hp-support-head-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği - Bilgi Tabanı

hp-contact-secondary-navigation-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-share-print-widget-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-concentra-wrapper-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

Samsung Xpress MFP SL-M2070, SL-M2071 - Özel Kağıda Yazdırma

Aşağıdaki tabloda tepside kullanılabilir özel kağıt gösterilir.
Yazıcıdaki kağıt ayarını değiştirmek için, Yazdırma tercihleri penceresi > Kağıt sekmesi > Kağıt Türü'nden kağıt türünü ayarlayın; Yazdırma tercihlerinin açılması bölümüne bakın.
not:
 • Özel kağıt kullanırken, HP bir seferde bir kağıt parçasının beslenmesini önerir. Her bir tepsi için maksimum kağıt giriş sayısını kontrol edin: Yazdırma kağıdı belirtimleri bölümüne bakın.
 • Bu kullanıcı kılavuzundaki resimler, seçeneklere veya modellere bağlı olarak yazıcınızdan farklı olabilir. Önden görünüme bakarak yazıcının türünü kontrol edin.
Her bir yaprağın kağıt ağırlığını görmek için Yazdırma kağıdı belirtimleri bölümüne bakın.
Türler
Tepsia
Düz
X
Kalın
X
İnce
X
Bond
X
Renkli
X
Kart destesi
X
Etiketler
X
Zarf
X
Önceden yazdırılmış
X
Pamuklu
X
Geri dönüştürülmüş
X
Arşiv
X
a. Tepside el ile besleme için mevcut kağıt türleri.
X: Destekleniyor
Boş: Desteklenmiyor

Zarf

Zarf üzerine yazdırma işleminin başarılı olması zarfların kalitesine bağlıdır. Bir zarf yazdırmak için, zarfı aşağıdaki resimde görüldüğü gibi yerleştirin:
Şekil : Zarf
 • Zarfları seçerken, aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:
  • Ağırlık: 90 g/m2 (16 lb) ağırlığı aşmamalıdır; aksi takdirde, bir sıkışma oluşabilir.
  • Yapı: 6 mm'den (0,25 inç) daha az kıvrımla düz durmalı ve hava içermemelidir.
  • Durum: Zarflar kırışmış, çentikli veya hasarlı olamaz.
  • Sıcaklık: İşlem sırasında yazıcının ısı ve basınç değerlerine dayanıklı.
 • Sadece keskin ve iyi katlanmış kıvrımlara sahip iyi yapılı zarfları kullanın.
 • Damgalı zarfları kullanmayın.
 • Toka, çıtçıt, pencere, kaplamalı astar, kendinden yapışkanlı mühür veya diğer sentetik malzemeler içeren zarfları kullanmayın.
 • Hasarlı veya kötü üretilmiş zarfları kullanmayın.
 • Zarfın her iki ucundaki dikişin zarfın köşesine kadar uzandığından emin olun.
   Şekil : Dikişler
  1. Kabul edilebilir
  2. Kabul edilemez
 • Yapışkanlı soyulabilir şeritli veya kapanması için birden fazla kapağı olan zarflarda, 0,1 saniye boyunca, yazıcının yaklaşık fırınlama sıcaklığı olan 170 °C (338 °F) ile uyumlu yapışkan kullanılmalıdır. Ekstra kapaklar veya şeritler kırışma, buruşma veya sıkışmalara neden olabilir ve hatta füzere hasar verebilir.
 • En iyi yazdırma kalitesi için, kenar boşluklarını zarfın kenarlarına 15 mm'den (0,6 inç) daha yakın olmamak kaydıyla yerleştirin.
 • Zarfın dikişlerinin birleştiği alanın üzerine yazdırmaktan kaçının.

Etiketler

Yazıcının zarar görmesini önlemek için, sadece lazer yazıcılarda kullanılmak üzere tasarlanmış etiketler kullanın.
Şekil : Etiketler aşağı bakacak şekilde
 • Etiketleri seçerken, aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:
  • Yapıştırıcılar: Yazıcının fırınlama sıcaklığı olan yaklaşık 170 °C'de (338 °F) dengeli.
  • Düzenleme: Yalnızca aralarında kaplama olmayan etiketleri kullanın. Etiketler, etiketler arasında boşluklar olan sayfaları soyarak ciddi sıkışmalara neden olabilir.
  • Kıvrılma: Herhangi bir yöne en fazla 13 mm (0,5 inç) kıvrımla düz durmalıdır.
  • Durum: Kırışıklıkları, kabarcıkları veya başka ayrılma belirtileri olan etiketleri kullanmayın.
 • Etiketler arasında açıkta kalan bir yapışkan malzemenin bulunmadığından emin olun. Yapışkana maruz kalan alanlar yazdırma sırasında etiketlerin soyulmasına neden olabilir ve bu da kağıt sıkışmalarını ortaya çıkarabilir. Açıkta kalan yapışkan, ayrıca yazıcı bileşenlerine de zarar verebilir.
 • Bir etiket yaprağını yazıcının içine birden fazla kez koymayın. Yapışkanlı arka kısım, yazıcıda yalnızca tek bir geçiş için tasarlanmıştır.
 • Arka sayfasından ayrılan veya kırışmış, kabarcıklı ya da hasar görmüş etiketleri kullanmayın.

Kart destesi ve özel boyutlu kağıt

Şekil : Kart destesi ve özel kağıt
 • Yazılım uygulamasında kenar boşluklarını malzemenin kenarlarından en az 6,4 mm (0,25 inç) mesafede olacak şekilde ayarlayın.

Önceden yazdırılmış kağıt

Önceden yazdırılmış kağıt yerleştirilirken yazdırılan yüz, öndeki kıvrılmamış kenara bakmalıdır. Kağıt beslemesiyle ilgili sorunlar yaşadığınızda kağıdı döndürün. Baskı kalitesinin garanti edilmediğini unutmayın.
Şekil : Yazdırılmış yüzü yukarı
 • 0,1 saniye boyunca, yazıcının yaklaşık fırınlama sıcaklığı olan 170 °C'de (338 °F) erimeyen, buharlaşmayan veya tehlikeli emisyonları açığa çıkarmayan ısıya dayanıklı mürekkeple yazdırılmalıdır.
 • Önceden yazdırılmış kağıt mürekkebi yanıcı olmamalı ve yazıcı silindirlerini olumsuz etkilememelidir.
 • Önceden yazdırılmış kağıdı yerleştirmeden önce kağıt üzerindeki mürekkebin kuru olduğundan emin olun. Fırınlama işlemi sırasında ıslak mürekkep önceden yazdırılmış kağıda dökülerek baskı kalitesini düşürebilir.

hp-feedback-input-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-feedback-banner-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-country-locator-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye

hp-detect-load-my-device-portlet

İşlemler
Yükleniyor...