hp-support-head-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği - Bilgi Tabanı

hp-contact-secondary-navigation-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-share-print-widget-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-concentra-wrapper-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct Accessory - HP Jetdirect 2800w NFC ve Kablosuz Doğrudan Aksesuarını kurma, yapılandırma ve yönetme

Yerel yönetici parolanızı senkronize etmek, HP yazıcınızın yakın alan iletişim (NFC) ve HP kablosuz doğrudan yazdırma özelliklerini yapılandırmak, NFC ve HP kablosuz doğrudan özelliğini güncellemek ve HP ePrint Yazılımını güncellemek veya kaldırmak için aşağıdaki bilgileri kullanın.
not:
HP kablosuz doğrudan özelliği yalnızca HP yazıcıya doğrudan kablosuz ağ bağlantısı sağlar. Internet erişimi veya yazıcının bağlı olduğu diğer herhangi bir ağa bağlantı sağlamaz.

Ana bilgisayar HP yazıcısının yerel yönetici parolasını senkronize etme

HP Jetdirect 2800w NFC ve Kablosuz Doğrudan Aksesuarı kurulurken, HP Katıştırılmış Web Sunucusu (EWS) yerel yönetici parolası ana bilgisayar HP yazıcısında belirlenmişse bu parolayı iki cihaz arasında senkronize etmeniz gerekir. Bu işlemi gerçekleştirmek için ilk olarak ana bilgisayar HP yazıcısındaki yerel yönetici parolasını silin, ardından tekrar girin.
not:
HP EWS yerel yönetici parolası ana bilgisayar HP yazıcısında belirlenmemişse değişiklik yapmak gerekmez ve bu bölümü atlayabilirsiniz.
HP Jetdirect 2800w NFC ve Kablosuz Doğrudan Aksesuarı ile HP yazıcı yerel yönetici parolasının doğru şekilde senkronize edilmemesi yazdırma sorunlarına neden olabilir.
Parolaları senkronize etmek için aşağıdakileri uygulayın:
 1. Yazıcının LAN IP adresini ya da ana bilgisayar adını görüntülemek için ana bilgisayar HP yazıcısının kontrol panelindeki Ana Sayfa ekranından ağ düğmesine dokunun.
 2. Bir Web tarayıcısı açın ve adres satırına ürün kontrol panelinde görüntülenen şekilde yazıcının IP adresini veya ana bilgisayar adını yazın. Bilgisayar klavyesindeki Enter tuşuna basın. EWS açılır.
 3. Güvenlik sekmesini seçin ve sol panel seçeneklerinden Genel Güvenlik öğesini belirleyin.
 4. Yerel Yönetici Parolası Ayarlama bölümüne ilerleyin.
 5. Mevcut parolayı temizlemek için ana bilgisayar HP yazıcısında kullanılan HP EWS yönetici parolasını Eski Parola metin kutusuna girin. (Yeni Parola veya Parola Doğrulama kutularına bilgi girmeyin. Bu kutular boş bırakılmalıdır.)
 6. Uygula düğmesini tıklatın.
 7. Eski Parola metin kutusunda Parola ayarlanmadı ibaresinin görüntülendiğini doğrulayın.
  Eski Parola metin kutusunda Parola ayarlanmadı ibaresi görüntülenmiyorsa parolayı temizlemek için adımları tekrarlayın.
 8. İki cihazın parolalarını senkronize etmek için HP EWS yönetici parolasını Yeni Parola metin kutusuna, ardından onaylamak için Parola Doğrulama metin kutusuna girin.
 9. Uygula düğmesini tıklatın.

NFC ve HP kablosuz doğrudan parametrelerini yapılandırma

NFC ve HP kablosuz doğrudan yazdırma için güvenlik ve diğer öğeleri yapılandırmak üzere aşağıdaki bilgileri kullanın.
NFC ve HP kablosuz doğrudan yazdırma özelliğinin yazıcınızda etkin olduğunu doğrulamak için kontrol panelinden bir yapılandırma sayfası yazdırın. Çıktılar arasında Wireless (Kablosuz) başlıklı bir sayfanın olması NFC ve HP kablosuz doğrudan yazdırmanın etkin olduğunu gösterir.
not:
HP Jetdirect 2800w NFC ve Kablosuz Doğrudan Aksesuarının ilk kez yüklenmesinden sonra NFC ve HP kablosuz doğrudan yazdırma varsayılan olarak etkinleştirilir.

