hp-support-head-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği - Bilgi Tabanı

hp-contact-secondary-navigation-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-share-print-widget-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-concentra-wrapper-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

HP LaserJet - HP Katıştırılmış Web Sunucusu (EWS) ve HP Aygıt Araç Kutusu (Windows) ile gelişmiş yapılandırma

HP Katıştırılmış Web Sunucusu (EWS) ve HP Aygıt Araç Kutusu (Windows) ile gelişmiş yapılandırma

Baskı işlevlerini ürünün kontrol paneli yerine bilgisayarınızdan yönetmek için HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanın.
 • Ürün durumu bilgilerini görüntüleme
 • Tüm sarf malzemelerinin kalan ömrünü belirleme ve yenilerini sipariş etme
 • Tepsi yapılandırmalarını görüntüleme ve değiştirme
 • Ürün kontrol paneli menü yapılandırmasını görüntüleme ve değiştirme
 • Dahili sayfaları görüntüleme ve yazdırma
 • Ürün ve sarf malzemeleri olayları hakkında bildirim alma
 • Ağ yapılandırmasını görüntüleme ve değiştirme
HP Katıştırılmış Web Sunucusu, ürün IP tabanlı bir ağa bağlı olduğunda çalışır. HP Katıştırılmış Web Sunucusu IPX tabanlı ürün bağlantılarını desteklemez. HP Katıştırılmış Web sunucusunu açmak ve kullanmak için Internet erişiminiz olması gerekmez.
Ürün ağa bağlandığında, HP Katıştırılmış Web Sunucusu otomatik olarak kullanılabilir duruma gelir.
not:
HP Aygıt Araç Kutusu sadece ürün kurulumunu yaparken tam kurulumu tercih edildiğinde kullanılabilir. Ürünün nasıl bağlandığına bağlı olarak, bazı özellikler kullanılamayabilir.
not:
HP Katıştırılmış Web Sunucusu'na ağ güvenlik durumu aşılarak erişilemez.
HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu (EWS) Başlat menüsünden açma
 1. Başlat düğmesini tıklatın ve ardından Programlar öğesini tıklatın.
 2. HP ürün grubunuzu, ardından da HP Device Toolbox öğesini tıklatın.
HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu (EWS) Web tarayıcıdan açma
 1. Ürünün IP adresini ya da ana bilgisayar adını görüntülemek için ürünün kontrol panelindeki Ana ekranda düğmesine dokunun.
 2. Bir Web tarayıcısı açın ve adres satırına ürün kontrol panelinde görüntülenen şekilde IP adresini veya ana bilgisayar adını yazın. Bilgisayar klavyesinde Enter tuşuna basın. EWS açılır.
  Şekil : Bir tarayıcı penceresindeki IP adresi örneği
Sekme veya bölüm
Açıklama
Giriş Sayfası sekmesi
Ürün, durum ve yapılandırma bilgilerini sağlar.
 • Aygıt Durumu: Ürün durumunu ve HP sarf malzemelerinin tahmini kalan ömrünün yüzdesini gösterir.
 • Sarf Malzemeleri Durumu: HP sarf malzemelerinin kalan tahmini ömür yüzdesini gösterir. Sarf malzemesinin gerçek ömrü farklı olabilir. Baskı kalitesi kabul edilemez duruma geldiğinde takmak üzere yedek hazır bulundurmayı düşünün. Baskı kalitesi kabul edilebilir olduğu sürece, sarf malzemesinin değiştirilmesi gerekmez.
 • Aygıt Yapılandırması: Ürünün yapılandırma sayfasında bulunan bilgileri gösterir.
 • Ağ Özeti: Ürünün ağ yapılandırması sayfasında bulunan bilgileri gösterir.
 • Raporlar: Ürünün oluşturduğu yapılandırma ve sarf malzemeleri sayfalarını yazdırır.
 • Olay Günlüğü: Bütün ürün olaylarının ve hataların listesini gösterir.
Sistem sekmesi
Ürünü bilgisayarınızdan yapılandırma olanağı sağlar.
 • Aygıt Bilgileri: Temel ürün ve şirket bilgilerini sağlar.
