hp-support-head-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

HP Müşteri Desteği'ne Hoş Geldiniz

hp-contact-secondary-navigation-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-share-print-widget-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-concentra-wrapper-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

Samsung MFP SL-K3250-K3300, MultiXpress Color MFP SL-X3220-X3280 - Ekran İletileri Hakkında Bilgi

Kontrol paneli ekranında makinenin durumunu veya hataları gösteren iletiler görüntülenebilir. İletileri ve iletilerin anlamlarını anlamak ve gerekirse sorunu düzeltmek için aşağıdaki tablolara bakabilirsiniz.
  not:
  • Hatalar, bilgisayarın Printing Status program penceresindeki yönergeler kullanılarak giderilebilir. Bkz. Samsung Printer Status'ı Kullanma.
  • İleti tabloda yoksa aygıtı yeniden başlatın ve yazdırma işini tekrar deneyin. Sorun devam ederse şu adrese başvurun:
  • Destek sitesinde ekrandaki iletinin içerikleri için arama yapın.
  • Bazı iletiler, seçeneklere veya modellere bağlı olarak ekranda görüntülenmeyebilir.
  • [hata numarası]: Hata numarasını gösterir.
  • [tepsi türü]: Tepsi numarasını gösterir.
  • [renk]: Tonerin rengini gösterir.
Kağıt sıkışmasıyla ilgili iletiler
İleti
Anlam
Önerilen çözümler
Tarayıcının içinde orijinal belge sıkışması.
Yerleştirilen orijinal belge, belge besleyicide sıkıştı.
Kağıt sıkışmasını giderin. Bkz. Orijinal belge sıkışmasıyla ilgili sorunları giderme.
Tarayıcının çıkış alanında orijinal belge sıkışması.
Çift taraflı baskı yolunun üst kısmında kağıt sıkışması.
Çift taraflı baskı sırasında kağıt sıkışmıştır. Bu sorun sadece bu özelliğe sahip yazıcılar için geçerlidir.
Sıkışma sorununu giderin. Bkz. Kağıt sıkışması sorunlarını giderme.
Çift taraflı baskı yolunun alt kısmında kağıt sıkışması.
Yazıcının içinde kağıt sıkışması.
Yazıcının içinde kağıt sıkışmıştır.
Sıkışma sorununu giderin. Bkz. Yazıcının içinde.
Yazıcının içinde kağıt sıkışması. Lütfen kağıdı çıkarın.
Çıkış alanında kağıt sıkışması.
Kağıt çıkış alanında kağıt sıkıştı.
Sıkışma sorununu giderin. Bkz. Çıkış alanında.
MP tepside kağıt sıkışması.
Çok amaçlı tepside kağıt sıkıştı.
Sıkışma sorununu giderin. Bkz. Kağıt sıkışması sorunlarını giderme.
[Tepsi numarası] numaralı tepside kağıt sıkışması.
Tepside kağıt sıkıştı.
Sıkışma sorununu giderin. Bkz. Kağıt sıkışması sorunlarını giderme.
[Tepsi numarası] numaralı tepside kağıt sıkışması. Lütfen kapağı açın ve kağıdı çıkarıp kapağı kapatın.
Son işlem biriminin çıkış alanında kağıt sıkışması.
Son işlem sırasında kağıt sıkışmıştır.
Sıkışma sorununu giderin. Bkz. İsteğe bağlı son işlem birimi alanında.
Son işlem biriminin ön tarafında kağıt sıkışması.
Son işlem biriminin içinde kağıt sıkışması.
Tonerle ilgili iletiler
  dikkat:
Samsung, doldurulmuş veya yeniden üretilmiş toner gibi orijinal olmayan Samsung tonerlerin kullanılmasını önermez. Samsung, orijinal olmayan Samsung tonerlerin kalitesi konusunda garanti veremez. Orijinal olmayan Samsung tonerlerin kullanılması sonucu gereken servis veya onarım işlemleri yazıcının garanti kapsamına girmez.
İleti
Anlam
Önerilen çözümler
Yeterli [renk] toner sağlayamıyor. [Renk] tonerin koruma bandını çıkarın veya toneri sallayın. Sorun devam ederse servis çağırın.
Yazıcı toner algılayamıyordur. Veya tonerin koruma bandı çıkarılmamıştır.
