hp-support-head-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

HP Müşteri Desteği'ne Hoş Geldiniz

hp-contact-secondary-navigation-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-share-print-widget-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-concentra-wrapper-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

HP Photosmart e-All-in-One Yazıcılar (B010a ve B010b) - Yeni bir All-in-One Ürününün (Donanım) Kurulması

Giriş
Bu belgede, ürünün fiziksel parçalarının nasıl kurulacağı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Bilgisayarınıza ürünün yazılımını yüklemeden önce bu adımları tamamlayın.
Bu belgede, ürünün nasıl kurulacağı ile ilgili adımlar aşağıda yer almaktadır:
 • All-in-One ürününün paketinden çıkarılması
 • Kutunun içindekileri kontrol edin
 • Güç kablosunun ve adaptörün bağlanması
 • Ürünün açılması
 • Dil/bölgeyi seçin
 • Baskı kafası aksamının yüklenmesi
 • Kartuşların takılması
 • Düz kağıt yüklenmesi
 • Kartuşların hizalanması
All-in-One ürününün kurulması
Ürünü kurmak için, aşağıda sunulan adımları belirtilen sıraya göre uygulayın.
Birinci adım: All-in-One ürününün paketinden çıkarılması
 1. Ürünün önündeki ve arkasındaki tüm paketleme bantlarını çıkarın.
  Şekil : Ürünün önündeki ve arkasındaki paketleme bantlarını sökün
  Örnek resim: Ürünün önündeki ve arkasındaki paketleme bantlarını sökün.
 2. Ürünün içindeki tüm paketleme malzemelerini ve koruyucu filmleri çıkarın.
  Şekil : Paketleme malzemesinin ürünün içinden çıkarılması
  Örnek resim: Paketleme malzemesinin ürünün içinden çıkarılması.
İkinci adım: Kutunun içindekileri kontrol edin
İçerik, ülkeye/bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Kutuda gönderilen ögelerin listesi için ambalaja bakın.
Üçüncü adım: Güç kablosunun ve adaptörün bağlanması
Ürününüze güç bağlamak için bu adımları takip edin.
Önemli! Yazılım yüklenirken soruluncaya kadar USB kablosunu () bağlamayın.
 1. Güç adaptörünü ürünün arkasına bağlayın.
 2. Güç kablosunu güç adaptörüne bağlayın.
 3. Güç kablosunun diğer ucunu , değişken akımlı (AC) bir güç çıkışına bağlayın.
Şekil : Güç kablosunun ve adaptörün bağlanması
Güç kablosunu ürüne bağlamayı gösteren örnek resim.
Dördüncü adım: Ürünün açılması
Ürünü açmak için Güç düğmesine () basın.
Beşinci adım: Dil/bölgeyi seçin
Ürünün varsayılan dil ve ülke/bölge ayarlarını ayarlamak için, kontrol paneli ekranında görüntülenen talimatları uygulayın.
 1. Kontrol paneli, Dil menüsünü gösterdiği zaman, dili seçmek için ortadaki ATM düğmesine () basın.
 2. Tamam'ı seçmek için alttaki ATM düğmesine basın ve ardından seçimi onaylamak için ortadaki ATM düğmesine () basın.
    not:
  Eğer dil seçimi yanlışsa, başka bir ülke/bölge seçmek için alttaki ATM düğmesine () basın.
 3. Kontrol paneli, Bölge menüsünü gösterdiği zaman, ülkeyi/bölgeyi seçmek için ortadaki ATM düğmesine () basın.
 4. Tamam'ı seçmek için alttaki ATM düğmesine basın ve ardından seçimi onaylamak için ortadaki ATM düğmesine () basın.
    not:
  Eğer ülke/bölge seçimi yanlışsa, başka bir ülke/bölge seçmek için alttaki ATM düğmesine basın.
Altıncı adım: Baskı kafası aksamının yüklenmesi
  not:
Ürün, baskı kafası aksamı yüklü olarak gelmelidir. Ancak eğer baskı kafası aksamının yüklenmeye ihtiyacı varsa, baskı kafasının kurulumunu yapmak için aşağıdaki adımları takip edin.
 1. Kartuş kapağını açın.
  Şekil : Kartuş kapağının açılması
  Kartuş kapağının açılmasını gösteren örnek resim
 2. Taşıyıcı üzerindeki mandal kolunu durana kadar kaldırın.
  Şekil : Mandal kolunun kaldırılması
  Mandal konunun nasıl kaldırılacağını gösteren örnek resim
 3. Baskı kafasının ambalajından çıkarılması.
  Şekil : Baskı kafası ambalajı
  Baskı kafası ambalajının örnek resmi
    dikkat:
  Bakır renkli temas noktalarına dokunmayın. Temas noktalarının herhangi bir yüzeye dokunmasına izin vermeyin. Kartuşları takarken temas noktalarını çizmeyin.
 4. Baskı kafasını, renkli tarafları yukarı bakacak şekilde dik olarak tutun.
 5. Kartuş yuvalarının ileriye doğru gelmesi ile birlikte, baskı kafasını ürünün içine yerleştirin.
