hp-support-head-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

HP Müşteri Desteği'ne Hoş Geldiniz

hp-contact-secondary-navigation-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-share-print-widget-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
 • Bilgi
  Web sitemizi yeniliyoruz!

  Bu süre boyunca hatalarla karşılaşırsanız lütfen daha sonra tekrar deneyin. 

hp-concentra-wrapper-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

HP LaserJet Pro - Baskı kalitesini artırma

Giriş
Aşağıda verilen bilgiler, şu sorunlar da dahil olmak üzere baskı kalitesi problemlerini çözmek için sorun giderme adımları sağlar:
 • Lekeler
 • Bulanık baskı
 • Koyu baskı
 • Açık renk baskı
 • Çizgiler
 • Toner yok
 • Dağılmış toner parçacıkları
 • Yapışmayan toner
 • Eğik görüntüler
Bu sorunları veya baskı kalitesiyle ilgili diğer sorunları çözmek için aşağıdaki çözümleri verilen sırayla uygulamayı deneyin.
Belirli görüntü bozukluklarının çözümü hakkında bilgi almak için Baskı kalitesi sorunlarını çözme (c05105364) bölümüne gidin.
Yazıcı ürün yazılımını güncelleyin
Yazıcı ürün yazılımını yükseltmeyi deneyin. Daha fazla bilgi için bkz. Ürün yazılımını güncelleme (c03895965).
Farklı bir yazılım programından yazdırma
Farklı bir yazılım programından yazdırmayı deneyin. Sayfalar düzgün yazdırılıyorsa, sorun yazdırma işlemini yaptığınız yazılım programıyla ilgilidir.
Yazdırma işi için kağıt türü ayarını kontrol etme
Bir yazılım programından yazdırırken ve yazdırılan sayfalarda lekeler, bulanık ya da koyu yazılmış yerler, kırışıklıklar, dağılmış toner noktacıkları, yapışmamış toner veya toner olmayan küçük alanlar olduğunda kağıt türü ayarlarını kontrol edin.
Yazıcıdaki kağıt türü ayarını kontrol etme
 1. Tepsiyi açın.
 2. Tepsiye doğru kağıt türünün yerleştirildiğini doğrulayın.
 3. Tepsiyi kapatın.
 4. Tepsinin kağıt türü ayarlarını doğrulamak veya değiştirmek için kontrol paneli yönergelerini izleyin.
Kağıt türü ayarını denetleme (Windows)
 1. Yazılım programından, Yazdır seçeneğini belirleyin.
 2. Yazıcıyı seçin ve ardından Özellikler veya Tercihler düğmesine tıklayın.
 3. Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın.
 4. Kağıt Türü açılır listesinden Diğer... seçeneğini tıklatın.
 5. Tür: seçenekleri listesini genişletin.
 6. Kağıdınızı en iyi tanımlayan kağıt türleri kategorisini genişletin.
 7. Kullandığınız kağıdın türü ile ilgili seçeneği belirtin ve Tamam düğmesini tıklatın.
 8. Tamam düğmesini tıklatarak Belge Özellikleri iletişim kutusunu kapatın. İşi yazdırmak için Yazdır iletişim kutusunda Tamam düğmesini tıklatın.
Kağıt türü ayarını kontrol etme (OS X)
 1. Dosya menüsünü ve sonra Yazdır seçeneğini tıklatın.
 2. Yazıcı menüsünde yazıcıyı seçin.
 3. Yazdırma sürücüsü, varsayılan olarak Kopyalar ve Sayfalar menüsünü gösterir. Menüler açılır listesini açın ve ardından, Son İşlem menüsünü tıklatın.
 4. Ortam Türü açılır listesinden bir tür seçin.
 5. Yazdır düğmesini tıklatın.
Toner kartuşu durumunu kontrol etme