 • Kağıt Ayarı: Ürünün varsayılan kağıt kullanma ayarlarını değiştirir.
 • Baskı Kalitesi: Ürünün varsayılan baskı kalitesi ayarlarını değiştirir.
 • EcoSMART Konsolu: Uyku moduna veya Otomatik Güç Kapatma moduna girme varsayılan sürelerini değiştirin. Ürünün uyanmasına neden olan olayları yapılandırın.
 • Kağıt Türleri: Ürünün kabul ettiği kağıt türlerine karşılık gelen yazdırma modlarını yapılandırır.
 • Sistem Ayarı: Ürünün sistem varsayılanlarını değiştirir.
 • Servis: Ürünün temizleme yordamını gerçekleştirir.
 • Kaydet ve Geri Yükle: Ürünün geçerli ayarlarını bilgisayarınızdaki bir dosyaya kaydedin. Aynı ayarları başka bir ürüne yüklemek veya bu ayarları ileride bu ürüne geri yüklemek için bu dosyayı kullanın.
 • Yönetim: Ürün parolasını belirler veya değiştirir. Ürün özelliklerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
not:
Sistem sekmesi parolayla korunuyor olabilir. Bu ürün bir ağ üzerindeyse, bu sekmedeki ayarları değiştirmeden önce her zaman yöneticiye başvurun.
Yazdır sekmesi
Bilgisayarınızdan varsayılan yazdırma ayarlarını değiştirmenize olanak sağlar.
 • Yazdırma: Kopya sayısı ve kağıt yönü gibi, ürünün varsayılan yazdırma ayarlarını değiştirme. Bunlar, kontrol panelinde kullanılan seçeneklerin aynısıdır.
 • PCL5c: PCL5c ayarlarını görüntüleme ve değiştirme.
 • PostScript: PS Hatalarını Yazdır özelliğini açın veya kapatın.
Faks sekmesi
(yalnızca fakslı ürünler)
 • Alma Seçenekleri: Ürünün gelen faksları nasıl işlediğini yapılandırır.
 • Telefon Defteri: Ürünün telefon defterine giriş ekleyin veya silin.
 • İstenmeyen Faks Listesi: Ürüne faks göndermesi bloke etmek için faks numaralarını listeler.
 • Faks Etkinliği Günlüğü: ürünün yakın geçmişteki faks etkinliğini özetler.
Tarama sekmesi
(yalnızca MFP ürünleri)
Ağ Klasörüne Tarama ve E-postaya Tarama özelliklerini yapılandırın.
 • Ağ Klasörü Kurulumu: Ürünün taranan bir dosyayı kaydedebileceği ağ üstündeki klasörler yapılandırır.
 • E-postaya Tarama Ayarları: E-postaya Tarama özelliğini kurmak için işlemi başlatır.
 • Giden E-Posta Profilleri: Üründen gönderilen tüm e-postalar için "gönderen" adresi olarak görünecek e-posta adresini ayarlar. SMTP sunucusunu yapılandırır.
 • E-posta Adres Defteri: Ürünün telefon defterine giriş ekler veya siler.
 • E-posta Seçenekleri: Varsayılan bir konu satırını veya gövde metnini yapılandırır. E-postalar için varsayılan tarama ayarlarını yapılandırır.
Ağ İşlemleri sekmesi
(yalnızca ağa bağlı ürünler)
Bilgisayarınızdan ağ ayarlarını değiştirmenize olanak sağlar.
Ağ yöneticileri, IP tabanlı bir ağa bağlı olduğunda ürünün ağla ilgili ayarlarını denetlemek için bu sekmeyi kullanabilirler. Bu aynı zamanda ağ yöneticisinin Wireless Direct işlevini kurmasını sağlar. Ürün doğrudan bir bilgisayara bağlı değilse bu sekme görüntülenmez.
HP Web Hizmetleri sekmesi
Çeşitli Web araçlarını kurmak ve ürünle birlikte kullanmak için bu sekmeyi kullanın.
HP Smart Install sekmesi
Bu sekmeyi HP Smart Install'ı devre dışı bırakmak veya ürün yazılımı indirmek ve yüklemek için kullanın.

hp-feedback-input-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-feedback-banner-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-country-locator-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye

hp-detect-load-my-device-portlet

İşlemler
Yükleniyor...