hp-support-head-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği - Bilgi Tabanı

hp-contact-secondary-navigation-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-share-print-widget-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
 • Bilgi
  Windows 11'e Nasıl Yükselteceğinizi Öğrenin

  Windows 11'e Yükseltme Kılavuzu

 • Geri Bildirim

hp-concentra-wrapper-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

HP Officejet J4500 Hepsi Birarada Serisi - Çıkmayan, Soluk ya da Sönük Renkler

Sorun

Alınan çıktılarda renk olmaması veya çıkan renklerin soluk veya sönük görünmesi.

Çözüm

Sorun çözülene kadar aşağıda belirtilen adımları uygulayın.

Birinci adım: Kağıdın kontrol edilmesi

Proje için doğru türde kağıt kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin. Kağıt çok lifliyse, mürekkep yazdırma yüzeyini tamamıyla kaplamayabilir.
 • Birçok kağıtta bir taraf yazdırılabilir ve diğer taraf yazdırılamaz niteliktedir. Kağıdı yazdırma yüzü aşağı gelecek şekilde yerleştirin.
 • Proje için doğru kağıt türünü kullanın. Günlük belgeler için düz kağıt uygundur. Yoğun biçimde yazdırma yapılacak belgeler söz konusu olduğunda (örneğin, yüksek kontrast içeren grafikler veya fotoğraflar), en iyi verimi almak için HP Advanced kağıt kullanın.
 • Önceki adımlar sorunu gidermenize yardımcı olmadıysa, farklı bir kağıt deneyin. Mürekkep daha ağır kağıtlarda daha iyi baskı alınmasını sağlayabilir. HP, birlikte kullanılacak mürekkep ve kağıtları tasarlar, o yüzden orijinal HP mürekkepleri ile beraber HP kağıtlarını kullanmanızı öneririz.

İkinci adım: Yazdırma ayarlarının kontrol edilmesi

 1. Yazdırma işlemi için kullanılan programda, Dosya öğesini ve ardındanYazdır öğesini tıklayın.
  Yazdır penceresi açılır.
 2. Uygun ürünün seçili olduğundan emin olun ve ardındanTercihlerveya Özellikler öğesini tıklayın.
  Tercihler/Özellikler penceresi açılır.
 3. Yazdırma Kısayolları sekmesini kullanın.
  Yazdırma kalitesini artırmak için Yazdırma Kısayolları menüsünden seçeneklerin bir kısmını ya da tamamını değiştirmeye çalışın.
  • Baskı kalitesi: Çıktıların kalitesi kabul edilebilir düzeyde değilse, baskı kalitesini artırmaya çalışın. Daha hızlı yazdırmak için, baskı kalitesini azaltmaya çalışın.
  • Kağıt türü: Seçeneklerden biri kağıt türü ile tam olarak eşleşirse, Otomatik yerine bu seçeneği seçin.
  • Kağıt boyutu: Bu seçeneğin ürüne yerleştirilmiş olan kağıt ile eşleştiğinden emin olun.
  Diğer seçenekleri görmek için, Gelişmiş sekmesini ve ardından Gelişmiş Özellikler öğesini tıklayın.
  Gelişmiş Özellikler penceresi açılır. Aşağıda belirtilen seçeneği değiştirmeye çalışın:
  Mürekkep miktarı: Sayfaya yazdırılan mürekkep miktarını ayarlayın. Daha açık (daha az mürekkepli) resimler için kaydırıcıyı sola taşıyın. Daha koyu (daha çok mürekkepli) resimler için kaydırıcıyı sağa taşıyın. Mürekkep miktarı ne kadar açık olursa alınan çıktı da o kadar çabuk kurur.

