hp-support-head-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği - Bilgi Tabanı

hp-contact-secondary-navigation-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-share-print-widget-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-concentra-wrapper-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

HP ve Compaq Masaüstü Bilgisayarlarda Güç Kaynağını Değiştirme

Bu belge, yalnızca aşağıdaki bilgisayar kasasına sahip HP masaüstü bilgisayarlar için geçerlidir:
Bilgisayarın resmi

Başlamadan önce

 • Düz uçlu bir tornavidaya ihtiyacınız olacaktır.
 • Varsa, Cep Ortam Sürücüsünü çıkarın.
 • Bilgisayarı kapatın ve tüm kabloları çıkarın. Güç kablosunu çıkarmadan önce Ethernet veya modem kablosunu çıkarın.
 • Bilgisayarı halı kaplı olmayan bir yerde temiz, düzgün ve sağlam bir çalışma yüzeyine taşıyın.
 • HP, bilgisayar üzerinde çalışırken antistatik bir bileklik ile iletken bir köpük dayanak kullanılmasını tavsiye eder.
 • Takmaya hazır olana kadar bileşenlerin hiçbirini koruyucu ambalajından çıkarmayın.
 • Yeni güç kaynağını orijinal parçayla aynı yönde olacak şekilde yerleştirmeniz gerektiği için güç kaynağının hangi yöne baktığını, yani üst konektörlü veya alt konektörlü olup olmadığını bir kağıda not edin.
  Şekil : Üst konektörlü güç kaynağındaki güç konektörü bilgisayarın üstüne yakın bir konumda yer alır
  Yukarı bakan bir güç kaynağının resmi
  Şekil : Alt konektörlü güç kaynağındaki güç konektörü ek kartlarına yakın bir konumda yer alır
  Baş aşağı çevrilmiş bir güç kaynağının resmi
  uyarı:
Metal panellerin kenarları derinizi kesebilir. Bilgisayarın iç tarafında bulunan metal kenarların derinizi kesmemesine dikkat edin.
  dikkat:
Bu ürün, elektrostatik boşalma (ESD) ile zarar görebilecek bileşenler içermektedir. ESD'nin zarar verme olasılığını en aza düşürmek için, halı ile kaplı olmayan bir yerde çalışın, statik bir dağıtkan çalışma (iletken bir köpük dayanak gibi) yüzeyi kullanın ve topraklanmış bir yüzeye bağlı bir ESD bilekliği takın.

Video ile genel bakış

Bu belgedeki adımları izlemeden önce aşağıdaki videoyu izleyin.

