hp-support-head-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği - Bilgi Tabanı

hp-contact-secondary-navigation-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-share-print-widget-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
 • Bilgi
  Windows 11'e Nasıl Yükselteceğinizi Öğrenin

  Windows 11'e Yükseltme Kılavuzu

 • Geri Bildirim

hp-concentra-wrapper-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 and the HP LaserJet Pro MFP M521 - Pratik özellikler için ürün Erişim Denetimini yapılandırma

Giriş

HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 ve HP LaserJet Pro MFP M521 modellerindeki Hafif Dizin Erişim Protokolü (LDAP) özelliği, en son LDAP sürümü olan LDAPv3'ü kullanır ve pratik özelliklere erişim için ağ kimlik bilgilerinin doğrulanmasını sağlar.
not:
Ürünün LDAP özelliğiyle uyumlu olması için doğru üretici yazılımı sürümüne sahip olması gerekir.
 • HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 — Üretici yazılımı tarih kodu 20131122 veya sonrası
 • HP LaserJet Pro MFP M521 — Üretici yazılımı tarih kodu 20131126 veya sonrası
Bu belgede, LDAP'nin sunduğu Erişim Denetimleri açıklanacak ve ardından kullanıcılara, HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu (EWS) kullanmak için gereksinim duydukları özel Erişim Denetimlerinin ayarlanmasında yol gösterilecektir.

Ağ kimlik bilgilerinin doğrulanması

LDAP özelliği; kopyalama, tarama veya faks gibi pratik özellikler için denetim masasını kimlerin kullanabileceği üzerinde denetim sağlar. Kullanımda olabilecek gömülü güvenlik duvarları ve yönetici parolası denetimleri ile çakışmaz. LDAP özelliği etkin durumdayken pratik kullanıcıya normal ağ kullanıcı adını ve parolasını veya yerel aygıt PIN'i girebileceği bir Oturum Açma ekranı sunulur. Örnek yapılandırmalar için bkz. Örnek Erişim Denetimi yapılandırmaları.
Oturum açılmasını gerektirebilecek sekiz pratik özellik şunlardır:
 1. Kopyala
 2. E-postaya Tara
 3. Ağ Klasörüne Tara
 4. HP Flow CM'ye Tara (yalnızca belirli modellerde kullanılabilir)
 5. USB Sürücüye Tara
 6. USB Sürücüsünden Yazdır
 7. Faks
 8. Uygulamalar (HP Web Hizmetleri)

Kimlik doğrulaması türleri

Desteklenen iki kullanıcı kimliği doğrulama yöntemi vardır.
 1. Ağ kullanıcı kimliği doğrulama
  • Windows
  • LDAP
 2. Yerel aygıt PIN'i (Erişim Kodu)

Ağ kullanıcı kimliği doğrulama

Ağ kullanıcı kimliği doğrulama, kullanıcıların ağ kullanıcı adlarını ve parolalarını girmelerini gerektirir. HP LaserJet Pro 300, 400 ve 500 serisi MFP'ler iki ağ kullanıcı kimliği doğrulaması biçimini destekler.
 • Windows – Kerberos (Digets-MD5'e dönmeyle). Bu kimlik doğrulama yöntemi bir Windows Etki Alanı, bir kullanıcı adı ve bir parola gerektirir.
 • LDAP – Basit kimlik doğrulama (isteğe bağlı olarak SSL/TLS ile). Bu kimlik doğrulama yöntemi bir kullanıcı adı ve parola gerektirir.
Her iki ağ kimlik doğrulama biçiminde de (Windows veya LDAP) kullanıcıdan ağ kullanıcı adı ve parolasıyla oturum açması istenir.

Yerel aygıt PIN'i (Erişim Kodu)

HP LaserJet Pro 300, 400 ve 500 serisi MFP'ler dört ile sekiz arasında rakamdan oluşan yerel aygıt PIN'ini veya erişim kodunu destekler. Bir yönetici, kurulum yapılırken ürüne tek bir PIN atar. PIN'i bilen kullanıcılar, bu PIN'i gerektirecek şekilde yapılandırılmış pratik özelliklere erişebilir.

Başlamadan önce: LDAP'yi yapılandırmak için gereken bilgiler

Yöneticiler, yapılandırma işlemine başlamadan önce aşağıdaki bilgilere gereksinim duyar.
LDAP oturumu açma:
 • LDAP sunucusu
 • LDAP sunucusu bağlantı noktası numarası (örn. 389, 636, 3286, 3890 veya 10389)
 • Aygıtın kullanıcı kimlik bilgileriyle kullanılacak bağlama öneki: (örn. cn veya samAccountName)
 • Bağlama ve arama kökü (örn. cn=users, dc=ldapserver,dc=my,dc=company,dc=com)
 • Girilen adı eşleştirmeye (örn. cn veya samAccountName), e-posta adresini almaya (örn. mail) ve adın ön kontrol panelinde nasıl görüntüleneceğine (örn. displayName) ilişkin öznitelikler
Windows oturumu açma:
 • Güvenilen Etki Alanı Adı
 • Girilen adı eşleştirmeye (örn. cn veya samAccountName), e-posta adresini almaya (örn. mail) ve adın ön kontrol panelinde nasıl görüntüleneceğine (örn. displayName) ilişkin öznitelikler

Erişim Denetimini Katıştırılmış Web Sunucusu (EWS) Aracılığıyla Yapılandırma

Kontrol panelinden üründe oturum açmak için gereken yöntemleri ayarlamak ve yapılandırmak için EWS'nin Erişim Denetimi sayfasını kullanın.

