hp-support-head-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği - Bilgi Tabanı

hp-contact-secondary-navigation-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-share-print-widget-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-concentra-wrapper-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct Accessory - HP kablosuz doğrudan özelliğini kullanarak yazdırma

HP Jetdirect 2800w NFC ve Kablosuz Doğrudan Aksesuarını yükledikten sonra HP yazıcının HP kablosuz doğrudan özelliğini kullanarak yazdırmaya hazır olduğunu doğrulamak için aşağıdaki adımları kullanın.
not:
HP kablosuz doğrudan özelliği yalnızca HP yazıcıya doğrudan kablosuz ağ bağlantısı sağlar. Internet erişimi veya yazıcının bağlı olduğu diğer herhangi bir ağa bağlantı sağlamaz.
 1. Yazıcının Hazır durumda olduğundan emin olun.
 2. NFC ve HP kablosuz doğrudan yazdırma özelliğinin yazıcıda etkin olduğunu doğrulamak için kontrol panelinden bir yapılandırma sayfası yazdırın. Wireless (Kablosuz) başlıklı bir sayfa yazdırılırsa NFC ve HP kablosuz doğrudan yazdırma etkindir.
 3. Mobil bir aygıttan veya bilgisayardan kablosuz özelliğinin etkin olduğunu (Wi-Fi anteninin açık olduğunu) doğrulayın. Bu kontrol genellikle Settings (Ayarlar) menüsünde bulunur. Ardından, diğer kablosuz ağlara bağlandığınız şekilde HP kablosuz doğrudan özellikli yazıcıya bağlanın.
  not:
  Mevcut kablosuz bağlantıların (WLAN veya Internet) bağlantısını kesin.
  Windows 8 aygıtları için Wi-Fi özelliğinin açık veya etkinleştirilmiş olduğunu doğrulayın. HP kablosuz doğrudan özellikli yazıcıya bağlanılması gerekmez.
  HP kablosuz doğrudan özellikli yazıcıya bağlanmak için iOS 5 veya sonraki bir sürümü kullanan iPhone® veya iPad® gibi bir iOS aygıtı kullanılırken bağlantı durumu simgesi sürekli olarak döner. Bu beklenen bir durumdur ve HP kablosuz doğrudan bağlantısının Internet erişimi sağlamadığını gösterir. HP kablosuz doğrudan yalnızca mobil aygıt ve yazıcı arasındaki bir bağlantı olduğu için mobil aygıt yazıcı üzerinden Internet'e erişemez.
 4. HP Jetdirect 2800w yazıcıyı güvenlik özelliğini kullanacak şekilde yapılandırdıysanız mobil aygıt veya bilgisayar tarafından istendiğinde şifreyi girin.
 5. Gerekirse, mobil aygıta veya bilgisayara baskı uyumlu yazılımı veya sürücüyü yükleyin.
 6. Yazıcının hizmet kümesi tanımlayıcısını (SSID) belirleyin.
  SSID'yi kontrol panelindeki kablosuz simgesine dokunarak How to Connect (Bağlantı Yöntemi) sayfasında bulabilirsiniz. SSID, HP kablosuz doğrudan yazıcının adıdır.

iOS 4.2/4.3 (veya sonraki) aygıtlardan yazdırma

Airprint:Ayarlar ve ardından Wi-Fi öğesine dokunarak mobil cihazın ve HP yazıcının aynı kablosuz ağda olduğunu doğrulayın. HP ağ adı (SSID) HP-Yazıcı-xy-[yazıcı adı] formatındadır.
Yazdırılacak öğeyi açın, Eylem simgesine dokunun, ardından Yazdır seçeneğine dokunarak Yazıcı Seçenekleri öğesini açın. HP Jetdirect 2800w NFC ve Kablosuz Doğrudan Aksesuarı'nı seçin ve Yazdır öğesine dokunun. AirPrint'i yapılandırma, kullanma ve AirPrint'ten yazdırma hakkında kapsamlı bilgi için bkz. Apple AirPrint'i kullanarak mobil bir aygıttan yazdırma.
HP ePrint uygulaması:HP ePrint simgesine dokunun, desteklenen dosya türünü seçin, yazıcıyı seçin ve ardından Print (Yazdır) seçeneğine dokunun. Daha fazla bilgi için bkz. iOS için HP ePrint Uygulaması.

