hp-support-head-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği - Bilgi Tabanı

hp-contact-secondary-navigation-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-share-print-widget-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
  • Bilgi
    Windows 11'e Nasıl Yükselteceğinizi Öğrenin

    Windows 11'e Yükseltme Kılavuzu

  • Geri Bildirim

hp-concentra-wrapper-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

HP ve Compaq Masaüstü Bilgisayarlar - F01 Anakart için BIOS Ayarları

BIOS yardımcı programını kullanma

Temel Giriş Çıkış Sistemi (Basic Input Output System, BIOS) bilgisayar açıldığında bilgisayarınızdaki donanım sistemini etkinleştirmekten sorumludur. BIOS Kurulum Yardımcı Programı, aşağıdakiler gibi sistem yapılandırma ayarlarının değiştirilmesini ve depolanmasını mümkün kılar: tümleşik bileşenlerin etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması, sistem için önyükleme dizisinin ayarlanması ve güç yönetimi desteğinin ayarlanması.
BIOS Kurulum yardımcı programını açmak için, bilgisayarı açın ve BIOS kurulum yardımcı programı ekranı açılana kadar yaklaşık saniyede bir olmak üzere F10 tuşuna sürekli basın.
Sol veya sağ ok tuşlarına basarak menü ekranlarını seçin. Bir menü ekranındaki öğe listesinde yukarı veya aşağı hareket etmek için, yukarı veya aşağı ok tuşlarını kullanın. Bir öğeyi seçmek için Enter tuşuna basın. Belirli öğelerde, Enter tuşuna basıldığında bir alt menü açılır. Bir menü öğesi seçtikten sonra, ayarları değiştirmek için ok tuşlarını kullanın. Bir alt menüden çıkmak için Esc tuşuna basın. Ekranın sağ tarafında Yardım bölümü gösterilir.
  dikkat:
Kurulum programı tarafından depolanan bilgiler çok önemli bilgilerdir ve bazı ayarların değiştirilmesi, sisteminizi kullanılamaz duruma getirebilir (BIOS sıfırlanana kadar). BIOS ayarları, değişikliğin sistemi olumsuz şekilde etkilemeyeceğinden emin değilseniz değiştirilmemelidir.

Ana menü ayarları

Şekil : Ana menü ekranı
Ana menü ekranı
Aşağıdaki tabloda, Ana menü ekranındaki değerler ve ayarlar gösterilmektedir:
not:
Tabloda gösterilen aygıt adları ve ayarları değişiklik gösterebilir.
Ana menü
Ayarlar veya görüntülenen bilgiler
Sistem Saati
Geçerli saati SS:DD:SS biçiminde gösterir.
Sistem Tarihi
Geçerli tarihi AA/GG/YYYY biçiminde gösterir
Sistem Kimlikleri
Aşağıdakilerin Sistem Kimliklerini görüntülemek için tıklayın:
Ürün Adı
Seri Numarası
UUID
SKU Numarası
Ürün Ailesi Adı
Özellik Baytı
Sürüm Kimliği
Dil
* Bu öğe, Windows tarafından değil, sadece BIOS Kurulum Yardımcı Programı tarafından kullanılan dili belirler.
İngilizce
Fransızca
İspanyolca
Japonca
Portekizce
Disket Sürücüsü A
Devre Dışı
1,44MB 3.5"
Yüklü Değil
1. Sürücü, 2. Sürücü vb...
Bir sürücü yüklüyse ve tanınıyorsa, sürücünün adı görüntülenir. Aksi halde, Yok bilgisi gösterilir.
Sürücü alt menüsünü açmak için sürücünün adına tıklayın (bkz. Sürücü Ayarları tablosu).
Yüklü Bellek
Sistemin tanıyabildiği toplam RAM miktarını gösterir.
Bellek Bankası 1, 2 vb...
İlgili DIM soketinde takılı olan RAM miktarını gösterir.
BIOS Revizyonu
Geçerli BIOS revizyon numarasını ve BIOS'un revize edildiği tarihi gösterir.
Sürücü Ayarları alt menüsü (ana menüden)
Ayarlar
Bağlantı Noktası Yapılandırması
Etkin
Devre Dışı
Kapasite
Sürücü boyutunu gösterir.
Aktarım Modu
Sürücünün gerektirdiği aktarım modu türünü gösterir.
SMART Desteği
Sabit sürücüdeki hataları test etmeye yönelik SMART tanılama özelliğidir. SMART, bir sabit sürücünün hatalı olup olmadığını belirlemeye yönelik bir erken algılama yöntemi olarak fayda sağlar. SMART menüsünü açmak için Enter tuşuna basın ve aşağıdaki testleri çalıştırın:
  • SMART Durum denetimi
  • SMART Kısa Otomatik Test
  • SMART Uzun Otomatik Test (Bu testin tamamlanması bir saatten fazla sürebilir).

