hp-support-head-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği - Bilgi Tabanı

hp-contact-secondary-navigation-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-share-print-widget-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-concentra-wrapper-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

Samsung Lazer Yazıcılar - Box'ı Kullanma

Yazdırılan, taranan, indirilen ve bilgisayarlardan gönderilen belgeler ve görüntüler Box'ta saklanabilir. Box, yazıcınızın sabit disk sürücüsünde (HDD) bulunur. Yani belgeler HDD'de saklanır. Saklanan belirli bir belge için bir parola oluşturarak yetkisiz kullanıcıların belgeye erişmelerini önleyebilirsiniz.
Ayrıca, çeşitli yazdırma özelliklerini kullanarak saklanan belgeleri yazdırabilir ve e-posta, sunucu veya faks gibi çeşitli hedeflere gönderebilirsiniz. Saklanan bir belge oluşturarak SyncThru™ Web Service'teki Saklanan Belge özelliğini kullanabilirsiniz.
not:
 • Box'ta önemli veriler saklıyorsanız verilerinizi düzenli olarak yedeklemenizi öneririz. Samsung, makinenin yanlış kullanılması veya arızalanması nedeniyle verilerin zarar görmesi veya kaybolmasına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 • Ana ekrandan Help (Yardım) düğmesine veya Quick Menu (Hızlı Menü) düğmesine basın ve hakkında bilgi edinmek istediğiniz seçeneğe tıklayın.

Komut tuşları

Bir dosya seçtiğinizde, aşağıdaki menü seçenekleri görüntülenir:
 • Print (Yazdır): Dosyaları doğrudan yazdırır.
 • Send (Gönder): Dosyaları Faks, E-posta, Sunucu, Box veya USB'ye gönderir.
 • Delete (Sil): Klasörleri ve dosyaları siler.
Aşağıdaki tabloda Box ile ilişkili düğmelerin adları ve açıklamaları verilmiştir.
Düğme
Ad
Açıklama
Quick Menu (Hızlı Menü)
Hızlı menüyü açar.
Search (Ara)
İstediğiniz menü veya uygulamayı arar.
View Mode (Görünüm Modu)
Görünüm türünü seçer.
My Program (Programım)
Program listenizi gösterir.
Sub menu (Alt menü - Diğer işlemler)
Alt menüyü açar.
 • Select All (Tümünü Seç): Tüm klasörleri ve dosyaları seçer.
 • Print Options (Yazdırma Seçenekleri): Yazdırma seçeneklerini ayarlar.
 • Create folder (Klasör oluştur): Klasör oluşturur.
 • Rename (Yeniden Adlandır): Bir klasörü veya dosyayı yeniden adlandırır.
 • Delete (Sil): Klasörleri ve dosyaları siler.
 • Copy (Kopyalama): Klasörleri ve dosyaları kopyalar.
 • Move (Taşı): Klasörleri veya dosyaları başka bir depolama alanına taşır.
 • Clear Browsing Info (Gezinme Bilgilerini Temizle): Gezinme bilgilerini temizler.
 • Detail (Ayrıntı): Bir klasör veya dosya hakkındaki ayrıntılı bilgileri görüntüler.
 • Filing Policy (Dosyalama İlkesi): Bir dosyalama ilkesi seçer.
 • Format (Biçim): Dosyaları veya verileri formatlar.

Depolama

Aşağıdaki tabloda Box'ın depolama özellikleri açıklanmıştır.
Düğme
Ad
Açıklama
Forward (İlet)
İletilen verileri yönetir.
Print (Yazdır)
Saklanan yazdırma verilerini yönetir.
Send (Gönder)
Saklanan gönderilmiş verileri yönetir.
Download (İndir)
Saklanan indirilmiş verileri yönetir.
USB
USB bellek kullanır.

Job progress (İş ilerleme durumu)

Bu menü, makine bir işi sürdürürken görüntülenir.
 • Detail (Ayrıntı): İşin durumu, türü ve saatini öğrenmek için bu düğmeyi kullanabilirsiniz.
 • Preview Area (Önizleme Alanı): Kaydedilecek belgenin önizleme görüntüsünü görmenizi sağlar. Önizleme alanındaki görüntüde, dosyanın yönü ve boyutu gibi geçerli gönderim ayarları görüntülenir.

Box'ı Kullanma

Box özelliğini kullanmak için ana ekrandan Box veya Apps (Uygulamalar) seçeneğine dokunun.

Çoklu kontrol işlevini kullanma

not:
Bu işlev, Print (Yazdır) ve Send (Gönder) depolama türü için kullanılamaz.
Bir klasör veya dosyaya dokunup basılı tutun ve çoklu kontrol moduna geçin.

Create a private folder (Özel klasör oluştur)

not:
Bu işlev, Download (İndir) ve USB depolama türü için kullanılamaz.
 • Public (Genel): Tüm kullanıcılar dosyalara erişebilir.
 • Private (Özel): Bir dosyaya yetkisiz erişimi engellemek için parola oluşturun.
 1. Klasör oluşturmak istediğiniz depolama türünü seçin (Print (Yazdır) veya Send (Gönder)).
 2. simgesi > Create folder (Klasör oluştur) seçeneğine dokunun.
 3. Klasörün adını girin ve Set as Private (Özel olarak ayarla) seçeneğini işaretledikten sonra OK (Tamam) düğmesine dokunun.
 4. ID (Kimlik), Password (Parola) ve Confirm Password (Parolayı Doğrula) alanlarına ilgili bilgileri girdikten sonra OK (Tamam) düğmesine dokunun.

hp-feedback-input-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-feedback-banner-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-country-locator-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye

hp-detect-load-my-device-portlet

İşlemler
Yükleniyor...