Adım 1: EWS'nin Erişim Denetimi sayfasını açma

 1. EWS’yi açın.
  1. Ürünün IP adresini ya da ana bilgisayar adını görüntülemek için ürünün kontrol panelindeki Ana ekranda düğmesine dokunun.
  2. Bir Web tarayıcısı açın ve adres satırına ürün kontrol panelinde görüntülenen şekilde IP adresini veya ana bilgisayar adını girin. Bilgisayar klavyesindeki Enter tuşuna basın. EWS açılır.
   Şekil : Bir tarayıcı penceresindeki IP adresi örneği
 2. Ağ İletişimi sekmesini tıklatın.
 3. Sol gezinti bölmesinde Erişim Denetimi öğesini tıklatın.

Adım 2: Oturum açma kurulumunu yapılandırma

Üç tür oturum açma yöntemi vardır:
 1. Windows oturumu açma: Kerberos (Digets-MD5'e dönmeyle). Bu kimlik doğrulama yöntemi bir Windows Etki Alanı, bir kullanıcı adı ve bir parola gerektirir.
 2. LDAP oturumu açma: Basit kimlik doğrulaması (isteğe bağlı olarak SSL/TLS ile). Bu kimlik doğrulama yöntemi bir kullanıcı adı ve bir parola gerektirir.
 3. Yerel aygıt (Erişim Kodu) oturumu açma: Bir yönetici, kurulum yapılırken ürüne dört ile sekiz rakamdan oluşan tek bir PIN atar. PIN'i bilen kullanıcılar, bu PIN'i gerektirecek şekilde yapılandırılmış pratik özelliklere erişebilir.

Birinci yöntem: Windows oturum açma kurulumu

 1. Windows oturum açma yöntemini yapılandırmak için Windows Oturum Açma Kurulumu'nu tıklatın.
 2. Windows Oturum Açma Kurulumunu Etkinleştir seçeneğini belirleyin.
 3. Güvenilen Etki Alanı kutusuna Tam Nitelikli Etki Alanı Adı (FQDN) veya IP adresini girin.
  not:
  HP LaserJet Pro ürünleri yalnızca HP EWS'deki bir etki alanı girişini destekler.
  not:
  DNS ayarları doğru şekilde yapılmazsa tam nitelikli etki alanı adını kullanmanız gerekebilir.
 4. Ürün, kullanıcı adlarını doğrulamak için Windows Active Directory hesap adını kullanır. Bu ayarı değiştirmek için Girilen adı bu öznitelikle eşleştir kutusundaki farklı bir özniteliğin adını (örn. cn veya samAccountName) girin.
 5. Ürün, uygun adres alanlarını önceden doldurmak üzere kullanıcının e-posta adresini almak için Windows "posta" özniteliğini kullanır. Bu ayarı değiştirmek için Kullanıcının e-posta adresini bu özniteliği kullanarak al kutusundaki farklı bir özniteliğin adını girin.
  not:
  Bu ayarın değiştirilmesi önerilmez.
 6. Ürün, kullanıcının adını almak için "displayName" özniteliğini kullanır. Bu ayarı değiştirmek için Aygıt kullanıcısının adını bu özniteliği kullanarak al kutusundaki farklı bir özniteliğin adını girin.
 7. Oturum açma yönteminin düzgün çalıştığını doğrulamak için Kullanıcı Adı ve Parola kutularına geçerli kullanıcı kimlik bilgilerini girin ve Sına düğmesini tıklatın.
 8. Ayarları kaydetmek için Uygula düğmesini tıklatın.