Üçüncü adım: Mürekkep düzeylerinin kontrol edilmesi

not:
Yeniden doldurulmuş veya yeniden üretilmiş ya da başka bir yazıcıda kullanılmış bir yazıcı kartuşu taktıysanız, mürekkep düzeyi göstergesi yanlış veya kullanılmaz olur.
 1. Yazıcı Araç Kutusu öğesini açın.
  1. HP Solution Center yazılımını açın.
  2. Ayarlar öğesini tıklayın.
  3. Yazıcı Araç Kutusu öğesini tıklayın.
  not:
  Yazıcı Araç Kutusu, Yazdırma Özellikleri iletişim kutusundan da açılabilir. Yazdırma Özellikleri iletişim kutusunda, Hizmetler sekmesini tıklayın ve ardından Aygıta bakım yap öğesini tıklayın.
 2. Daha sonra Tahmini Mürekkep Seviyeleri sekmesini tıklayın.
  Şekil : HP Officejet J4500 Serisi-Tahmini Mürekkep Seviyeleri
  not:
  Resim kartuşta mürekkep kaldığını gösterse dahi, kartuşta mürekkep bitebilir. Kartuşta mürekkep bitmeye başladığında çıktılarda her zaman çizgi veya damarlar çıkar. Mürekkebi biten ya da azalan baskı kartuşlarını değiştirin.

Dördüncü adım: Otomatik sınama sayfasının yazdırılması

 1. Giriş tepsisine düz ve beyaz kağıt yerleştirildiğinden emin olun.
 2. Sayfayı yazdırmak için aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanın:
  • Aygıt kontrol paneli:Setup (Kurulum) öğesine basıp Print Report (Yazdırma Raporu) ve Self-Test (Otomatik Sınama) seçeneklerini seçin ve ardından OK düğmesine basın.
  • HP Printer Utility (Mac OS):Information and Support (Bilgi ve Destek) panelinden Device Information (Aygıt Bilgileri) seçeneğini ve ardından Print Configuration Page (Yapılandırma Sayfası Yazdır) seçeneğini tıklayın.
 3. Otomatik sınama raporunu inceleyin. Bu rapor, kartuşlar ve mürekkep hakkında bilgi verir.
Şekil : Otomatik sınama raporu

Beşinci adım: Hangi kartuşun hangi sayfa alanlarını yazdırdığının dikkate alınması

Hangi kartuşun kusurlu olduğunu görmek için hangi kartuşun otomatik sınama raporunun hangi kısmını yazdığını saptayın.
  Şekil : Otomatik sınama raporunun düzeni
 1. Sağdaki kartuş tarafından yazdırılan
 2. Soldaki kartuş tarafından yazdırılan
not:
Yedek modda (diğer bir deyişle kartuşlardan biri yok iken) yazdırma işlemi sırasında, bu kartuşun yazdırdığı otomatik sınama raporunun alanı boş çıkar.
Her bir alanda bulunan desenler sayfa üzerinde biraz farklı görünebilir.

Altıncı adım: Kusurların aranması

Ürün ve kartuşlar düzgün bir şekilde çalışıyorsa, satır ızgaraları gibi görünen desenlerde eksik çizgiler çok azdır ya da hiç yoktur. Ayrıca renklerin de, hemen hemen mürekkep kartuşu kutusunun üzerinde bulunan renkli noktalar gibi olması gerekir.
not:
Otomatik sınama raporundaki renkleri, bu Web sayfasında bulunan renkler ile kıyaslamayın. Monitör ayarlanmadığı sürece renkler aynı olmaz.

Eksik çizgiler veya damarlı çubuklar

Bir desende bir kaç çizgiden fazla eksiklikler olduğunu ve bir çubuğun damar damar olduğunu görüyorsanız, o kartuş doğru bir şekilde çalışmıyordur.
Şekil : Kırmızı desen, çizgilerin eksik olduğunu ve çubuğun damar damar olduğunu gösterir - kartuş düzgün bir şekilde çalışmıyor
Otomatik sınama raporunun, çizgilerin eksik çıktığını ve çubuğun damar damar olduğunu göstermesi halinde, click here to continue troubleshooting (c00832192) (İngilizce) (Sorun giderme işlemine devam etmek için burayı tıklayın).

