hp-support-head-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği - Bilgi Tabanı

hp-contact-secondary-navigation-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-share-print-widget-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-concentra-wrapper-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

HP Designjet T3500 Production eMFP - "Kağıt bekleniyor" iletisi

Bir işi yazıcıya gönderirken ayarlayabileceğimiz koşullar dizisine bağlı olarak (bkz. Kağıt uyuşmazlığı eylemiKağıt uyuşmazlığı eylemi), yazıcı yüklenmiş kağıt rulolarından hangilerinin işi yazdırmak için daha uygun olduğunu belirler. Tüm koşulları karşılayan bir kağıt rulosu yoksa, yazıcı işi kağıt için beklemeye alır. Başlangıçta belirtilenden başka bir kağıda yazdırmaya zorlayarak işi el ile yazdırmaya devam edebilirsiniz, aksi takdirde iş beklemede kalır.

Hangi rulonun yazdırılacağına karar vermek için hangi ölçütler kullanılır?

Kullanıcı bir iş gönderdiğinde, istenen kağıt türü ayarlanabilir (sürücüde veya Dahili Web Sunucusu’nda). Yazıcı, kırpma olmadan çizimi yazdırabileceği büyüklükteki seçilen kağıt türünün kağıt rulosuna işi yazdırır. İşin yazdırılabileceği, tüm ölçütleri karşılayan birden çok rulo varsa, tercihlerinize göre rulo seçilir. Bunlar ön panelden ayarlanabilir: bkz. Rulo değiştirme seçenekleriRulo değiştirme seçenekleri.

İş ne zaman kağıt için beklemeye alınır?

Kağıt uyuşmazlığı eylemi, Put job on hold (Beklemeye al) olarak ayarlanırsa (bkz. Kağıt uyuşmazlığı eylemiKağıt uyuşmazlığı eylemi), aşağıdaki durumlarda iş kağıt için beklemeye alınır:
  • Kullanıcı tarafından seçilen kağıt türü geçerli olarak belirtilen ruloya veya herhangi bir rulo belirtilmediyse, iki ruloya da yüklenmemiştir.
  • Kullanıcı tarafından seçilen kağıt türü, belirtilen ruloya veya herhangi bir rulo belirtilmediyse, rulolardan birine yüklenmiştir ancak çizim ruloya sığamayacak kadar büyüktür.

Yeni bir kağıt rulosu yüklersem, kağıt için beklemeye alınan işler otomatik olarak yazdırılır mı?

Yes (IP etkin = Evet). Her yeni bir kağıt rulosu yüklendiğinde, yazıcı yüklenen ruloda yazdırılabilecek, kağıt için beklemeye alınmış işler olup olmadığını kontrol eder.

İşlerin kağıt için beklemeye alınması hoşuma gitmiyor. Bunu engelleyebilir miyim?

Evet, bu işlemi ön panelden yapabilirsiniz: bkz. Kağıt uyuşmazlığı eylemiKağıt uyuşmazlığı eylemi.

“Paper mismatch action” (Kağıt uyuşmazlığı eylemi) seçeneğini Print anyway (Yine de yazdır) olarak ayarladım ancak bazı işler yine de beklemeye alınıyor (Yalnızca Windows sürücü)

Sürücüde veya Dahili Web Sunucusu’nda Show print preview (Baskı önizlemesini göster) seçeneği belirlenmişse, önizleme kontrol edilip iş devam ettirilinceye kadar işler beklemeye alınır. Sürücüde Show print preview (Baskı önizlemesini göster) seçeneğinin işaretlenip işaretlenmediğini ve yazdırmanın devam etmesi için onayınızı bekleyen başka önizleme penceresi olup olmadığını kontrol edin.

İşim tam olarak yazıcıya yüklenen kağıt rulosuyla aynı genişlikte olduğu halde kağıt için beklemeye alınıyor

Dosya türüne bağlı olarak kenar boşlukları farklı şekillerde yönetilir:
  • HP-GL/2 ve HP RTL dosyaları için varsayılan olarak kenar boşlukları çizimin içine dahil edilir, böylece 914 mm HP-GL/2 ve HP RTL dosyası 914 mm kağıt rulosuna yazdırılabilir ve kağıt için beklemeye alınmaz.
  • PostScript, PDF, TIFF veya JPEG gibi diğer dosya biçimleri içinse, yazıcı kenar boşluklarının çizim dışına eklenmesi gerektiğini varsayar (çoğu durumda bu biçimler fotoğraf için ve kenar boşlukları içermeyen diğer resimler için kullanıldığından). Bu, 914 mm TIFF belgesine yazdırmak için yazıcının kenar boşlukları eklemesi ve çizimin 925 mm kağıda yazdırılası gerektiğini gösterir; yazıcıya yüklenen kağıt 914 mm genişliğindeyse işin beklemeye alınmasına neden olabilir.
    Çizim dışına fazladan kenar boşluğu eklemeden bu dosya biçimlerini yazdırmak istiyorsanız, Clip contents by margins (İçeriği kenar boşluğuna göre kes) seçeneği kullanılabilir. Bu seçenek, kenar boşluklarını çizim içine ayarlanmaya zorlar, böylece 914 mm TIFF beklemeye alınmadan 914 mm kağıt rulosuna yazdırılabilir. Ancak çizimin kenarlıklarına dahil edilmiş beyaz alan yoksa, kenar boşlukları nedeniyle bazı içerikler kesilebilir.
not:
Match exact size (Tam boyutla eşleştir) seçeneğini belirlerseniz, işiniz yalnızca genişliği işin genişliğiyle eşleşen kağıda yazdırılır.

hp-feedback-input-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-feedback-banner-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-country-locator-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye

hp-detect-load-my-device-portlet

İşlemler
Yükleniyor...