hp-support-head-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği - Bilgi Tabanı

hp-contact-secondary-navigation-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-share-print-widget-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-concentra-wrapper-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

Samsung Xpress MFP SL-M2885 - Ekran İletileri Hakkında Bilgi

Kontrol paneli ekranında makinenin durumunu veya hataları gösteren iletiler görüntülenebilir. İletileri ve iletilerin anlamlarını anlamak ve gerekirse sorunu düzeltmek için aşağıdaki tablolara bakabilirsiniz.
not:
  • Hataları bilgisayardaki Printing Status program penceresinden giderebilirsiniz. Bkz. Samsung Printer Status'ı Kullanma.
  • İleti tabloda yoksa aygıtı yeniden başlatın ve yazdırma işini tekrar deneyin. Sorun devam ederse şu adrese başvurun:
  • Destek sitesinde ekrandaki iletinin içerikleri için arama yapın.
  • Bazı iletiler, seçeneklere veya modellere bağlı olarak ekranda görüntülenmeyebilir.
  • [hata numarası]: Hata numarasını gösterir.
  • [tepsi türü]: Tepsi numarasını gösterir.

Kağıt sıkışmasıyla ilgili iletiler

İleti
Anlam
Önerilen çözümler
Belge sıkışması. Sıkılmayı giderin.
Yerleştirilen orijinal belge, belge besleyicide sıkışmıştır.
Kağıt sıkışmasını giderin. Bkz. Orijinal belge sıkışmasıyla ilgili sorunları giderme.
Tepside kağıt sıkışması.
Kağıt besleme alanında kağıt sıkışmıştır.
Sıkışma sorununu giderin. Bkz. Tepside.
Manuel besleyicide kağıt sıkışması.
Manuel besleyicide kağıt sıkışmıştır.
Sıkışma sorununu giderin. Bkz. Manuel tepside.
Yazıcının içinde kağıt sıkışması.
Yazıcının içinde kağıt sıkışmıştır.
Sıkışma sorununu giderin. Bkz. Yazıcının içinde.
Çıkış alanında kağıt sıkışması.
Kağıt çıkış alanında kağıt sıkıştı.
Sıkışma sorununu giderin. Bkz. Çıkış alanında.
Çift taraflı baskı biriminin alt kısmında kağıt sıkışması.
Çift taraflı baskı birimi alanında kağıt sıkışmıştır.
Kağıt sıkışması sorununu giderin. Bkz. Çift taraflı baskı birimi alanında.
Çift taraflı baskı biriminin üst kısmında kağıt sıkışması.

Tonerle ilgili iletiler

  dikkat:
Samsung, doldurulmuş veya yeniden üretilmiş toner gibi orijinal olmayan Samsung tonerlerin kullanılmasını önermez. Samsung, orijinal olmayan Samsung tonerlerin kalitesi konusunda garanti veremez. Orijinal olmayan Samsung tonerlerin kullanılması sonucu gereken servis veya onarım işlemleri yazıcının garanti kapsamına girmez.
İleti
Anlam
Önerilen çözümler
Toner takın.
Toner takılı değildir.
Toneri takın.
Uyumsuz toner.
Takılı toner yazıcıya uygun değildir.
Yazıcı için tasarlanmış orijinal Samsung toneri takın.
Yeni toner hazırlayın.
Belirtilen kartuşta az miktarda toner kalmıştır. Tonerin tahmini kartuş ömrü dolmak üzeredir.
Değiştirmek için yeni bir kartuş hazırlayın. Toneri yeniden dağıtarak baskı kalitesini geçici olarak artırabilirsiniz. Bkz. Toneri yeniden dağıtma.
Yeni kartuş takın.
Tonerin tahmini kartuş kullanım ömrü dolmak üzeredira.
Kontrol panelinde gösterilen Stop (Durdur) veya Continue (Devam) düğmelerini seçin. Stop (Durdur) öğesini seçerseniz yazıcı yazdırma işini durdurur ve kartuş değiştirilinceye kadar yazdıramaz. Continue (Devam) öğesini seçerseniz yazıcı yazdırmaya devam eder ancak baskı kalitesi için garanti verilemez.
Bu ileti görüntülendiğinde en iyi baskı kalitesi için toneri değiştirin. Tonerin bu aşamadan sonra kullanılması baskı kalitesi ile ilgili sorunlara neden olabilir. Bkz. Toneri değiştirme.
Tonerin tahmini kartuş kullanım ömrü dolmuştura.
Yazıcı yazdırmayı durdurursa toneri değiştirin. Bkz. Toneri değiştirme.
a. Ortalama çıktı kapasitesini belirten tahmini kartuş ömrü, tonerin beklenen veya tahmin edilen kullanım ömrüdür ve ISO/IEC 19752 standardına göre belirlenmiştir. Bkz. Kullanılabilir sarf malzemeleri. Sayfa sayısı; çalışma ortamından, görüntü alanı yüzdesinden, yazdırma aralığından, baskı malzemesi ve baskı malzemesinin boyutundan etkilenebilir. Yeni kartuş takılması gerektiğini bildiren ileti görüntülendiğinde ve yazıcı yazdırmayı durdurduğunda bile kartuşta bir miktar toner kalmış olabilir.

