hp-support-head-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği - Bilgi Tabanı

hp-contact-secondary-navigation-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-share-print-widget-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-concentra-wrapper-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

HP Ticari LaserJet Yazıcılar ve MFP'ler - HP Yazıcılarda Minimum Güvenlik Ayarları

Özet

İnternet üzerinden erişilebilen HP Yazdırma aygıtları, aygıt yapılandırmasının güvenliği sağlanacak ve istenmeyen kullanımlar önlenecek şekilde yapılandırılmalıdır. Bu kontrol listesi özellikle de internete açık olan ortak ağlar üzerindeki ürünlerde yazıcı güvenliğini artırmanıza yardımcı olmak amaçlıdır.

Genel Bakış

HP yazıcı ürünleri yapılandırılmamış ve güvenlik ayarları yapılmamış bir şekilde gelir, böylece müşteri ürünü kendi ağ ortamı için daha kolay yapılandırabilir. Tüm HP LaserJet ürünler için minimum güvenlik parametrelerinin yapılandırılması önemle tavsiye edilir ve güvenlik ihlallerinin büyük bölümünü ortadan kaldırabilir.
Aygıtın güvenliğini sağlamak için önerilen ayarlar üç kategoride gruplandırılır: Yapılandırma arabiriminin güvenliğini sağlama, Aygıt kullanımının güvenliğini sağlama ve Erişim protokollerini devre dışı bırakma. Ayarlar yazıcının Gömülü Web Sunucusu (EWS) aracılığıyla ve aygıt kontrol panelinden yapılandırılabilir.
not:
Tüm ayarlar tüm aygıtlarda kullanılamaz. Ürüne özel yapılandırma için lütfen Kullanıcı kılavuzuna bakın.
not:
LaserJet in Enterprise ağları için önerilen yapılandırma ayarları HP Imaging and Printing Security Best Practices (HP Görüntüleme ve Yazdırma Güvenliği En İyi Uygulamaları) (c03687863) (İngilizce) başlıklı belgede sağlanır.

1. Yapılandırma Arabiriminin Güvenliğini Sağlama

Aşağıdaki ayarlar geçerli aygıt yapılandırmasını korur ve yetkisiz değişiklikleri önler:
 • Aygıt / Gömülü Web Sunucusu parolasını ayarla
 • SNMP Topluluk Adını Ayarla; Ortak Kullanımı Devre Dışı Bırak
 • PJL Parolasını Ayarla
 • Telnet'i Devre Dışı Bırak
 • FTP'yi Devre Dışı Bırak
 • Kablosuz Güvenliğini Yapılandır

2. Aygıt Kullanımının Güvenliğini Sağlama

Aşağıdaki ayarlar yazıcıyı EWS Ana Sayfası'ndan ve çeşitli yazdırma seçeneklerinden kontrol etme seçeneklerini kaldırır:
 • Yazdırma Sayfasını Devre Dışı Bırak
 • İşi İptal Et
 • Duraklat / Devam Et
 • Güvenli Bilgiler Sekmesi
 • ePrint'i Devre Dışı Bırak
 • LPD Yazdırmayı Devre Dışı Bırak
 • IPP Yazdırmayı Devre Dışı Bırak

3. Erişim Protokollerini Devre Dışı Bırakma

Aşağıdaki ayarlar güvenliği sağlanmamış erişim protokollerini kaldırır. Protokol o sırada kullanılıyorsa etkin olarak bırakın.
 • NFS'yi Devre Dışı Bırak
 • Ürün Yazılımını Uzaktan Güncelleştirmeyi Devre Dışı Bırak
 • PJL, SNMP ve PostScript Disk Erişim protokollerini devre dışı bırak

Ek A

not:
Aygıtın EWS'sine erişmek için yazıcının IP adresini Web Tarayıcısı yazılımınızın URL satırına girin (örn: http://12.34.56.78). EWS yapılandırma sayfalarına örnekler için Ek A'daki 1, 2 ve 3 numaralı şekillere bakın.
Şekil : Gömülü Web Sunucusu Örnek A
Şekil : Gömülü Web Sunucusu Örnek B
Şekil : Gömülü Web Sunucusu Örnek C

hp-feedback-input-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-feedback-banner-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-country-locator-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye

hp-detect-load-my-device-portlet

İşlemler
Yükleniyor...