Gelişmiş menüsü ayarları

Şekil : Gelişmiş menüsü ekranı
Gelişmiş menüsü ekranı
Şekil : Diğer Gelişmiş menüsü seçimleri
Gelişmiş menüsü ekranı
Aşağıdaki tabloda, Gelişmiş menüsü ekranındaki değerler ve ayarlar gösterilmektedir:
not:
Tabloda gösterilen aygıt adları ve ayarları değişiklik gösterebilir.
Gelişmiş menüsü
Ayarlar veya görüntülenen bilgiler
CPU Türü
İşlemci adını ve türünü gösterir.
CPU Hızı
İşlemci hızını gösterir.
Önbellek RAM (L1)
1. düzey önbellek miktarını gösterir.
Önbellek RAM (L2)
2. düzey önbellek miktarını gösterir.
Önbellek RAM (L3)
3. düzey önbellek miktarını gösterir.
Tümleşik Video Belleği Boyutu
Tümleşik video belleğinin boyutunu gösterir
SATA1 Denetleyicisi
Devre Dışı
Etkin
SATA1 Denetleyici Modu
IDE
AHCI
USB Bağlantı Noktaları
Bilgisayardaki bağlantı noktalarını ve her birinin etkin olup olmadığını gösteren USB Bağlantı Noktaları alt menüsünü açar.
Tümleşik TV Tarayıcısı
Devre Dışı
Etkin
Tümleşik LAN
Devre Dışı
Etkin
Tümleşik LAN Önyükleme ROM
Devre Dışı
Etkin
Tümleşik WLAN
Devre Dışı
Etkin
Yönetici Parolası
Devre Dışı
Etkin
* Bu ayarı değiştirmek için, Yönetici Parolasını Değiştirme bölümüne bakın.
Kullanıcı Parolası
Devre Dışı
Etkin
* Bu ayarı değiştirmek için, Kullanıcı Parolasını Değiştir bölümüne bakın.
Yönetici Parolasını Değiştir
Parola girmek için seçin.
* Parola girmek, Yönetici parolasını etkinleştirir ve bir Kullanıcı parolası belirlemenizi sağlar. Parola girmeden Enter tuşuna basmak, Yönetici parolasını devre dışı bırakır.
Kullanıcı Parolasını Değiştir
Parola girmek için seçin.
* Bu ayar, sadece Yönetici parolası belirlendikten sonra gösterilir. Parola girmek, gelecekte BIOS kurulum yardımcı programını açmaya çalışan herkesin bu parolayı girmesini zorunlu kılar. Parola girmemek, parolayı devre dışı bırakır ve BIOS'a parolasız giriş yapılmasını sağlar.
Yerleşik Ses
Otomatik
Devre Dışı (bir ses kartı takılıysa bu ayarı kullanın)
Etkin

