hp-support-head-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği - Bilgi Tabanı

hp-contact-secondary-navigation-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-share-print-widget-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-concentra-wrapper-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

HP S1931a, S2031, S2031a, S2321a, S2331 ve S2331a LCD Monitörler - Monitörünüzün Kullanımı ve Ayarlanması

Bu belgede, S1931, S2031, S2031a, S2321a, S2331 ve S2331a LCD monitörlerin kullanımı ve ayarlanması açıklanmaktadır.
Şekil : S2031 LCD Monitör
S2031 LCD Monitör

Sürücüleri yükleme

Yazılımı aşağıda anlatılan şekilde CD'den yükleyin veya İnternet'ten indirin:

Sürücüleri CD’den Yükleme

Monitör sürücüsünü CD'den yüklemek için:
 1. CD’yi bilgisayarın CD sürücüsüne yerleştirin.
  CD menüsü görüntülenir.
 2. Dili seçin.
 3. Monitör Sürücüsü Yazılımını Yükle'ye tıklayın.
 4. Ekranda görüntülenen talimatları izleyin.
 5. Bilgisayarı yeniden başlatın.
 6. Kontrol Panelinde bulunan Ekran Özellikleri ayarlarında uygun çözünürlük ve yenileme hızlarının göründüğünden emin olun.

Sürücüleri İnternet'ten İndirme

Sürücü ve yazılım dosyalarının en son sürümlerini HP Destek Web sitesinden indirmek için:
 1. HP Destek Web Sitesi'ni ziyaret edin.
 2. Ülkeyi/bölgeyi seçin.
 3. Sürücü ve Yazılım İndirme'yi seçin.
 4. Monitörün model numarasını girin; örneğin, S2031a.
  Monitöre ait yazılım indirme sayfası görüntülenir.
 5. Sistemin belirtilen gereksinimleri karşıladığından emin olun.
 6. Ekranda görüntülenen adımları izleyerek sürücü ve yazılım dosyalarını indirip yükleyin.

Monitör kontrol düğmeleri

Monitör kontrol düğmeleri, monitörün ön panelinde bulunur.
Şekil : Monitör kontrol düğmeleri
Monitör kontrol düğmeleri.
No.
Simge
Açıklama
1
Menu (Menü)
Ekran menüsünü açar veya seçer.
2
-
Select (Seç) Eksi düğmesi ekran menüsünde ileriye doğru gezinme sağlar ve ayar düzeylerini azaltır.
Ekran menüsü etkin değilse, volume (ses düzeyi) ayarlama ekran alt menüsünü açmak için bu düğmeye basın.
3
+
Select (Seç) Artı düğmesi ekran menüsünde geriye doğru gezinme sağlar ve ayar düzeylerini arttırır.
Ekran menüsü etkin değilse, volume (ses düzeyi) ayarlama ekran alt menüsünü açmak için bu düğmeye basın.
4
OK (Tamam)
Vurgulanan işlevi seçmek için OK (Tamam) düğmesine basın.
5
Power (Güç) düğmesi ve LED'i. Monitörü açar veya kapatır. Güç düğmesi, monitörün alt orta kısmında bulunur.
Güç LED'i. Monitör açık ve normal çalışma modundayken, güç ışığı mavi yanar.
Sarı yandığında, monitör bekleme modundadır.

Auto-Adjustment (Otomatik Ayarlama) (yalnızca VGA girişi)

