hp-support-head-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

HP Müşteri Desteği'ne Hoş Geldiniz

hp-contact-secondary-navigation-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-share-print-widget-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-concentra-wrapper-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

HP ve Compaq Masaüstü Bilgisayarları - AMD RAIDXpert Depolama Teknolojisini Kullanarak RAID'i Kurma

Bu belge, Windows 7 ve Vista'da, AMD RAIDXpert Depolama Teknolojisini ve RAID denetleyicilerini kullanan HP ve Compaq Masaüstü bilgisayarlar ile ilgilidir.
AMD RAID teknolojisi
"RAID" terimi "Yedekli Bağımsız Diskler Dizisi (Redundant Array of Independent Disks)" anlamına gelir. RAID ile, iki veya daha fazla sabit sürücüyü, uygun bir birimde veya sürücüde birleştirebilirsiniz.
Bu belge, sisteminizi çeşitli RAID yapılandırmalarına kurarken, yaygın RAID yapılandırlamaları ve prosedürleri hakkında bilgiler içerir.
  dikkat:
Bilgisayarınız RAID Uyumluysa, başka bir RAID seviyesine değiştirmeniz gerekli değildir. HP, sabit sürücülerinizi RAID Uyumlu olarak yapılandırmanızı önerir. Bu belge, HP müşterilerine bilgi olsun diye sunulmuştur ve RAID'nin seviyesini değiştirmek için HP'nin önerdiği bir belge olarak düşünülmemelidir.
  not:
RAID 0 veya 1 için iki sürücüye ve RAID 5 için en az üç sürücüye ihtiyacınız olacaktır. En iyi performans için, bir RAID seti oluştururken aynı modele ve kapasiteye benzer sürücüleri yükleyin.
RAID yapılandırması seçme
RAID yapılandırması seçmek için aşağıdaki bilgileri kullanın:
  uyarı:
Bu belge, RAID Uyumlu ile RAID seviyesi 0 ve RAID seviyesi 1 arasındaki geçişi kapsar. RAID'e geçiş yapmak ciddi bir karardır. RAID seviyesi 0 veya RAID seviyesi 1'den RAID Uyumlu'ya geçiş desteklenmez, önerilmez ve doğru yapılmadığında ciddi başlangıç sorunlarına sebep olabilir.
  not:
RAID seviyesi 5, RAID seviyesi 10 ve JBOD, bir kaç tane sabit disk sürücüsüne ihtiyacı olduğu için çoğu HP masaüstü bilgisayarları için uygun değildir. Bu RAID seviyelerinden birisine geçiş mümkün olsada, bu konulardan, riskli olduğu ve ciddi başlangıç sorunlarına sebep olduğu için bu belgede, bahsedilmemiştir.
RAID Uyumlu şu anda RAID yapılandırması içinde olmayan ama gerektiğinde RAID'e geçiş yapabilen bir sistemi açıklar.
RAID 0 (Data Striping), tüm verilerin 'stripe' adı verilen yönetilebilecek bloklara bölünmesi için iki veya daha fazla sabit disk sürücüsünü birleştirir. Bu, birden fazla sabit sürücüden aynı anda verilere ulaşmayı sağlayarak okuma/yazma performansını geliştirir. Ancak, RAID 0 bölümünde depolanan veri, bir sabit disk sürücüsü başarısız olduğunda bağımsız değildir, bölümdeki tüm veriler kaybolmuştur. Örnek: RAID 0'da düzgün bir şekilde ayarlanan iki 500 GB sürücüsü, Windows'ta RAID Uyumlu'dan biraz daha iyi performans gösteren bir 1000 GB (1TB) bölüm olarak görünür.
RAID 1 (Data Mirroring) bilgileri bir sabit disk sürücüsünden ikinci bir sabit disk sürücüsüne kopyalar. Veri dosyaları her iki sabit disk sürücüsüne yazılır ve bir sürücüden okunur. Bu ayar güvenilirlik risklerini azalatarak veri koruması ve güvenliği sunar, bir sürücü tamamen bozulursa, hiç veri kaybolmaz. Bir kere sürücü değiştirildiğinde, veri yeni sürücüye kopyalanır. Örnek: RAID 1'da düzgün bir şekilde ayarlanan iki 500 GB sürücüsü, Windows'ta RAID Uyumlu'dan daha iyi veri koruması sunan bir 500 GB bölüm olarak görünür.
