hp-support-head-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği - Bilgi Tabanı

hp-contact-secondary-navigation-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-share-print-widget-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-concentra-wrapper-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

HP LaserJet Managed MFP E82540-E82560, E87640-E87660, E77820, E77830, E72520, E72530 - Skenovanie a odoslanie dokumentu na jednotku USB flash

Úvod

not:

Skenovanie a ukladanie dokumentu na jednotku USB flash.

not:
Na používanie tejto funkcie môže byť potrebné prihlásiť sa do tlačiarne.
  1. Položte dokument na sklo skenera potlačenou stranou nadol alebo ho položte do podávača dokumentov potlačenou stranou nahor a upravte vodiace lišty papiera tak, aby sa zhodovali s veľkosťou dokumentu.
  2. Jednotku USB typu flash zasuňte do portu USB v blízkosti ovládacieho panela tlačiarne.
  3. Na domovskej obrazovke ovládacieho panela tlačiarne sa posuňte na položku Scan (Skenovanie) a potom vyberte možnosť Scan to USB Drive (Skenovanie na jednotku USB).
  4. not:
    not:
    not:
    not:

hp-feedback-input-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-feedback-banner-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-country-locator-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye

hp-detect-load-my-device-portlet

İşlemler
Yükleniyor...