hp-support-head-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği - Bilgi Tabanı

hp-contact-secondary-navigation-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-share-print-widget-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-concentra-wrapper-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Macintosh yazıcı sürücüsü özellikleri

not:
Yazıcısı sürücüsü ve yazılım programındaki ayarlar genellikle kontrol paneli ayarlarını geçersiz kılar. Yazılım programı ayarları genellikle yazıcı sürücüsü ayarlarını geçersiz kılar.

Tepsi seçme

Tüm sayfaları aynı kağıda veya ilk sayfayı bir kağıt türüne ve geri kalan sayfaları farklı bir kağıt türüne yazdırabilirsiniz.
 1. File (Dosya) menüsünde Print seçeneğini (Yazdır) tıklatın.
 2. Paper Feed (Kağıt Besleme) menüsünü açın.
 3. Tüm sayfaları aynı kağıda yazdırmak için, All pages (Tüm Sayfalar) seçeneğini seçin ve ardından açılır listeyi açarak hangi tepsinin kullanılacağını seçin.
 4. İlk sayfayı diğer sayfalardan farklı bir kağıt türüne yazdırmak için, First page from (İlk Sayfa) seçeneğini seçin, açılır listeyi açın ve tepsiyi seçin. Remaining pages from (Kalan Sayfalar) tepsisini de seçin.

Çıkış bölmesini seçme

 1. File (Dosya) menüsünde Print'i (Yazdır) tıklatın.
 2. Finishing (Son İşlem) menüsünü açın.
 3. Finishing (Son İşlem) sekmesinde, Output Destination (Çıkış Hedefi) öğesinin yanından kullanılacak çıkış bölmesini seçin.
  not:
  Tüm zımbalanan çıktılar Çıkış Bölmesi 5'e gönderilir.

Kağıt türünü seçme

Aygıta belirli bir tepsiyi kullanmasını bildirmek yerine, işin belirli bir kağıt türüne yazdırılmasını belirtebilirsiniz. Aygıt, ilgili kağıt türünü içeren bir tepsi kullanır veya doğru kağıt türü yerleştirmenizi ister.
 1. File (Dosya) menüsünde Print'i (Yazdır) tıklatın.
 2. Finishing (Son İşlem) menüsünü açın.
 3. Finishing (Son İşlem) sekmesindeki Media Type (Ortam Türü) yanında, kullanılacak kağıt türünü seçin.

Renk kalitesini ayarlama

 1. File (Dosya) menüsünde Print'i (Yazdır) tıklatın.
 2. Color/Quality Options (Renk/Kalite Seçenekleri) menüsünü açın ve Basic (Temel) sekmesini seçin.
 3. Renkli yazdırmak için, Color Print'i (Renkli Baskı) seçin. Color Quality'nin (Renk Kalitesi) yanındaki Professional (Profesyonel) veya General Office (Genel Ofis) seçeneğini belirleyin.

İşleri depolama

Dilediğiniz zaman yazdırabilmek için işleri aygıtta depolayabilirsiniz. Depolanan işleri diğer kullanıcılarla paylaşabilir ya da özel yapabilirsiniz.
 1. File (Dosya) menüsünde Print'i (Yazdır) tıklatın.
 2. Job Storage (İş Depolama) menüsünü açın.
 3. Job Storage Mode (İş Depolama Modu) öğesinin yanında, depolanan iş türünü seçin.
 4. Önceki adımda Stored Job (Depolanan İş) veya Personal Job (Kişisel İş) seçeneğini seçtiyseniz ve Use PIN To Print (Yazdırmak için PIN Kullan) seçiliyse, kutuya 4 basamaklı bir sayı yazın. Başka kullanıcılar bu işi yazdırmaya çalıştığında, aygıt bu PIN numarasını yazmalarını ister.

Ön ayarlar oluşturma ve kullanma

Geçerli yazıcı sürücü ayarlarını tekrar kullanmak üzere kaydetmek için ön ayarları kullanın.
Ön ayar oluşturma
 1. File (Dosya) menüsünde Print'i (Yazdır) tıklatın.
 2. Yazdırma ayarlarını seçin.
 3. Presets (Ön Ayarlar) açılan menüsünde, Save as... (Farklı Kaydet) seçeneğini tıklatın ve ön ayar için bir ad yazın.
 4. OK'i (Tamam) tıklatın.
Ön ayar kullanma
 1. File (Dosya) menüsünde Print'i (Yazdır) tıklatın.
 2. Presets (Ön Ayarlar) menüsünde, kullanmak istediğiniz ön ayarı seçin.
not:
Yazıcı sürücüsü varsayılan ayarlarını kullanmak için, Standard (Standart) ön ayarını seçin.

Filigran kullanma

Filigran, bir belgenin her sayfasının arka planına yazdırılan bir nottur (örneğin, “Gizli”).
 1. File (Dosya) menüsünde Print (Yazdır) seçeneğini tıklatın.
 2. Watermarks (Filigran) menüsünü açın.
 3. Mode (Mod) seçeneğinin yanında, kullanılacak filigran türünü seçin. Yarı saydam bir ileti yazdırmak için Watermark'ı (Filigran) seçin. Saydam olmayan bir ileti yazdırmak için Overlay'i (Kaplama) seçin.
 4. Pages (Sayfalar) seçeneğinin yanında, filigranın tüm sayfalara mı yoksa yalnızca ilk sayfaya mı yazdırılacağını seçin.
 5. Text (Metin) seçeneğinin yanında, standart iletilerden birini seçin veya Custom'ı (Özel) seçip kutuya yeni bir ileti yazın.
 6. Kalan ayarların seçeneklerini belirleyin.

