hp-support-head-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği - Bilgi Tabanı

hp-contact-secondary-navigation-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-share-print-widget-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-concentra-wrapper-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

BU YAZILIM ÜRÜNÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLE OKUYUN: Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ("EULA") (a) sizinle (kişi veya tek bir kuruluş olarak) (b) HP Inc. ("HP") arasında, HP ürününüzle ("HP Ürünü") kullanım için HP üzerine yüklü ya da HP tarafından sağlanan Yazılım Ürünü'nü nasıl kullanacağınızı düzenleyen yasal bir sözleşmedir. Diğer yazılım, kendi çevrimiçi belgelerinde bir EULA içerebilir. "Yazılım Ürünü" terimi; bilgisayar yazılımı anlamına gelir ve ilişkili ortamları, basılı malzemeleri ve "çevrimiçi" veya elektronik belgeleri kapsayabilir.
HP Ürünü ile birlikte bu EULA için bir ek ya da düzeltme gelebilir.
YAZILIM ÜRÜNÜ ÜZERİNDEKİ HAKLAR, YALNIZCA BU EULA'NIN TÜM HÜKÜM VE KOŞULLARINI KABUL ETMENİZ ŞARTIYLA SUNULMAKTADIR. YAZILIM ÜRÜNÜNÜ YÜKLEYEREK, KOPYALAYARAK, İNDİREREK VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE KULLANARAK BU EULA'NIN HÜKÜMLERİNİN BAĞLAYICI OLACAĞINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. BU LİSANS HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİYORSANIZ, KULLANILMAMIŞ DURUMDAKİ ÜRÜNÜ (DONANIM VE YAZILIM OLARAK), ÖDEDİĞİNİZ ÜCRETİ GERİ ALMAK ÜZERE, SATIN ALMA TARİHİNDEN İTİBAREN 14 GÜN İÇİNDE SATIN ALDIĞINIZ YERE İADE EDİN.
BU EULA, GENEL BİR SÖZLEŞMEDİR VE HERHANGİ BİR ÜLKEYE, DEVLETE VEYA BÖLGEYE ÖZEL DEĞİLDİR. YAZILIMI ÜLKENİZDEKİ, EYALETİNİZDEKİ VEYA BÖLGENİZDEKİ İLGİLİ TÜKETİCİ MEVZUATI KAPSAMINDA BİR TÜKETİCİ OLARAK EDİNDİYSENİZ, BU DURUMDA, BU EULA'DAKİ HERHANGİ BİR ŞEYİN AKSİNE BİLE OLSA, BU EULA'DAKİ HİÇBİR ŞEY, BU TÜR BİR TÜKETİCİ MEVZUATI KAPSAMINDA SAHİP OLABİLECEĞİNİZ, DIŞLANAMAZ TEMEL HAKLARIN YA DA ÇÖZÜMLERİN HİÇBİRİNİ ETKİLEMEZ VE BU EULA, BU HAKLARA VE ÇÖZÜMLERE TABİDİR. TÜKETİCİ HAKLARINIZLA İLGİLİ DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BÖLÜM 16'YA BAŞVURUN.
 1. LİSANS VERME. HP, bu EULA’nın tüm hüküm ve koşullarına uyduğunuz sürece tarafınıza aşağıdaki hakları vermektedir:
  1. Kullanım. Yazılım Ürünü'nü tek bir bilgisayarda ("Bilgisayarınız") kullanabilirsiniz. Yazılım Ürünü tarafınıza Internet aracılığıyla sağlanmış ve orijinal olarak birden fazla bilgisayar üzerinde kullanım için lisanslanmışsa Yazılım Ürünü'nü yalnızca bu bilgisayarlara yükleyebilir ve kullanabilirsiniz. Yazılım Ürünü'nün bileşen parçalarını, birden fazla bilgisayarda kullanmak için ayıramazsınız. Yazılım Ürünü'nü dağıtma veya Yazılım Ürünü'nü değiştirme ya da Yazılım Ürünü'nün herhangi bir lisanslama veya kontrol özelliğini devre dışı bırakma hakkına sahip değilsiniz. Yazılım Ürünü'nü, kullanım amaçları için Bilgisayarınızın geçici belleğine (RAM) yükleyebilirsiniz.
