hp-support-head-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

HP Müşteri Desteği'ne Hoş Geldiniz

hp-contact-secondary-navigation-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-share-print-widget-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-concentra-wrapper-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

HP Photosmart Kablosuz Yazıcılar - Yazıcı Donanımını Kurma

Giriş
Bu belgede, ürünün fiziksel parçalarının nasıl kurulacağı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Bilgisayarınıza ürünün yazılımını yüklemeden önce bu adımları tamamlayın.
Bu belgede, ürün kurulumuna ilişkin aşağıdaki adımlar yer almaktadır:
 • All-in-One ürününü ambalajından çıkarın
 • Kutunun içindekileri kontrol edin
 • Güç kablosunu ve adaptörü bağlayın
 • Ürünü açın
 • Dil/bölge seçin
 • Baskı kafası düzeneğini takın
 • Kartuşları takın
 • Düz kağıt yerleştirin
 • Kartuşları hizalayın
All-in-One ürününün kurulumu
Ürünü kurmak için, aşağıdaki adımları verilen sırayla izleyin.
Birinci adım: All-in-One ürününü ambalajından çıkarın
 1. Tüm paket bantlarını, ürünün dışından çıkartın ve ürünün kontrol paneli ekranından koruyucu filmi çıkarın.
  Şekil : Dış ambalaj bandını ve koruyucu filmi çıkarın
  Örnek resim: Dış ambalaj bandını ve koruyucu filmi çıkarın.
 2. Ürünün içindeki tüm bantları ve paketleme malzemelerini çıkarın.
  Şekil : İç bandı ve ambalajı çıkarın
  Örnek resim: Bandı ve paketleme malzemesini çıkarın.
İçerik, ülkeye/bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Kutuda gönderilen ögelerin listesi için ambalaja bakın.
Üçüncü adım: Güç kablosunu ve adaptörü bağlayın
Ürününüze güç bağlamak için aşağıdaki adımları izleyin.
 1. Güç bağdaştırıcısını ürünün arkasına takın.
 2. Güç kablosunu güç adaptörüne bağlayın.
 3. Güç kablosunun diğer ucunu, alternatif akımlı (AC) bir güç çıkışına bağlayın.
Önemli: Yazılım yüklenirken istenmezse USB kablosunu () bağlamayın.
Şekil : Güç kablosunu ve adaptörü bağlayın
Güç kablosunun ürüne takılmasını gösteren örnek resim.
Dördüncü adım: Ürünü açın
Ürünü açmak için Güç düğmesine () basın.
Şekil : Güç düğmesine basın
Örnek resim: Güç düğmesine basın.
Beşinci adım: Dil ve ülke/bölge seçin
Ürünün varsayılan dil ve ülke/bölge ayarlarını belirlemek için kontrol paneli ekranında görüntülenen talimatları izleyin.
 1. Kontrol panelinde Dil menüsü gösterildiği zaman, istenilen dili seçmek için sağ oka () dokunun ve sonra Tamam'a dokunun.
 2. Seçileni onaylamak için () Evet düğmesine dokunun.
    not:
  Seçilen dil doğru değilse, Hayır seçeneğini belirleyin, ardından başka bir dil seçin.
 3. Ülke/Bölge Ayarla menüsünden, istenilen ülke/bölgeyi seçmek için sağ oka () dokunun ve sonra Tamam'a dokunun.
 4. Seçileni onaylamak için () Evet düğmesine dokunun.
Altıncı adım: Baskı kafası düzeneğini takın
Ürün, baskı kafası düzeneği takılı olarak verilmiş olmalıdır. Ancak baskı kafası düzeneğinin takılması gerekiyorsa aşağıdaki adımları izleyin.
 1. Kartuş erişim kapağını açın. Taşıyıcı ürünün ortasına doğru hareket eder. Devam etmeden önce, taşıyıcının hareketsiz ve sessiz duruma gelmesini bekleyin.
  Şekil : Kartuş kapağını açın
  Kartuş kapağının açılmasını gösteren örnek resim
 2. Taşıyıcı üzerindeki mandal kolunu durana kadar kaldırın.
  Şekil : Mandal kolunu kaldırın
  Mandal kolunun kaldırılmasını gösteren örnek resim
 3. Baskı kafasını ambalajından çıkarın.
  Şekil : Baskı kafası ambalajını çıkarın
  Örnek resim: Baskı kafası ambalajını çıkarın.
    dikkat:
  Bakır renkli temas noktalarına dokunmayın. Temas noktalarının herhangi bir yüzeye değmesine izin vermeyin. Kartuşları takarken temas noktalarını çizmeyin.
 4. Baskı kafasını renk kodlu simgeler yukarı bakacak şekilde dik tutun.
 5. Baskı kafasını kartuş yuvaları ileriye doğru bakacak şekilde ürünün içine yerleştirin.
  Şekil : Baskı kafasını ürüne yerleştirin
  Baskı kafasının ürüne yerleştirilmesini gösteren örnek resim.
 6. Baskı kafasını sabitlemek için taşıyıcı mandalını yavaşça aşağı indirin.
  Şekil : Taşıyıcı mandalını aşağı indirin
  Taşıyıcı mandalının indirilmesini gösteren örnek resim.
Yedinci adım: Kartuşları takın
Kartuşları takmak için aşağıdaki adımları izleyin.
  dikkat:
