hp-support-head-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

HP Müşteri Desteği'ne Hoş Geldiniz

hp-contact-secondary-navigation-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-share-print-widget-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-concentra-wrapper-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

HP Bilgisayarlar - Windows Kaydını Yedekleme, Düzenleme ve Geri Yükleme (Windows 7)

Bu belge Windows 7 yüklü HP bilgisayarlar için geçerlidir.
Kayıt defteri, Windows'ta bulunan ve sistem donanımı, yüklü programlar ve ayarları ve bilgisayar üzerindeki kullanıcı hesaplarının her birinin profili hakkında önemli bilgiler içeren bir veritabanıdır. Windows 7 sık sık kayıt defterindeki bilgileri okur ve günceller.
Normalde, yazılım programları kayıt defterinde otomatik olarak değişiklik yapar. Kayıt defterinde gereksiz değişiklikler yapmamalısınız. Kayıt defteri dosyalarını yanlış biçimde değiştirmek, Windows'un çalışmasını engelleyebilir veya Windows'un yanlış bilgiler rapor etmesine neden olabilir.
Yalnızca güvenilir kaynaklardan gelen değişiklikleri yapın ve değişiklik yapmadan önce kayıt defterini daima yedekleyin.
  dikkat:
Hatalı bir kayıt defteri girişi, ciddi sistem sorunlarına yol açabilir veya bilgisayarın başlamasını engelleyebilir. Sorunları çözmek için kayıt defterini düzenlemeniz gerekiyorsa, aşağıdaki 1. Adım: Windows kayıt defterini yedekleyin bölümünde yer alan talimatları izleyerek daima bir yedek kopya oluşturmanız gerekir. Kayıt defterinin yedeği oluşturulmazsa ve düzenleme sırasında kayıt defteri zarar görürse, bu sorunu çözmenin tek yolu sistem kurtarma işlemi olabilir.
Bu belgede, Windows kayıt defterinin yedeğinin nasıl oluşturulacağı, kayıt defterinin nasıl düzenleneceği ve sorunlarla karşılaşılması halinde kayıt defterinin nasıl geri yükleneceği açıklanmaktadır.
Windows kayıt defterinde değişiklik yapmaya başlamadan önce
Kayıt defterinde değişiklik yapılmadan önce kayıt defterinin bir yedek kopyası oluşturulmalıdır. Yedek kopyayı örneğin sabit disk sürücüsündeki veya bir çıkarılabilir depolama aygıtındaki bir klasör gibi, erişilebilir bir konuma kaydedin. Geri almak istediğiniz bir değişiklik yaparsanız, yedek kopyayı içe aktarma şansınız olabilir.
Adım 1: Windows kayıt defterini yedekleme
Bu adımları uygulamak için yönetici olarak oturum açmalısınız. Yönetici olarak oturum açmadığınızda, değişiklikler sadece o anda açık olan kullanıcı hesabına uygulanır.
Kayıt anahtarında veya alt anahtarında değişiklik yapılmadan önce kayıt defterinin yedeği oluşturulmalıdır. Yedek kopyayı örneğin sabit disk sürücüsündeki veya bir çıkarılabilir depolama aygıtındaki bir klasör gibi, kendi belirlediğiniz bir konuma kaydedebilirsiniz. Geri almak istediğiniz bir değişiklik yaparsanız, yedek kopyayı alabilirsiniz.
Windows kaydının tamamını yedeklemek için aşağıdaki adımları uygulayın.
Nasıl yapılacağını göster
 1. Başlat düğmesine tıklayın ve Arama alanına regedit yazın. Regedit öğesine tıklayın.
  Şekil : Regedit'i arama
 2. Yönetici parolasını girmeniz veya onay vermeniz istenirse, parolayı girin veya işlemi onaylayın.
  Kayıt Defteri Düzenleyicisi açılır.
  Şekil : Kayıt Defteri Düzenleyicisi
 3. Kayıt defterinin tamamını yedeklemek için Bilgisayar öğesine tıklayın.
  Belirli bir anahtarı veya alt anahtarı yedeklemek için yedeklemek istediğiniz anahtara veya alt anahtara tıklayın.
 4. Dosya'ya ve daha sonra Ver'e tıklayın.
 5. Yedekleme dosyası için bir ad girin ve yedek kopyayı kaydetmek istediğiniz konumu seçin.
 6. Kaydet seçeneğine tıklayın.
Adım 2: Windows 7'de kayıt defteri düzenleme (gelişmiş)
Kayıt Defteri Düzenleyicisi, sistem kaydında bilgisayarınızın çalışma biçimi ile ilgili bilgiler içeren ayarları görüntülemek ve değiştirmek için kullanılır. Bilgisayarınızda örneğin yeni bir program ekleme, bir kullanıcı profili oluşturma veya yeni bir donanım ekleme gibi bir değişiklik yaptığınızda, Windows bu bilgilere başvurur ve bu bilgileri günceller. Kayıt Defteri Düzenleyicisi, kayıt klasörlerini, dosyalarını ve her kayıt dosyasının ayarlarını görüntülemenize olanak tanır.
Kaydı düzenleme işlemi Windows Gezgininde dosyalar ile yapılan işlemlere çok benzer. Kayıt defterinde bir konuma göz atabilir ve buraya veri ekleyebilir, verileri yeniden adlandırabilir veya değiştirebilirsiniz ya da anahtarları ve değerleri silebilirsiniz.