Tonerin koruma bandını çıkarın. Hızlı Yükleme Kılavuzu'na bakın.
[Renk] toner uyumlu değil. Kullanım kılavuzuna bakın.
Takılı toner yazıcıya uygun değildir.
Yazıcı için tasarlanan orijinal Samsung toner takın. Bkz. Kullanılabilir sarf malzemeleri.
Toner takılı değil. Toneri takın.
[Renk] toner takılı değil. Takın.
Toner takılı değildir.
Toneri geri takın.
Toner algılanmıyordur
Toneri, düzgün şekilde yerine oturduğunu onaylamak için iki veya üç kez yeniden takın. Sorun devam ederse HP Müşteri Destek bölümüyle iletişime geçin.
Koruyucu film tonerden çıkarılmamıştır.
Koruyucu filmi tonerden çıkarın. Yazıcı ile verile Hızlı Yükleme Kılavuzu'na bakın.
Yeni bir [renkli] toner hazırlayın.
Tonerin tahmini ömrü dolmak üzeredir.
Değiştirmek için yeni bir toner hazırlayın. Toneri yeniden dağıtarak baskı kalitesini geçici olarak artırabilirsiniz. Bkz. Toneri yeniden dağıtma.
Yeni [renkli] toneri takın.
Belirtilen tonerin tahmini kartuş kullanım ömrü dolmak üzeredira.
Kontrol panelinde gösterilen Stop (Durdur) veya Continue (Devam) düğmelerini seçin. Stop (Durdur) öğesini seçerseniz yazıcı yazdırmayı durdurur. Continue (Devam)öğesini seçerseniz yazıcı yazdırmaya devam eder ancak baskı kalitesi için garanti verilemez.
Kullanım ömrü dolmuştur. Yeni [renkli] toneri takın.
Bu ileti görüntülendiğinde en iyi baskı kalitesi için toneri değiştirin. Tonerin bu aşamadan sonra kullanılması baskı kalitesi ile ilgili sorunlara neden olabilir. Bkz. Toneri değiştirme.
[Renkli] toneri sallayıp takın.
Belirtilen kartuşta az miktarda toner kalmıştır.
Toneri yeniden dağıtarak baskı kalitesini geçici olarak artırabilirsiniz. Bkz. Toneri yeniden dağıtma.
[Renkli] toneri sallayıp takın. Sorun devam ederse servis çağırın.
Sorun devam ederse HP Müşteri Destek bölümüyle iletişime geçin.
[Renkli] toneri sallayıp takın. Sorun devam ederse toneri değiştirin.
Toneri yeniden dağıtarak baskı kalitesini geçici olarak artırabilirsiniz. Bkz. Toneri yeniden dağıtma.
Sorun devam ederse toneri değiştirin.
a. Ortalama çıktı kapasitesini belirten tahmini kartuş ömrü, kartuşun beklenen veya tahmin edilen kullanım ömrüdür ve ISO/IEC 19752 (K325x, K330x serisi) veya ISO/IEC 19798 (X322x, X328x serisi) standartlarına göre belirlenmiştir. Bkz. Kullanılabilir sarf malzemeleri. Sayfa sayısı; çalışma ortamından, görüntü alanı yüzdesinden, yazdırma aralığından, baskı malzemesi ve baskı malzemesinin boyutundan etkilenebilir. Yeni kartuş takılması gerektiğini bildiren ileti görüntülendiğinde ve yazıcı yazdırmayı durdurduğunda bile kartuşta bir miktar toner kalmış olabilir.
Tepsiyle ilgili iletiler
İleti
Anlam
Önerilen çözümler
[Tepsi numarası] numaralı tepside kağıt yok. Kağıt yerleştirin.
Belirtilen tepside kağıt yoktur.
Tepsiye kağıt yerleştirin. Bkz. Tepsiye kağıt yerleştirme.
MP tepside kağıt yok. Kağıt yerleştirin.
Hiçbir tepside kağıt yok. Kağıt yerleştirin.
[Tepsi numarası] numaralı tepside az kağıt var. Kağıt yerleştirin.
Tepside kağıt tükenmek üzeredir.
Tepsiye kağıt yerleştirin.
[Tepsi numarası] kaseti çıkmış. Düzgünce takın.
Tepsinin mandalı güvenli şekilde takılmamıştır.
