hp-support-head-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

HP Müşteri Desteği'ne Hoş Geldiniz

hp-contact-secondary-navigation-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-share-print-widget-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
 • Bilgi
  Son günlerdeki güvenlik açığıyla ilgili bilgiler.

   

  HP, pek çok modern işlemci (Intel, AMD ve ARM) ve işletim sistemlerini etkileyen "spekülatif yürütme yan kanal saldırıları" olarak adlandırılan yakın tarihli güvenlik açığının farkındadır. HP, kısa süre içinde destek sitesi üzerinden güncellenmiş bilgileri sizlerle paylaşacaktır. 

hp-concentra-wrapper-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

Samsung ProXpress SL-M3820 - Ekran İletilerini Anlama

Kontrol paneli ekranında yazıcının durumunu veya hatalarını gösteren iletiler görüntülenir. İletileri ve iletilerin anlamlarını anlamak ve gerekirse sorunu düzeltmek için aşağıdaki tablolara bakın.
  not:
 • Bilgisayarın Yazdırma Durumu program penceresindeki yönergelerle hatayı düzeltin, Samsung Yazıcı Durumunun Kullanılması bölümüne bakın.
 • İleti tabloda yoksa aygıtı yeniden başlatın ve yazdırma işini tekrar deneyin. Sorun devam ederse, aşağıdakiyle irtibata geçin:
 • Destek sitesinde ekran iletisinin içeriklerini arayın.
 • Bazı iletiler, seçeneklere veya modellere bağlı olarak ekranda görüntülenmeyebilir.
 • [hata numarası]: Hata numarasını gösterir.
 • [tepsi türü]: Tepsi numarasını gösterir.
 • [ortam türü]: Ortam türünü gösterir.
 • [ortam boyutu]: Ortam boyutunu gösterir.
Kağıt sıkışmasıyla ilgili iletiler
İleti
Anlam
Önerilen çözümler
Çıkış alanında kağıt sıkışması.
Çıkış alanında kağıt sıkıştı.
Kağıt sıkışmasını giderin, Çıkış alanında bölümüne bakın.
Çift taraflı yazdırma ünitesi içinde kağıt sıkışması.
Çift taraflı yazdırma sırasında kağıt sıkıştı. Bu, yalnızca bu özelliğe sahip yazıcılar için geçerlidir.
Kağıt sıkışmasını giderin, Çift taraflı yazdırma ünitesi alanında bölümüne bakın.
Yazıcının içinde kağıt sıkışması.
Yazıcının içinde kağıt sıkıştı.
Kağıt sıkışmasını giderin, Yazıcının içinde bölümüne bakın.
Tepsi 1’de kağıt sıkışması.
Tepside kağıt sıkıştı.
Kağıt sıkışmasını giderin, Tepsi 1’de bölümüne bakın.
Tepsi 2’de kağıt sıkışması.
İsteğe bağlı tepside kağıt sıkıştı.
Kağıt sıkışmasını giderin, İsteğe bağlı tepside bölümüne bakın.
Çok Amaçlı Tepside kağıt sıkışması.
Çok amaçlı tepside kağıt sıkıştı.
Kağıt sıkışmasını giderin, Elle besleme/çok amaçlı tepside bölümüne bakın.
Tonerle ilgili iletiler
  dikkat:
Samsung, doldurulmuş veya yeniden üretilmiş tonerler gibi orijinal olmayan Samsung toner kartuşlarının kullanılmasını önermez. Samsung, orijinal olmayan Samsung toner kartuşlarının kalitesi konusunda garanti veremez. Orijinal olmayan Samsung toner kartuşlarının kullanılmasından kaynaklanan servis veya onarım işlemleri, yazıcının garanti kapsamına girmez.
İleti
Anlam
Önerilen çözümler
Toneri takın.
Toner kartuşu takılı değildir.
Toneri geri takın.
Toner kartuşu algılanmamıştır.