Aşağıdaki adımlar, kayıt defteri ögelerinin nasıl ekleneceği, değiştirileceği, bulunacağı ve silineceği ile ilgili bir örnek sunmaktadır. Kayıt defterini düzenlemek için benzer adımları kullanın.
Windows 7'de bir kayıt defteri anahtarı ekleme
Sistem kayıt defterine bir kayıt defteri anahtarı eklemek için aşağıdaki adımları uygulayın.
Nasıl yapılacağını göster
 1. Başlat düğmesine tıklayın ve Arama alanına regedit yazın. Regedit öğesine tıklayın.
 2. Yönetici parolasını girmeniz veya onay vermeniz istenirse, parolayı girin veya işlemi onaylayın.
  Kayıt Defteri Düzenleyicisi açılır.
 3. HKEY_CURRENT_USER ögesinin yanındaki ok işaretine tıklayın.
 4. HKEY_CURRENT_USER ögesini sağ tıklayın, Yeni ögesini seçin ve Anahtar öğesine tıklayın.
  Bir klasör gibi görünen yeni bir anahtar görüntülenir.
 5. Yeni anahtar için ad olarak AAAA yazıp Enter tuşuna basın.
  Yeni bir kayıt defteri anahtarı oluşturdunuz.
Kayıt defteri anahtarına bir değer adı ekleme
Bir kayıt defteri anahtarına bir değer eklemek için aşağıdaki adımları uygulayın.
Nasıl yapılacağını göster
 1. AAAA adlı yeni anahtarı sağ tıklayın, Yeni ögesini seçin ve ardından Dizi Değeri öğesine tıklayın.
 2. Yeni bir değer adı olarak BBBB yazın ve ardından Enter tuşuna basın.
  Bir anahtara yeni bir değer eklediniz.
Bir Değer adına veri ekleme
Daha önceki bölümde oluşturduğunuz kayıt defteri ögesini değiştirmek için bu bölümde verilen adımları uygulayın.
Nasıl yapılacağını göster
 1. BBBB değerine sağ tıklayın ve Değiştir ögesini seçin.
 2. Veri değeri için CCCC yazın ve Tamam'a tıklayın.
  Bir kayıt değerine veri eklediniz. Aynı yöntem, mevcut verileri değiştirmek için de kullanılabilir.
Bir kayıt defteri ögesini bulma
Daha önceki bölümde değiştirdiğiniz kayıt defteri ögesini bulmak için bu bölümde verilen adımları uygulayın.
Nasıl yapılacağını göster
 1. Kayıt anahtarı dallarını kapatmak için HKEY_CURRENT_USER ögesinin yanındaki ok işaretine tıklayın.
 2. Kayıt defteri penceresinde Bilgisayar öğesine tıklayın.
 3. Düzenle ögesini ve ardından Bul öğesine tıklayın.
 4. Bul kutusuna CCCC yazın.
 5. Anahtarlar, Değerler ve Veri ögelerinin seçili olduğundan emin olun ve Sonrakini Bul düğmesine tıklayın.
  Kayıt Defteri Düzenleyicisi kaydı araştırır, daha sonra durur ve BBBB değerini vurgular.
 6. BBBB ögesini çift tıklayarak açtığınızda, içinde CCCC değer verisini görürsünüz.
  Kayıt defterinde başarıyla arama yapıp CCCC değer verisini buldunuz.
Bir kayıt defteri ögesini silme
Daha önceki bölümde bulduğunuz kayıt ögesini silmek için bu bölümde verilen adımları uygulayın.
Nasıl yapılacağını göster
 1. AAAA adlı anahtarı sağ tıklayın ve Sil ögesini seçin.
 2. AAAA anahtarını, BBBB değerini ve CCCC değer verisini silme işlemini onaylamak için Evet öğesine tıklayın.
  Bu işlem ile anahtarlar, değerler ve değer verileri tek tek silinebilir.
    dikkat:
  Bir anahtarı silerken, anahtarın içerdiği tüm alt ögelerin de silineceğini unutmayın.
  Bir kayıt anahtarı ve içindeki değerler, kayıttan başarıyla silindi.
Adım 3: Windows 7'de kaydedilmiş bir kayıt defterinin geri yüklenmesi
Kaydı düzenledikten sonra sistem istikrarsız hale gelirse veya donanımlar ya da yazılımlar çalışmaz hale gelirse, kaydedilmiş bir yedekten kaydı geri yüklemek için aşağıdaki adımları uygulayın.
Nasıl yapılacağını göster
 1. Başlat düğmesine tıklayın ve Arama alanına regedit yazın. Regedit öğesine tıklayın.
 2. Yönetici parolasını girmeniz veya onay vermeniz istenirse, parolayı girin veya işlemi onaylayın.
  Kayıt Defteri Düzenleyicisi açılır.
 3. Bilgisayar seçeneğini belirleyin.
 4. Dosya'ya ve daha sonra Al seçeneğine tıklayın.
 5. Kaydedilen kayıt defteri dosyasına gidin.
 6. Dosyayı seçip 'a tıklayın.
 7. Bilgisayarı yeniden başlatın.

hp-feedback-input-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-online-communities-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

Topluluğa sorun!


Destek Forumu

Destek Forumu

Sohbete katılın! Çözümler bulun, sorular sorun ve diğer HP ürünü sahipleriyle önerilerinizi paylaşın Şimdi ziyaret edin


hp-feedback-banner-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-country-locator-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye

hp-detect-load-my-device-portlet

İşlemler
Yükleniyor...