Yerine oturana kadar tepsiyi itin.
[Tepsi numarası] numaralı tepside uyumsuz kağıt.
Yazıcı özelliklerinde belirtilen kağıt boyutu tepsiye yerleştirilen kağıtla eşleşmiyordur.
Yanlış kağıdı kullanarak yazdırma işine devam etmek için Continue (Devam) öğesini, yazdırma işini durdurarak tepsiye doğru kağıt yerleştirmek için Cancel (İptal) öğesini seçin.
MP Tepside Kağıt Uyuşmazlığı.
Tepsi Arızası: [hata numarası]. [Tepsi numarası] numaralı tepsiyi çıkartıp takın. Sorun devam ederse servis çağırın.
Tepsi sağlam bir şekilde takılmamıştır.
Tepsiyi yeniden takın. Sorun devam ederse HP Müşteri Destek bölümüyle iletişime geçin.
Tepsi Arızası: [hata numarası]. Tepsi 3 bağlantısını kontrol edin, yazıcıyı kapatıp açın. Sorun devam ederse servis çağırın.
Ağla ilgili iletiler
İleti
Anlam
Önerilen çözümler
802.1x kimlik doğrulaması yapılamadı. Lütfen Sistem Yöneticiniz ile iletişime geçin.
Kimlik doğrulanamamıştır.
Ağ kimlik doğrulama protokolünü kontrol edin. Sorun devam ederse ağ yöneticisine başvurun.
Kablosuz ağ bulunamıyor. Lütfen kablosuz ortamı kontrol edin.
Yazıcı kablosuz ağ bulamıyordur.
Kablosuz yönlendiricinin veya erişim noktasının durumunu, yapılandırmalarını, güç bağlantılarını ve kablosuz iletişimi etkileyebilecek olan tüm aygıtları kontrol edin. Sorun devam ederse HP Müşteri Destek bölümüyle iletişime geçin.
Wi-Fi Direct özelliğine bağlanılamadı. Mobil aygıtı kapatıp açın.
Yazıcı Wi-Fi Direct ile bağlanamamıştır.
Wi-Fi Direct özelliğini kapatıp açın veya yazıcı ya da mobil aygıtı yeniden başlatın. Sorun devam ederse HP Müşteri Destek bölümüyle iletişime geçin.
WPS'ye bağlanılamadı. Yeniden deneyin veya başka bir kablosuz bağlantı oluşturun.
Yazıcı WPS ile bağlanamamıştır.
WPS ayarlarını kontrol edin. Bkz. WPS menüsünü kullanma.
MSOK Sistem Arızası: [hata numarası]. Kapatıp açın.
Motor sisteminde bir sorun vardır.
Yazıcıyı kapatıp tekrar açın. Sorun devam ederse HP Müşteri Destek bölümüyle iletişime geçin.
Ağ kablosu bağlantısı kesildi. Kontrol edin.
Yazıcı ağ kablosuyla bağlı değildir.
Yazıcıyı ağ kablosu kullanarak ağa bağlayın.
Ağ Hatası: [hata numarası]. Kapatıp açın. Sorun devam ederse servis çağırın.
Ağ sisteminde bir sorun vardır.
Yazıcıyı kapatıp tekrar açın. Sorun devam ederse HP Müşteri Destek bölümüyle iletişime geçin.
Kablosuz AP'den bağlantı kurulamadı. Bağlantı otomatik olarak tekrar kurulamazsa kablosuz ayarlarını kontrol edin.
Yazıcı kablosuz AP'ye (erişim noktası veya kablosuz yönlendirici) bağlanamamıştır.
Erişim noktasının durumunu, yapılandırmasını, güç bağlantılarını ve kablosuz iletişimi etkileyebilecek olan tüm aygıtları kontrol edin. Sorun devam ederse HP Müşteri Destek bölümüyle iletişime geçin.
Bu IP adresi, diğer sistemin IP adresiyle çakışıyor. Kontrol edin.
Geçerli ağ IP adresi, başka birisi tarafından kullanılıyordur.
IP adresini kontrol edin ve gerekirse sıfırlayın.
Video Sistem Arızası: [hata numarası]. Kapatıp açın.
CPU'da bir sorun vardır.
Yazıcıyı kapatıp tekrar açın. Sorun devam ederse HP Müşteri Destek bölümüyle iletişime geçin.
