hp-support-head-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği - Bilgi Tabanı

hp-contact-secondary-navigation-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-share-print-widget-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-concentra-wrapper-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

Samsung Yazıcılar - Samsung Printer Diagnostics Kullanarak Yazıcınızın Tanılanması

Bu belge, Samsung Printer Diagnostics (SPD) uygulamasında Diagnose your printer (Yazıcınızı tanılayın) seçeneğini belirlediğinizde karşılaşacağınız adımları açıklar.

Yazıcının tanılanması

Bir belgeyi yazdırmada sorun yaşadığınızda, ana SPD ekranında Diagnose your printer (Yazıcınızı tanılayın) seçeneği belirleyin. SPD uygulaması yazıcıyı denetler ve yazdırma sisteminde herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol eder ve bunları çözmeyi dener.
Şekil : Diagnose your printer (Yazıcınızı tanılayın) seçeneği

Yazıcı sürücüsü listesi ekranı

Bu ekranda, bilgisayarda yüklü olan Samsung yazıcı sürücüleri, bağlantı noktası ayarları, bağlantı durumu ve varsayılan yazıcı ayarı listelenir.
Şekil : Yazıcı sürücüsü listesi ekranı
not:
Yüklü bir yazılı sürücüsü yoksa, Install printer driver (Yazıcı sürücüsü yükle) ekranı görüntülenir. İstediğiniz yazıcı bağlı değilse, bunu listeden seçtikten sonra The printer that I want isn’t listed’a (İstediğim yazıcı listede yok) tıklayabilirsiniz. Add a printer (Yazıcı ekle).
Şekil : Bağlanacak yazıcıyı seçin
Yazıcınızı nasıl bağlayacağınızı seçeceğiniz bir ekran açılır.
Şekil : Yazıcıyı nasıl bağlayacağınızı seçin

Algılanan sorunlar ekranı

SPD uygulaması, yazıcınızı tanılamaya başlar.
Şekil : Tanılama işlemi gerçekleştirilirken beliren ekran
Yazıcı tanılama işleminden sonra algılanan sorunlar ekranında, mevcut tüm yazıcı sürücüsü sorunları listelenir. Algılanan sorunların listesinin altında “Do you want to fix the issue?” (Sorunu çözmek istiyor musunuz?) sorusu bulunur. Yes’in (Evet) seçilmesiyle sorun otomatik olarak çözümlenir.
Sorunlara örnek olarak şunlar verilebilir:
 • Not set as default printer (Varsayılan yazıcı olarak ayarlanmamış)
 • Printer driver is offline (Yazıcı sürücüsü çevrimdışı)
 • There is a pending job (Bekleyen bir iş var)
Şekil : Algılanan sorunlar ekranı
Aşağıda bulunan resimdeki gibi bir ekran görüntülenir. Algılanan sorunlar ekranında mevcut olabilecek unsurlar şunları içerir:
 • Yazıcı aygıtı sorunları bir Check again (Tekrar denetle) düğmesi ile birlikte listelenir.
 • Sorunun çözümlenmesine yardımcı olacak bir video mevcut ise, bir Video bağlantısı gösterilir. Bağlantıya tıkladığınızda, video oynamaya başlar.
 • Sorunun çözümlenmesi için bir parça siparişi gerekiyorsa, bir Order (Sipariş) web bağlantısı gösterilir. Bağlantıya tıkladığınızda, Order Supplies (Malzeme Sipariş Et) web sitesi açılır.
 • Bir kullanıcının sorunu çözümlemesinin ardından Check again’e (Tekrar denetle) tıklanırsa, Resolved (Çözümlendi) onay kutusu işaretlenir.
Şekil : Algılanan sorunların çözümlenmiş ve çözümlenmemiş olanlarına örnekler

Tanılama işlemi tamamlandı ekranı

SPD uygulaması tanılama işlemini tamamladığında, aşağıdakilere benzer ekranlar görüntülenir. Tanılama işlemi tamamlandı ekranında mevcut olabilecek unsurlar şunları içerir:
 • Bu ekran, tüm sorunların giderilmesi durumunda gösterilir. Bir Print Test Page (Test Sayfası Yazdır) bağlantısı görüntülenir.
 • Print Test Page’e tıklanırsa, bir test sayfası yazdırılır.
 • View details of your printer’a (Yazıcınızın ayrıntılarını görüntüleyin) tıklanırsa, RDS web sayfası açılır.
 • Bağlı yazıcı RDS’yi desteklemiyorsa, View details of your printer görüntülenmez.
 • Kullanıcı, Finish (Bitir) düğmesine tıkladığında, SPD sorun giderme sonuçlarını web sunucusuna yükler.
Şekil : Tanılama işlemi tamamlandı ekranı
Tanı denetleme, SPD’nin çözemediği sorunlarla sonuçlanırsa, bu durumda tanılama işlemi tamamlandı ekranı sonuçları Not resolved (Çözümlenmedi) olarak görüntüler.
Şekil : Çözümlenmeyen sorunlara örnek

hp-feedback-input-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-feedback-banner-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-country-locator-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye

hp-detect-load-my-device-portlet

İşlemler
Yükleniyor...