Ekran menüsü yazılımındaki Auto-Adjustment (Otomatik Ayarlama) seçeneğini kullanarak veya HP web sitesinden HP Ayarlama Modeli Yardımcı Programını indirerek ekran performansını en iyi duruma getirir.
Bu yazılım aşağıdaki durumları düzeltebilir:
 • Bulanık veya net olmayan odaklama
 • Kesilen, çizgili veya gölgeli görüntü efektleri
 • Soluk dikey çubuklar
 • İnce, yatay kayan çizgiler
 • Ortalanmamış resim
Otomatik ayarlama özelliğini kullanmak için:
 1. Ayarlama işlemine başlamadan önce monitörün ısınması için 20 dakika bekleyin.
 2. Menu (Menü) düğmesine basın ve ekran menüsünden Image Control (Görüntü Kontrolü) seçeneğini, ardından da Auto adjustment (Otomatik ayarlama) seçeneğini belirleyin.
  Sonuçtan memnun olmazsanız aşağıdaki işlemlerle devam edin.
 3. HP web sitesinden HP Ayarlama Modeli Yardımcı Programını indirip çalıştırın:
  1. HP Destek Web Sitesi'ni ziyaret edin.
  2. Ülkeyi/bölgeyi seçin.
  3. Sürücüleri ve Yazılımları İndir'i seçin, örneğin S2031a gibi monitörün model numarasını girin, ardından da Enter tuşuna basın.
  4. İşletim sisteminizi seçin ve İleri'ye tıklayın.
  5. Yardımcı Programlar - Araçlar'a, ardından da HP Ayarlama Modeli Yardımcı Programı'na tıklayın. İndirme sayfasında, İndir'e tıklayın.
  6. Yardımcı programı çalıştırmak için ekrandaki adımları izleyin.
   Şekil : Ayar test modeli
   Ayar test modelini gösteren resim.
  7. Test modelinden için ESC tuşuna basın.