Wi-Fi Direct hazır değil. Kapatıp açın. Sorun devam ederse servis çağırın.
Yazıcı Wi-Fi Direct bağlantısını başlatamamıştır.
Kablosuz ayarlarını başlatmak için yazıcıyı yeniden başlatın. Sorun devam ederse HP Müşteri Destek bölümüyle iletişime geçin.
Kablosuz güvenlik ayarları doğru değil. Lütfen ayarlar değiştirin
Kablosuz ağ seçenekleri güvenlik yöntemi için doğru yapılandırılmamıştır.
Yazıcı, SWS, erişim noktası veya kablosuz yönlendiricideki kablosuz seçeneklerini yeniden yapılandırın. WPA2-PSK/ AES güvenlik yöntemi önerilir. Sorun devam ederse HP Müşteri Destek bölümüyle iletişime geçin.
Kablosuz güvenlik seçeneklerine girilen parola hatalıdır.
Yazıcı erişim noktası veya kablosuz yönlendiricide kullanılan güvenlik yöntemini desteklemiyordur.
Erişim noktası veya kablosuz yönlendirici arızalanmıştır.
Çeşitli iletiler
İleti
Anlam
Önerilen çözümler
[renk] Geliştirici Hatası: [hata numarası]. Kapatıp açın.
Geliştiricide bir sorun vardır.
Güç kablosunu çıkarıp takın. Sorun devam ederse HP Müşteri Destek bölümüyle iletişime geçin.
[renk] Geliştirici Hatası: [hata numarası]. Kapatıp açın. Sorun devam ederse lütfen servis çağırın.
[Renk] görüntüleme birimi uyumlu değil. Kullanım kılavuzuna bakın.
Takılan görüntüleme birimi bu yazıcıya ait değildir.
Yazıcı için tasarlanmış bir orijinal Samsung görüntüleme birimini takın. Bkz. Kullanılabilir sarf malzemeleri.
[Renk] görüntüleme birimi takılı değil. Takın.
Görüntüleme birimi takılı değildir veya düzgün takılmamıştır.
Görüntüleme birimini takın. Daha önce taktıysanız görüntüleme birimini geri takmayı deneyin. Sorun devam ederse HP Müşteri Destek bölümüyle iletişime geçin.
Görüntüleme birimi takılı değil. Birimi takın.
[Renk] Görüntüleme Birimi Arızası: [hata numarası]. [Renk] görüntüleme birimini tekrar takın.
Görüntüleme birimi takılı değildir.
Görüntüleme birimini takın. Daha önce taktıysanız görüntüleme birimini geri takmayı deneyin. Sorun devam ederse HP Müşteri Destek bölümüyle iletişime geçin.
Kullanım ömrü doldu. Yeni [renk] görüntüleme birimini takın.
Belirtilen görüntüleme biriminin tahmini kartuş ömrü dolmak üzeredira.
Orijinal Samsung görüntüleme birimi ile değiştirin. Bkz. Görüntüleme birimini değiştirme.
Motor Sistem Arızası [hata numarası]: Kapatıp açın.
Motor sisteminde bir sorun vardır.
Güç kablosunu çıkarıp takın. Sorun devam ederse HP Müşteri Destek bölümüyle iletişime geçin.
Fan Arızası: [hata numarası]. Kapağı açıp kapatın. Sorun devam ederse servis çağırın.
Fanda bir sorun vardır.
Kapağı açıp kapatın. Sorun devam ederse HP Müşteri Destek bölümüyle iletişime geçin.
Fan Arızası: [hata numarası]. Kapatıp açın. Sorun devam ederse servis çağırın.
Fanda bir sorun vardır.
Güç kablosunu çıkarıp takın. Sorun devam ederse HP Müşteri Destek bölümüyle iletişime geçin.
Son İşlem Birimi Arızası: [hata numarası]. Son işlem biriminin kapağını açıp kapatın. Sorun devam ederse yazıcıyı açıp kapatın.
Son işlem birimi sisteminde bir sorun vardır.
Kapağı açıp kapatın. Sorun devam ederse HP Müşteri Destek bölümüyle iletişime geçin.
Son İşlem Birimi Arızası: [hata numarası]. Son işlem birimini kontrol edin.
