hp-support-head-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği - Bilgi Tabanı

hp-contact-secondary-navigation-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-share-print-widget-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-concentra-wrapper-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - İşleri depolama

Kopyalama veya yazdırma işlerini aygıta depolayıp sonra istediğiniz zaman yazdırabilirsiniz. Depolanmış işleri diğer kullanıcılarla paylaşabilir veya onları özel yapabilirsiniz.

İşleri aygıtta depolama

 1. Orijinal belgeyi yüzü aşağı gelecek şekilde tarayıcı camına veya yüzü yukarı gelecek şekilde belge besleyiciye yerleştirin.
 2. İş Depolama özelliğini etkinleştirmek için Giriş ekranında İş Depolama öğesine dokunun. Oluştur sekmesini seçin.
 3. Şu yöntemlerden biriyle depolanan işin adını belirleyin:
  • Listeden varolan bir klasör seçin. Yeni İş'e dokunun ve bir iş adı yazın.
  • Ekranın sağ tarafındaki varolan Klasör Adı: veya İş Adı: altındaki kutuya dokunun ve metni düzenleyin.
 4. Depolanan özel iş adının yanında bir kilit simgesi vardır ve almak için bir PIN belirlemenizi gerektirir. İşi özel yapmak için, Yazdırma PIN'i öğesini seçin ve ardından iş için PIN yazın
 5. Diğer iş depolama seçeneklerini görmek için Daha Fazla Seçenek öğesine dokunun. Özelleştirilmiş ayarlar hakkında daha fazla bilgi için, bkz: .
 6. Tüm seçenekler ayarlandıktan sonra, belgeyi taramak ve işi depolamak için Depolanan İş Oluştur düğmesine () dokunun. İş, siz silene kadar aygıtta saklanır, böylece gerektikçe yazdırabilirsiniz.
  Aygıtta oturum açtıysanız, iş, oturum açma adınızla aynı adlı bir klasörde depolanır. Aygıtta oturum açmadıysanız, iş bir genel klasörde depolanır.
  İşi alma ile ilgili bilgi için, bkz: .

Bilgisayardan iş depolama

Aygıtın kontrol panelinden bir belgeyi tarayıp depolayabileceğiniz gibi, bilgisayardan bir iş gönderip bu işi aygıtta depolayabilirsiniz. Bunun için yazıcı sürücüsünü kullanın. Bilgisayardan bir iş depoladığınızda, depolanacak iş türleri için birkaç seçeneğiniz bulunmaktadır.
Depolanan iş türleri
İş depolama seçeneği
Açıklama
Prova Bas ve Beklet
İş kısa süreli depolanmak üzere aygıta gönderilir. Bir işin birden çok kopyasını yazdırmanız gerekirse ve yazdırmadan önce bu sayfaların nasıl göründüğünü doğrulamak isterseniz bu özelliği kullanın. İş aygıta gönderilir ve bir kereliğine yazdırılır. Aygıtın kontrol panelinde, kalan kopyaları yazdırmayı veya işi iptal etmeyi seçebilirsiniz. Kopyalar yazdırıldıktan sonra, iş silinir.
İşi yazdırılıncaya kadar depolama
İş, siz veya bir başkası tarafından aygıtta alınıncaya kadar depolanır. 4 basamaklı PIN kodu belirlerseniz, işi alan kişinin bu PIN kodunu sağlaması gerekir.
Aygıt, yazdırıldıktan sonra işi otomatik olarak siler.
Hızlı Kopya
İş aygıta gönderilir ve bir kereliğine yazdırılır. Gerektiğinde başka kopyalar yazdırabilmeniz için aygıtta depolanır.
Depolanan İş
İş, silininceye kadar aygıtta depolanır. Siz veya bir başkası tarafından aygıtta alınıncaya kadar yazdırılmaz. 4 basamaklı PIN kodu belirlerseniz, işi alan kişinin bu PIN kodunu sağlaması gerekir.
Çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan belgeleri depolamak için bu seçeneği kullanın.

