hp-support-head-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği - Bilgi Tabanı

hp-contact-secondary-navigation-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-share-print-widget-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
 • Bilgi

  Windows güncelleştirmesinden sonra yazdırma işlerinin başarısız olmasına neden olabilecek aralıklı yazdırma biriktirici hizmeti hatalarını düzeltin. Buraya tıkla

hp-concentra-wrapper-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

Samsung MultiXpress MFP SL-K4250-K4350, Color MFP SL-X4220-X430 - Özel Kağıda Yazdırma

Aşağıdaki tabloda her bir tepsi için mevcut özel kağıt gösterilir.
not:
Özel kağıt kullanırken, HP bir seferde bir kağıt parçasının beslenmesini önerir. Her bir tepsi için maksimum kağıt giriş sayısını kontrol edin: Yazdırma kağıdı belirtimleri bölümüne bakın.
Türler (A4)
Standart tepsi ve isteğe bağlı ikili kaset besleyici
Çok Amaçlı tepsi
Düz
X
X
Kalın
X
X
Ağır
X
X
Ekstra ağır 1
X
İnce
X
X
Pamuklu
X
X
Renkli
X
X
Önceden yazdırılmış
X
X
Geri dönüştürülmüş
X
X
Bond
X
X
Arşiv
X
X
Antetli kağıt
X
X
Delinmiş
X
X
İnce kart destesi
X
X
İnce parlak
X
X
Zarf
X
Etiketler
X
X: Destekleniyor
Boş: Desteklenmiyor
not:
Kağıt türleri Yazdırma Tercihleri bölümünde gösterilir. Bu kağıt türü seçeneği, tepsiye yerleştirilecek kağıdın türünü ayarlamayı sağlar. Bu ayar, seçilebilir olması için listede görüntülenir. Bu, en iyi kalite çıktıyı sağlar. Aksi takdirde, istenen baskı kalitesi elde edilemeyebilir.

Zarf

Zarf üzerine yazdırma işleminin başarılı olması zarfların kalitesine bağlıdır. Bir zarf yazdırmak için, zarfı kapak tarafı yukarı gelecek şekilde yerleştirin.
Şekil : Kapak tarafı yukarı
 • Zarfları seçerken, aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:
  • Ağırlık: Zarf kağıdı ağırlığı 90 g/m2 (16 lb) ağırlığı aşmamalıdır; aksi takdirde, bir sıkışma oluşabilir.
  • Yapı: Yazdırmadan önce, zarflar, 6 mm'den (0,25 inç) daha az kıvrımla düz durmalı ve hava içermemelidir.
  • Durum: Zarflar kırışmış, çentikli veya hasarlı olamaz.
  • Sıcaklık: İşlem sırasında yazıcının ısı ve basınç değerleriyle uyumlu olan zarfları kullanın.
 • Sadece keskin ve iyi katlanmış kıvrımlara sahip iyi yapılı zarfları kullanın.
 • Damgalı zarfları kullanmayın.
 • Toka, çıtçıt, pencere, kaplamalı astar, kendinden yapışkanlı mühür veya diğer sentetik malzemeler içeren zarfları kullanmayın.
 • Hasarlı veya kötü üretilmiş zarfları kullanmayın.
 • Zarfın her iki ucundaki dikişin zarfın köşesine kadar uzandığından emin olun.
   Şekil : Dikişler
  1. Kabul edilebilir
  2. Kabul edilemez
 • Yapışkanlı soyulabilir şeritli veya kapanması için birden fazla kapağı olan zarflarda, 0,1 saniye boyunca, yazıcının yaklaşık fırınlama sıcaklığı olan 170 °C (338 °F) ile uyumlu yapışkan kullanılmalıdır. Ekstra kapaklar veya şeritler kırışma, buruşma veya sıkışmalara neden olabilir ve hatta füzere hasar verebilir.
 • En iyi yazdırma kalitesi için, kenar boşluklarını zarfın kenarlarına 15 mm'den (0,6 inç) daha yakın olmamak kaydıyla yerleştirin.
 • Zarfın dikişlerinin birleştiği alanın üzerine yazdırmaktan kaçının.