  2. Depolama. Yazılım Ürünü'nü HP Ürünü'nün yerel belleğine veya depolama aygıtına kopyalayabilirsiniz.
  3. Kopyalama. Kopyanın, orijinal Yazılım Ürünü'nün mülkiyet bildirimlerinin tamamını içermesi ve yalnızca yedekleme amaçları için kullanılması koşuluyla, Yazılım Ürünü'nün arşiv veya yedek kopyalarını oluşturabilirsiniz.
  4. Hakların Saklı Tutulması. HP ve bayileri, bu EULA'da açıkça size verilmeyen tüm hakları saklı tutmaktadır.
  5. Ücretsiz Yazılım. Bu EULA'nın hüküm ve koşullarına bakılmaksızın, üçüncü taraflar ('Ücretsiz') tarafından kamu lisansı altında sağlanan telifsiz HP yazılımını ya da yazılımı oluşturan Yazılım Ürünü'nün tamamı veya herhangi bir bölümü, ister ayrı ister paketten çıkan bir sözleşme ya da indirme anında kabul edilen elektronik lisans hükümleri olsun, Ücretsiz türdeki yazılımlarla gelen yazılım lisans sözleşmesinin hüküm ve koşullarına tabi olmak koşuluyla size lisanslanır. Ücretsiz yazılımın tarafınızdan kullanımı, tamamen, bu türdeki bir lisansın hüküm ve koşulları tarafından düzenlenir.
  6. Kurtarma Çözümü. İster sabit disk sürücüsü tabanlı, ister harici ortam tabanlı kurtarma çözümü (örn. disket, CD veya DVD) ya da herhangi başka bir şekilde sağlanan eşdeğer bir çözüm olsun, HP Ürününüz ile/için sağlanan herhangi bir yazılım kurtarma çözümü, yalnızca, kurtarma çözümünün HP Ürünü ile/için ilk satın alındığı yerden HP Ürünü'nün sabit diskini geri yüklemek için kullanılabilir. Bu tür bir kurtarma çözümü içeren herhangi bir Microsoft işletim sistemi yazılımının kullanımı, Microsoft Lisans Sözleşmesi tarafından düzenlenir.
 2. YÜKSELTMELER. Yükseltme olarak tanımlanan bir Yazılım Ürünü'nü kullanmak için öncelikle, yükseltme açısından uygun olduğu HP tarafından tanımlanmış orijinal Yazılım Ürünü için lisans almanız gerekir. Yükseltmeden sonra, artık, yükseltme açısından uygunluğunuzun temelini oluşturan orijinal Yazılım Ürünü'nü kullanamayabilirsiniz. Yazılım Ürünü'nü kullanarak, HP'nin, internete bağlandığınızda belli Yazılım Ürünleri'nin sürümünü veya durumunu kontrol etmek için HP Ürününüze otomatik olarak erişebileceğini ve Yazılım Ürünü'nün ve HP Ürününüzün işlevselliğini, performansını ya da güvenliğini korumak ve size sağlanan desteğin veya diğer hizmetlerin tedarikini kolaylaştırmak için gereken yeni sürümleri ya da güncelleştirmeleri sağlamak üzere HP Ürününüze bu tür Yazılım Ürünleri'ne ilişkin yükseltme veya güncelleştirmeleri otomatik olarak indirip yükleyebileceğini de kabul etmiş olursunuz. Belirli durumlarda ve yükseltmenin veya güncelleştirmenin türüne bağlı olarak, yükseltmeyi ya da güncelleştirmeyi başlatmanızı gerektirebilen bildirimler (açılır bildirimler veya başka yöntemler aracılığıyla) sağlanacaktır.
 3. EK YAZILIM. Bu EULA, HP'nin güncelleştirme veya eklerle birlikte başka koşullar belirtmemesi halinde, HP tarafından sağlanan orijinal Yazılım Ürünü için olan güncelleştirme ve ekler için geçerlidir. Bu tür hükümler arasında bir uyuşmazlık olması durumunda, diğer hükümler geçerli olacaktır.