RAID 5 (Striping with Parity), tüm verileri 'stripes' adı verilen yönetilebilecek bloklara bölünmesi için üç veya daha fazla sabit disk sürücüsünü birleştirir. RAID 5 ayrıca, tek bir sürücüde kaybolan verileri yeniden oluşturmak için algoritma depolayan bir matematiksel yönteme sahiptir. Veriler ve algoritmalar üç veya dört sabit disk sürücüsüne yazılmıştır.
RAID 10 (Stripe Mirroring) RAID 0 ve 1 seviyelerinin bir kombinasyonunu oluşturmak için dört adet sabit disk sürücüsü kullanır. Veri, RAID 0 bileşenini oluşturan ikili disk sırasına yazılır. RAID 0 sırasında bulunan her bir sürücü RAID 1 bileşeni oluşturmak için yansıtılır. Bu, RAID 0'ın performans avantajlarını ve RAID 1'in bağımsızlığını sağlar. The RAID 10 bölümü, dört sürücüden ikisinin kapasitesine eşit tek bir sabit disk sürücüsü olarak görünür. Geri kalan iki sürücü yansıtma için kullanılır.
JBOD (Just a bunch of drives) bir kaç tane sabit disk sürücüsünü büyük bir bölümde birleştirir.
Başlamadan önce
RAID yapılandırmasını kurmadan önce, önemli dosyaları yedekleyin, kurtarma diskleri oluşturun, önyüklenebilir kurtarma araç diskleri oluşturun ve uyuku modunu (uyku modu RAID geçişini engelleyebilir) kapatın.
Kurtarma diskleri oluşturmak için yardım istiyorsanız, sahip olduğunuz Windows sürümüne bağlı olarak aşağıdaki HP destek belgelerinden birisini kullanın:
Uyku modunu kapatmak için aşağıdaki adımları uygulayın:
 1. Başlat öğesini ve ardından Denetim Masası öğesini tıklayın.
  Denetim Masası açılır.
  Şekil : Denetim Masası
 2. Donanım ve Ses seçeneğini tıklayın.
  Donanim ve Ses penceresi açılır.
  Şekil : Donanım ve Ses
 3. Güç Seçenekleri'ni tıklayın.
  Güç Seçenekleri penceresi açılır.
  Şekil : Güç Seçenekleri
 4. Bilgisayarın uykuya geçme zamanını değiştir öğesine tıklayın.
  Plan Ayarlarını Düzenle penceresi açılır.
  Şekil : Plan Ayarlarının Düzenlenmesi
 5. Bilgisayarı uyku moduna geçir açılır listesinden Hiç bir zaman öğesini seçin.
 6. Değişiklikleri Kaydet öğesini tıklayın.
Oturum açma ve RAIDXpert'i kurma
 1. Bilgisayarı kapatın.
  Başlat öğesine tıklayın, görev çubuğundaki oka tıklayın ve ardından Kapat öğesine tıklayın.
 2. Mevuct bir SATA bağlantı noktasına ikinci bir sabit sürücü takın. İkinci sabit disk sürücü, sistemdeki orijinal sabit sürücüye eşit veya daha büyük olmalıdır.
    not:
  Eğer farklı kapasitelerdeki fiziksel sürücüler kullanılıyorsa, saha büyük sürücüde kullanılmamış kapasite olacaktır. Örneğin, ilk sürücü 500 GB ise ve bilgisayara 750 GB'lık disk sürücüsü eklenmişse, ikinci disk sürücünün sadece 500 GB'ı kullanılır. İkinci sürücüdeki geri kalan 250 GB kullanılmaz.
 3. Bilgisayarı açın.
 4. Başlat, Tüm Programlar, AMD, RAIDXpert öğelerine tıklayın ve ardından RAIDXpert öğesine tıklayın.
  AMD RAIDXpert açılır.
 5. Oturum açma ekranı görüntülendiğinde, Oturum Açma Kimliği alanına admin yazın. Ardından Şifre alanına admin yazın.
    not:
  RAIDXpert oturum açma kimliği ve şifresi büyük/küçük harf duyarlıdır.
