hp-support-head-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği - Bilgi Tabanı

hp-contact-secondary-navigation-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-share-print-widget-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-concentra-wrapper-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

LaserJet Enterprise M4555 MFP Series - Faks hata iletileri

Bir analog faks bir HP LaserJet ürününde alındığında ya da gönderildiğinde, faks işlemi sırasında oluşan her türlü hata ürün kontrol panelinde gösterilecek ve faks raporlarına girecektir. Faks hataları birçok nedenden dolayı olabilir ve genelde telefon bağlantısındaki kesilmeler ya da gürültüye bağlıdır. Kökeni fark etmeksizin faks işlemi sırasında gerçekleşen tüm hatalar ürün tarafından gösterilecektir.
Faks işlemi, faks iletimi ya da alışı sırasında kesilirse ya da bir hata oluşursa, üründeki faks alt sistemi tarafından iki bölümlü bir durum/hata açıklaması üretilir. Normal ya da başarılı fakslar ayrıca başarıyı belirten iletileri üretir. İleti bilgisi bir metin açıklaması ve sayısal bir koddan (birkaç ileti sayısal kodlar içermez) oluşur. Ürün kontrol panelinde iletinin yalnızca metin kısmı görünecektir; ancak hem metin iletisi hem de sayısal kod faks etkinliği günlüğünde, faks arama raporunda ve faks T.30 izinde listelenecektir (bu faks raporları ürün kontrol panelinden bağımsız olarak ayrı şekilde yazdırılabilir – Yönetim > Raporlar > Faks Raporları ve Yönetim > Sorun giderme > Faks > Faks T.30 İzleme menüleri altında). Sayısal kod, raporlardaki iletinin metin kısmından sonra parantez içinde gösterilir. Örneğin, bir iletişim hatası meydana gelirse kontrol paneli ekranında Faks Başarısız: İletişim Hatası öğesi görüntülenecektir. Aynı hata, Faks Etkinliği Raporundaki Sonuç alanında İletişim Hatası (17) olarak gösterilecektir. Bu örnek için, bu iletişim ile ilgili sayısal kod ‘17’dir.
Sayısal kod faks modem tarafından üretilir. Genelde (0) sayısal kodu normal bir modem tepkisini belirtir. Bazı iletiler her zaman bir (0) sayısal kodu gösterecektir, oysa diğer iletilerin koşullara göre bir dizi sayısal kodu olabilir ve birkaç iletinin hiç sayısal kodu olmayabilir. Genelde bir (0) sayısal kodu faks modem ile ilgili olmayan ancak faks alt sisteminin başka bir bölümünde oluşan ya da yazdırma alt sistemi gibi başka bir ürün alt sisteminde oluşan bir hatayı belirtir. Sıfır olmayan hata kodları modemin yürüttüğü özel bir eylem ya da işlem hakkında daha fazla ayrıntı verir ve her zaman modem ile ilgili ir sorunu belirtmesi gerekmez.
Aşağıdaki tablolarda, çoğu ortak numara kodlarına sahip faks iletileri, önerilen düzeltici eylem ile birlikte verilir. Normal olan ya da normal bir olayı gösteren çeşitli iletiler de ayrıca tablolara dahil edilir. Örneğin bir faks meşgul bir numaraya gönderilememişse bir Hata Meşgul iletisi gösterilecektir. Faks alt sisteminde yanlış olan bir şey yoktur; ileti faksın, alan taraftaki meşgul bir telefon numarası nedeniyle tamamlanamadığını belirtmektedir.
Sayısal kodları burada listelenenden farklı olan sürekli hata mesajları müşteri desteği yardımı gerektirir. Son faks aramasının daha ayrıntılı bir listesi, sorunun tanımlanmasına yardımcı olması için müşteri desteği ile iletişime geçmeden önce yazdırılabilir. Ayrıntılı faks listelemesi faks T.30 izi olarak adlandırılır ve son faks için yazdırılabilir veya bir faks hatası oluştuğu zaman yazdırmak için ayarlanabilir. Faks T.30 izini yazdırmak ya da yapılandırmak için Yönetim, Sorun giderme öğesine ve ardından Faks T.30 İzleme öğesine dokunun. Raporu son faks için yazdırabilir ya da T.30 izinin ne zaman yazdırılacağını yapılandırın.