 4. DEVİR.
  1. Üçüncü Taraf. Yazılım Ürünü'nün ilk kullanıcısı, Yazılım Ürünü'nü bir defaya mahsus olmak üzere başka bir son kullanıcıya devredebilir. Herhangi bir devir işleminin; tüm bileşen parçaları, ortam, basılı malzemeler, bu EULA ve mümkünse Orijinallik Sertifikası'nı içermesi gerekir. Devir, konsinye satış gibi dolaylı bir devir olamaz. Devirden önce, devredilen ürünü alan son kullanıcının bu EULA hükümlerinin tamamını kabul etmesi gerekir. Yazılım Ürünü'nün devredilmesiyle lisansınız otomatik olarak sona erer.
  2. Kısıtlamalar. Yazılım Ürünü'nü kiralayamaz veya ödünç veremez ya da Yazılım Ürünü'nü ticari amaçlarla başkalarına kullandıramaz veya büro kullanımına açamazsınız. Bu EULA’da aksi belirtilmediği müddetçe, lisansın ya da Yazılım Ürünü'nün alt lisansını veremez, atayamaz veya devredemezsiniz.
 5. MÜLKİYET HAKLARI. Yazılım Ürünü ve kullanıcı belgelerinin tüm fikri mülkiyet hakları, HP veya tedarikçilerine aittir ve diğer yürürlükteki kanunlar ve uluslararası antlaşma hükümleri olduğu kadar, Birleşik Devletler telif hakkı, mesleki sır ve patent kanunu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kanunlar tarafından koruma altına alınmıştır. Yazılım Ürünü'nden, herhangi bir ürün tanıtımını, telif hakkı bildirimlerini veya mülkiyet sınırlamalarını çıkartamazsınız.
 6. TERS MÜHENDİSLİKLE İLGİLİ SINIRLAMALAR. Bu sınırlamaya bakılmaksızın ya da bu EULA'da açıkça belirtilmedikçe, yürürlükteki yasaların izin verdiği durumlar haricinde, Yazılım Ürünü üzerinde ters mühendislik işlemi yapamaz, kaynak koda dönüştüremez ya da bileşenlerine ayıramazsınız.
 7. GEÇERLİLİK SÜRESİ. Bu EULA, sonlandırılmadıkça ya da reddedilmedikçe, geçerlidir. Bu EULA'nın başka bir yerinde ileri sürülen koşullara göre ya da bu EULA'nın herhangi bir hükmüne uymamanız durumunda da bu EULA sonlanacaktır.
 8. VERİ TOPLAMA BİLDİRİMİ.
  1. HP'nin ve yan kuruluşlarının, aygıt bilgilerini ve Yazılım Ürünü ile ilgili destek hizmetleriyle ilişkili olarak sağladığınız bireysel kullanıcı bilgilerini toplayabileceğini, birleştirebileceğini ve kullanabileceğini kabul edersiniz. HP; bu bilgileri sizin izniniz olmadan size pazarlama yapmak için kullanmamayı kabul eder. www.hp.com/go/privacy adresinden, HP veri toplama uygulamaları hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
  2. Üçüncü Tarafın Veri Toplaması/Kullanımı. HP ürününüze dahil edilen belli yazılım programları, size, üçüncü taraf sağlayıcıları ('Üçüncü Taraf Yazılımı') tarafından sağlanır ve tek tek lisanslanır. Üçüncü Taraf Yazılım, bu tür bir yazılımı etkinleştirmemeyi/satın almamayı seçseniz bile, HP Ürününüze yüklenebilir ve çalışmaya başlayabilir. Üçüncü Taraf Yazılım, sisteminiz hakkında teknik bilgiler (örn. IP adresi, benzersiz aygıt tanımlayıcı, yüklü yazılım sürümü, vb.) ve diğer sistem verilerini toplayabilir ve iletebilir. Bu bilgiler, üçüncü parti tarafından, teknik olarak sistem özelliklerini tanımlamak ve sisteminize yazılımın en güncel sürümünün yüklendiğinden emin olmak için kullanılır. Üçüncü Taraf Yazılımı'nın bu teknik bilgileri toplamasını veya sürüm güncelleştirmeleri otomatik olarak göndermesini istemiyorsanız Internet'e bağlanmadan önce yazılımı kaldırmanız gerekir.