Kontrol panelini kullanma

 1. Administration (Yönetim) seçeneğine dokunun, ardından Network Settings (Ağ Ayarları) menüsüne dokunun.
 2. WIRELESS (Kablosuz) menüsüne dokunun, ardından WIRELESS DIRECT (Kablosuz Doğrudan) menüsüne dokunun. Aşağıdaki öğeleri ayarlayın:
  1. MODE (Mod) öğesine ve ardından OFF (Kapalı), ON (no security) [AÇIK (güvenlik yok)] (varsayılan) veya ON (with security) [AÇIK (güvenlikli)] seçeneğine dokunun.
  2. SSID'ye dokunun. Hizmet kümesi tanımlayıcısı (SSID), HP kablosuz doğrudan yazıcının adıdır.
   not:
   Aynı yazıcının birden fazla modelinin yüklü olduğu ortamlarda kolay tanımlanması için her bir yazıcıya benzersiz bir SSID atayabilirsiniz. Yazıcının SSID'sini değiştirmek için SSID ad alanına dokunun, klavye tuşlarını kullanarak adı değiştirin ve ardından OK (Tamam) öğesine dokunun.
   SSID, How to Connect (Bağlantı Yöntemi) sayfasında da bulunmaktadır. Kontrol panelinde kablosuz simgesine dokunun. (HP Jetdirect 2800w NFC ve Kablosuz Doğrudan Aksesuarı yüklüyse hem yazıcının LAN IP adresi hem de HP Jetdirect 2800w'nin kablosuz IP adresi görüntülenir.)
  3. BROADCAST OF SSID (SSID Yayını) öğesine dokunun, ardından Allowed (İzin Verilir) (varsayılan) veya Not Allowed (İzin Verilmez) seçeneğine dokunun.
  4. CHANNEL (Kanal) seçeneğine dokunun ve 1-11 arası bir değer seçin (varsayılan 6'dır).
  5. MODEON (with security) [MOD AÇIK (güvenlikli)] ise PASS-PHRASE (Parola) öğesine dokunun, ardından WPA2 PASS-PHRASE (WPA-2 Parolası) öğesine dokunun ve istenen parolayı belirleyin.

HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanma

HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu (EWS) açın:
 1. Yazıcının LAN IP adresini ya da ana bilgisayar adını görüntülemek için ürünün kontrol panelindeki Home (Ana Sayfa) ekranından ağ düğmesine dokunun.
 2. Bir Web tarayıcısı açın ve adres satırına ürün kontrol panelinde görüntülenen şekilde yazıcının IP adresini veya ana bilgisayar adını yazın. Bilgisayar klavyesindeki Enter tuşuna basın. EWS açılır.
 3. Güvenliği etkinleştirmek için (WPA2 şifresi kullanarak):
  1. Security (Güvenlik) sekmesini seçin.
  2. Soldaki menü panelinden General Security (Genel Güvenlik) seçeneğini belirleyin, ardından Near Field Communication (NFC) (Yakın Alan İletişimi (NFC)) seçeneğine gidin.
  3. HP NFC ve HP kablosuz doğrudan yazdırmayı etkinleştirmek için Enable Near Field Communication (NFC) (Yakın Alan İletişimini (NFC) Etkinleştir) seçeneğini belirleyin.
  4. Yazdırmadan önce WPA2 parolasının istenmesini önlemek için Show WPA2 passphrase in the NFC tag (WPA2 şifresini NFC etiketinde göster) onay kutusunu işaretleyin.
 4. NFC ve HP kablosuz doğrudan yazdırma ayarlarını yapılandırmak için:
  not:
  HP Jetdirect 2800w NFC ve Kablosuz Doğrudan Aksesuarının IP adresi: 192.168.223.1.
  Mevcut tüm kablosuz bağlantıların (WLAN veya Internet) bağlantısını kesin. Mobil aygıt bağlantıları genellikle Settings (Ayarlar) menüsünde listelenir.
  1. Kablosuz bir bilgisayar veya kablosuz bir aygıt kullanarak HP Jetdirect 2800w NFC ve Kablosuz Doğrudan Aksesuarı ağ adresine (SSID) bağlanın.
  2. Bir Web tarayıcısı açın.
  3. Adres satırına veya Git alanına HP Jetdirect 2800w NFC ve Kablosuz Doğrudan Aksesuarının IP adresini (http://192.168.223.1) yazın.
  4. HP Katıştırılmış Web Sunucusu açıldığında Networking (Ağ) sekmesini seçin.
  5. Configuration (Yapılandırma) menüsü öğelerinden Wireless Direct'i (Kablosuz Doğrudan) seçin.
  6. Wireless Direct Printing (Kablosuz Doğrudan Yazdırma) öğesini Off (Kapalı), On (No Security) [Açık (Güvenlik Yok)] veya On (With Security) [Açık (Güvenlikli)] olarak ayarlayın. Varsayılan ayar On (No Security) [Açık (Güvenlik Yok)] şeklindedir.
  7. Network Name (SSID) [Ağ Adı (SSID)] öğesini ayarlayın. Hizmet kümesi tanımlayıcısı (SSID), HP kablosuz doğrudan yazıcının adıdır.
  8. SSID adının yayınlanmasına izin vermek için Allow Broadcast of Name (SSID) [Adın Yayınlanmasına İzin Ver (SSID)] onay kutusunu işaretleyin.
  9. Channel (Kanal) öğesini ayarlamak için 1-11 arası bir değer seçin (varsayılan 6'dır).
 5. Girişlerinizi geçerli hale getirmek için Apply (Uygula), iptal etmek içinse Cancel (İptal) öğesini tıklatın. Fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için Restore Defaults (Varsayılanı Geri Yükle) öğesini tıklatın.