Güç menüsü ayarları

Şekil : Güç menüsü ekranı
Güç menüsü ekranı
Aşağıdaki tabloda, Güç ekranı menüsündeki değerler ve ayarlar gösterilmektedir:
not:
Gösterilen ayarlar değişiklik gösterebilir.
Güç menüsü
Ayarlar veya görüntülenen bilgiler
AC Güç Kesintisinden Sonra
Kapalı Tut
Otomatik
S5'te WOL
Devre Dışı
Etkin
XD (Yürütme Devre Dışı)
Devre Dışı
Etkin
Sanallaştırma Teknolojisi
Devre Dışı
Etkin

Önyükleme menüsü ayarları

Şekil : Önyükleme menüsü ekranı
Önyükleme menüsü ekranı
Aşağıdaki tabloda, Önyükleme menüsü ekranındaki değerler ve ayarlar gösterilmektedir:
not:
Gösterilen ayarlar değişiklik gösterebilir.
Önyükleme menüsü
Ayarlar veya görüntülenen bilgiler
Önyükleme Süresi Tanılama Ekranı
Devre Dışı
Etkin
* Bu işlevi etkinleştirmek, HP veya Compaq logo ekranını başlangıç durum mesajlarını hızlı bir şekilde gösteren bir önyükleme ekranıyla değiştirir.
Önyükleme Aygıtı Önceliği:
Önyükleme Aygıtı Önceliği seçeneğini belirlemek, sistem tarafından denetlenen önyüklenebilir aygıt türlerinin sırasını seçmeye yönelik bir alt menü açar. Yani CD-ROM grubu 1. Önyükleme Aygıtı olarak seçildiyse, sistem herhangi bir önyüklenebilir disk içerip içermediğini görmek için öncelikle CD/DVD sürücüsünü denetleyecektir.
Sistemde bir aygıt grubuna ait herhangi bir aygıt yoksa, bu aygıt grubu Yüklü Değil olarak gösterilir. Bir aygıt varsa, grubu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Aygıt grupları şunlardır:
Önyükleme Aygıtı Önceliği (Önyükleme menüsünden)
Ayarlar
1. Önyükleme Aygıtı
CD-ROM Grubu
2. Önyükleme Aygıtı
HDD Grubu
3. Önyükleme Aygıtı
Disket Grubu
4. Önyükleme Aygıtı
Ağ Grubu
Disket Grubu Önyükleme Önceliği
Yüklü Değil
CD-ROM Grubu Önyükleme Önceliği
HP CDDVDW TS-T633P
HDD Önyükleme Önceliği
Hitachi HDS721032C
Ağ Grubu Önyükleme Önceliği
Realtek PXE B03 D00

Çıkış menüsü ayarları

Şekil : Çıkış menüsü
Çıkış menüsü
Aşağıdaki tabloda, Çıkış ekranı menüsündeki değerler ve ayarlar gösterilmektedir:
not:
Gösterilen ayarlar değişiklik gösterebilir.
Çıkış menüsü seçimleri
İşlev
Değişiklikleri Kaydederek Çık
Diğer ekranlarda yapılan tüm değişiklikleri kaydeder ve BIOS kurulum yardımcı programından çıkar.
Değişiklikleri Yoksayarak Çık
BIOS'ta herhangi bir değişiklik yapmadan çıkar.
Varsayılan Kurulum Ayarlarını Yükle
Orijinal varsayılan değerlerde yapılan tüm değişiklikleri saklar.
Değişiklikleri Yoksay
Bu oturumda BIOS'ta yapılan tüm değişiklikleri kaldırır. BIOS Kurulum Yardımcı Programı açık kalır.
Değişiklikleri Kaydet
Bu oturumda BIOS'ta yapılan tüm değişiklikleri kaydeder. BIOS Kurulum Yardımcı Programı açık kalır.

hp-feedback-input-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-feedback-banner-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-country-locator-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye

hp-detect-load-my-device-portlet

İşlemler
Yükleniyor...