 9. GARANTİLERİN REDDİ. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, HP VE TEDARİKÇİLERİ, YAZILIM ÜRÜNÜ'NÜ “OLDUĞU GİBİ“ VE TÜM KUSURLARIYLA BİRLİKTE SAĞLAMAKTA OLUP, YAZILIM ÜRÜNÜ İLE İLGİLİ OLARAK AŞAĞIDAKİLERİ KAPSAYAN GARANTİLER, GÖREVLER VEYA KOŞULLAR DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK KAYDIYLA AÇIK, ZIMNİ VEYA MEVZUAT GEREĞİ DİĞER TÜM GARANTİLERİN VE KOŞULLARIN GEÇERSİZLİĞİNİ İŞBU BELGE İLE BEYAN EDER: (i) MÜLKİYET HAKKI VE TELİF HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ; (ii) SATILABİLİRLİK; (iii) BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK; (iv) YAZILIM ÜRÜNÜ'NÜN HP HARİCİ SARF MALZEMELERİ VEYA AKSESUARLARI İLE ÇALIŞACAĞI VE (v) VİRÜS OLMAMASI. Bazı eyaletlerde/hukuk sistemlerinde zımni garantilerin veya zımni garanti süresi üzerindeki sınırlamaların hariç tutulmasına izin verilmediğinden, yukarıdaki sorumluluk reddi tamamıyla tarafınız için geçerli olmayabilir.
 10. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI. Yerel kanuna göre, maruz kalabileceğiniz hasara bakılmaksızın, HP ve tedarikçilerinden herhangi birinin bu EULA kapsamındaki tüm sorumluluğu ve sizin tek tazminat hakkınız, Yazılım Ürünü için ödediğiniz tutarla veya 5,00 ABD doları ile, hangisi fazla ise, sınırlıdır. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, HP VEYA TEDARİKÇİLERİ HİÇBİR ŞEKİLDE, YAZILIM ÜRÜNÜNÜN KULLANILMAMASIYLA İLİŞKİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN VEYA BUNUNLA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İLİŞKİLİ OLAN KAR VEYA GİZLİ YA DA DİĞER BİLGİLERİN KAYBINDAN, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASINDAN, ŞAHSİ YARALANMADAN VEYA GİZLİLİK KAYBINDAN YA DA HP VEYA TEDARİKÇİSİ BU TÜR ZARAR OLASILIĞINDAN ÖNCEDEN HABERDAR EDİLMİŞ OLSA DAHİ VE TAZMİNAT ESAS AMACINA ULAŞAMASA DA BU YAZILIM ÜRÜNÜNÜN KULLANILMASIYLA VEYA KULLANILAMAMASIYLA BAĞLANTILI OLARAK DOĞAN ZARARLAR DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK KAYDIYLA, ÖZEL, TESADÜFİ, DOLAYLI VEYA NEDEN OLUNAN ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. Bazı eyaletlerde/yargı bölgelerinde arızi veya sonuç niteliğindeki zarar ziyanın hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin verilmediğinden, yukarıdaki sınırlamalar ya da hariç tutmalar sizin için geçerli olmayabilir.
 11. ABD HÜKÜMETİ MÜŞTERİLERİ. FAR 12.211 ve FAR 12.212 uyarınca, Ticari Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Yazılımı Belgeleri ve Ticari Kalemler için Teknik Veriler, HP'nin standart ticari lisansı altında ABD Hükümeti'ne lisanslıdır.
 12. İHRACAT KANUNLARINA UYMA. Yazılım Ürünü'nün; (1) doğrudan veya dolaylı olarak İhracat Kanunları'nı ihlal edecek tarzda ihraç edilmemesi veya (2) nükleer, kimyasal ve biyolojik silahların yayılması olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla İhracat Kanunları tarafından yasaklanmış herhangi bir amaç doğrultusunda kullanılmamasını sağlamak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin tüm kanunlarına ve yönetmeliklerine ("İhracat Kanunları") uymanız gerekir.
 13. ANLAŞMA YAPMA KABİLİYETİ VE YETKİSİ. İkamet etmekte olduğunuz eyaletin yasaları uyarınca reşit olduğunuzu ve bu anlaşmayı yapmak üzere işvereniniz tarafından gerektiği şekilde yetkilendirildiğinizi arz ve ibraz etmiş olursunuz.
