hp-support-head-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği - Bilgi Tabanı

hp-contact-secondary-navigation-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-share-print-widget-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-concentra-wrapper-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

Samsung Xpress SL-M2620-M2626, SL-M2820-M2826, SL-M2830-M2836 - Kağıt Yerleştirme

Bu belgede, kağıt tepsisine nasıl kağıt yerleştirileceğine ilişkin talimatlar verilmiştir.

Kağıt tepsisine genel bakış

Tepsideki kağıdın boyutunu değiştirmek için kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
  Şekil : Kağıt tepsisi kılavuzları
 1. Tepsi uzantısı kılavuzu
 2. Kağıt uzunluğu kılavuzu
 3. Kağıt genişliği kılavuzu
not:
Kılavuzu ayarlamadığınızda, kağıttaki renkler üst üste binebilir, görüntüler deforme olabilir veya kağıt sıkışması oluşabilir.
Kağıt miktarı göstergesi, tepsideki kağıt adedini gösterir.
  Şekil : Kağıt miktarı göstergesi
 1. Dolu
 2. Boş

Tepsiye kağıt yerleştirme

Tepsiye kağıt yerleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.
not:
Tepsiyi kullanarak yazdırırken elle besleyiciye kağıt yerleştirmeyin. Kağıt sıkışması oluşabilir.
 1. Kağıt tepsisini yazıcıdan çıkarın.
 2. Tepsi uzantısı kılavuzunu kullanarak (1) tepsi boyutunu yerleştirilen kağıt boyutuna göre ayarlayın (2).
  Şekil : Uzantı kılavuzunu ayarlama
 3. Kağıt uzunluğu ve kağıt genişliği kılavuzlarını kağıt boyutuna göre ayarlayın.
  Şekil : Kağıt uzunluğu ve kağıt genişliği kılavuzlarını ayarlama
 4. Yerleştirmeden önce sayfaları ayırmak için kağıt destesinin kenarını esnetin veya yayın.
  Şekil : Kağıdı esnetme veya yayma
 5. Kağıdı tepsiye yerleştirin.
  Şekil : Kağıdı yükleyin
 6. Kağıt genişliği kılavuzunu sıkıştırın ve kağıt destesinin yan tarafıyla hafifçe temas edene kadar desteye doğru kaydırın.
  Şekil : Kağıt kılavuzlarını ayarlama
  not:
  • Kağıt genişliği kılavuzunu çok ileri itmeyin. Aksi takdirde malzemeler deforme olabilir.
  • Ön kenarı kıvrılmış bir kağıt kullanmayın. Aksi durumda, kağıt sıkışabilir veya buruşabilir.
  • Kağıt genişliği kılavuzunu ayarlamadığınızda, kağıt sıkışmaları oluşabilir.
  Şekil : Kağıt kılavuzlarının doğru konumu
 7. Tepsiyi yeniden takın.
  Şekil : Tepsiyi yeniden takın
 8. Çıkış desteğini açın.
  Şekil : Çıkış desteğini açma

Elle besleyiciye kağıt yerleştirme

Kağıt tepsisi, kartpostal, not kartı ve zarf gibi özel boyutta ve türde yazdırma malzemelerini alabilir.
Tepsiye elle beslemeyi kullanma ile ilgili ipuçları:
 • Tepsiye bir seferde yalnızca bir türde, boyutta ve ağırlıkta baskı malzemesi yerleştirin.
 • Yazılım uygulamanızda kağıt kaynağı için Manual Feeder (Elle Besleyici) seçeneğini belirlerseniz bir sayfa yazdırdığınız her sefer Print (Yazdır) ekranı veya Demo sayfası ya da WPS düğmesine basmanız gerekir. El ile tepsiye bir seferde yalnızca bir türde, boyutta ve ağırlıkta yazdırma ortamı yerleştirin.
 • Kağıt sıkışmalarını önlemek için, el ile besleyicide kağıt varken yazdırma işlemi sırasında kağıt eklemeyin.
 • Baskı malzemesini yüzü yukarı bakacak ve önce üst kenarı elle besleyiciye girecek şekilde tepsinin ortasına yerleştirin.
 • Baskı kalitesinden emin olmak ve kağıt sıkışmalarını önlemek için yalnızca kullanılabilir kağıtlar yerleştirin.
 • El ile bir besleyiciye kartpostal, zarf ve etiket yerleştirmeden önce, bunlar üzerindeki kıvrılmaları düzleştirin.
 • Özel baskı malzemesi üzerine yazdırırken yerleştirme talimatlarını izlemelisiniz.
 • Elle besleyiciyi kullanarak yazdırırken kağıtlar üst üste bindiğinde, tepsi 1'i açın ve kağıtları çıkarın. Ardından yeniden yazdırmayı deneyin.
 • Yazdırma sırasında kağıt beslemesi yapılmadığında, otomatik olarak besleme başlayana kadar kağıdı el ile itin.
 • Yazıcı güç tasarrufu modundayken, elle besleyiciden kağıt beslenmez. El ile besleyiciyi kullanmadan önce güç düğmesine basarak yazıcıyı uyandırın.
Elle tepsiye kağıt yerleştirme talimatlarını uygulayın.
 1. Elle besleyicinin kapağını açın.
  Şekil : Kapağı açın
 2. Elle besleyicinin kılavuzlarını, baskı malzemesinden daha geniş bir genişliğe getirin.
  Şekil : Besleyici kılavuzlarını genişletme
 3. Elle besleyici kılavuzlarını, bükmeden baskı malzemesinin genişliğine göre ayarlayın.
  Şekil : Elle besleme kılavuzlarını ayarlama
 4. Çıkış desteğini açın.
  Şekil : Çıkış desteğini açma

Özel ortama yazdırma

Yazıcıdaki ve sürücüdeki kağıt ayarı aynı olmalıdır. Bu şekilde, kağıt uyuşmazlığı hatası önlenir.
Yazıcıdaki kağıt ayarını değiştirmek için Samsung Easy Printer Manager alanına gidin, Switch to advanced mode (Gelişmiş moda geç) > Device Settings (Aygıt Ayarları) seçeneğini işaretleyin.
Ardından, Printing Preferences (Yazdırma Tercihleri) penceresi > Paper (Kağıt)sekmesi > Paper Type (Kağıt Türü) alanından kağıt türünü ayarlayın.
Örneğin, etiket üzerine yazdırmak istiyorsanız Paper Type (Kağıt Türü) olarak Labels (Etiketler) seçeneğini işaretleyin.
not:
 • Özel baskı malzemesi kullanılırken her seferinde tek sayfa besleyin.
 • Özel baskı malzemesi kıvrılmış, buruşmuş, katlanmış şekilde veya siyah koyu renkli çizgilerle yazdırılırsa arka kapağı açın ve tekrar yazdırmayı deneyin. Yazdırma işlemi sırasında yazıcının arka kapağını açık tutun.
Tepside özel baskı malzemesi kullanım örnekleri için tabloya başvurun.
Türler
Tepsi
El ile besleyiciyi
Düz
Y
Y
Kalın
Y
Y
Daha kalın
Y
İnce
Y
Y
Bond
Y
Y
Renkli
Y
Kart destesi
Y
Y
Etiketler
Y
Asetat
Y
Zarf
Y
Kalın Zarf
Y
Önceden yazdırılmış
Y
Pamuklu
Y
Geri dönüştürülmüş
Y
Y
Arşiv
Y
Y
(Y: Desteklenir, Boş: Desteklenmez)

hp-feedback-input-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-feedback-banner-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-country-locator-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye

hp-detect-load-my-device-portlet

İşlemler
Yükleniyor...