Ekran Menüsünü (OSD) Kullanma

Monitör ayarlarını ekran menüsünü kullanarak yapmak için aşağıdaki adımları izleyin.
 1. Bilgisayarı ve monitörü kapatın.
 2. Ekran Menüsü'ne erişmek için Menu (Menü) düğmesine basın.
  Ekran ana menüsü açılır.
 3. Ana veya Alt Menülerde gezinmek için, monitörün ön panelinde + (artı) düğmesine basarak yukarı, - (eksi) düğmesine basarak aşağı kaydırın.
 4. Ekran Menüsündeki bir öğeyi seçerken aşağı kaydırmak için + (artı) veya - (eksi) düğmelerini kullanın ve seçiminizi vurgulayın. Vurgulanan öğeyi seçmek için OK (Tamam) düğmesine basın.
 5. Bir menü öğesi seçildiğinde ve ilgili ekran göründüğünde, öğenin ölçeğini ayarlamak için + veya - düğmelerine basın.
 6. Değişikliği kaydetmek için Kaydet'e veya ayarı iptal edip bir önceki menüye dönmek için İptal'e basın. Ekran menüsünden çıkmak için Menu (Menü) düğmesine basın.
  not:
  Bir menü görüntülendiğinde, düğmelere 10 saniye boyunca basılmazsa düzenlemeler ve ayarlar kaydedilmez ve menü kapanır.
Ana Menü Seçenekleri
Alt Menü Seçenekleri
Açıklama
Input Select (Giriş Seçimi)
VGA ve DVI için giriş kaynağını seçer. (belirli modellerde)
Brightness (Parlaklık)
Ekranın parlaklık düzeyini ayarlar.
Contrast (Karşıtlık)
Ekranın karşıtlık düzeyini ayarlar.
Image Control (Görüntü Kontrolü)
Ekrandaki görüntüyü ayarlar. Ortam parlaklık sensörü de etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir (yalnızca bazı modellerde kullanılabilir)
Auto adjustment (Otomatik ayarlama)
Görüntüyü ideal ayarı gösterecek şekilde otomatik olarak iyileştirir.
Horizontal position (Yatay konum)
Görüntünün yatay konumunu ayarlar.
Vertical position (Dikey konum)
Görüntünün dikey konumunu ayarlar.
Clock (Saat)
Ekranda arka plandaki dikey çubukları veya çizgileri en aza indirir. Clock (Saat) seçeneğini ayarlamak yatay ekran görüntüsünü de değiştirir. Yalnızca VGA girişi.
Clock phase (Saat fazı)
Ekranın saat fazını ayarlar. Bu ayar, tüm yatay parazitleri ortadan kaldırarak daha net ve gerçeğe daha yakın görüntüler ve karakterler sağlar. Yalnızca VGA girişi.
Color (Renk)
Ekranda görüntülenen rengi seçer. Fabrika varsayılan ayarı, monitörünüzün modeline bağlı olarak 6500 K veya Custom color (Özel renk) ayarıdır.
Custom Color (Özel Renk)
Renk aralığını seçer ve ayarlar:
R, kırmızı düzeyini ayarlar
G, yeşil düzeyini ayarlar
B, mavi düzeyini ayarlar
sRGB
Ekranın rengini görüntüleme endüstrisinin renk standartlarına uyacak şekilde ayarlar.
Language (Dil)
Ekran menüsünde görüntülenen dili seçer. Varsayılan fabrika ayarı İngilizcedir
Management (Yönetim)
Ekran menüsü ve diğer monitör ayarlarını yönetmek için ayarları seçer.
Volume (Ses Düzeyi)
Ses düzeyini ayarlar.
OSD control (Ekran menüsü kontrolü)
Ekran menüsünün ekrandaki konumunu ayarlar.
OSD horizontal position (Ekran menüsü yatay konumu) – Ekran menüsünün konumunu ekranın sağına veya soluna doğru ayarlar. Fabrika varsayılan yatay konum değeri 50'dir.
OSD vertical position (Ekran menüsü dikey konumu) – Ekran menüsünün konumunu ekranın üstüne veya altına doğru ayarlar. Fabrika varsayılan dikey konum değeri 50'dir.
OSD transparency (Ekran menüsü saydamlığı) – Ekran menüsünün altındaki saydam arka plan bilgilerini etkinleştirmek için saydamlığı ayarlar.
OSD display time (Ekran menüsü görüntüleme süresi) – Son düğmeye basıldıktan sonra Ekran menüsünün görüntüleneceği süreyi (saniye olarak) ayarlar. Varsayılan fabrika ayarı 30 saniyedir.
Power saver (Güç tasarrufu)
Güç tasarrufu işlevini etkinleştirir. On (Açık) veya Off (Kapalı) seçeneklerinden birini seçin. Varsayılan fabrika ayarı On (Açık) ayarıdır.
Mode Display (Mod Görüntüleme)
Ekran ana menüsüne erişildiğinde çözünürlük, yenileme hızı ve frekans bilgileri görüntülenir. On (Açık) veya Off (Kapalı) seçeneğini belirleyin.
Monitor Status (Monitör Durumu)
Monitörünüzü açtığınızda, monitörünüzün çalışma durumu görüntülenir. Aşağıdaki seçenekler arasından durum bilgisinin görüneceği konumu seçin: Top (Üstte), Middle (Ortada), Bottom (Altta) veya Off (Kapalı).
DDC/CI support (DDC/CI desteği)
İzin veriliyorsa, bilgisayarınızdaki parlaklık, karşıtlık ve renk sıcaklığı gibi bazı ekran menüsü işlevlerini kontrol eder. Bu özellik On (Açık) veya Off (Kapalı) olarak ayarlanabilir.
Ön paneldeki güç göstergesi
Güç düğmesindeki güç açık/kapalı göstergesi (LED). Gösterge Off (Kapalı) olarak ayarlandıysa sürekli olarak kapalı olacaktır.
Sleep timer (Bekleme zamanlayıcısı)
Aşağıdaki zamanlayıcı ayarı menü seçenekleri bulunmaktadır:
Set current time (Geçerli zamanı ayarla) - geçerli zamanı saat ve dakika olarak ayarlar
Set the sleep time (Bekleme zamanını ayarla) - monitörünüzün bekleme modunda çalışacağı zamanı ayarlar.
Set the opening time (Başlama zamanını ayarla) - monitörünüzün bekleme modundan çıkarılacağı zamanı ayarlar.
Timer (Zamanlayıcı) - Bekleme Zamanlayıcısı için On (Açık) veya Off (Kapalı) durumunu ayarlar. Varsayılan ayar Off (Kapalı) ayarıdır.
Sleep at once (Beklemeye geç) - monitörünüz için bekleme modunu etkinleştirir
Default video input (Varsayılan video girişi)
Monitör iki etkin ve geçerli video kaynağına bağlı olduğunda, varsayılan video girişi olarak kaynaklardan biri seçilir.
Varsayılan sinyal girişi DVI'dır.
Yaptığınız değişiklikler bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra etkinleştirilir.
Information (Bilgi)
Monitör hakkındaki önemli bilgileri seçer ve görüntüler.
Restore factory settings (Varsayılan fabrika ayarlarına geri dön)
Tüm Ekran Menüsü ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına döndürür.