 14. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLAR. Bu EULA, ABD'nin Kaliforniya Eyaleti kanunlarına tabidir.
 15. TÜM SÖZLEŞME. Yazılım Ürünü için ayrı bir lisans sözleşmesi imzalamadıysanız, bu EULA (HP Ürünü ile birlikte verilen bu EULA için tüm düzeltme ya da ekler dahil), sizinle ve Yazılım Ürünü'ne ilişkin olarak HP arasındaki sözleşmenin tümüdür ve Yazılım Ürünü'ne veya bu EULA kapsamındaki diğer konulara ilişkin olarak önceden ya da aynı anda yapılmış olan sözlü veya yazılı iletişimleri, önerileri ve beyanları geçersiz kılıp bunların yerini alır. Destek hizmetleriyle ilgili HP politikalarının veya programlarının içerdiği hükümlerin işbu EULA'daki hükümlerle çelişmesi durumunda, bu EULA'daki hükümler geçerli olacaktır.
 16. TÜKETİCİ HAKLARI. Bazı ülkelerdeki, eyaletlerdeki veya bölgelerdeki tüketiciler, tüketici mevzuatı kapsamında bulunan ve HP'nin ilgili sorumluluğunun kanunen hariç tutulamayacağı veya sınırlandırılamayacağı belirli temel haklardan ve çözümlerden faydalanabilirler. Yazılım'ı ülkenizdeki, eyaletinizdeki veya bölgenizdeki tüketici mevzuatı kapsamında bir tüketici olarak edindiyseniz, bu EULA'nın hükümleri (garantilerin reddi, sorumluluğun sınırlandırılması ve hariç tutulması dahil), yürürlükteki kanunlara tabi olarak okunmalı ve yalnızca bu yürürlükteki kanunların izin verdiği azami ölçüde uygulanmalıdır.
  Avustralyalı Tüketiciler: Yazılım'ı, Avustralya Rekabet ve Tüketici Kanunu 2010 (Cth) ‘Avustralya Tüketici Kanunları‘ kapsamındaki bir tüketici olarak edindiyseniz, bu durumda, bu EULA'nın diğer tüm hükümlerine karşın:
  1. Yazılım; Avustralya Tüketici Kanunları kapsamında hariç tutulamaz olan, malların kabul edilir kalitede olacağının ve hizmetlerin dikkatli bir biçimde ve özenle sağlanacağının dahil olduğu garantilerle birlikte gelir. Önemli bir arıza ve diğer mantıklı öngörülebilir kayıp veya hasarın tazmini için bir değiştirme veya geri ödeme alma hakkınız bulunur. Ayrıca, Yazılım'ın kabul edilebilir kalite dışına çıkması ve arızanın önemli bir arıza olmaması durumunda da, Yazılım'ın onarılması ya da değiştirilmesi hakkınız bulunur.
  2. bu EULA'daki hiçbir şey kanunen hariç tutulamayan veya sınırlandırılamayan Avustralya Tüketici Kanunları tarafından zımni olarak veya dayatılan herhangi bir hakkı ya da çözümü veya herhangi bir garantiyi, güvenceyi ya da diğer herhangi bir hüküm veya koşulu hariç tutmaz, kısıtlamaz ya da değiştirmez ve
  3. bu EULA'daki açık garantiler tarafından size sağlanan faydalar, Avustralya Tüketici Kanunları kapsamında sizin için mevcut olan diğer haklara ve çözümlere ilavedir. Avustralya Tüketici Kanunları kapsamındaki haklarınız, açık garanti içerisindeki herhangi bir sınırlandırma ile tutarsız olduğu ölçüde geçerlidir.
   Yazılım, kullanıcı tarafından oluşturulan verileri tutabilir. HP, Yazılımınızı onarması durumunda, bu onarımın veri kaybına yol açabileceğine dair işbu belge ile bildirim sağlar. Kanunların izin verdiği azami ölçüde, böyle bir veri kaybına ilişkin olarak, bu EULA'daki HP'nin sorumluluk sınırlandırılmaları ve hariç tutulmaları geçerli olur.