  Şekil : AMD RAIDXpert
 6. Oturum Aç düğmesine tıklayın.
  Karşılama ekranı görüntülenir.
  Şekil : Karşılama ekranı
  Karşılama ekranı
 7. Dili değiştirmek için, Dil aşağı açılır menüsünü tıklayın ve istediğiniz dili vurgulayın.
  Şekil : Dili seçme
  Dili seçme
Bilgisayarı RAID Uyumlu'dan RAID 0'a yapılandırma
Bilgisayarı, RAID Uyumlu'dan RAID 0'a yapılandırmak için aşağıdaki adımları uygulayın.
 1. Bilgisayarı kapatın.
  Başlat öğesine tıklayın, görev çubuğundaki oka tıklayın ve ardından Kapat öğesine tıklayın.
 2. Bilgisayarınızda sadece bir tane sürücü varsa, mevuct bir SATA bağlantı noktasına ikinci bir sabit sürücü takın. İkinci sabit disk sürücü, sistemdeki orijinal sabit sürücüye eşit veya daha büyük olmalıdır.
 3. Bilgisayarı açın.
 4. Başlat, Tüm Programlar, AMD, RAIDXpert öğelerine tıklayın ve ardından RAIDXpert öğesine tıklayın.
  AMD RAIDXpert açılır.
 5. AMD RAIDXpert'in altında, bilgisayardaki sürücüleri görüntülemek için, Fiziksel Sürücü Görüntüsü öğesinin yanındaki artı işaretine tıklayın. İkinci sürücünün bilgileri görüntülediğinden emin olun.
  Ardından mantıksal sürücüyü görüntülemek için Mantıksal Sürüsü Görüntüsü öğesinin yanındaki artı işaretine tıklayın. Mantıksal sürücü (halihazırda bilgisayarda olan sürücü) zaten RAID Uyumlu olarak yapılandırılmıştır.
    not:
  RAID Uyumlu'ya eklediğiniz sürücüyü değiştirmeyin. Orijinal sürücü RAID Uyumlu olarak yapılandırılmadıysa, Mantıksal Sürücü Görüntüsü'nün altından seçin ve Oluştur sekmesine tıklayın. Orijinal sürücüyü RAID Uyumlu olarak yapılandırmak için aşağıdaki adımları izleyin.
    not:
  Eğer henüz ikinci disk sürücüsünü kullanarak eklediğiniz bir mantıksal sürücüyü halihazırda oluşturuysanız, RAID 0 veya RAID 1'e geçiş yapmak için bu mantıksal sürücüyü silmelisiniz. İkinci mantıksal sürücüyü seçin ve Sil sekmesine tıklayın. İkinci mantıksal sürücüyü silmek için talimatları izleyin.
  Şekil : Mantıksal sürücünün kontrol edilmesi
  Mantıksal sürücünün kontrol edilmesi
 6. Ağaç görünümündeyken 1. Mantıksal Sürücü seçiliyken, Geçiş sekmesine tıklayın.
  Şekil : Geçiş sekmesi
  Geçiş sekmesi
 7. RAID seviyesi kutusundan RAID o'ı seçin ve ardından geçiş işlemini başlatmak için Şimdi Başlat öğesine tıklayın.
  Geçiş durumu çubuğu görüntülenir. Geçiş işlemi bir kaç saat sürebilir. Gerekirse, geçiş işlemini duraklatabilir ve devam ettirebilirsiniz.
  Şekil : Geçiş işlemi
  Geçiş işlemi başladı
  Geçiş işlemi tamamlandığında, ikinci sürüsü mantıksal sürücünün parçası olarak görünür ve her iki sürücünün toplam boyutunu gösterir. Eğer bilgisayar farklı kapasite boyutuna sahip sabit sürücüler kullanıyorsa, kullanılmayan alanı formatlandırmak için bir sonraki bölümü kullanmalısınız.
RAID 0'a geçişten sonra kullanılmayan sabit sürücü alanını ayarlama (seçime bağlı)
RAID Uyumlu'dan RAID 0'a geçiş işlemi yaptıktan sonra, RAID bölümü tüm sabit disk sürücülerinin birleşmiş kapasitesini içerir, ama geçiş yapan bölüm, RAID bölümünün arkasında formatlanmamış alan bırakır. Örneğin, bilgisayarın iki sabit sürücüsü vardı, birisi 500 GB'lık ve diğeri 750 GB'lık, bu durumda RAID 0'a geçerken kulanılmayan 250 GB'lık alanı geri kazanmak için aşağıdaki prosedürleri uygulayabilirsiniz. Bu yeni formatlanmış alan RAID 0'un sahşp olduğu avantajlara sahip olmayacaktır.