Ekran kalitesini ayarlama

Otomatik ayarlama özelliği, her yeni video görüntülendiğinde görüntü kalitesini ekran boyutuna, konumuna, saate fazına göre otomatik olarak ayarlar. Daha hassas VGA girişi ayarları için, HP web sitesinden HP Otomatik Ayarlama yazılımını indirip çalıştırın.
Görüntü kalitesini daha da iyileştirmek istiyorsanız, görüntünün ince ayarını yapmak için monitörün Saat ve Saat Fazı kontrollerini kullanın. Bu kontrolleri yalnızca otomatik ayarlama işlevi tatmin edici bir görüntü sağlamıyorsa kullanın.
not:
Clock (Saat) kontrolleri yalnızca analog giriş kullanılırken ayarlanabilir. Bu kontroller dijital girişler için ayarlanamaz.
Clock Phase (Saat Fazı) ayarları ana Clock (Saat) ayarına bağlı olduğundan öncelikle Clock (Saat) ayarının doğru yapılması gerekir.
 • Clock (Saat) - Ekranın arka planında görünen yatay çubukları veya şeritleri en aza indirgemek için değeri artırır veya azaltır.
 • Clock phase (Saat fazı) - Görüntü bozukluğunu veya titremesini en aza indirgemek için değeri artırır veya azaltır.
Bu kontrolleri yalnızca otomatik ayarlama işlevi tatmin edici bir görüntü sağlamıyorsa kullanın. En iyi sonuçları almak için, HP web sitesinden otomatik ayarlama modeli yazılımı yardımcı programını indirip kullanın.
 1. Ayarlama işlemine başlamadan önce monitörün ısınması için 20 dakika bekleyin.
 2. CD'de verilen ayar modeli uygulamasını görüntüleyin.
 3. Ekran menüsüne erişin ve Image Control (Görüntü Kontrolü) seçeneğini belirleyin.
 4. Saat Fazı ayarı ana Saat ayarlarına bağlı olduğu için, öncelikle ana Saat ayarlarını yapın.
  Clock (Saat) ve Clock phase (Saat fazı) değerlerini ayarlarken monitördeki görüntüler bozulursa, bozukluk ortadan kalkana kadar değeri ayarlamaya devam edin.
Fabrika ayarlarına geri dönmek için, ekran menüsüne erişin, Restore factory settings (Fabrika ayarlarını geri yükle) seçeneğini belirleyin ve OK (Tamam) seçeneğine basın.

Monitör durumlarını tanıma

Aşağıdaki monitör durumlarda, monitör ekranında özel mesajlar görüntülenir:
 • Input Signal Out of Range (Giriş Sinyali Aralık Dışında): Çözünürlük ve/veya yenileme hızı monitörün desteklediğinden büyük bir değere ayarlandığından, monitörün giriş sinyalini desteklemediğini belirtir.
  Video kart ayarlarınızı daha düşük bir çözünürlüğe veya yenileme hızına değiştirin. Yeni ayarların etkin hale gelmesi için bilgisayarınızı yeniden başlatın.
  Maksimum çözünürlük oranları aşağıdaki gibidir:
  • S1931a monitör için: 60 Hz'de 1366 x 768
  • S2031 ve S2031a monitör için: 60 Hz'de 1600 x 900
  • S2321a monitör için: 60 Hz'de 1920 X 1080
  • S2331 monitör için: 60 Hz'de 1920 X 1080
 • Monitor Going to Sleep (Monitör Beklemeye Geçiyor): Ekranın bekleme moduna geçtiğini belirtir. Hoparlörler (belirli modellerde) bekleme modunda kapatılır.
 • Check Video Cable (Video Kablosunu Kontrol Et): Video giriş kablosunun bilgisayara veya monitöre doğru bir şekilde takılmadığını belirtir.
 • No Input Signal (Giriş Sinyali Yok): Monitörün video giriş konektöründe bilgisayardan video sinyali almadığını belirtir. Bilgisayarın veya giriş sinyali kaynağının kapalı ya da güç tasarrufu modunda olup olmadığını kontrol edin.
 • Auto Adjustment in Progress (Otomatik Ayarlama Devam Ediyor): Otomatik ayarlama işlevinin etkin olduğunu ve devam ettiğini belirtir.