Son işlem birimi çıkmış. Düzgünce takın.
Son işlem birimi güvenli bir şekilde takılmamıştır.
Son işlem birimini yeniden takın. Sorun devam ederse HP Müşteri Destek bölümüyle iletişime geçin.
Son işlem birimi sıkışma kapağı açık. Kapatın.
Son işlem biriminin kapak mandalı güvenli bir şekilde kapatılmamıştır.
Yerine oturana kadar kapağı kapatın.
Son işlem birimi zımba kapağı açık. Kapatın.
Son işlem birimi zımba kapağının mandalı güvenli bir şekilde kapatılmamıştır.
Yerine oturana kadar kapağı kapatın.
Ön kapak açık. Kapatın.
Ön veya sağ kapağın mandalı güvenli bir şekilde kapatılmamıştır.
Yerine oturana kadar kapağı kapatın.
Sağ kapak açık. Kapatın.
Füzer birimi uyumlu değil. Kullanım kılavuzuna bakın.
Takılan füzer birimi bu yazıcıya ait değildir.
Yazıcınız için tasarlanmış orijinal Samsung füzer birimini takın, HP Müşteri Destek bölümüyle iletişime geçin.
Füzer birimi takılı değil. Takın.
Füzer birimi düzgün takılmamıştır.
Füzer birimini tekrar takın. Sorun devam ederse HP Müşteri Destek bölümüyle iletişime geçin.
Füzer Birimi Arızası: [hata numarası]. Kapatıp açın. Sorun devam ederse servis çağırın.
Füzer biriminde bir sorun vardır.
Güç kablosunu çıkarıp takın. Sorun devam ederse HP Müşteri Destek bölümüyle iletişime geçin.
Füzer Birimi Arızası: [hata numarası]. Kapatıp açın.
Füzer Arızası: [hata numarası]. Kapatıp açın.
HDD Sistem Arızası: [hata numarası]. Kapatıp açın. Sorun devam ederse servis çağırın.
HDD sisteminde bir sorun vardır.
Güç kablosunu çıkarıp takın. Sorun devam ederse HP Müşteri Destek bölümüyle iletişime geçin.
Delgeç gözü dolu. Gözdeki atıkları çıkarın.
Delgeç gözü dolmuştur.
Gözdeki atıkları temizleyin.
Delgeç gözü takılı değil. Gözü takın.
Delgeç gözü takılı değildir.
Delgeç gözünü takın. Daha önce taktıysanız delgeç gözünü tekrar takmayı deneyin. Sorun devam ederse HP Müşteri Destek bölümüyle iletişime geçin.
Görüntüleme birimindeki şarj ünitelerinin temizlenmesi gerekiyor. Üniteyi temizleyin.
Görüntüleme birimindeki şarj ünitesinin temizlenmesi gerekiyordur.
Görüntüleme birimindeki şarj ünitesini temizleyin. Bkz. Görüntüleme birimi şarj ünitesini temizleme.
Görüntüleme Birimi Arızası: [hata numarası]. Lütfen kapatıp açın.
Görüntüleme biriminde bir sorun vardır.
Yazıcıyı kapatıp tekrar açın. Sorun devam ederse HP Müşteri Destek bölümüyle iletişime geçin.
İç çıkış tepsisi doludur. Yazdırılan malzemeyi çıkarın.
İç çıkış tepsisi doludur.
Yazdırılan malzemeyi çıkarın.
Giriş Sistemi Arızası: [hata numarası]. [Tepsi numarası] numaralı tepsiyi çıkartıp takın.
Tepside bir sorun vardır.
Tepsiyi açın ve kapatın. Sorun devam ederse HP Müşteri Destek bölümüyle iletişime geçin.
LSU Arızası: [hata numarası]. Lütfen kapatıp açın.
LSU'da bir sorun vardır.
Güç kablosunu prizden çekip tekrar takın.
LSU Arızası: [hata numarası]. Kapatıp açın. Sorun devam ederse servis çağırın.
LSU'da bir sorun vardır.
Güç kablosunu çıkarıp takın. Sorun devam ederse HP Müşteri Destek bölümüyle iletişime geçin.
Motor Arızası: [hata numarası]. Kapatıp açın. Sorun devam ederse servis çağırın.
Motor sisteminde bir sorun vardır.