Toner kartuşunu, düzgün şekilde yerine oturduğunu onaylamak için iki veya üç kez yeniden takın. Sorun devam ederse HP Müşteri Desteği bölümüyle iletişime geçin.
Koruyucu film tonerden kaldırılmamıştır.
Koruyucu filmi toner kartuşundan çıkarın.
Toner kartuşu uyumlu değildir.
Belirtilen toner kartuşu, yazıcı için uygun değildir.
Samsung orijinal kartuşuna karşılık gelen toner kartuşunu takın, Toner kartuşunu değiştirme bölümüne bakın.
Yeni toner kartuşunu hazırlayın.
Belirtilen kartuşta az miktarda toner kalmıştır. Kartuşun tahmini kullanım ömrüa dolmak üzeredir.
Değiştirmek için yeni bir kartuş hazırlayın. Toneri yeniden dağıtarak baskı kalitesini geçici olarak artırabilirsiniz, Toneri yeniden dağıtma bölümüne bakın.
Yeni kartuşu değiştirin.
Toner kartuşunun tahmini kullanım ömrüa dolmak üzeredir.
Kontrol panelinde gösterildiği gibi Durdur veya Devam öğesini seçin. Durdur öğesini seçerseniz yazıcı yazdırmayı durdurur. Devam öğesini seçerseniz yazıcı yazdırmaya devam eder ancak baskı kalitesi garanti edilmez.
Bu ileti görüntülendiğinde en iyi baskı kalitesi için toner kartuşunu değiştirin. Bu aşamadan sonra bir kartuş kullanmanız, baskı kalitesinde sorunlara neden olabilir, Toner kartuşunun değiştirilmesi bölümüne bakın.
a. Tahmini kartuş ömrü, ortalama çıktı kapasitesini gösteren ve ISO/IEC 19798 uyarınca tasarlanmış beklenen veya tahmini toner kartuşu ömrü anlamına gelir, Uygun sarf malzemeleri bölümüne bakın. Sayfa sayısı; çalışma ortamından, görüntü alanı yüzdesinden, yazdırma aralığından, ortamdan, görüntü alanı yüzdesinden ve ortam boyutundan etkilenebilir. Yeni kartuşu değiştirin iletisi görüntülendiğinde ve yazıcı yazdırmayı durduğunda bile kartuşta bir miktar toner kalmış olabilir.
Görüntüleme birimiyle ilgili iletiler
  dikkat:
Samsung, doldurulmuş veya yeniden üretilmiş tonerler gibi orijinal olmayan Samsung toner kartuşlarının kullanılmasını önermez. Samsung, orijinal olmayan Samsung toner kartuşlarının kalitesi konusunda garanti veremez. Orijinal olmayan Samsung toner kartuşlarının kullanılmasından kaynaklanan servis veya onarım işlemleri, yazıcının garanti kapsamına girmez.
İleti
Anlam
Önerilen çözümler
Görüntüleme birimi takılı değil.
Görüntüleme birimi takılı değildir.
Görüntüleme birimini takın.
Görüntüleme birimi algılanmıyor.
Görüntüleme birimini, düzgün şekilde yerine oturduğunu onaylamak için iki veya üç kez yeniden takın. Sorun devam ederse HP Müşteri Desteği bölümüyle iletişime geçin.
Koruyucu film tonerden kaldırılmamıştır.
Koruyucu filmi görüntüleme biriminden çıkarın.
Görüntüleme birimi uyumlu değil.
Görüntüleme birimi yazıcı için uygun değildir.
Samsung orijinal kartuşuna karşılık gelen kartuşu takın, Görüntüleme ünitesinin değiştirilmesi bölümüne bakın.
Yeni görüntüleme birimini hazırlayın.
Görüntüleme biriminde az miktarda toner kalmıştır. Tonerin tahmini kartuş ömrü dolmak üzeredir.
Değiştirmek için yeni bir görüntüleme birimi hazırlayın.
Yeni görüntüleme birimini değiştirin.
Görüntüleme birimi, tahmini kartuş ömrünü doldurmuştur.