Sorun giderme

Aşağıdaki tabloda olası sorunlar, her sorunun olası nedeni ve önerilen çözümler verilmektedir.
Sorun
Olası Neden
Çözüm
Güç LED'i yanmıyor.
Güç açık değildir.
Güç kablosunun topraklı bir prize ve monitöre doğru bir şekilde bağlandığından ve monitör güç düğmesinin açık olduğundan emin olun.
Ekran kararmış.
Güç kablosu takılı değildir.
Güç kablosunu takın ve bilgisayarı açın.
Monitörün ön panelindeki güç düğmesi kapalıdır.
Ön paneldeki güç düğmesine basın.
not:
Güç düğmesine basıldığında hiçbir şey olmuyorsa, OK (Tamam), +, düğmesini basılı tutun ve Power (Güç) düğmesine basın.
Video kablosu doğru bir şekilde takılmamıştır.
Video kablosunun doğru takıldığından emin olun.
Ekran karartma etkindir.
Ekran karartma yardımcı programını devre dışı bırakmak için klavyedeki herhangi bir tuşa basın veya fareyi hareket ettirin.
Ekran görüntüsü bozuk görünüyor; metin belirsiz veya bulanık; görüntü kalitesi düşük.
Bilgisayarın grafik kartı çözünürlüğü, monitörün özgün çözünürlüğünden daha düşük veya daha yüksek bir değere ayarlanmıştır.
En iyi resim kalitesini elde etmek için bilgisayarın ekran çözünürlüğünü, ekran için önerilen çözünürlükle aynı moda ayarlayın.
Resim bulanık, net değil veya fazla karanlık.
Parlaklık veya karşıtlık çok düşüktür.
Ön paneldeki OK (Tamam) düğmesine basın. Bu işlem sonrasında görüntü düzelmezse, Menu (Menü) düğmesine basarak ekran menüsünü açın ve ardından parlaklık ve karşıtlık derecelerini gereken şekilde ayarlayın.
Resim sarsılıyor, titriyor veya resimde dalgalanma var.
Başka bir elektrikli aygıt parazite sebep olmaktadır.
Elektrik parazitlerine yol açabilecek elektrikli cihazları monitörden olabildiğince uzaklaştırın.
Görüntü ortalanmamış
Konumu ayarlamak gerekebilir
Ekran Menüsü'ne erişmek için Menu (Menü) düğmesine basın. Görüntünün yatay veya dikey konumunu ayarlamak için, Image Picture/Horizontal Position (Görüntü Denetimi/Yatay Konum) veya Vertical Position (Dikey Konum) seçeneğini kullanın.
Input Signal Out of Range (Giriş Sinyali Aralık Dışında) - Change resolution setting (Çözünürlük ayarını değiştir) mesajı ekranda görüntülenir.
Görüntü çözünürlüğü ve/veya yenileme hızı, monitörün desteklediğinden daha büyük bir değere ayarlanmış.
Bilgisayarı yeniden başlatıp Güvenli Mod'a girin. Ayarları desteklenen bir ayarla değiştirin. Yeni ayarların etkin olması için bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Yüksek tanımlı (HD) içerik görüntülerken ekran kararıyor veya daha düşük bir çözünürlükte gösteriyor.
Monitörünüzün ve bilgisayarınızın HDCP özelliğini destekleyip desteklemediğini kontrol edin.
Dahili hoparlörlerden ses duyulmuyor (yalnızca belirli modellerde).
Ses düzeyi kapalıdır veya çok düşüktür.
Aşağıdakileri yapın:
 • Kaynaktaki kulaklıkları kullanarak kaynak sinyalinin iyi olduğundan emin olun.
 • Ses düzeyini ayarlamak için monitörün önündeki + veya - düğmelerine basın.
 • Ekran Menüsü'ne erişmek için Menu (Menü) düğmesine basın. Ses düzeyini ayarlamak için Management (Yönetim) seçeneğini, ardından da Volume (Ses Düzeyi) seçeneğini belirleyin.
 • Hoparlör ses düzeyinin sessiz veya çok düşük olmadığından emin olun. Başlat'a, Denetim Masası'na, ardından da Donanım ve Ses'e tıklayın. Ses Aygıtları ve Ses bölümünde, Sistem ses düzeyini ayarla'ya tıklayın. Ana Ses Düzeyi bölümünde, kaydırıcıyı yukarı çıkarın.
Monitör her zaman bekleme modunda (sarı LED).
Bilgisayarın güç anahtarı On (Açık) konumunda olmalıdır.
Bilgisayar grafik kartı, yuvasına tam olarak oturmuş olmalıdır.
Monitör video kablosunun bilgisayara doğru bir şekilde bağlı olduğundan emin olun.
Monitör video kablosunu kontrol edin ve pimlerin hiçbirinin eğilmediğinden emin olun.
Bilgisayarınızın çalıştığından emin olun: Caps Lock tuşuna basın ve çoğu klavyede bulunan Caps Lock LED'ine bakın. Caps Lock tuşuna bastıktan sonra, LED yanmalı veya sönmelidir .
Tak ve Kullan özelliği yok.
Monitörün Tak ve Kullan özelliğinin çalışması için, Tak ve Kullan uyumlu bir bilgisayarınız ve grafik kartınız olmalıdır. Bilgisayar üreticinize danışın.
Monitör video kablosunu kontrol edin ve pimlerin hiçbirinin eğilmediğinden emin olun.
Monitör sürücülerinin yüklü olduğundan emin olun. Monitör sürücülerini şu adreste bulabilirsiniz: http:// www.hp.com/support