Güç kablosunu çıkarıp takın. Sorun devam ederse HP Müşteri Destek bölümüyle iletişime geçin.
Çıkış tepsisi (yüzü aşağı dönük) dolu. Yazdırılan malzemeyi çıkarın.
Çıkış tepsisi dolmuştur.
Yazdırılan malzemeyi çıkarın.
Yeni bir [renk] görüntüleme birimi hazırlayın.
Görüntüleme biriminin tahmini kullanım ömrüa dolmak üzeredir.
Değiştirmek için yeni bir görüntüleme birimi hazırlayın. Bkz. Görüntüleme birimini değiştirme.
Yeni [renk] geliştirici birimi takın.
Geliştirici biriminin kullanım ömrü tamamen dolmuştur.
Kontrol panelinde gösterilen Stop (Durdur) veya Continue (Devam) düğmelerini seçin. Stop (Durdur) öğesini seçerseniz yazıcı yazdırmayı durdurur. Continue (Devam)öğesini seçerseniz yazıcı yazdırmaya devam eder ancak baskı kalitesi için garanti verilemez.
Geliştirici birimini yenisiyle değiştirin. Sorun devam ederse HP Müşteri Destek bölümüyle iletişime geçin.
Yeni füzer birimi takın.
Transfer silindirinin kullanım ömrü tamamen dolmuştur.
Füzer birimini yenisiyle değiştirin. Sorun devam ederse HP Müşteri Destek bölümüyle iletişime geçin.
Yeni [renk] görüntüleme birimini takın.
Belirtilen görüntüleme biriminin tahmini kartuş ömrü dolmak üzeredira.
Bu ileti görüntülendiğinde en iyi baskı kalitesi için görüntüleme birimini değiştirin. Görüntüleme biriminin bu aşamadan sonra kullanılması baskı kalitesi ile ilgili sorunlara neden olabilir. Bkz. Görüntüleme birimini değiştirme.
Yeni transfer kayışı birimi hazırlayın.
Transfer kayışının kullanım ömrü dolmak üzeredir.
Transfer kayışını yenisiyle değiştirin. Sorun devam ederse HP Müşteri Destek bölümüyle iletişime geçin.
Yenisiyle değiştirin, lütfen servis çağırın. Transfer kayışı birimi.
Transfer kayışının kullanım ömrü dolmuştur.
Yeni transfer silindiri takın.
Transfer silindirinin kullanım ömrü tamamen dolmuştur.
Transfer silindirini orijinal Samsung transfer silindiriyle değiştirin, HP Müşteri Destek bölümüyle iletişime geçin.
Tarayıcı kilitli veya başka bir sorun oluştu.
CCD (Yük Bağlaşımlı Aygıt) kilidi kilitlenmiştir.
CCD kilidini açın. Veya yazıcıyı kapatıp tekrar açın. Sorun devam ederse HP Müşteri Destek bölümüyle iletişime geçin.
Tarama Sistemi Arızası: [hata numarası]. Kapatıp açın.
Tarama sisteminde bir sorun vardır.
Yazıcıyı kapatıp tekrar açın. Sorun devam ederse HP Müşteri Destek bölümüyle iletişime geçin.
Sensör Arızası: [hata numarası]. Kapatıp açın. Sorun devam ederse servis çağırın.
Sensörde bir sorun vardır.
Güç kablosunu çıkarıp takın. Sorun devam ederse HP Müşteri Destek bölümüyle iletişime geçin.
Zımba kartuşu boş. Değiştirin.
Zımba kartuşunda az miktarda zımba kalmıştır. Zımba kartuşunun tahmini kullanım ömrü dolmak üzeredir.
Değiştirmek için yeni bir zımba kartuşu hazırlayın.
Zımba kartuşu azaldı. Hazırlayın.
Zımba kartuşunun tahmini kullanım süresi dolmak üzeredir.
Bu mesaj, zımba kartuşu tamamen boşaldığında görüntülenir. Zımba kartuşu hazırlayın.
Zımba kartuşu azaldı. Değiştirin.
Zımba kartuşu takılı değil. Takın.
Zımba kartuşu takılı değildir veya düzgün takılmamıştır.
Zımba kartuşunu takın. Daha önce taktıysanız zımba kartuşunu tekrar takmayı deneyin. Sorun devam ederse HP Müşteri Destek bölümüyle iletişime geçin.