Kontrol panelinde gösterildiği gibi Durdur veya Devam öğesini seçin. Durdur öğesini seçerseniz yazıcı yazdırmayı durdurur. Devam öğesini seçerseniz yazıcı yazdırmaya devam eder ancak baskı kalitesi garanti edilmez.
Bu ileti görüntülendiğinde en iyi baskı kalitesi için görüntüleme birimini değiştirin. Bu aşamadan sonra bir kartuş kullanılması baskı kalitesi sorunlarına neden olabilir, Görüntüleme biriminin değiştirilmesi bölümüne bakın.
Yazıcı yazdırmayı durdurursa görüntüleme birimini değiştirin, Görüntüleme biriminin değiştirilmesi bölümüne bakın.
Tepsiyle ilgili iletiler
İleti
Anlam
Önerilen çözümler
[Tepsi numarası] içerisinde kağıt yok.
Belirtilen tepside kağıt yoktur.
Tepsiye kağıt yerleştirin. Tepsiye kağıt yerleştirilmesi bölümüne bakın.
Ağla ilgili iletiler
İleti
Anlam
Önerilen çözümler
Ağ Sorunu: IP Çakışması.
IP adresi başka bir yerde kullanılıyordur.
IP adresini kontrol edin veya yeni bir IP adresi edinin.
802.1x ağ hatası.
Kimlik doğrulanamadı.
Ağ kimlik doğrulama protokolünü kontrol edin. Sorun devam ederse ağ yöneticisine başvurun.
Çeşitli iletiler
İleti
Anlam
Önerilen çözümler
Kapak açık. Kapatın.
Kapak güvenli bir şekilde takılmamış.
Yerine oturana kadar kapağı kapatın.
Hata [hata numarası]. Toneri takın.
Toner kartuşu yanlış takılmış veya konnektör bozulmuş.
Samsung orijinal toner kartuşunu, düzgün şekilde yerine oturduğunu onaylamak için iki veya üç kez yeniden takın. Sorun devam ederse HP Müşteri Desteği bölümüyle iletişime geçin.
Hata [hata numarası]. Kapatıp açın.
Yazıcı ünitesi kontrol edilemiyor.
Gücü kapatıp açın ve yazdırma işini tekrar deneyin. Sorun devam ederse HP Müşteri Desteği bölümüyle iletişime geçin.
Hata [hata numarası]. Servis çağırın.
Oda sıcaklığı uygun değil. Cihazı taşıyın.
Yazıcı, sıcaklığı uygun olmayan bir odadadır.
Yazıcıyı, sıcaklığı uygun olan bir odaya taşıyın.
Çıkış bölmesi dolu, kağıdı çıkarın.
Çıkış tepsisi doludur.
Kağıtları çıkış tepsisinden çıkarın, yazıcı yazdırmaya devam eder. Sorun devam ederse HP Müşteri Desteği bölümüyle iletişime geçin.
Füzeri bir an önce değiştirin.
Füzer ünitesinin ömrü yakında dolacaktır.
Füzer ünitesini yenisiyle değiştirin Sorun devam ederse HP Müşteri Desteği bölümüyle iletişime geçin.
Yeni füzer ünitesini değiştirin.
Füzer ünitesinin ömrü dolacaktır.
Yeni Tepsi 1 silindirini değiştirin.
Tepsi kağıt toplama silindirinin ömrü yakında dolacaktır.
Tepsi kağıt toplama silindirini yenisiyle değiştirin. Sorun devam ederse HP Müşteri Desteği bölümüyle iletişime geçin.
Yeni Tepsi 2 silindirini değiştirin.
Tepsi kağıt toplama silindirinin ömrü yakında dolacaktır.

hp-feedback-input-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-online-communities-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

Topluluğa sorun!


Destek Forumu

Destek Forumu

Sohbete katılın! Çözümler bulun, sorular sorun ve diğer HP ürünü sahipleriyle önerilerinizi paylaşın Şimdi ziyaret edin


hp-feedback-banner-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-country-locator-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye

hp-detect-load-my-device-portlet

İşlemler
Yükleniyor...