hp-support-head-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği - Bilgi Tabanı

hp-contact-secondary-navigation-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-share-print-widget-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-concentra-wrapper-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - Faks alma ayarları

Faks iletme özelliğini ayarlama

Ürünü, gelen faksları başka bir faks numarasına iletecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Faks, ürüne geldiğinde bellekte depolanır. Sonra da ürün belirttiğiniz faks numarasını arar ve faksı gönderir. Bir hatadan dolayı (örneğin, numara meşgul olduğu için) ürün faksı iletemiyorsa ve yeniden aramalar başarısız olduysa, ürün faksı yazdırır.
Faks alınırken üründeki bellek biterse, gelen faks kesilir ve sadece bellekte depolanan tam sayfalar ve kısmi sayfalar gönderilir.
Ürün faks iletme özelliğini kullanırken, faksları bilgisayarın değil ürünün alıyor olması ve yanıt modunun Otomatik olarak ayarlanmış olması gerekir.
 1. Kontrol paneli panosunu açın (herhangi bir ekranın üst tarafında yer alan pano sekmesini aşağıya kaydırın veya giriş ekranının üst tarafındaki şeride dokunun).
 2. Kontrol paneli panosunda (Ayarlar) simgesine dokunun.
 3. Faks Kurulumu'na, sonra da Tercihler'e dokunun.
 4. Önce Faks İletme'ye sonra da Açık (Yazdırma ve İletme) veya Açık (İlet) seçeneğine dokunun.
 5. Faks iletme numarasını girmek için tuş takımını kullanın ve sonra Bitti seçeneğine dokunun.

Faks numaralarını engelleme veya engellemeyi kaldırma

not:
Faks göndermeyi engelleme, yalnızca arayan kimliği özelliği destekleniyorsa desteklenir.
Belirli kişilerden veya kurumlardan faks almak istemiyorsanız, kontrol panelini kullanarak 100 kadar faks numarasını engelleyebilirsiniz. Bir faks numarasını engellediğinizde ve bu numaradan bir kişi size faks gönderdiğinde, kontrol paneli ekranı numaranın engellendiğini gösterir, faks yazdırılmaz ve belleğe kaydedilmez. Engellenen faks numaralarından gelen fakslar, "yok sayıldı" belirtimiyle birlikte faks etkinlik günlüğünde gösterilir. Engellenen faks numaralarının engellemelerini teker teker veya aynı anda kaldırabilirsiniz.
not:
Engellenen faksın göndericisi, faksın iletilmediği konusunda bilgilendirilmez.
 1. Kontrol paneli panosunu açın (herhangi bir ekranın üst tarafında yer alan pano sekmesini aşağıya kaydırın veya giriş ekranının üst tarafındaki şeride dokunun).
 2. Kontrol paneli panosunda (Ayarlar) simgesine dokunun.
 3. Faks Kurulumu'na, sonra da Tercihler'e dokunun.
 4. Önce Önemsiz Faks Engelleme'ye ve sonra da (Kişi Ekle).seçeneğine dokunun.
 5. Engellemek istediğiniz faks numarasını girmek için tuş takımını kullanın ve Ekle'ye dokunun.

Yanıtlama çalma sayısını ayarlama

Yanıtlama modu Otomatik olarak ayarlıyken, ürünün yanıtlama çalma sayısı ayarı, ürünün gelen aramayı yanıtlamadan önce telefonun kaç defa çalacağını belirler.
Ürün hem faks, hem telefon aramalarını alan (paylaşılan hat) ve telesekreter de kullanan bir telefon hattına bağlıysa, yanıtlama çalma sayısı ayarını yapmanız gerekebilir. Ürünün yanıtlama çalma sayısı, telesekreterin yanıtlama çalma sayısından daha büyük olmalıdır. Böylece, gelen arama bir sesli görüşme içinse, telesekreterin bunu yanıtlaması ve iletiyi kaydetmesi sağlanır. Telesekreter aramayı yanıtlarken ürün de aramayı dinler ve faks sesi algılarsa otomatik olarak yanıtlar.
Yanıtlama çalma sayısı için varsayılan ayar, tüm ülkeler/bölgeler için beştir.
Kullanılacak yanıtlama çalma sayısını belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanın:
Telefon hattı türü
Önerilen yanıtlama çalma sayısı ayarı
Ayrılmış faks hattı (sadece faks aramalarını alan)
Kontrol paneli ekranında gösterilen aralıkta çalma sayısını ayarlayın. (İzin verilen minimum ve maksimum çalma sayısı ülkeye/bölgeye göre değişir.)
İki ayrı numaraya ve zil sesi hizmetine sahip tek bir hat
Bir veya iki çalma. (Diğer telefon numarası için telesekreter veya bilgisayar sesli mesajı varsa ürünün, yanıtlama sisteminden çok daha fazla sayıda çalmaya ayarlandığından emin olun. Ayrıca, sesli aramalar ile faks aramalarını ayırt etmek için farklı çalma özelliği kullanın.
Sadece telefonun ekli olduğu paylaşılan hat (hem faksı hem de sesli çağrıları alan)
Beş veya daha fazla çalma.
Telesekreterin veya bilgisayar sesli mesajının bağlı olduğu paylaşılan hat (hem faksı hem de sesli çağrıları alan)
Telesekreterden veya bilgisayar sesli mesajından iki çalma daha fazla
Yanıtlama çalma sayısını ayarlamak için
 1. Kontrol paneli panosunu açın (herhangi bir ekranın üst tarafında yer alan pano sekmesini aşağıya kaydırın veya giriş ekranının üst tarafındaki şeride dokunun).
 2. Kontrol paneli panosunda (Ayarlar) simgesine dokunun.
 3. Faks Kurulumu'na, sonra da Tercihler'e dokunun.
 4. Yanıt için Çalma Sayısı'na dokunun.
 5. Çalma sayısını seçin ve Bitti seçeneğine dokunun.