   Bu sözleşme kapsamındaki herhangi bir garantiye veya yukarıdaki çözümlerden herhangi birine dair bir hakkınız olduğunu düşünüyorsanız, lütfen HP ile bağlantı kurun:
   HP PPS Australia Pty Ltd
   Building F, 1 Homebush Bay Drive
   Rhodes, NSW 2138
   Avustralya
  Bir destek isteği veya garanti talebi başlatmak için, lütfen 13 10 47 (Avustralya içinden) ya da +61 2 8278 1039 (uluslararası aranıyorsa) numaralı telefonu arayın veya en güncel telefonla destek numaraları için www8.hp.com/au/en/contact-hp/phone-assist.html adresini ziyaret edin.
  Avustralya Tüketici Kanunları kapsamında bir tüketiciyseniz ve Yazılımı ya da Yazılım için sıradan bir biçimde kişisel veya evde kullanım ya da tüketim amaçlı edinilen türde bir garanti ve destek hizmeti satın alıyorsanız, bu durumda, bu EULA'nın diğer tüm hükümlerine karşın, HP, bir tüketici garantisine uyulmamasına ilişkin sorumluluğunu aşağıdaki şekilde sınırlar:
  1. Yazılım için garanti veya destek hizmetleri hükmü: aşağıdakilerden biri veya daha fazlası için: hizmetlerin yeniden tedarik edilmesi veya hizmetlerin yeniden tedarik edilme maliyetlerinin ödenmesi;
  2. Yazılım'ın hükmü: aşağıdakilerden biri veya daha fazlası için: Yazılım'ın değiştirilmesi veya denk bir yazılımın tedariki; Yazılım'ın onarımı; Yazılım değiştirme ya da denk bir yazılım edinme maliyetlerinin ödenmesi veya Yazılım'ın onarılmasına ilişkin maliyetlerin ödenmesi ve
  3. bunlar dışında, kanunların izin verdiği azami ölçüde.
  Yeni Zelandalı Tüketiciler: Yeni Zelanda'da Yazılım, 1993 Tüketici Garantileri Yasası kapsamında hariç tutulamaz garantilerle gelir. Yeni Zelanda'da Tüketici İşlemi; iş amaçlı değil, kişisel veya evde kullanım ya da tüketim amaçlı olarak mal satın alan bir kişinin dahil olduğu bir işlem anlamına gelir. İş için değil, ancak kişisel ya da evde kullanım veya tüketim için mal satın alan Yeni Zelandalı tüketiciler ("Yeni Zelandalı Tüketiciler"), bir arıza ve diğer mantıklı öngörülebilir kayıp veya hasarın tazmini için tamir, değiştirme veya geri ödeme hakkına sahip olurlar. Bir Yeni Zelandalı Tüketici (yukarıda tanımlandığı gibi), Yeni Zelanda tüketici kanunlarının ihlali söz konusuysa, ürünü satın aldığı yere iade etme masraflarını geri alabilir; ayrıca, malların HP'ye iade edilmesi, Yeni Zelandalı Tüketici için önemli ölçüde bir masrafa yol açacaksa, HP, bu malları masrafları kendisine ait olacak şekilde toplar. Ürünlerin veya hizmetlerin tedarikinin iş amaçlı olması durumda, 1993 Tüketici Garantisi Kanununun geçerli olmadığını ve işlemin yapısı ve değeri göz önünde bulundurulduğunda, bunun adil ve makul olduğunu kabul edersiniz.
© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.
Buradaki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada adı geçen tüm diğer ürünler, ait oldukları şirketlerin ticari markaları olabilir. Yürürlükteki kanunların izin verdiği ölçüde, HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu tür ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan açık garanti bildirimlerinde sıralanmıştır. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanmamalıdır. Yürürlükteki kanunların izin verdiği ölçüde HP, burada kapsanan teknik hatalar veya düzeltim hataları ya da eksikliklerden sorumlu tutulmaz.
Sürüm: Ağustos 2017

hp-feedback-input-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-feedback-banner-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-country-locator-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye

hp-detect-load-my-device-portlet

İşlemler
Yükleniyor...