HP Web Jetadmin'i Kullanma

HP Web Jetadmin'i şunları yapmak için kullanabilirsiniz:
 • HP kablosuz doğrudan yazdırmayı etkinleştirme veya devre dışı bırakma
 • HP NFC yazdırmayı etkinleştirme veya devre dışı bırakma (tek aygıt veya toplu iş modu)
 • WPA2 şifresini gösterme veya gizleme (tek aygıt veya toplu iş modu)
Güvenlik:
 • Yakın Alan İletişimi (NFC)
  • Yakın Alan İletişimini Etkinleştirme
  • WPA2 Şifresini NFC etiketinde gösterme
 • Kablosuz Doğrudanı Etkinleştirme
  • HP Kablosuz Doğrudanı Etkinleştirme

NFC veya HP kablosuz doğrudan istemcilerinin sayısını görüntüleme

Mevcut teknoloji, aktif olarak bağlanan kablosuz istemcilerin sayısını beşle sınırlandırır.
iOS veya Android kullanırken kablosuz bağlantıların nasıl kapatılacağı hakkında bilgi için bkz. HP Jetdirect 2800w NFC ve Kablosuz Doğrudan Aksesuarı ile İlgili Sorunları Giderme.
not:
Windows 8'de kullanılan HP ePrint Yazılımı yazdırma işi bittiğinde kablosuz ağ bağlantısını otomatik olarak keser.
Bu sınıra ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemek için şunları kullanın:
 • Kablosuz simgesini yazıcının kontrol panelinden görüntüleyin. Simgenin rengi kırmızıysa (normal mavinin yerine) sınıra ulaşılmıştır.
 • Yazıcının yapılandırma sayfasında listelenen bağlantıları görüntüleyin. Her bir cihaz için geçerli kablosuz bağlantı MAC Adresi'ne ve IP Adresi'ne göre listelenir.
 • Olay günlüğü mesajlarını görüntüleyin.

HP Jetdirect 2800w Aksesuarını Güncelleme ve HP ePrint Yazılımını güncelleme veya kaldırma

HP Jetdirect 2800w NFC ve Kablosuz Doğrudan Aksesuarını güncellemek ve HP ePrint Yazılımını güncellemek veya kaldırmak için aşağıdaki bilgileri kullanın.