İş depolama seçeneklerini yapılandırma

Aygıt, taranan veya depolanan işleri en iyi duruma getirmek için birkaç özellik sunar. Bu özellikler, depolanan işi oluşturduğunuzda İş Depolama ekranından kullanılabilir.
not:
Bir kullanıcı işi yazdırmak için aldığında bu özellikler kullanılamaz.
İş Depolama ekranı iki sayfadan oluşur. İlk sayfadan, Daha Fazla Seçenek öğesine dokunarak sonraki sayfaya gidebilirsiniz.
Bir seçeneği kullanma ile ilgili ayrıntılar için, seçeneğe dokunun ve sonra da ekranın sağ üst köşesindeki yardım () düğmesine dokunun. Aşağıdaki tabloda, iş depolama seçeneklerine genel bakış sağlanmaktadır.
not:
Yüklü aksesuarlara bağlı olarak, bu seçeneklerden bazıları görünmeyebilir. Tablodaki seçenekler, görüntülenecekleri sırayla listelenmiştir.
Depolanan işler için seçenekler
Seçenek adı
Açıklama
Zımbala/Harmanla veya Harmanla
İsteğe bağlı HP Çok İşlevli Son İşlemci takılıysa, Zımbala/Harmanla seçeneği kullanılabilir. Kopya gruplarındaki sayfaları zımbalama ve bir araya getirme seçeneklerini ayarlamak için bu özelliği kullanın.
İsteğe bağlı HP Çok İşlevli Son İşlemci takılı değilse, Harmanla seçeneği kullanılabilir. Her kopyalanan gruptaki sayfaları orijinal belgeyle aynı sırayla bir araya getirmek için bu özelliği kullanın.
Kağıt Seçimi
Kullanmak istediğiniz kağıt boyutu ve türünü bulunduran tepsiyi seçmek için bu özelliği kullanın.
Görüntü Ayarlama
Dosyanın genel kalitesini yükseltmek için bu özelliği kullanın. Örneğin, koyuluk, netlik ve kontrast ayarlarını belirleyebilir, Fon Temizleme ayarını kullanarak soluk görüntüleri fondan çıkarabilir veya açık bir fon rengini kaldırabilirsiniz.
İçerik Yönlendirme
Orijinal sayfanın içeriğinin sayfaya nasıl yerleştirildiğini belirlemek için bu özelliği kullanın: yatay veya dikey.
Çıkış Bölmesi
Kopyalar için bir çıkış bölmesi seçmek için bu özelliği kullanın. İsteğe bağlı HP Çok İşlevli Son İşlemci takılıysa, zımbalı kopyalar her zaman Çıkış Bölmesi 5'e gönderilir.
Sayfa/Yaprak
Bir yaprak kağıda birden çok sayfa kopyalamak için bu özelliği kullanın.
Filigran
Her sayfanın ortasına diyagonal olarak bir metin şeridi yazdırmak için bu özelliği kullanın.
Kaplamalar
Her bir sayfaya yarı şeffaf bir resim yazdırmak için bu özelliği kullanın. Kaplamalar, filigranlara benzer; ancak kaplamalar bir şirket logosu gibi herhangi bir resim içerebilir.
Bölüm Sayfaları
Bölümlerden oluşan belgeleri kopyalamak için bu özelliği kullanın. Bölümlerin her zaman için sol ya da sağ sayfada başlamasını belirleyebilirsiniz. Gerektiğinde, aygıt boş sayfalar ekleyerek her bölümün ilk sayfasının doğru yüzde olmasını sağlar.
Tarih/Saat Damgası
Kopyalara tarih ve saat yazdırmak için bu özelliği kullanın. Numaralandırma stili ve konum bilgilerini denetleyebilirsiniz.
Damga Sayfa Numarası
Kopyalara sayfa numaraları yazdırmak için bu özelliği kullanın. Numaralandırma stilini ve konumunu denetleyebilirsiniz.
Damga Metni
Kopyalara önceden tanımlanmış bir metin mesajı yazdırmak ya da belirlediğiniz bir mesajı yazdırmak için bu özelliği kullanın. Damga metni, filigrana benzer; ancak sayfadaki konumunu ve açısını denetleyebilirsiniz.
Damga Küme Numarası
Kopyalara küme numarası yazdırmak için bu özelliği kullanın. Örneğin, bir belgenin beş kopyasını oluşturuyorsanız, ilk kopya kümesindeki her sayfa 1 numaralı olarak damgalanır.
Köşeden Köşeye
Orijinal belge kenarlara yakın şekilde yazdırıldığında, olabildiğince fazla içeriğin kopyalanmasını sağlamak için bu özelliği kullanın. Ancak, kenarlar boyunca gölgeler görünebilir.
Görüntü Kaydırma
Sayfadaki görüntüyü kaydırmak için bu özelliği kullanın.
Görüntü Tekrarlama
Aynı görüntüyü tek bir sayfaya birden çok kez kopyalamak için bu özelliği kullanın. Bu özelliği kullanmak için, orijinali düz yatak camına yerleştirin ve kapağı açık bırakın.

