hp-support-head-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği - Bilgi Tabanı

hp-contact-secondary-navigation-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-share-print-widget-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
  • Bilgi
    Windows 11'e Nasıl Yükselteceğinizi Öğrenin

    Windows 11'e Yükseltme Kılavuzu

  • Geri Bildirim

hp-concentra-wrapper-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

HP LaserJet Pro 400 M401 - Güvenlik beyanları

Lazer güvenliği

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne bağlı Aygıt ve Radyolojik Sağlık Merkezi'nin (CDRH), 1 Ağustos 1976'dan bu yana üretilen lazer ürünler için hazırlanmış yönetmelikleri vardır. ABD'de pazarlanan ürünler bu yönetmeliklere uymak zorundadır. Bu aygıt, 1968 Sağlık ve Güvenlik için Radyasyon Kontrolü Yasası uyarınca, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri (DHHS) Radyasyon Performans Standardı'na göre "1. Sınıf" lazer ürünü onayını almıştır. Aygıtın içine yayılan radyasyon tamamen koruyucu kasaların ve dış kapakların içine hapsedildiği için, normal kullanıcı işlemlerinin herhangi bir aşamasında lazer ışınları dışarı sızamaz.
  uyarı:
Bu kılavuzda belirtilenler dışındaki denetimlerin, ayarların veya yöntemlerin uygulanması zararlı radyasyonun açığa çıkmasına neden olabilir.

Kanada DOC düzenlemeleri

Complies with Canadian EMC Class B requirements.
« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM ». »

VCCI beyanı (Japonya)

Şekil : Japon VCCI beyanı

Elektrik kablosu yönergeleri

Elektrik kaynağınızın, ürün voltaj değeri için uygunluğundan emin olun. Voltaj değeri ürün etiketi üzerinde belirtilmektedir. Üründe 110-127 Vac veya 220-240 Vac ve 50/60 Hz kullanılmaktadır.
Güç kablosunu ürün ile topraklı bir elektrik prizi arasına bağlayın.
  dikkat:
Ürünün hasar görmesini önlemek için sadece ürünle birlikte verilen elektrik kablosunu kullanın.

Güç kablosu beyanı (Japonya)

Şekil : Japonya güç kablosu beyanı

EMC bildirimi (Kore)

Şekil : EMC bildirimi

Finlandiya için lazer beyanı

Luokan 1 laserlaite
Klass 1 Laser Apparat
HP LaserJet Pro 400 M401a, M401d, M401n, M401dn, M401dw, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (2007) mukaisesti.
VAROITUS !
Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.
VARNING !
Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.
HUOLTO
HP LaserJet Pro 400 M401a, M401d, M401n, M401dn, M401dw - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.
VARO !
Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.
VARNING !
Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.
Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

GS beyanı (Almanya)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert warden.

Malzeme Tablosu (Çin)

Şekil : Madde tablosu (Çin)

Tehlikeli Maddelere İlişkin Kısıtlama ifadesi (Türkiye)

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Tehlikeli Maddelere İlişkin Kısıtlama İfadesi (Ukrayna)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

hp-feedback-input-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-feedback-banner-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-country-locator-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye

hp-detect-load-my-device-portlet

İşlemler
Yükleniyor...