Android 2.2 (veya sonraki) aygıtlardan yazdırma

Android katıştırılmış yazdırma çözümü: Android katıştırılmış yazdırmayı yapılandırma, kullanma ve kullanarak yazdırma hakkında kapsamlı bilgi için bkz. HP'nin yerleşik Android çözümünü kullanma.
HP ePrint uygulaması:HP ePrint simgesine dokunun, desteklenen dosya türünü seçin, yazıcıyı seçin ve ardından Yazdır öğesini seçin. Daha fazla bilgi için bkz. Android için HP ePrint uygulaması.

Symbian aygıtlardan yazdırma

HP ePrint Home & Biz uygulaması: Yazdırmak için HP ePrint Home & Biz uygulamasını açın ve Wi-Fi kapsama alanında desteklenen herhangi bir yazıcıda yazdırmak için bir fotoğraf veya desteklenen dosya türü seçin. HP ePrint Home & Biz uygulamasının Symbian'da kullanımı hakkında daha fazla bilgi için: Symbian için HP ePrint Home & Biz uygulaması.

Windows 8 tabletlerden/PC'lerden ve Mac OS X aygıtlarından yazdırma

HP ePrint Yazılımının en son sürümünün yüklü olduğunu doğrulayın.
 1. Şu adrese gidin: HP ePrint Yazılımı.
 2. Download software (Yazılımı indir) öğesini tıklatın.
 3. Listeden işletim sisteminizi seçin.
  not:
  Windows RT kullanan ARM tabanlı tabletler desteklenmez.
  Desteklenen Mac OS X sürümleri: 10.7 Lion ve sonraki sürümler.
 4. Software - ePrint (Yazılım - ePrint) tablosundan Download (İndir) öğesini tıklatın.
 5. Sisteminize indirdikten sonra yüklemeyi başlatın ve yönergeleri takip edin.

Windows 8'den yazdırma

 1. Mobil aygıtın uygulamasından File (Dosya) menüsünü ve ardından Print (Yazdır) öğesini seçin.
 2. Kullanılabilir yazıcılardan HP ePrint seçeneğini belirleyin.
 3. Connected (Bağlandı) sekmesine/döşemesine dokunun.
  HP ePrint Yazılımı, HP kablosuz doğrudan özellikli yazıcılar dahil olmak üzere yerel ağdaki yazıcıları otomatik olarak arar. Bunlar, SSID/HP kablosuz doğrudan yazıcı adlarıyla tanımlanabilirler.
 4. Hedef yazıcınızı seçin, ardından kopya sayısı, sayfa/yaprak ve her iki tarafa da yazdırma (çift taraflı) gibi temel yazdırma ayarlarını tanımlamak için Settings (Ayarlar) düğmesine dokunun.
 5. Print (Yazdır) öğesine dokunun.
Windows uygulamasında Print (Yazdır) seçeneği yoksa:
 1. Açık olan Windows uygulamasında parmağınızı ekranın kenarından sağa doğru kaydırın.
 2. Devices (Aygıtlar) öğesine dokunun, ardından kullanılabilir yazıcılar listesinden HP ePrint seçeneğine dokunun.
 3. Gerekirse, Settings (Ayarlar) bölümünden temel yazdırma ayarlarını değiştirin.
 4. Print (Yazdır) öğesine dokunun.
 5. Your printer requires attention (Yazıcınızı kontrol edin) mesajına dokunun ve yazdırmak için yönergeleri uygulayın.
not:
HP ePrint Yazılımı, yazıcınızı Recent (Son Kullanılanlar) sekmesi/döşemesi altındaki son kullanılan yazıcılar listesine kaydeder.