Depolanan işleri alma

Aygıtta depolanan işleri, aygıtta taranmış veya bilgisayardan gönderilmiş olmalarına bakılmaksızın alabilir ve yazdırabilirsiniz.
Renkli yazdırma izniniz yoksa, depolanan işi alamaz veya yazdıramazsınız. Aygıt bu durumda bir uyarı verir.
 1. İş Depolama özelliğini etkinleştirmek için Giriş ekranında İş Depolama öğesine dokunun. Al sekmesini seçin.
 2. Ekranında solundaki listeden, işin depolandığı klasörü seçin. Depolanan işlerin listesi görüntülenir.
 3. Listeden işi seçin. İş özelse, PIN: altındaki kutuya dokunun ve doğru PIN kodunu yazın.
 4. İşi yazdırmak için Depolanan İşi Al düğmesine () dokunun.
Aygıt çoğu işi yazdırılıncaya kadar saklar, ancak belirli işleri yazdırılır yazdırılmaz otomatik olarak siler.
Depolanan iş türü
Yazdırma sonrası eylem
Aygıtta taranan tüm genel ve özel depolanan işler
Aygıtın sabit diskinde saklanır
Bilgisayardan gönderilmiş depolanan işler
Aygıtın sabit diskinde saklanır
Bilgisayardan gönderilen Hızlı Kopyala depolanan işleri
Aygıtın sabit diskinde saklanır
Bilgisayardan gönderilen "İşi yazdırılıncaya kadar depola" işleri
Yazdırma sonrasında otomatik olarak silinir
Bilgisayardan gönderilen Prova Bas ve Beklet depolanan işleri
Sonraki kopyalar yazdırıldıktan sonra otomatik olarak silinir

Depolanmış işleri yönetme

Kontrol paneldeki Yönetim menüsünü kullanarak varsayılan iş depolama seçeneklerini ayarlayabilirsiniz. Depolanan işleri silmek için İş Depolama özelliğini kullanın.

Depolanan işleri silme

Depolanan işleri silmek için, aygıtın kontrol panelinde İş Depolama özelliğini açın.
 1. Ana ekranda, İş Depolama öğesine dokunun.
 2. Al sekmesini seçin.
 3. İşin depolandığı klasörü açın ve işi seçin.
 4. Sil öğesine dokunun.
 5. Silmek istediğiniz her bir depolanan iş için bu yordamı yineleyin.

Hızlı Kopya iş depolama sınırı

Aygıta depolanan maksimum iş sayısını belirlemek için Yönetim menüsünü kullanın.
 1. Giriş ekranından, Yönetim seçeneğine gidin ve dokunun.
 2. Yönetim seçeneğine ve sonra da Depolanan İş Yönetimi seçeneğine dokunun.
 3. Hızlı Kopya İş Depolama Sınırı seçeneğine dokunun.
 4. Depolanacak iş sayısını belirtin. Aygıt için maksimum sayı 100 iştir.

Hızlı Kopya İş tutma zaman aşımı

Önceden tanımlanmış bir süre sonunda depolanan işleri kaldıran bir seçenek ayarlamak için Yönetim menüsünü kullanın.
 1. Giriş ekranından, Yönetim seçeneğine gidin ve dokunun.
 2. Yönetim seçeneğine ve sonra da Depolanan İş Yönetimi seçeneğine dokunun.
 3. Hızlı Kopya İş Tutma Zaman Aşımı seçeneğine dokunun.
 4. Bu seçeneği etkinleştirmek için Açık seçeneğine dokunun.

hp-feedback-input-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-feedback-banner-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-country-locator-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye

hp-detect-load-my-device-portlet

İşlemler
Yükleniyor...