İkinci yöntem: LDAP oturum açma kurulumu

 1. LDAP oturum açma yöntemini etkinleştirmek için LDAP Oturum Açma Kurulumu'nu tıklatın.
 2. LDAP Oturumu Açmayı Etkinleştir seçeneğini belirleyin.
 3. LDAP Sunucu Adresi kutusuna bir LDAP adresi girin. Adres tam ana bilgisayar adı veya noktalı ondalık basamaklarla ayrılmış bir IP adresi olabilir.
 4. Bağlantı Noktası kutusuna, LDAP sunucusundaki bağlantı noktası numarasını (örn. 389, 636, 3286, 3890 veya 10389) girin.
 5. Aygıt Kullanıcısının Kimlik Bilgileriyle Kullanılacak Bağlama Öneki kutusuna bağlama önekini (örn. cn veya samAccountName) girin.
 6. Bağlama ve Arama Kökü kutusuna kök bilgilerini girin (örn. cn=users, dc=ldapserver,dc=my,dc=company,dc=com).
 7. Kullanıcının e-posta adresini bu özniteliği kullanarak al kutusuna (örn. cn veya samAccountName) bir özniteliğin adını girin.
  not:
  Bu ayarın değiştirilmesi önerilmez.
 8. Aygıt kullanıcısının adını bu özniteliği kullanarak al kutusuna kullanılacak özniteliği (örn. displayName) girin.
 9. Oturum açma yönteminin düzgün çalıştığını doğrulamak için Kullanıcı Adı ve Parola kutularına geçerli kullanıcı kimlik bilgilerini girin ve Sına düğmesini tıklatın.
 10. Ayarları kaydetmek için Uygula düğmesini tıklatın.

Üçüncü yöntem: Yerel aygıt oturum açma kurulumu

 1. Yerel aygıt oturum açma yöntemini yapılandırmak için Erişim Kodunu Etkinleştir seçeneğini belirleyin.
 2. Erişim Kodu kutusuna dört ile sekiz rakamdan oluşan bir PIN kodu girin.
 3. Dört ile sekiz rakamdan oluşan PIN kodunu Erişim Kodunu Onaylayın kutusuna girin.
 4. Ayarları kaydetmek için Uygula düğmesini tıklatın.

Adım 3: Ürün Erişim Denetimini yapılandırma

Her bir kontrol paneli pratik özelliğiyle kullanılacak oturum açma yöntemini yapılandırmak için Yazıcı Erişim Denetimi bölümünü kullanın.
 • Varsayılan oturum açma yöntemi, Oturum Açma Yöntemi sütununun üst kısmında görüntülenir. Varsayılan değeri değiştirmek için açılır liste okunu kullanarak yeni bir oturum açma yöntemi seçin.
  not:
  Yalnızca kurulan oturum açma yöntemleri seçilebilir.
 • Kullanıcıların oturum açma yöntemleri arasında geçiş yapabilmelerini sağlamak için Kullanıcıların diğer oturum açma yöntemlerini seçmelerine izin ver seçeneğini belirleyin.
 • Kullanıcıların bir pratik özelliğe oturum açmadan erişmelerine izin vermek için bu özelliğe ilişkin Aygıt Misafiri kutusunu seçin.

Örnek Erişim Denetimi yapılandırmaları

Örnek 1: Tüm pratik özellikler Windows oturumu açılmasını gerektirir

Kullanıcıların tüm pratik özellikleri kullanmak üzere Windows oturum açma bilgileriyle oturum açmasını zorunlu hale getirmek için yönetici aşağıdakileri tamamlar:
 1. Oturum Açma Yöntemi sütununun üst kısmındaki Windows seçeneğini belirleyin.
  not:
  Windows grileşmişse ve seçilemiyorsa Windows oturumunun açılması ayarlanmamıştır.
 2. Her bir pratik özelliğin Oturum Açma Yöntemi sütununda, oturum açma yöntemi olarak Varsayılanı Kullan değerinin görüntülendiğini doğrulayın.
 3. Her bir pratik özelliğin Aygıt Misafiri sütunundaki kutusunun işaretlenmediğini doğrulayın.

Örnek 2: Bazı pratik özellikler Windows oturumu açmayı, diğer tüm özellikler yerel aygıt oturumu açmayı gerektirir

Kullanıcıların E-postaya Tara, Ağ Klasörüne Tara ve HP Flow CM'ye Tara özelliklerini kullanmak üzere bir Windows oturum açma bilgisiyle oturum açmasını gerektirmek, ancak PIN ile açacakları oturumla diğer tüm özellikleri kullanabilmelerini sağlamak için yönetici aşağıdakileri tamamlar:
 1. Oturum Açma Yöntemi sütununun üst kısmındaki Yerel Aygıt seçeneğini belirleyin.
  not:
  Yerel Aygıt grilemişse ve seçilemiyorsa Yerel aygıt oturumunun açılması ayarlanmamıştır.
 2. Oturum Açma Yöntemi sütununda E-postaya Tara, Ağ Klasörüne Tara ve HP Flow CM'ye Tara özelliğini Windows değerine, diğer tüm pratik özellikleri Varsayılanı Kullan değerine ayarlayın.
 3. Her bir pratik özelliğin Aygıt Misafiri sütunundaki kutusunun işaretlenmediğini doğrulayın.

hp-feedback-input-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-feedback-banner-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-country-locator-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye

hp-detect-load-my-device-portlet

İşlemler
Yükleniyor...