  not:
RAID Uyumlu'dan RAID 1'e geçiş yaparken, bu geçiş sonrası prosedür gerekli değildir.
Bu alanı kullanmak için, başka bir bölüm oluşturmak üzere Windows Disk Yönetimi aşağıdaki adımları izleyerek kullanın:
 1. Başlat öğesini tıklayın ve Bilgisayar öğesini sağ tıklayıp Yönet öğesini tıklayın.
  Bilgisayar Yönetimi penceresi açılır.
  Şekil : Bilgisayar Yönetimi
 2. Depolama öğesinin altında Disk Yönetimi öğesini tıklayın.
 3. Kullanılmamış alana sağ tıklayın ve Yeni basit Birim öğesine tıklayın.
  Şekil : Yeni Basit Birim
 4. Yeni Basit Birim Sihirbazı'nın açılış ekranında İleri öğesini tıklayın.
  Şekil : Yeni Basit Birim Sihirbazı'nın açılış ekranı
 5. Birimin boyutunu belirleyin ve ardından İleri öğesine tıklayın.
  Şekil : Birim Boyutunu Belirleme
 6. Bir sürücü harfi seçip ardından İleri öğesine tıklayın.
  Şekil : Sürücü Harfi Seçme
 7. Kullanılabilir olması için bölümü formatlama:
  1. bir Birim adı yazın, bir Dosya sistem türü seçin ve ardından İleri öğesine tıklayın.
  2. Ayırma birimi boyutu için Varsayılan öğesinin seçili olduğundan emin olun.
  3. Bir Birim ismi yazın. İyi bir isim "Resimler" veya "Paylaşılan İşler" gibi sürücünün amacını temsil etmelidir.
  4. İleri öğesini tıklayın.
  Şekil : Bölümü Formatlama
 8. Son ekranda, formatlama işlemini başlatmak için Son öğesine tıklayın.
    not:
  Bölümü formatlama işlemi bir kaç dakika sürebilir. Yeni Basit Birim tamamen formatlanana kadar bilgisayarı kapatmayın.
  Şekil : Yeni Basit Birim Sihirbazı'nın Tamamlanması
  Artık formatlanmış alanı kullanabilirsiniz. Bu yeni formatlanmış alanın, RAID 0'ın avantajlarına sahip olmadığını hatırlayın.
Bilgisayarı RAID Uyumlu'dan RAID 1'e yapılandırma
Bilgisayarı, RAID Uyumlu'dan RAID 1'e yapılandırmak için aşağıdaki adımları uygulayın.
 1. Bilgisayarı kapatın.
  Başlat öğesine tıklayın, görev çubuğundaki oka tıklayın ve ardından Kapat öğesine tıklayın.
 2. Mevuct bir SATA bağlantı noktasına ikinci bir sabit sürücü takın. İkinci sabit disk sürücü, sistemdeki orijinal sabit sürücüye eşit veya daha büyük olmalıdır.
 3. Bilgisayarı açın.
 4. Başlat, Tüm Programlar, AMD, RAIDXpert öğelerine tıklayın ve ardından RAIDXpert öğesine tıklayın.
  AMD RAIDXpert açılır.
 5. AMD RAIDXpert'in altında, bilgisayardaki sürücüleri görüntülemek için, Fiziksel Sürücü Görüntüsü öğesinin yanındaki artı işaretine tıklayın. İkinci sürücünün bilgileri görüntülediğinden emin olun.
  Ardından mantıksal sürücüyü görüntülemek için Mantıksal Sürüsü Görüntüsü öğesinin yanındaki artı işaretine tıklayın. Mantıksal sürücü (halihazırda bilgisayarda olan sürücü) zaten RAID Uyumlu olarak yapılandırılmıştır.
    not:
  RAID Uyumlu'ya eklediğiniz sürücüyü değiştirmeyin. Orijinal sürücü RAID Uyumlu olarak yapılandırılmadıysa, Mantıksal Sürücü Görüntüsü'nün altından seçin ve Oluştur sekmesine tıklayın. Orijinal sürücüyü RAID Uyumlu olarak yapılandırmak için aşağıdaki adımları izleyin.
    not:
  Eğer henüz ikinci disk sürücüsünü kullanarak eklediğiniz bir mantıksal sürücüyü halihazırda oluşturuysanız, RAID 0 veya RAID 1'e geçiş yapmak için bu mantıksal sürücüyü silmelisiniz. İkinci mantıksal sürücüyü seçin ve Sil sekmesine tıklayın. İkinci mantıksal sürücüyü silmek için talimatları izleyin.