Güç Kaynağını Değiştirme

Güç kaynağını değiştirmek için bu bölümdeki adımları izleyin.
  uyarı:
Başlamadan önce bilgisayarın güç bağlantısının kesildiğinden emin olun.
Güç kaynağını parçalarına ayırmaya veya tamir etmeye çalışmayın; bu durum, kişisel yaralanmalara ve donanımın hasar görmesine neden olabilir. Her zaman güç kaynağını tamamen değiştirin.
1. Adım
Sağ taraftaki paneli çıkarın.
Yan paneli çıkarma ile ilgili daha fazla bilgi için Bilgisayar Kasasını Açma başlıklı HP destek belgesine gidin.
Yan panelin çıkarılmasını gösteren resim
2. Adım
Bilgisayarı yan yatırın.
Yan yatan bilgisayarı gösteren resim
3. Adım
Bilgisayarın alt tarafını kendinize doğru olacak şekilde yerleştirin ve güç kaynağını bilgisayarın içine yerleştirin.
Bilgisayarın için e yerleştirilmiş güç kaynağı
4. Adım
Güç kaynağı kablolarını sistem bileşenlerine bağlayın:
 • Optik disk sürücüsü (1)
 • Sabit disk sürücüleri (2)
 • Anakart ana güç kaynağı (3)
 • Anakart fan (4)
not:
Priz konumunu, türünü ve yönünü not etmek, yeni güç kaynağını doğru bir şekilde takmanıza ve tüm sistem bileşenlerine daha kolay bağlamanıza yardımcı olur. Bağlantılardan herhangi birinin eksik yapılması bilgisayarın veya bileşenlerden birinin çalışmasını engelleyebilir.
Sistem bileşenleri için güç kaynağı kablolarının konumlarını gösteren resim
5. Adım
Kablo konektörlerinin nasıl bağlanacağını bilin.
Güç kaynağı üzerindeki prizler anahtarlıdır ve yalnızca ilgili bileşenin konektörüyle hizalanmışsa takılabilir. Ayrıca bazı güç konektörlerinde kablo konektörünü yuvadan çıkarmak için basılması veya sıkılması gereken bir mandal bulunur.
Şekil : Güç konektörü (mandalsız)
Mandalsız güç prizinin resmi
Şekil : Mandallı güç konektörü
Güç prizindeki mandala basarak serbest bırakılmasını gösteren resim
Şekil : Anakart ana güç (mandallı)
Anakart ana güç konektöründeki mandalın resmi
Şekil : Anakart fan güç (mandallı)
Anakart fan güç konektöründeki mandalın resmi
6. Adım
Her bir prizdeki serbest bırakma mandalına (varsa) basarak sistem bileşenleri için güç kaynağı kablolarını çıkarın:
not:
Bilgisayarınız için güç kaynağındaki tüm prizlerin kullanılması gerekli olmayabilir. Sistem bileşenlerinden çıkardığınız prizleri bir kenara not edin.
 • Her bir optik sürücüdeki güç kaynağı prizini çıkarın.
Optik sürücüden güç kaynağının çıkarılmasını gösteren resim
 • Her bir sabit disk sürücüsündeki güç kaynağı prizini çıkarın.
Sistem sürücüsünden güç kaynağının çıkarılmasını gösteren resim
 • Anakart ana güç kaynağından güç kaynağı prizini çıkarın.
Anakarttaki ana güç konektörünün resmi
 • Anakart fan güç kaynağından güç kaynağı prizini çıkarın.
Anakarttaki fan güç konektörünün resmi
7. Adım
Güç kaynağını bilgisayarın arkasında sabitleyen dört adet vidayı çıkarın.
Üst konektörlü güç kaynağındaki vidaların resmi
8. Adım
Bilgisayarın içindeki güç kaynağının alt tarafında yer alan güç kaynağı mandalını bulun.
Güç kaynağının alt tarafında yer alan güç kaynağı mandalının resmi
9. Adım
Güç kaynağı mandalını bastırın (1) ve güç kaynağını (2) sola doğru kaydırarak serbest bırakın.
Mandala basıp güç kaynağını bilgisayarın içine doğru kaydırılmasını gösteren resim
10. Adım
Güç kaynağını sola ve aşağıya doğru hareket ettirerek bilgisayardan ayırın.
Güç kaynağını hareket ettirilmesini gösteren resim
11. Adım
Güç kaynağını yukarı doğru kaldırarak bilgisayardan çıkarın.
12. Adım
Yeni güç kaynağını bilgisayarın içine yerleştirin. (Resimde üst konektörlü bir güç kaynağının nasıl takılacağı gösterilmektedir.)
not:
Yeni güç kaynağını orijinal parçayla aynı yönde olacak şekilde yerleştirmeniz gerektiği için bilgisayara yerleştirmeden önce güç kaynağınızın doğru yöne baktığından emin olun. Gerekirse, daha önce güç kaynağının üst konektörlü veya alt konektörlü tipte olduğuna dair not ettiğiniz yönlenmeye göz atın.
Üst konektörlü bir güç kaynağının bilgisayara takılmasını gösteren resim
13. Adım
Güç kaynağını bilgisayarın arka tarafındaki açıklığa hizalayın.
Güç kaynağının bilgisayarın arka tarafındaki açıklığa hizalanmasını gösteren resim.
14. Adım
Mandal yerine oturana kadar güç kaynağını sağa doğru (bilgisayarın arkasına doğru) kaydırın.
Güç kaynağının bilgisayarın arka tarafındaki açıklığa kaydırarak yerleştirilmesini gösteren resim
15. Adım
Güç kaynağını bilgisayarın arkasına sabitleyen dört adet vidayı takarak sıkın.
Üst konektörlü güç kaynağındaki vidaların resmi
16. Adım
Güç kaynağı kablolarını sistem bileşenlerinin her birine yönlendirin ve takın:
 • Optik disk sürücüsü (1)
 • Sabit disk sürücüleri (2)
 • Anakart ana güç kaynağı (3)
 • Anakart fan (4)
not:
Bilgisayarınız için güç kaynağındaki tüm konektörlerin kullanılması gerekli olmayabilir. Güç kaynağı prizlerini sistem bileşenlerine takarken daha aldığınız notları kontrol etmeyi ihmal etmeyin.
Şekil : Bağlanmamış güç kaynağı kabloları
Bağlanmamış güç kaynağı prizlerinin resmi
Bu resimde sistem bileşenlerine bağlanmış bir şekilde güç kaynağı kabloları gösterilmektedir.
Şekil : Bağlanmış güç kaynağı kabloları
Sistem bileşenlerine bağlanmış bir şekilde güç kaynağı kablolarını gösteren resim
17. Adım
Bilgisayarı kaldırın.
Bilgisayarın kaldırılmasını gösteren resim
18. Adım
Sağ taraftaki paneli geri takın.
Daha fazla bilgi için Bilgisayar Kasasını Açma başlıklı HP destek belgesine gidin.
Yan panelin bilgisayarın önüne doğru kaydırılmasını gösteren resim

hp-feedback-input-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-feedback-banner-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-country-locator-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye

hp-detect-load-my-device-portlet

İşlemler
Yükleniyor...