  Şekil : Baskı kafasının aygıtın içine doğru yerleştirilmesi
  Baskı kafasının taşıyıcının içine nasıl yerleştirildiğini gösteren örnek resim
 6. Baskı kafasını güvenli hale getirmek için, taşıyıcı mandalını yavaşça aşağı indirin.
  Şekil : Taşıyıcı mandalının aşağı indirilmesi
  Taşıyıcı mandalın nasıl aşağı indirileceğini gösteren örnek resim
Yedinci adım: Kartuşların takılması
Kartuşları takmak için aşağıdaki adımları uygulayın.
  dikkat:
Ürünü ilk kez kurarken, kutunun içinde gelen kartuşları yüklemelisiniz. Bu kartuşların üzerinde SETUP yazar ve bunlar ilk baskı işinden önce ürününüzü kalibre eder. İlk ürün kurulumunda SETUP kartuşlarının yüklenememesi bir hataya sebep olur.
 1. Kartuşu ambalajından çıkarın.
 2. Turuncu mandalı çekerek kartuşun üzerindeki plastik paketi çıkarın.
  Şekil : Plastik paketi çıkarmak için turuncu mandalı çekin
  Turuncu mandalın nasıl çekileceğini gösteren örnek resim
 3. Turuncu kapağı kartuştan çıkarmak için saat yönünün tersine doğru çevirin.
  Şekil : Turuncu kapağı saat yönünün tersine doğru çevirin
  Turuncu kulakçığın saatin ters yönünde döndürülmesini resmi
 4. Kartuş temas noktaları baskı kafasına doğru bakacak şekilde, kartuştaki renkli tarafların baskı kafasındakilerle uyuşmasını sağlayarak, her bir kartuşu yuvasına takın. Her bir kartuşu yerine oturuncaya kadar aşağı doğru bastırın.
  Şekil : Kartuşu yuvasına takın ve sonra aşağı doğru bastırın
  Kartuşların baskı kafasına nasıl takıldığını gösteren örnek resim
 5. Bu adımı her kartuş için tekrarlayın.
 6. Kartuş kapağını kapatın.
  Şekil : Kartuş kapağının kapatılması
  Kartuş kapağının nasıl kapatıldığını gösteren örnek resim
Sekizinci adım: Düz kağıt yüklenmesi
Aşağıdaki animasyon, düz kağıdın nasıl yükleneceğini göstermektedir.
 1. Tepsiyi indirin.
 2. Tepsi genişleticiyi dışarı çekin ve kağıt yakalayıcıyı yukarı kaldırın.
   Şekil : Kağıt genişletici ve kağıt yakalayıcı
   Tepsi genişletici ve kağıt yakalayıcının nasıl olduğunu gösteren örnek resim
  1. Tepsi genişletici
  2. Kağıt yakalayıcı
 3. Kağıt genişlik kılavuzunu en dış konumuna kaydırın.
  Şekil : Kağıt genişlik kılavuzunun dışa doğru kaydırılması
  Kağıt genişlik kılavuzunun nasıl dışa doğru kaydırıldığını gösteren örnek resim
 4. Letter veya A4 kullanılmamış düz beyaz kağıdı, kısa kenarı öne, yazdırma tarafı ise aşağı gelecek şekilde tepsiye yükleyin.
  Şekil : Tepsiye kağıt yerleştirilmesi
  Tepsiye nasıl kağıt yerleştirileceğini gösteren örnek resim
 5. Kağıt genişlik kılavuzunu, kağıt yığınına dayanacak şekilde içe doğru kaydırın.
  Şekil : Kağıt genişliği kılavuzunun içe doğru kaydırılması
  Kağıt genişlik kılavuzunun kağıt yığınına doğru nasıl kaydırılacağını gösteren örnek resim
Dokuzuncu adım: Kartuşların hizalanması
Yeni bir kartuş taktıktan sonra, ürün kartuşu hizalar. Yazıcı kartuşlarını istediğiniz zaman, ürün yazılımını kullanarak hizalayabilirsiniz. Kartuşların hizalanması çıktı kalitesinin yüksek olmasına yardımcı olur.
 1. Kağıt yüklendikten sonra, istendiğinde, kontrol panelindeki Tamam seçeneğine dokunarak bir hizalama sayfası yazdırın. Hizalama sayfası otomatik olarak yazdırılır.
  Şekil : Hizalama sayfası
  Ürün hizalama sayfasını gösteren örnek resim
 2. Kapağı açın ve ardından yazılı hizalama sayfasını, yüzü aşağı bakacak biçimde tarayıcı camın sağ üst köşesine yerleştirin.
  Şekil : Hizalama sayfasının tarayıcı camı üzerine yerleştirilmesi
  Tarayıcı camı üzerindeki hizalama sayfasını gösteren örnek resim.
 3. Kapağı kapatın ve hizalamayı tamamlamak için Tamam'a basın.

hp-feedback-input-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-online-communities-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

Topluluğa sorun!


Destek Forumu

Destek Forumu

Sohbete katılın! Çözümler bulun, sorular sorun ve diğer HP ürünü sahipleriyle önerilerinizi paylaşın Şimdi ziyaret edin


hp-feedback-banner-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-country-locator-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
Ülke: Flag Türkiye

hp-detect-load-my-device-portlet

İşlemler
Yükleniyor...