Güç tasarrufu özelliği

Monitör normal çalışma modundayken, Güç ışığı mavi yanar.
Monitör düşük güç durumunu da desteklemektedir; bu duruma, monitörün yatay ve/veya dikey eşitleme sinyalinin olmadığını algılaması halinde geçilir. Bu sinyallerin gelmediği algılandığı zaman, monitör ekranı kararır, arka ışık söner ve Güç ışığı turuncu renge döner.
not:
Bu özelliğin çalışması için bilgisayarınızdaki güç tasarrufu özelliği etkinleştirilmelidir. Enerji tasarrufu (bazen güç yönetimi özellikleri olarak da adlandırılır) özelliklerini ayarlama talimatları için bilgisayarınızın belgelerine bakın.

İpuçları ve öneriler

 • Monitörünüzü temizlemeden önce prizden çıkarın. Monitörün plastik kısımlarını temiz ve hafif nemli bir bezle temizleyin. Sıvı veya sprey temizleme malzemeleri kullanmayın. Monitörün ekranını antistatik bir ekran temizleyici ile temizleyin.
 • Monitörün kasasını açmayın veya bu ürünün bakımını kendiniz yapmaya çalışmayın. Yalnızca kullanma talimatlarında belirtilen özelliklerin ayarlarını yapın. Monitörünüz doğru bir şekilde çalışmıyorsa, yere düştüyse veya hasar gördüyse, ilgili HP yetkili satıcısına, bayisine veya yetkili servisine başvurun.
 • Monitörün etiketinde veya arka kısmında belirtildiği gibi, yalnızca bu monitöre uygun bir güç kaynağı ve bağlantısı kullanın.
 • Monitörün bağlantısını kesmek istediğinizde, asla monitör kablosundan çekmeyin.
 • Kullanmadığınız zaman monitörünüzü kapatın. Bir ekran koruyucu programı kullanarak ve kullanılmadığında monitörü kapatarak monitörünüzün ömrünü önemli ölçüde artırabilirsiniz.
 • Monitörün tabanını çıkarırken monitörünüzü çizilme, aşınma veya kırılmaya karşı korumak için yumuşak düz bir yüzeye yüzü aşağıya bakacak biçimde yatırmanız gerekir.
 • Monitörlerde, aynı hareketsiz resmi ekranda uzun bir süre boyunca görüntülemekten dolayı resim yakma hasarı oluşabilir. Monitörünüzde resim yakma hasarının olmaması için, monitörünüzü uzun bir süre kullanmayacaksanız ekran koruyucusu uygulamasını mutlaka etkinleştirin veya monitörü kapatın.

hp-feedback-input-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-feedback-banner-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-country-locator-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye

hp-detect-load-my-device-portlet

İşlemler
Yükleniyor...