Görüntüleme birimi ile ilgili iletiler

İleti
Anlam
Önerilen çözümler
Görüntüleme birimi takın.
Görüntüleme birimi takılı değil.
Bir görüntüleme birimi takın.
Geçersiz görüntüleme birimi.
Takılan görüntüleme birimi bu yazıcıya ait değildir.
Yazıcı için tasarlanmış orijinal Samsung görüntüleme birimini takın.
Yeni görüntüleme birimi hazırlayın.
Belirtilen görüntüleme biriminin tahmini kartuş ömrü dolmak üzeredir. Görüntüleme birimini en kısa zamanda değiştirin.
Değiştirmek için yeni bir görüntüleme birimi hazırlayın. Bkz. Görüntüleme birimini değiştirme.
Görüntüleme birimini değiştirin.
Görüntüleme biriminin tahmini kartuş ömrü dolmuştur.
Değiştirmek için yeni bir görüntüleme birimi hazırlayın. Bkz. Görüntüleme birimini değiştirme.

Tepsiyle ilgili iletiler

İleti
Anlam
Önerilen çözümler
Çıkış bölmesi dolu. Kağıdı çıkarın.
Çıkış tepsisi doludur.
Kağıdı çıkış tepsisinden çıkardığınızda yazıcı yazdırmayı sürdürür.
[Tepsi türü] tepsisinde kağıt yok.
Tepside veya manuel besleyicide kağıt yoktur.
Tepsiye kağıt yerleştirin. Bkz. Tepsiye kağıt yerleştirme.
Tepside kağıt uyuşmazlığı.
Yazıcı özelliklerinde belirtilen kağıt boyutu yerleştirilen kağıtla eşleşmiyordur.
Gerekli boyuttaki kağıdı yerleştirin.
Manuel besleyicide kağıt uyuşmazlığı.

Ağla ilgili iletiler

İleti
Anlam
Önerilen çözümler
Ağ Sorunu: IP Çakışması.
Ayarladığınız ağ IP adresi, başka birisi tarafından kullanılıyordur.
IP adresini kontrol edin ve gerekirse sıfırlayın. Bkz. Gelişmiş Kılavuz.

Çeşitli iletiler

İleti
Anlam
Önerilen çözümler
Tarayıcının kapağı açık.
Belge besleyici kapağı sağlam bir şekilde kapatılmamıştır.
Yerine oturana kadar kapağı kapatın.
Hata [hata numarası] Kapatıp açın.
Yazıcı birimi kontrol edilemiyordur.
Gücü kapatıp açın ve yazdırma işini tekrar deneyin. Sorun devam ederse HP Müşteri Destek bölümüyle iletişime geçin.
Bellek dolu. İşi kaldırın.
Bellek dolmuştur.
Alınan faks işini Secure Receive (Güvenli Teslim Alma) alanında yazdırın veya kaldırın. Bkz. Gelişmiş Kılavuz.

hp-feedback-input-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-feedback-banner-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-country-locator-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye

hp-detect-load-my-device-portlet

İşlemler
Yükleniyor...