Faks iletileri gönderin

Faks iletileri gönderin
İleti
Hata No.
Açıklama
Eylem(ler)
İptal Edildi
0
Faks kullanıcı tarafından ürün kontrol panelinde iptal edilmiş.
Yok.
Başarılı
bilgi yok
Faks Başarıyla Gönderildi
Yok.
Hata Meşgul
0
Alıcı faks makinesi meşgul.
Faks otomatik olarak yeniden denenecektir (yapılandırılmışsa), aksi takdirde faksı sonra yeniden göndermeyi deneyin.
Yanıt Yok
0
Alıcı faks makinesi aramaya yanıt vermiyor.
Alıcı faks makinesinin bağlantısı kesilmiş ya da cihaz kapanmış olabilir; makineyi kontrol etmek için alıcı taraf ile iletişim kurun. Yeniden göndermeyi deneyin.
Sıkıştırma Hatası
Her
Faks bozulabilir ya da gönderilmeyebilir.
Faksı yeniden göndermeyi deneyin.
Çevir Sesi Yok
0
Faksı gönderirken bir çevir sesi algılanmadı.
Telefon hattının etkin olduğunu doğrulayın; bir çevir sesini algılamak için faks göndermeyi “değil” olarak algılayın.
Modem Başarısız
Her
Dahili faks modemden ürüne beklenmeyen ya da kötü tepki.
Faksı yeniden göndermeyi deneyin; hata devam ederse servis ile iletişim kurun.
not:
Bu modem donanımının mutlaka kötü olduğunu göstermez.
İletişim Hatası
17 ya da 36
Gönderici ile alıcı arasında kopan telefon bağlantısı. Sesli aramalar nedeniyle olabilir.
Faksı yeniden göndermeyi deneyin.
İletişim Hatası
17 ya da 36 yanında herhangi bir şey
Faks iletiminin kesildiği ya da beklenen şekilde işlenmediği genel iletişim sorunu.
Faksı yeniden göndermeyi deneyin; hata devam ederse servis ile iletişim kurun.
Alan Hatası
0
Faks görüntü dosyası okunamıyor ya da diske yazılamıyor; bozuk ürün diski ya da yetersiz ürün diski alanı olabilir.
Faksı yeniden göndermeyi deneyin; hata devam ederse servis ile iletişim kurun.
Sayfa Hatası
0
Uyumsuz sayfa genişliği ya da sayfada çok fazla kötü satır var.
Faksı yeniden göndermeyi deneyin; hata devam ederse servis ile iletişim kurun.
Bellek Hatası
0
Üründe yetersiz RAM belleği.
Hata devam ederse ürüne RAM eklemek gerekebilir.
İş Başarısız
Her
Faks arızası; faks işi tamamlanmadı.
Faksı yeniden göndermeyi deneyin; hata devam ederse servis ile iletişim kurun.
Güç Arızası
0
Faks gönderme ürünündeki faks iletimi sırasında bir güç arızası oluştu.
Faksı yeniden göndermeyi deneyin.
Faks Algılanmadı
17 ya da 36
Alıcı tarafta bir faks makinesi saptanmadı. Sesli aramalar nedeniyle olabilir.
Faks numarasını doğrulayın ve alıcıdan faks makinesinin açık ve bağlı olduğunu doğrulamasını isteyin; ardından faksı tekrar göndermeyi deneyin.

Faks iletisi alma

Faks iletisi alma
İleti
Hata No.
Açıklama
Eylem(ler)
Başarılı
bilgi yok
Faks Alma işlemi tamam
Yok.
Engellendi
bilgi yok
Faks alışı alıcı faks makinesi tarafından engellenen numara özelliği ile engellenmiş.
Yok.
Modem Başarısız
Her
Dahili faks modemden ürüne beklenmeyen ya da kötü tepki. – örnek bir faksı başka biri henüz gelirken göndermeye çalışıyor.
Faksı yeniden gönderin; hata devam ederse servis ile iletişim kurun.
İletişim Hatası
17, 36
Gönderici/alıcı arasında kopan telefon bağlantısı ya da kesilme.
Göndericinin faksı yeniden göndermesini sağlayın (gönderen makine otomatik olarak yeniden denemiyor).
İletişim Hatası
17 ya da 36 yanında herhangi bir şey
Faks iletiminin kesildiği ya da beklenen şekilde işlenmediği genel iletişim sorunu.
Faksı yeniden gönderin; hata devam ederse servis ile iletişim kurun.
Alan Hatası
0
Faks görüntü dosyası okunamıyor ya da diske yazılamıyor; bozuk MFP diski ya da yetersiz MFP diski alanı olabilir.
Faksı yeniden gönderin; hata devam ederse servis ile iletişim kurun.
Sayfa Hatası
0
Uyumsuz sayfa genişliği ya da sayfada çok fazla kötü satır var.
Faksı yeniden gönderin; hata devam ederse servis ile iletişim kurun.
Bellek Hatası
0
Üründe yetersiz RAM belleği.
Hata devam ederse ürüne ek RAM belleği eklemek gerekebilir.
Sıkıştırma Hatası
0
Bozulan faks – alınan görüntü dosyasının kodu çözülemedi.
Faksı yeniden gönderin; zaten etkin değilse ECM’yi (Hata Düzeltme Modu) etkinleştirin.
Yazdırma Başarısız
0
Bozulan faks – alınan görüntü dosyasının kodu çözülemedi.
Faksı yeniden gönderin; zaten etkin değilse ECM’yi (Hata Düzeltme Modu) etkinleştirin.
Yoklama Geçersiz
0
Faks yoklama işlevi başka bir makineden bir faks almaya çalıştı fakat mevcut herhangi bir faks yoktu.
Taranan faks makinesinin yöneticisi ile iletişim kurun ve bir faksın olduğunu doğrulayın, ardından tekrar deneyin.
İş Başarısız
Her
Faks arızası; bu tüm belirli olmayan arızaları kapsar.
Faksı yeniden gönderin; hata devam ederse servis ile iletişim kurun.
Güç Arızası
0
Faks alışı sırasında bir güç arızası oluştu.
Göndericinin faksı yeniden göndermesini sağlayın.
Faks Algılanmadı
17, 36
Faksa bir sesli arama yapıldı.
Yok

hp-feedback-input-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-feedback-banner-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-country-locator-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye

hp-detect-load-my-device-portlet

İşlemler
Yükleniyor...