Toner kartuşlarında kalan tahmini kullanım miktarını ve varsa diğer değiştirilebilir bakım parçalarının durumunu kontrol etmek için bu adımları uygulayın.
Birinci adım: Sarf malzemeleri durum sayfasını yazdırma
 1. Yazıcı kontrol panelindeki Giriş ekranında Kurulum menüsünü seçin.
 2. Raporlar öğesini seçin.
 3. Sarf Malzemeleri Durumu öğesini seçin.
Adım iki: Sarf malzemeleri durumunu denetleme
 1. Sarf malzemeleri durum raporuna bakarak toner kartuşlarının kalan kullanım süresi oranını ve varsa diğer değiştirilebilir bakım parçalarının durumunu kontrol edin.
  Tahmini ömrünün sonuna gelmiş bir toner kartuşu kullanılırken yazdırma kalitesi sorunlarıyla karşılaşılabilir. Bir sarf malzemesinin düzeyi çok azaldığında sarf malzemeleri, durum sayfasında görüntülenir.
  HP'nin Premium Koruma Garantisi, Sarf Malzemeleri Durumu Sayfasında veya EWS'de bu sarf malzemesiyle ilgili HP'nin Premium Koruma Garantisinin sona erdiğini belirten bir mesaj görüntülendiğinde sona erer.
  Baskı kalitesi kabul edilebilir olduğu sürece, toner kartuşunun bu aşamada değiştirilmesi gerekmez. Baskı kalitesi kabul edilemez duruma geldiğinde takmak üzere yeni bir kartuşu hazırda bulundurmayı düşünmelisiniz.
  Toner kartuşunu veya diğer değiştirilebilir bakım parçalarını değiştirmeniz gerektiğini saptamanız durumunda, orijinal HP parça numaraları sarf malzemesi durum sayfasında listelenir.
 2. Orijinal HP kartuşu kullandığınızdan emin olun.
  Orijinal HP toner kartuşunun üzerinde "HP" sözcüğü veya HP logosu yer alır. HP kartuşlarının tespit edilmesi hakkında daha fazla bilgi için www.hp.com/go/learnaboutsupplies adresine gidin.
Temizleme sayfası yazdırma
Yazdırma işlemi sırasında yazıcının kağıt, toner ve toz parçacıkları birikebilir ve bu durum toner benekleri veya sıçraması, lekeler, şeritler, çizgiler ya da tekrarlanan işaretler gibi kalite sorunlarına yol açabilir.
Temizleme sayfası yazdırmak için aşağıdaki yordamı kullanın.
 1. Yazıcı kontrol panelindeki Giriş ekranında Kurulum menüsünü seçin.
 2. Aşağıdaki menüleri seçin:
  • Hizmet
  • Temizleme Sayfası
 3. İstendiğinde, düz letter veya A4 kağıt yerleştirin ve ardından Tamam öğesini seçin.
  Yazıcı kontrol panelinde Temizleniyor mesajı görüntülenir. İşlem tamamlanıncaya kadar bekleyin. Yazdırılan sayfayı atın.
Toner kartuşunun veya kartuşlarının zarar görüp görmediğini gözle kontrol etme
Her toner kartuşunu bu adımları uygulayarak denetleyin.
 1. Toner kartuşlarını yazıcıdan çıkarın ve koruyucu bandın çıkarıldığını doğrulayın.
 2. Bellek yongasının hasar görüp görmediğini denetleyin.
 3. Yeşil görüntüleme tamburunun yüzeyini inceleyin.
    dikkat:
  Görüntü tamburuna dokunmayın. Görüntü tamburunun üstündeki parmak izleri yazdırmada kalite sorunlarına yol açabilir.
 4. Görüntü tamburunda herhangi bir çizik, parmak izi veya başka bir hasar görürseniz, toner kartuşunu değiştirin.
 5. Toner kartuşunu yerine takın ve sorunun giderilip giderilmediğini görmek için birkaç sayfa yazdırın.
