği) > Duplex (Çift Taraflı) > 1 -> 2 Sided or 1 (2 Taraflı veya 1) -> 2 Sided Rot (2 Taraflı Döndürerek) seçeneklerine basın ve kağıdın bir tarafına yazdırın. Ardından kağıdı döndürerek diğer tarafına yazdırın.
  • Bazı modellerde çift taraflı yazdırma özelliği bulunmayabilir.

hp-feedback-input-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-feedback-banner-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-country-locator-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye

hp-detect-load-my-device-portlet

İşlemler
Yükleniyor...