HP Jetdirect 2800w NFC ve Kablosuz Doğrudan Aksesuarını güncelleme

HP Jetdirect 2800w NFC ve Kablosuz Doğrudan Aksesuarını güncellemek için ana bilgisayar HP LaserJet yazıcısının yerleşik yazılımını güncellemeniz gerekir.
not:
HP Jetdirect 2800w'yi bazı yazıcılar/MFP'lerle birlikte kullanabilmek için (bkz. HP Jetdirect 2800w NFC ve Doğrudan Kablosuz Aksesuarı için desteklenen yazıcılar) HP FutureSmart düzeyini 3 olarak ayarlayın. Bunu yazıcının HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu (EWS) kullanarak yapmak için:
 1. Yazıcının LAN IP adresini ya da ana bilgisayar adını görüntülemek için ürünün kontrol panelindeki Home (Ana Sayfa) ekranından ağ düğmesine dokunun.
 2. Bir Web tarayıcısı açın ve adres satırına ürün kontrol panelinde görüntülenen şekilde yazıcının IP adresini veya ana bilgisayar adını yazın. Bilgisayar klavyesindeki Enter tuşuna basın. EWS açılır.
 3. General (Genel) sekmesini ve ardından soldaki menü panelinden Firmware Upgrade (Yerleşik Yazılım Yükseltmesi) öğesini seçin.
 4. Change HP FutureSmart Level (HP FutureSmart Düzeyini Değiştir) bölümünde, açılır listeden HP FutureSmart 3'ü ve ardından Change (Değiştir) öğesini seçin. Yazıcı yeniden başlatılır.
HP Web Jetadmin'in en son sürümünü kullanarak HP FutureSmart ayarının değiştirilmesi hakkında bilgi için http://www.hp.com/go/wja adresine gidin ve Self Help and Documentation (Kendi Kendine Yardım ve Belgeler) sekmesini tıklatın.

HP ePrint Yazılımını güncelleme veya kaldırma

HP ePrint Yazılımını Microsoft Windows'ta veya Apple Mac'te güncellemek ya da HP ePrint Yazılımını veya yazıcı sürücüsünü Windows'tan kaldırmak için aşağıdaki bilgileri kullanın.

HP ePrint yazıcısını Windows'tan kaldırma

not:
Windows için HP ePrint Yazılımının daha önceki bir sürümü yüklüyse güncel sürümü yüklemeden önce bunu kaldırmanız gerekir.
 1. Denetim Masası'nı açın ve ardından Aygıtlar ve Yazıcılar'ı seçin.
  Windows 8 için Alt+X tuşlarına basın ve ardından listeden Denetim Masası'nı seçin. Donanım ve Ses öğesini açın ve ardından Aygıtları ve Yazıcıları Görüntüle'yi tıklatın.
 2. HP ePrint'i sağ tıklatıp Aygıtı Kaldır'ı seçin.
  Windows 8 tabletler için bir kutu ekrana gelene kadar HP ePrint simgesini basılı tutun, ardından seçeneklerden Aygıtı Kaldır'ı seçin.

HP ePrint sürücüsünü Windows'tan kaldırma

 1. Denetim Masası'nı açın ve ardından Aygıtlar ve Yazıcılar'ı seçin.
  Windows 8 için Alt+X tuşlarına basın ve ardından listeden Denetim Masası'nı seçin. Donanım ve Ses öğesini açın ve ardından Aygıtları ve Yazıcıları Görüntüle'yi tıklatın.
 2. Listedeki yazıcı aygıtlarından birini seçin. (Bu işlemin tek amacı sürücüyü kaldırmak üzere sunucu özelliklerine erişmektir. Yazıcı aygıtın kendisi kaldırılmaz.)
 3. Pencerenin üst kısmındaki Yazdırma Sunucusu Özellikleri'ni seçin.
  Windows 8 için Sürücü Ayarlarını Değiştir'i tıklatın.
 4. Sürücüler sekmesini seçin.
  Windows 8 için Sürücü Ayarlarını Değiştir'i tıklatın.
 5. Listeden HP ePrint öğesini seçin.
 6. Kaldır düğmesini tıklatın.
 7. Sürücüyü ve sürücü paketini kaldır'ı tıklatın ve ardından seçiminizi doğrulamak için Evet'i tıklatın.
 8. Sil düğmesini tıklatın.
  İşlem başarılı olursa Sürücü paketi silindi mesajı görüntülenir.
 9. Tamam düğmesini tıklatın ve ardından Kapat düğmesini tıklatın.
  not:
  HP, tüm ilişkili HP ePrint hizmetlerini durdurmak için bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı önerir.