Kağıdı ve yazdırma ortamını denetleme
Adım bir: HP özelliklerine uygun kağıt kullanma
Bazı baskı kalitesi ile ilgili sorunlar HP özelliklerini karşılamayan kağıtların kullanılmasından kaynaklanabilir.
 • Her zaman bu yazıcının desteklediği bir kağıt türü ve ağırlığı kullanın.
 • İyi kalitede, kesik, kertik, yırtık, lekeli, gevşek parçacıklı, tozlu, kırışık, boşluklu, zımba telli ve kenarları kıvrık veya bükülmüş olmayan kağıt kullanın.
 • Daha önce üzerine yazdırılmamış kağıt kullanın.
 • Yaldız gibi metal malzeme içermeyen kağıtlar kullanın.
 • Lazer yazıcılarda kullanılmak üzere tasarlanmış kağıt kullanın. Yalnızca Inkjet yazıcılarda kullanılmak için tasarlanmış kağıt kullanmayın.
 • Aşırı pürüzlü olmayan kağıt kullanın. Daha düzgün kağıt kullanmak genellikle daha iyi baskı kalitesi sağlar.
Adım iki: Ortamı denetleme
Ortam, baskı kalitesini doğrudan etkileyebilir ve baskı kalitesi ile kağıt besleme sorunlarının ortak nedenidir. Aşağıdaki çözümleri deneyin:
 • Yazıcıyı açık pencere veya kapılar ya da klima açıklıkları gibi hava akımı olan bölgelerden uzak tutun.
 • Yazıcının, yazıcı özelliklerini aşan ısı ya da nem oranlarına maruz kalmamasını sağlayın.
 • Yazıcıyı, dolap gibi kapalı bir yere yerleştirmeyin.
 • Yazıcıyı sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştirin.
 • Yazıcının üzerine havalandırmayı engelleyen herhangi bir şey koymayın. Yazıcı, üstü de dahil olmak üzere her yönden iyi bir havalandırma ister.
 • Yazıcıyı havadan kaynaklanan kir, toz, buhar, yağ ya da ürünün içinde tortu bırakabilecek diğer öğelerden koruyun.
Üçüncü adım: Tepsileri ayrı ayrı ayarlama
Belirli bir tepsiden yazdırırken yazdırılan sayfadaki metin veya görüntüler düzgün ortalanmadığı ya da hizalanmadığı takdirde bu adımları uygulayın.
 1. Yazıcı kontrol panelindeki Giriş ekranında Kurulum menüsünü seçin.
 2. Aşağıdaki menüleri seçin:
  • Sistem Kurulumu
  • Baskı Kalitesi
  • Hizalama Ayarı
  • Test Sayfası Yazdır
 3. Ayarlanacak tepsiyi seçin ve yazdırılan sayfadaki talimatları uygulayın.
 4. Sonuçları doğrulamak için test sayfasını yeniden yazdırın. Gerekirse diğer ayarlarda değişiklik yapın.
 5. Yeni ayarları kaydetmek için Tamam öğesini seçin.
Farklı bir yazıcı sürücüsü deneme
Bir yazılım programından yazdırırken ve yazdırılan sayfalardaki grafiklerde beklenmedik çizgiler, eksik metin, eksik grafik, yanlış biçimlendirme veya başka yazı tipleri çıkıyorsa farklı bir yazıcı sürücüsü kullanmayı deneyin.
HP Web sitesinden aşağıdaki sürücülerden birini indirin: www.hp.com/go/support.
HP PCL.6 sürücüsü
Varsa bu yazıcıya özel yazdırma sürücüsü, Windows® XP ve Windows Vista® gibi daha eski işletim sistemlerini destekler. Desteklenen işletim sistemlerinin listesi için www.hp.com/go/support adresine gidin.
HP PCL 6 sürücüsü
Bu yazıcıya özel yazdırma sürücüsü, Windows 7 ve sürüm 3 sürücülerini destekleyen daha yeni işletim sistemlerini destekler. Desteklenen işletim sistemlerinin listesi için www.hp.com/go/support adresine gidin.
HP PCL-6 sürücüsü