Etiketler

Kağıdı yazdırılacak tarafı aşağı bakacak şekilde yerleştirin. Yazıcının zarar görmesini önlemek için, sadece lazer yazıcılarda kullanılmak üzere tasarlanmış etiketler kullanın.
Şekil : Etiketler aşağı bakacak şekilde
 • Etiketleri seçerken, aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:
  • Yapıştırıcılar: Yapışkan maddenin 0,1 saniye boyunca, yazıcının yaklaşık fırınlama sıcaklığı olan 170 °C'de (338 °F) dengeli olması gerekir.
  • Düzenleme: Yalnızca aralarında kaplama olmayan etiketleri kullanın. Etiketler, etiketler arasında boşluklar olan sayfaları soyarak ciddi sıkışmalara neden olabilir.
  • Kıvrılma: Yazdırmadan önce, etiketler, herhangi bir yöne en fazla 13 mm (0,5 inç) kıvrımla düz durmalıdır.
  • Durum: Kırışıklıkları, kabarcıkları veya başka ayrılma belirtileri olan etiketleri kullanmayın.
 • Etiketler arasında açıkta kalan bir yapışkan malzemenin bulunmadığından emin olun. Yapışkana maruz kalan alanlar yazdırma sırasında etiketlerin soyulmasına neden olabilir ve bu da kağıt sıkışmalarını ortaya çıkarabilir. Açıkta kalan yapışkan, ayrıca yazıcı bileşenlerine de zarar verebilir.
 • Bir etiket yaprağını yazıcının içine birden fazla kez koymayın. Yapışkanlı arka kısım, yazıcıda yalnızca tek bir geçiş için tasarlanmıştır.
 • Arka sayfasından ayrılan veya kırışmış, kabarcıklı ya da hasar görmüş etiketleri kullanmayın.
 • Kağıdın beslenmesi ile aynı yönde çalışan etiketler arasına boşluk bırakmayan kağıt yerleştirmeyin. Aksi takdirde, kağıt sıkışmaları ortaya çıkabilir.
  Şekil : Etiket aralığı

Kart destesi ve özel boyutlu kağıt

Şekil : Kart destesi ve özel kağıt
 • 98 mm (3,8 inç) genişlikten veya 148 mm (5,8 inç) uzunluktan daha küçük bir kağıdı yazdırmak için kullanmayın.
 • Yazılım uygulamasında kenar boşluklarını malzemenin kenarlarından en az 6,4 mm (0,25 inç) mesafede olacak şekilde ayarlayın.

Antetli kağıt ve önceden yazdırılmış kağıt

Tepsi
Tek taraflı
Çift taraflı
Standart tepsi ve isteğe bağlı ikili kaset besleyici
Ön yüzü yukarı
Ön yüzü aşağı
Çok Amaçlı tepsi
Ön yüzü aşağı
Ön yüzü yukarı
 • Önceden yazdırılmış kağıtlar, 0,1 saniye boyunca, yazıcının yaklaşık fırınlama sıcaklığı olan 170 °C'de (338 °F) erimeyen, buharlaşmayan veya tehlikeli emisyonları açığa çıkarmayan ısıya dayanıklı mürekkeple yazdırılmalıdır.
 • Önceden yazdırılmış kağıt mürekkebi yanıcı olmamalı ve yazıcı silindirlerini olumsuz etkilememelidir.
 • Depolama sırasındaki değişiklikleri önlemek için mühür, neme dayanıklı bir ambalajda düzenlenir.
 • Önceden yazdırılmış kağıdı yerleştirmeden önce kağıt üzerindeki mürekkebin kuru olduğundan emin olun. Fırınlama işlemi sırasında ıslak mürekkep önceden yazdırılmış kağıda dökülerek baskı kalitesini düşürebilir.

Parlak

not:
Çok Amaçlı Tepsiye bir seferde, parlak yüzü aşağı bakacak şekilde, tek bir yaprak kağıt yerleştirin.
 • Önerilen kağıt: Bu yazıcı için parlak kağıt (Letter) yalnızca HP Brochure Paper (Ürün: Q6611A).
 • Önerilen kağıt: Bu yazıcı için parlak kağıt (A4) yalnızca HP Superior Paper 160 glossy (Ürün: Q6616A).

hp-feedback-input-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-feedback-banner-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-country-locator-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye

hp-detect-load-my-device-portlet

İşlemler
Yükleniyor...