Windows için HP ePrint Yazılımını indirme ve yükleme

not:
Windows işletim sistemleri için HP ePrint Yazılımı sürüm 4.5'i veya sonraki bir sürümü indirin. Windows için HP ePrint Yazılımının daha önceki bir sürümü yüklüyse güncel sürümü yüklemeden önce bunu kaldırın.
 1. Şu adrese gidin: www.hp.com/go/eprintsoftware.
 2. Download software (Yazılımı indir) öğesini tıklatın.
 3. Kullandığınız işletim sistemini seçin.
 4. Software - ePrint (Yazılım - ePrint) tablosundan, HP ePrint Yazılımının en son sürümünü seçin ve ardından Download (İndir) düğmesini tıklatın.
  not:
  Windows işletim sistemleri için HP ePrint Yazılımı sürüm 4.5'i veya sonraki bir sürümü indirin.
  Windows için HP ePrint Yazılımının daha önceki bir sürümü yüklüyse güncel sürümü yüklemeden önce bunu kaldırın.
 5. iletişim kutusu görüntülendiğinde Çalıştır öğesini seçin.
  not:
  Yerleşik Windows güvenlik duvarı bir güvenlik uyarısı görüntüleyebilir. HP ePrint Yazılımını yüklemek için Erişime izin ver'i tıklatın.
 6. Ekrandaki yönergeleri izleyerek HP ePrint Yazılımını yükleyin, ardından yüklemeyi tamamlamak için Son'u tıklatın.
  HP ePrint'i varsayılan yazıcı olarak ayarlayan bir onay kutusu otomatik olarak işaretlenir.
 7. Yükleme işleminden çıkmak için Tamam'ı tıklatın.

Mac için HP ePrint Yazılımını indirme ve yükleme

not:
HP ePrint mobil sürüm 1.0'dan sürüm 2.0'a yükselttikten sonra genel yazdırma sağlayıcıları artık görünmez. Önceki kaydı silmeniz veya yeniden kayıt yapmanız gerekir.
 1. Şu adrese gidin: www.hp.com/go/eprintsoftware.
 2. Download software (Yazılımı indir) öğesini tıklatın.
 3. Kullandığınız Mac OS X sürümünü seçin.
 4. Software - ePrint (Yazılım - ePrint) tablosundan, HP ePrint Yazılımının en son sürümünü seçin ve ardından Download (İndir) düğmesini tıklatın.
 5. Yükleyici penceresini açmak için HP-ePrintv2.0.0.dmg dosyasını çift tıklatın, ardından HP ePrint Installer'ı çift tıklatarak yükleyiciyi çalıştırın.
  not:
  Yükleme sırasında PDF iş akışı bileşenini indirmek için PDF Workflow Item onay kutusunu işaretleyin. Alternatif olarak, bunu daha sonra HP ePrint'i başlattığınızda indirebilirsiniz.
 6. Finder'ı açın ve Applications'ı (Uygulamalar) tıklatın.
 7. Hewlett-Packard klasöründen HP ePrint'i başlatın.
 8. Yükleme sırasında PDF iş akışı bileşeni yüklenmediyse PDF Workflow Item'ı indirmek için Install (Yükle) öğesini tıklatın.
 9. HP ePrint uygulamasını başlatmak için OK (Tamam) öğesini tıklatın.

Daha fazla bilgi için

HP kablosuz doğrudan hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kablosuz Yazdırma Merkezi - HP kablosuz doğrudan.
HP ePrint Yazılımı hakkında ek bilgi ve sık sorulan sorular için bkz. www.hp.com/go/eprintsoftware. Kullanıcı kılavuzunu indirmek için Documentation (Belgeler) öğesini tıklatın.
Yapılandırma ve sorun giderme ile ilgili ek bilgi için www.hp.com/go/jd2800wSupport adresine gidin veya mobil aygıtınızla QR kodunu tarayın.

hp-feedback-input-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-feedback-banner-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-country-locator-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye

hp-detect-load-my-device-portlet

İşlemler
Yükleniyor...