Bu ürüne özel yazdırma sürücüsü, Windows 8 ve sürüm 4 sürücülerini destekleyen daha yeni işletim sistemlerini destekler. Desteklenen işletim sistemlerinin listesi için www.hp.com/go/support adresine gidin.
HP UPD PS sürücüsü
 • Adobe® yazılım programlarıyla veya diğer grafik ağırlıklı yazılım programlarıyla yapılan yazdırma işlemlerinde önerilir
 • Postscript öykünme üzerinden yazdırma gereksinimleri veya postscript flash yazı tipi için destek sağlar
HP UPD PCL 6
 • Tüm Windows ortamlarındaki yazdırmalar için önerilir
 • Toplam olarak en iyi hızı, baskı kalitesini ve çoğu kullanıcı için yazıcı özelliği desteğini sağlar
 • Windows ortamlarında en iyi hız için Windows Grafik Aygıt Arabirimi (GDI)
 • PCL 5 tabanlı üçüncü taraf veya özel yazılım programlarıyla tam olarak uyumlu olmayabilir
EconoMode ayarlarını denetleme
HP, EconoMode'un sürekli kullanılmasını önermez. EconoMode sürekli kullanılırsa, tonerin ömrü, toner kartuşu içindeki mekanik parçaların ömründen daha uzun olabilir. Baskı kalitesi düşmeye başlar ve istenmeyen bir hale gelirse toner kartuşunu değiştirin.
  not:
Windows için PCL 6 yazdırma sürücüsünde bu özellik mevcuttur. Bu sürücüyü kullanmıyorsanız, HP Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanarak özelliği etkinleştirebilirsiniz.
Sayfanın tamamı çok koyu veya çok açık renkliyse aşağıdaki adımları izleyin.
 1. Yazılım programından, Yazdır seçeneğini belirleyin.
 2. Yazıcıyı seçin ve ardından Özellikler veya Tercihler düğmesine tıklayın.
 3. Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın ve Baskı Kalitesi alanını bulun.
 4. Sayfanın tamamı çok koyu renkliyse aşağıdaki ayarları kullanın:
  • Uygunsa 600 dpi seçeneğini belirleyin.
  • Etkinleştirmek için EconoMode onay kutusunu seçin.
  Sayfanın tamamı çok açık renkliyse aşağıdaki ayarları kullanın:
  • Uygunsa FastRes 1200 seçeneğini belirleyin.
  • Devre dışı bırakmak için EconoMode onay kutusunun seçimini kaldırın.
 5. Tamam düğmesini tıklatarak Belge Özellikleri iletişim kutusunu kapatın. İşi yazdırmak için Yazdır iletişim kutusunda Tamam düğmesini tıklatın.
Yazdırma Yoğunluğunu Ayarlama
Yazdırma yoğunluğunu ayarlamak için aşağıdaki adımları tamamlayın.
 1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda Kurulum menüsünü seçin.
 2. Aşağıdaki menüleri seçin:
  • Sistem Ayarı
  • Baskı Yoğunluğu
 3. Doğru yazdırma yoğunluğu ayarını seçin.
  • 1: en açık
  • 2: daha açık
  • 3: varsayılan
  • 4: daha koyu
  • 5: en koyu

hp-feedback-input-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-online-communities-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

Topluluğa sorun!


Destek Forumu

Destek Forumu

Sohbete katılın! Çözümler bulun, sorular sorun ve diğer HP ürünü sahipleriyle önerilerinizi paylaşın Şimdi ziyaret edin


hp-feedback-banner-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-country-locator-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
Ülke: Flag Türkiye

hp-detect-load-my-device-portlet

İşlemler
Yükleniyor...