  Şekil : Mantıksal sürücünün kontrol edilmesi
  Mantıksal sürücünün kontrol edilmesi
 6. Ağaç görünümündeyken 1. Mantıksal Sürücü seçiliyken, Geçiş sekmesine tıklayın.
  Şekil : Geçiş sekmesi
  Geçiş sekmesi
 7. RAID seviyesi kutusundan RAID 1'i seçin ve ardından geçiş işlemini başlatmak için Şimdi Başlat öğesine tıklayın.
  Geçiş durumu çubuğu görüntülenir. Geçiş işlemi bir kaç saat sürebilir. Gerekirse, geçiş işlemini duraklatabilir ve devam ettirebilirsiniz.
  Şekil : Geçiş işlemi
  Geçiş işlemi başladı
 8. Geçiş işlemi tamamlandığında, ikinci sürücü mantıksal sürücünün parçası olarak görünür.
  Şekil : RAID Uyumlu'dan RAID 1'e tamamlanmış geçiş
  RAID Uyumlu'dan RAID 1'e tamamlanmış geçiş
Bilgisayarı RAID 1'den RAID 0'a yapılandırma
İki ayrı sürücüden bir büyük sürücü oluşturmak üzere RAID teknolojisini kullanmak için, mantıksal sürücüyü RAID 1'den RAID 0'a geçirin. Bu, iki veya daha fazla sürücüyü birleştirir ve böylece tüm veriler 'stripes' adı verilen yönetilebilecek bloklara bölünür. Bu, birden fazla sabit sürücüden aynı anda verilere ulaşmayı sağlayarak okuma/yazma performansını geliştirir.
  dikkat:
RAID 0 bölümünde depolanan veri, bir sabit disk sürücüsü başarısız olduğunda bağımsız değildir, bölümdeki tüm veriler kaybolmuştur. Önemli bilgileri düzenli aralıklarla yedeklediğinizden emin olun.
RAID 0'a geçiş yapmadan önce, mantıksal sürücüyü RAID 1'e bir önceki bölümdeki adımları kullanarak geçirmelisiniz.
 1. Başlat, Tüm Programlar, AMD, RAIDXpert öğelerine tıklayın ve ardından RAIDXpert öğesine tıklayın.
  AMD RAIDXpert açılır.
 2. AMD RAIDXpert'in altından, Mantıksal Sürüsü Görüntüsü öğesinin yanındaki artı işaretine tıklayın. Mantıksal sürücü halihazırda RAID Uyumlu olarak yapılandırılmıştır.
  Şekil : Mantıksal sürücünün kontrol edilmesi
  Mantıksal sürücünün kontrol edilmesi
 3. Ağaç görünümündeyken 1. Mantıksal Sürücü seçiliyken, Geçiş sekmesine tıklayın.
  Şekil : Geçiş sekmesi
  Geçiş sekmesi
 4. RAID seviyesi kutusundan RAID o'ı seçin ve ardından geçiş işlemini başlatmak için Şimdi Başlat öğesine tıklayın.
  Geçiş durumu çubuğu görüntülenir. Geçiş işlemi bir kaç saat sürebilir. Gerekirse, geçiş işlemini duraklatabilir ve devam ettirebilirsiniz.
  Şekil : Geçiş işlemi
  Geçiş işlemi başladı
 5. Geçiş işlemi tamamlandığında, Mantıksal Sürücü Bilgileri, kapasiteyi birleşmiş sürücülerin boyutu olarak gösterir ve her iki sürücüyü de mantıksal sürücünün parçası olarak görüntüler.
  Şekil : RAID 1'den RAID 0'e tamamlanmış geçiş
  RAID Uyumlu'dan RAID 1'e tamamlanmış geçiş

hp-feedback-input-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-online-communities-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

Topluluğa sorun!


Destek Forumu

Destek Forumu

Sohbete katılın! Çözümler bulun, sorular sorun ve diğer HP ürünü sahipleriyle önerilerinizi paylaşın Şimdi ziyaret edin


hp-feedback-banner-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-country-locator-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye

hp-detect-load-my-device-portlet

İşlemler
Yükleniyor...