hp-support-head-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği - Bilgi Tabanı

hp-contact-secondary-navigation-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-share-print-widget-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-concentra-wrapper-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

HP Designjet T2500 eMultifunctional Printer Series - Dosyaya tarama

Dosyaya tarama

 1. Kağıdı, basılacak tarafı yukarı bakacak şekilde yükleyin (isterseniz kağıdı 1. adımdan önce de yükleyebilirsiniz). Kağıdın ortasını yaklaşık olarak tarayıcının ortasına getirin. Bunu yaparken standart boyut işaretleri size yardımcı olabilir.
  not:
  Tarayıcının taraya bileceği maksimum kağıt uzunluğu, kağıt genişliğine ve tarama çözünürlüğüne bağlıdır. Maksimum uzunluk aşıldığında bir uyarı görüntülenir.
  not:
  Taranan görüntüler yalnızca T2500 PS ile PDF dosyası olarak kaydedilebilir.
 2. Silindirlerle temas ettiğini hissedene kadar kağıdı ekleme yuvasına itin. Tarayıcı kağıdı otomatik olarak yakalar ve tarama konumuna iletir. Eğer kağıt kötü yüklenmişse ve tekrar denemek istiyorsunuz, manuel olarak çekip çıkartabilirsiniz.
 3. Ön panelde, giriş ekranına gidin ve düğmesine basın, sonra taranan görüntünün depolanmasını istediğiniz yeri seçin.
  • USB flash sürücüye
   not:
   USB flash sürücüleri yazıcınızla birlikte kullanabilme özelliği, Gömülü Web Sunucusu'nda devre dışı bırakılmış olabilir (Setup (Ayarlar) > Security (Güvenlik) > Disable USB drives (USB sürücüleri devre dışı bırak)).
  • Ağ klasörüne (ağ yoluyla erişilebilen bir bilgisayardaki klasör)
   not:
   Ağ klasörü, Gömülü Web Sunucusu'nda veya HP Utility’de (HP Yardımcı Programı) düzgün şekilde ayarlanmamış ve belirtilmemişse ağ klasörü seçeneği çalışmaz. bkz. Bir ağa tarama ya da FTP klasörüne tarama yapılandırınBir ağa tarama ya da FTP klasörüne tarama yapılandırın.
   not:
   Yapılandırılmış olan ağ klasörünü kontrol etmek için ön panele gidin ve , düğmesine basın.
  • HP Designjet ePrint & Share'de
   not:
   Yapılandırılmış olan ağ klasörünü kontrol etmek için ön panele gidin ve , düğmesine basın.
  not:
  Tarayıcı daha sonra dosyanızı seçilen hedefe (USB flash sürücü veya ağ klasörü) depolayamazsa, fikrinizi değiştirme ve başka bir alternatif seçme fırsatınız da vardır.
 4. Varsayılan tarama ayarlarının bazıları görüntülenir. Tüm ayarları içeren listeyi görmek için Settings (Ayarlar) düğmesine basın ve özellikle Original type (Orijinal türü) ayarının tarama işleminde kullanmak istediğiniz kağıt türü ile aynı olduğunu kontrol edin.
  • Format (Biçim), taranan görüntünün kaydedileceği dosya biçimini belirtmenize olanak verir: TIFF, JPEG veya (yalnızca T2500 PS ile) PDF.
  • Compression (Sıkıştırma), sıkıştırma seviyesini belirlemenize izin verir: maximum (maksimum), high (Yüksek) (varsayılan seviye), medium (orta), ya da low (düşük). Bu seçenek, yalnızca biçim JPEG ya da PDF olduğunda kullanılabilir.
  • Resolution (Çözünürlük) tarama çözünürlüğünü belirtmenize olanak verir: Standart (200 dpi), Yüksek (300 dpi) veya Maks. (600 dpi).
  • Color (Renk) renkli, gri tonlamalı veya siyah beyaz taramayı seçmenize olanak verir.
  • Content type (İçerik türü), çizgi çizimi, fotoğraf görüntüsü veya karışık bir resim için taramayı iyileştirmenize olanak verir.
  • Original type (Orijinal tür) orijinal görüntünün basılacağı kağıt türünü belirtmenize olanak verir. Tarama kalitesini iyileştirmek için bu ayarın doğru olduğundan emin olun.
  • Background removal (Arka plan kaldırma), istenmeyen arka plan renklerini kaldırmanıza olanak verir. Bu ayarın düzeyini 0-10 arasında belirtebilirsiniz.
  • Blueprints invert (Ozalit ters çevirme), açık arka planlı bir taranmış görüntü oluşturmanızı sağlar. Taramak istediğiniz orijinal, koyu arka planlı bir ozalit olduğunda kullanışlıdır. Bu seçenek yalnızca Original type (Orijinal türü) Blueprints (Ozalit) olarak ayarlandığında kullanılabilir.
  not:
  Ayarları bu şekilde değiştirirseniz, değiştirilen ayarlar geçerli işe uygulanır ancak kalıcı olarak kaydedilmez. Varsayılan ayarların çoğunu ana menüden değiştirebilirsiniz: düğmesine basın ve sonra Scan preferences (Tarama tercihleri) seçeneğini belirleyin.
 5. Tarama ayarları istediğiniz gibi olduğunda, önceki sayfaya dönmek için ekranda herhangi bir yere basın, ardından Start (Başlat) öğesine basın.
 6. Orijinal tarandıktan sonra (isterseniz) taranan görüntünün görüntü boyutunu kontrol edebilir ve otomatik olarak oluşturulmuş dosya adını değiştirebilirsiniz.
 7. Bir USB flash sürücüye tarama yapıyorsanız, taranan görüntü bir dosyaya kaydedilene kadar bekleyin, sonra ön panelde ve Eject (Çıkar) düğmesine basın. Ön panelde USB flash sürücüyü çıkarmanız istendiğinde sürücüyü çıkarın.
 8. Taranan kağıdı tarayıcıdan çıkarmak için, düğmesine basın. taranan kağıdı arkadan almaya hazır olun.
 9. Tarama işleminden sonra, tekrar taramayı seçebilir veya iş kuyruğuna gidebilirsiniz.
not:
Tüm tarama işleri tarama kuyruğuna kaydedilir ve buradan her kullanıcı bu işlere erişebilir. İşiniz özelse, görüntü dosyasını aldıktan sonra kuyruktan silmek isteyebilirsiniz.
not:
Bir görüntüyü dosyaya tarar ve sonra bir veya daha fazla defa yazdırmak isterseniz, yazdırma ayarlarını her defasında değiştirebilirsiniz. Veya başka bir konuma da kaydedebilirsiniz.
not:
Varsayılan olarak, orijinal tarayıcıda eğikse (düzgün yüklenmemişse), tarayıcı otomatik olarak düzeltmeye çalışır. Bu otomatik düzeltmeyi kapatmak için, sırasıyla , düğmelerine basın ve sonra Scan preferences (Tarama tercihleri) > De-skew (Düzelt) > Off (Kapalı) seçeneklerini belirleyin.

hp-feedback-input-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-feedback-banner-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-country-locator-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye

hp-detect-load-my-device-portlet

İşlemler
Yükleniyor...