Renklerin renkli noktalar ile aynı olmaması

Otomatik sınama raporunda bulunan renkler sadece üç renkli (sol tarafta bulunan) kartuş ile basılır. Bu bloklarda olması gereken rengi tanımlayan etiketler bulunur. Bu bloklardan herhangi birinin rengi, noktası ile eşleşmez ise, sol tarafta bulunan kartuş düzgün bir şekilde çalışmaz.
  Şekil : Renkli çubuklardan birinin rengi, nokta üzerinde bulunan renkten çok farklı - kartuş düzgün bir şekilde çalışmaz
 1. Doğru renkler
 2. Yanlış renk (sarı) - üç renkli (sol tarafta bulunan) kartuş düzgün bir şekilde çalışmıyor
Otomatik sınama raporu, renklerin noktalar üzerinde bulunan renklerden farklı olduğunu gösteriyorsa, click here to continue troubleshooting (c00832204) (İngilizce) (Sorun giderme işlemine devam etmek için burayı tıklayın)

Eksik renkler

Renkli desenlerden ya da çubuklardan herhangi biri tamamıyla çıkmıyorsa, kartuş düzgün bir şekilde çalışmaz.
  Şekil : Eksik renk çubuğu
 1. Yazdırılan tüm renkler - eksik olmayan renkler
 2. Sarı renk çıkmıyor - üç renkli (sol tarafta bulunan) kartuş düzgün bir şekilde yazdırmıyor
Desen ya da renk bloklarından herhangi biri tamamıyla çıkmıyorsa, click here to continue troubleshooting (c00832204) (İngilizce) (Sorun giderme işlemine devam etmek için burayı tıklayın).

Mürekkep lekeleri

Otomatik sınama raporu bulaşmış mürekkep olduğunu gösteriyorsa, kartuşları temizlemeniz gerekebilir.
Şekil : Bulaşmış mürekkep
Otomatik sınama raporu bulaşmış mürekkep olduğunu gösteriyorsa, click here to continue troubleshooting (c01480928) (İngilizce) (Sorun giderme işlemine devam etmek için burayı tıklayın).

Yedinci adım: Tanılama sayfasında kusur görünmüyorsa, sorun giderme işlemlerine devam edilmesi

Otomatik sınama sayfasında hiçbir kusur görünmüyorsa, kartuşlar ile ürün düzgün bir şekilde çalışmaz.
Tanılama sayfasında hiçbir kusur olmazsa, kartuşlar ve ürün düzgün bir şekilde çalışır. Sorunu gidermeye devam etmek için Click here (c01489240) (İngilizce) (Burayı tıklayın).

Nedeni

Uçlar kuruduğunda veya özel baskı taleplerinden dolayı renk azaldığında renkler kaybolur ya da solar. Ayrıca kartuş uçlarının kirlenmesi sonucu renkler sönükleşebilir.
 • Kurulum öncesine kadar yeni kartuştan koruyucu bandı çıkarmayın. Bant çıkarıldığı zaman yeniden yerine yapıştırmaya çalışmayın.
 • Koruyucu bant çıkarıldıktan sonra uçlara dokunulmamasına dikkat edin.
 • Kartuşların iyi çalışır durumda olması için ayda en az bir kez baskı alın.
 • Kontrol paneli üzerinde bulunan düğmeye basarak mutlaka ürünü kapatın. Gücü doğru bir şekilde kapatmanız, kartuşlara koruma sağlar.
 • Geçici olarak üründen bir kartuş çıkardığınızda, bu kartuşu kartuş koruyucusunun içerisine koyun.
 • Kartuş koruyucusu yok ise, kartuşu hava geçirmez bir plastik kabın içerisine koyun. Uçlara dokunulmadığından emin olun. Plastik bir poşet kullanmayın. Kartuşları uzun bir süre kap içerisinde saklamak istiyorsanız, renkli kartuşları uçları aşağıya bakacak şekilde, siyah kartuşları ise uçları yukarıya bakacak şekilde yerleştirin.

hp-feedback-input-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-feedback-banner-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-country-locator-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye

hp-detect-load-my-device-portlet

İşlemler
Yükleniyor...