Bu yazıcının sıcaklık seviyesi çok düşüktür. Lütfen bir süre ısınmasını bekleyin.
Bu yazıcının sıcaklık seviyesi çok düşüktür.
Bir süre ısınmasını bekleyin.
Faks modem kartı ile ilgili bir sorun oluştu. Tekrar takın. Sorun devam ederse servis çağırın.
Faks modem kartında bir sorun vardır.
Faks kartını takın. Daha önce taktıysanız faks modem kartını tekrar takmayı deneyin. Sorun devam ederse HP Müşteri Destek bölümüyle iletişime geçin.
ACR sensörü kirlidir. Lütfen yumuşak bir bez veya kağıt ile temizleyin.
ACR sensörü kirlidir.
ACR sensörünü yumuşak bir bez veya kağıt ile temizleyin.
CTD sensörü kirlidir. Lütfen yumuşak bir bez veya kağıt ile temizleyin.
CTD sensörü kirlidir.
CTD sensörünü yumuşak bir bez veya kağıt ile temizleyin.
Son işlem birimi istifleyicisinde çok fazla kağıt var. Yazdırılan kağıdı çıkarın.
Son işlem biriminin istifleyicisi dolmuştur.
Son işlem biriminin istifleyicisindeki çıktıları çıkardığınızda yazıcı yazdırmaya devam eder.
Tarayıcının üst kapağı açık.
Belge besleyici kapağının mandalı sağlam bir şekilde kapatılmamıştır.
Yerine oturana kadar kapağı kapatın.
Transfer kayışı temizleme birimi aşınmış. Yenisiyle değiştirin.
Transfer kayışı temizleme biriminin kullanım ömrü tamamen dolmuştur.
Transfer kayışı temizleme birimini orijinal Samsung transfer kayışı temizleme birimiyle değiştirin, HP Müşteri Destek bölümüyle iletişime geçin.
Kullanıcı Arabirimi Sistem Arızası: [hata numarası]. Kapatıp açın. Sorun devam ederse servis çağırın.
Kullanıcı arabirimi sisteminde bir sorun vardır.
Güç kablosunu çıkarıp takın. Sorun devam ederse HP Müşteri Destek bölümüyle iletişime geçin.
Atık toner kabı neredeyse doldu. Yeni bir tane sipariş edin.
Atık toner kabı neredeyse dolmuştur.
Orijinal Samsung atık kabı kutusuyla atık toner kabı hazırlayın.
Atık toner kabı doldu. Değiştirin.
Atık toner kabı dolmuştur. Yazıcıya yeni bir atık toner kabı takılana kadar yazıcı yazdırmayı durduracaktır.
Orijinal Samsung atık toner kabıyla atık toner kabı hazırlayın. Bkz. Atık toner kabını değiştirme.
Atık toner kabı takılı değil. Takın.
Atık toner kabı takılı değildir.
Atık toner kabı takın. Daha önce taktıysanız atık toner kabını tekrar takmayı deneyin. Sorun devam ederse HP Müşteri Destek bölümüyle iletişime geçin.
a. Ortalama çıktı kapasitesini belirten tahmini kartuş ömrü, kartuşun beklenen veya tahmin edilen kullanım ömrüdür ve ISO/IEC 19752 (K325x, K330x serisi) veya ISO/IEC 19798 (X322x, X328x serisi) standartlarına göre belirlenmiştir. Bkz. Kullanılabilir sarf malzemeleri. Sayfa sayısı; çalışma ortamından, görüntü alanı yüzdesinden, yazdırma aralığından, baskı malzemesi ve baskı malzemesinin boyutundan etkilenebilir. Yeni kartuş takılması gerektiğini bildiren ileti görüntülendiğinde ve yazıcı yazdırmayı durdurduğunda bile kartuşta bir miktar toner kalmış olabilir.

hp-feedback-input-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-online-communities-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

Topluluğa sorun!


Destek Forumu

Destek Forumu

Sohbete katılın! Çözümler bulun, sorular sorun ve diğer HP ürünü sahipleriyle önerilerinizi paylaşın Şimdi ziyaret edin


hp-feedback-banner-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-country-locator-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye

hp-detect-load-my-device-portlet

İşlemler
Yükleniyor...