Ayırt edici zil sesi ayarlama

Zil sesi veya ayırt edici zil sesi hizmeti, bazı yerel telefon şirketleri üzerinden kullanılabilir. Bu hizmet, tek bir hat üzerinde birden fazla telefon numarasına sahip olmanızı mümkün kılar. Her telefon numarasının farklı bir zil sesi vardır ve böylece siz sesli çağrıları yanıtlarken ürün de faks aramalarını yanıtlayabilir.
Bir telefon şirketinin zil sesi hizmetine abone olursanız, ürünün doğru zil sesiyle yanıtlaması için ayarlamanız gerekir. Tüm ülkeler/bölgeler farklı zil seslerini desteklememektedir. Bu hizmetin ülkenizde/bölgenizde kullanılabilir olup olmadığı belirlemek için telefon şirketinize başvurun.
not:
Zil sesi hizmetiniz yoksa ve zil sesi ayarlarını varsayılanın (Tüm Standart Zil Sesleri) dışında bir ayara değiştirirseniz, ürünün faks alması mümkün olmayabilir.
Ayarlar aşağıdaki gibidir:
 • Zil Tonu Algılama: Ürünün zil tonu algılama özelliğini kapatın veya açın.
 • Tüm Standart Ziller: Ürün, telefon hattından gelen tüm aramaları yanıtlar.
 • Tekli: Ürün, tek bir çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.
 • Çift: Ürün, ikili çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.
 • Üçlü: Ürün, üçlü çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.
 • İkili ve Üçlü Zil Sesleri: Ürün, ikili veya üçlü çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.
Ayırt edici zil sesi ayarlamak için
 1. Kontrol paneli panosunu açın (herhangi bir ekranın üst tarafında yer alan pano sekmesini aşağıya kaydırın veya giriş ekranının üst tarafındaki şeride dokunun).
 2. Kontrol paneli panosunda (Ayarlar) simgesine dokunun.
 3. Faks Kurulumu'na, sonra da Tercihler'e dokunun.
 4. Ayırt Edici Zil Sesi'ne, Evet'e ve seçeneğin adına dokunun.

Gelen fakslar için otomatik küçültmeyi kullanma

Gelen faksları otomatik küçültme için fabrika varsayılan değeri Açık olarak ayarlanmıştır.
Damgalama seçeneği açıksa, Otomatik küçültmeyi de açmanız gerekebilir. Bu, gelen faksların boyutunu biraz küçültür ve sayfa damgası nedeniyle faksın iki sayfaya yazdırılmasını engeller.
not:
Varsayılan kağıt boyutu ayarının tepsideki kağıt boyutuyla eşleştiğinden emin olun.
 1. Kontrol paneli panosunu açın (herhangi bir ekranın üst tarafında yer alan pano sekmesini aşağıya kaydırın veya giriş ekranının üst tarafındaki şeride dokunun).
 2. Kontrol paneli panosunda (Ayarlar) simgesine dokunun.
 3. Faks Kurulumu'na, sonra da Tercihler'e dokunun.
 4. Otomatik Küçültme'ye dokunun ve bu özelliği açın.

Faks ses düzeyini ayarlama

Faks seslerinin seviyesini kontrol panelinden denetleyin.

Alınan faksları damgalama özelliğini ayarlama

Ürün, alınan her faksın üst kısmına gönderenin kimlik bilgilerini yazdırır. Faksın alındığı tarihi ve saati doğrulamak için kendi üstbilgi bilgilerinizi de gelen fakslara damgalayabilirsiniz. Alınan faksları damgala özelliğinin fabrika varsayılan ayarı Kapalı'dır.
not:
 • Bu seçenek, sadece ürünün yazdırdığı alınan fakslar için geçerlidir.
 • Alınanları damgala ayarının açılması, kağıt boyutunun artmasına ve ürünün ikinci bir sayfayı yazdırmasına sebep olabilir.
 1. Kontrol paneli panosunu açın (herhangi bir ekranın üst tarafında yer alan pano sekmesini aşağıya kaydırın veya giriş ekranının üst tarafındaki şeride dokunun).
 2. Kontrol paneli panosunda (Ayarlar) simgesine dokunun.
 3. Faks Kurulumu'na, sonra da Tercihler'e dokunun.
 4. Damgalama'ya dokunarak bu özelliği açıp kapatabilirsiniz.

hp-feedback-input-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-feedback-banner-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-country-locator-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye

hp-detect-load-my-device-portlet

İşlemler
Yükleniyor...