Mac OS X 10.7 Lion ve sonraki sürümlerde HP ePrint kullanarak yazdırma

 1. Wi-Fi Durum simgesindeki veya Network System Settings (Ağ Sistemi Ayarları) panelindeki kullanılabilir ağ listesinden yazıcınızın SSID'sini seçin.
 2. Yazdırılacak belgeyi açın ve File (Dosya) menüsünü seçin.
 3. Açılır menüden Print (Yazdır) öğesini seçin.
 4. Printer (Yazıcı) açılır listesinden yazıcıyı seçin.
  not:
  Yazıcıyı ilk kez yüklüyorsanız Nearby Printers (Yakındaki Yazıcılar) listesinden yazıcı adını seçin.
 5. Print (Yazdır) kutusundaki PDF açılır menüsünde PDF öğesinin seçili olduğundan emin olun.
  HP ePrint Yazılımı, HP kablosuz doğrudan özellikli yazıcılar dahil olmak üzere yerel ağdaki yazıcıları otomatik olarak arar. Bunlar, SSID/HP kablosuz doğrudan yazıcı adlarıyla tanımlanır.
 6. Print (Yazdır) öğesini tıklatın
  not:
  Yazdırma kuyruğu belge yazdırıldıktan sonra duraklatılır. Başka bir belge yazdırmak için adım 3-5'i uygulayın. Yazdırma kuyruğunun durdurulduğunu belirten bir pencere açılır. Yeni yazdırma işini eklemek ve yazdırma kuyruğunu yeniden başlatmak için Resume (Devam et) düğmesini tıklatın.

AirPrint Mac OS X 10.7 Lion ve sonraki sürümleri kullanarak yazdırma

 1. Yazıcının güç düğmesinin açık olduğundan ve bilgisayarla yazıcının aynı yerel ağa bağlı olduğundan emin olun.
 2. Internet veya Wi-Fi bağlantısı olmadan AirPrint'i kullanarak bir HP LaserJet Pro yazıcıdan/MFP'den yazdırmak için HP kablosuz doğrudan özelliğini kullanın. Yazıcı/MFP kontrol panelinden:
  1. Administration (Yönetim) seçeneğine dokunun, ardından Network Settings (Ağ Ayarları) menüsüne dokunun.
  2. Wireless (Kablosuz) menüsüne dokunun, ardından Wireless Direct (Kablosuz Doğrudan) menüsüne dokunun.
  3. Kablosuz Doğrudan Mode (Mod) seçeneğinin ON (no security) [AÇIK (güvenlik yok)] (varsayılan) veya ON (with security) [AÇIK (güvenlikli)] olarak ayarlandığından emin olun.
 3. Yazıcı sürücüsünün AirPrint için yapılandırıldığından emin olun.
  not:
  AirPrint uygulamasını HP LaserJet Enterprise Yazıcılara/MFP'lere yükleme ve yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. AirPrint uygulamasını HP LaserJet Enterprise Yazıcılara/MFP'lere yükleme. AirPrint uygulamasının HP LaserJet Pro Yazıcılarda/MFP'lerde kullanımı hakkında daha fazla bilgi için bkz. AirPrint uygulamasını HP LaserJet Pro Yazıcılara/MFP'lere yükleme.
 4. Yazdırılacak belgeyi açın ve File (Dosya) menüsünü seçin.
 5. Print (Yazdır) öğesini seçin, ardından AirPrint (varsayılan değilse) seçeneğini belirleyin.
  not:
  Mac OS X 10.7 Lion kullanırken AirPrint sürücüsünü el ile seçmeniz gerekir. Mac OS X 10.8 Mountain Lion veya 10.9 Mavericks kullanırken varsayılan sürücü otomatik olarak AirPrint'i kullanır.
 6. Kullanılacak yazdırma seçeneklerini seçin, ardından Print (Yazdır) seçeneğine dokunun.
AirPrint'i yapılandırma, kullanma ve AirPrint'i kullanarak yazdırma hakkında bilgi için bkz. Apple AirPrint'i kullanarak mobil bir aygıttan yazdırma.

Daha fazla bilgi için

HP kablosuz doğrudan hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kablosuz Yazdırma Merkezi - HP kablosuz doğrudan.
HP ePrint Yazılımı hakkında ek bilgi ve sık sorulan sorular için bkz. www.hp.com/go/eprintsoftware. Kullanıcı kılavuzunu indirmek için Documentation (Belgeler) öğesini tıklatın.
Kurulum, yapılandırma ve sorun giderme ile ilgili ek bilgi için www.hp.com/go/jd2800wSupport adresine gidin veya mobil aygıtınızla QR kodunu tarayın.

hp-feedback-input-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-feedback-banner-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-country-locator-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye

hp-detect-load-my-device-portlet

İşlemler
Yükleniyor...