Ürünü ilk kez kurarken kutunun içinde verilen kartuşları takmalısınız. Bu kartuşların üzerinde SETUP yazar ve bunlar ilk baskı işinden önce ürününüzü kalibre eder. İlk ürün kurulumunda SETUP kartuşlarının yüklenememesi bir hataya sebep olur.
 1. Kartuşu ambalajından çıkarın ve kartuştaki plastik bandı doğrudan çıkarmak için turuncu çekme kulakçığını çekin.
  Şekil : Plastik ambalajı çıkarın
  Turuncu kulakçığı çekerek plastik bandın çıkarılmasını gösteren örnek resim
 2. Turuncu kapağı saatin ters yönünde çevirerek koparın.
  Şekil : Turuncu kapağı çıkarın
  Turuncu kapağın kartuştan çıkarılmasını gösteren örnek resim
 3. Kartuşu kartuş temas noktaları baskı kafasına doğru bakacak şekilde, kartuştaki renkli simgelerin baskı kafasındakilerle eşleşmesine dikkat ederek yuvasına takın. Kartuşu aşağıya doğru bastırarak yerine oturtun.
  Şekil : Kartuşu yuvasına takın ve aşağıya doğru bastırın.
  Kartuşun baskı kafasına takılmasını gösteren örnek resim
 4. Bu adımı her kartuş için tekrarlayın.
 5. Kartuş kapağını kapatın.
  Şekil : Kartuş kapağını kapatın.
  Kartuş kapağının kapatılmasını gösteren örnek resim.
Sekizinci adım: Düz kağıt yerleştirin
Aşağıdaki video düz kağıt yükleme adımlarını göstermektedir. Ayrıntılı bir şekilde yazılmış adımlar aşağıda bulunmaktadır.
 1. Kağıt tepsisini indirin.
 2. Tepsi genişleticiyi dışarıya çekin ve sonra kağıt yakalayıcıyı kaldırarak açın.
   Şekil : Tepsi genişletici ve kağıt yakalayıcı
   Tepsi genişletici ve kağıt yakalayıcıyı gösteren örnek resim
  1. Tepsi genişletici
  2. Kağıt yakalayıcı
 3. Kağıt genişliği kılavuzunu en dış konumuna kaydırın.
  Şekil : Kağıt genişliği kılavuzunu kaydırarak çıkarın
  Kağıt genişliği kılavuzunun en dış konumuna kaydırılmasını gösteren örnek resim.
 4. Düz kağıt destesini yazdırılacak tarafı aşağıya gelecek şekilde kağıt tepsisine yükleyin. Kağıt destesini dayanana kadar ileriye doğru itin.
  Şekil : Tepsiye kağıt yükleyin
  Tepsiye kağıt yüklenmesini gösteren örnek resim.
    not:
  Destedeki kağıtların tümünün aynı boyutta ve türde olduğundan ve yırtık, tozlu, buruşmuş, kıvrılmış veya kenarlarının katlanmış olmadığından emin olun.
 5. Kağıt genişliği kılavuzunu kağıdın kenarına dayanana kadar itin.
  Şekil : Kağıt genişliği kılavuzunu içeriye doğru kaydırın
  Kağıt genişliği kılavuzunun kaydırılarak kağıtların kenarına dayanmasını gösteren örnek resim
Dokuzuncu adım: Kartuşları hizalayın
Yeni bir kartuş taktığınızda ürün kartuşu hizalar. Yazıcı kartuşlarını istediğiniz zaman ürün yazılımını kullanarak da hizalayabilirsiniz. Kartuşların hizalanması çıktı kalitesinin yüksek olmasına yardımcı olur.
 1. Kağıt yüklendikten sonra sorulduğunda, kontrol panelindeki Tamam seçeneğine dokunarak bir hizalama sayfası yazdırın. Ürün bir hizalama sayfası yazdırır.
  Şekil : Hizalama sayfası örneği
  Hizalama sayfasını gösteren örnek resim
 2. Ürün kapağını kaldırın.
  Şekil : Kapağı kaldırın.
  Kapağın kaldırılmasını gösteren örnek resim.
 3. Hizalama sayfasının üst kısmını tarayıcı camının sağ ön köşesine yüzü aşağıya dönük şekilde yerleştirin. Hizalama sayfasını yerleştirmenize yardımcı olması için tarayıcı camının yanındaki oyuk kılavuza bakın.
  Şekil : Hizalama sayfasını tarayıcı camına yerleştirin
  Tarayıcı camı üzerindeki hizalama sayfasını gösteren örnek resim
 4. Kapağı indirin.
 5. Tamam seçeneğine dokunun. Ürün, hizalama işlemini tamamlayarak hizalama sayfasını tarar.
ePrint hizmetini kullanmaya başlama
ePrint sayesinde artık bağlantınızı ve verimliliğinizi hareket halindeyken de koruyabilirsiniz. ePrint, akıllı telefon, dizüstü bilgisayar veya diğer bir taşınabilir aygıt ile ePrint özellikli HP yazıcınıza doğrudan yazdırmanızı sağlar. ePrint'i kurma ve kullanmayla ilgili ayrıntılı bilgi için verilen bağlantıya tıklayın.

hp-feedback-input-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-online-communities-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

Topluluğa sorun!


Destek Forumu

Destek Forumu

Sohbete katılın! Çözümler bulun, sorular sorun ve diğer HP ürünü sahipleriyle önerilerinizi paylaşın Şimdi ziyaret edin


hp-feedback-banner-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-country-locator-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
Ülke: Flag Türkiye

hp-detect-load-my-device-portlet

İşlemler
Yükleniyor...