Belgeleri yeniden boyutlandırma

Bir belgeyi, farklı bir kağıt boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirebilirsiniz.
 1. File (Dosya) menüsünde Print'i (Yazdır) tıklatın.
 2. Paper Handling (Kağıt Kullanımı) menüsünü açın.
 3. Destination Paper Size (Hedef Kağıt Boyutu) alanında, Scale to fit paper size (Sayfaya sığdırmak için ölçeklendir) öğesini seçin ve ardından açılır listeden boyutu seçin.
 4. Yalnızca belgeden daha küçük boyutlu kağıt kullanmak isterseniz, Scale down only (Yalnızca küçült) öğesini seçin.

Özel boyutlu kağıda yazdırma

Özel boyutlu kağıda yazdırabilirsiniz.
 1. File (Dosya) menüsünde Page Setup'ı (Sayfa Yapısı) tıklatın.
 2. Settings (Ayarlar) açılır listesinden, Custom Paper Size (Özel Kağıt Boyutu) seçeneğini seçin.
 3. Boyutları belirtin.

Kapak sayfası yazdırma

Belgeniz için bir bilgi metni içeren ("Gizli" gibi) ayrı bir kapak sayfası yazdırabilirsiniz.
 1. File (Dosya) menüsünde Print'i (Yazdır) tıklatın.
 2. Cover Page (Kapak Sayfası) menüsünde, kapak sayfasının Before document (Belgeden önce) ya da After document (Belgeden sonra) yazdırılmasını seçin.
 3. Cover Page Type (Kapak Sayfası Türü) açılan menüsünde, kapak sayfasına yazdırılmasını istediğiniz iletiyi seçin.
  not:
  Boş bir kapak sayfası yazdırmak için Cover Page Type (Kapak Sayfası Türü) olarak Standard'ı (Standart) seçin.

Kağıdın her iki yüzüne baskı

Sayfanın her iki yüzüne otomatik olarak yazdırabilirsiniz.
 1. Yazdırma işinin gönderileceği tepsilerden birine yeterince kağıt yerleştirin.
 2. File (Dosya) menüsünde Print'i (Yazdır) tıklatın.
 3. Layout (Yerleşim) açılan menüsünü açın.
 4. Two-Sided (İki Taraflı) öğesinin yanındaki Long-Edge Binding (Uzun Kenardan Ciltleme) veya Short-Edge Binding (Kısa Kenardan Ciltleme) seçeneğini belirleyin.
 5. Print (Yazdır) seçeneğini tıklatın.

Bir yaprak kağıda birden fazla sayfa yazdırma

Tek bir yaprağa birden çok sayfa yazdırabilirsiniz. Bu özellik, taslak sayfalar yazdırmak için düşük maliyetli bir yöntem sağlar.
Şekil : ürün şekli
 1. File (Dosya) menüsünde Print'i (Yazdır) tıklatın.
 2. Layout (Yerleşim) açılan menüsünü tıklatın.
 3. Pages per Sheet (Sayfa/Yaprak) seçeneğinin yanından, her yaprağa yazdırmak istediğiniz sayfa sayısını seçin (1, 2, 4, 6, 9 veya 16).
 4. Layout Direction'ın (Yerleşim Yönü) yanından, sayfaların kağıt üzerinde yerleşimini ve sırasını belirleyin.
 5. Border (Kenarlık) öğesinin yanında, yapraktaki her sayfanın çevresine yazdırılacak kenarlık türünü seçin.

Kitapçıklar oluşturma

Sayfaları ortadan katlayarak bir kitapçık oluşturmak için iki sayfayı tek bir yaprağa kopyalayabilirsiniz. Aygıt, sayfaları doğru sırayla düzenler. Örneğin, orijinal belgede sekiz sayfa varsa, aygıt 1. ve 8. sayfaları aynı yaprağa yazdırır.
 1. File (Dosya) menüsünde Print'i (Yazdır) tıklatın.
 2. Finishing (Son İşlem) menüsünü açın.
 3. Booklet Printing (Kitapçık Yazdırma) sekmesinde, Format Output As Booklet (Çıktıyı Kitapçık Olarak Biçimlendir) öğesini seçin.
 4. Orijinal belgenin son sayfası kitapçığın arka kapağı olarak kullanılacaksa, Last Page Is Back Cover (Son Sayfa Arka Kapaktır) öğesini seçin.
 5. Page Order (Sayfa Sırası) öğesinin yanında, sayfanın sol ya da sağ kenarından ciltleneceğini seçin.
 6. Scaling'in (Ölçeklendirme) yanında, Proportional (Orantılı) veya Fit To Page (Sayfaya Sığdır) öğesini seçin.
 7. Paper For Booklet'in (Kitapçık Kağıdı) yanında, kullanılacak sayfa boyutunu seçin.

Sayfadaki görüntüleri kaydırma

Sayfadaki görüntünün yerini herhangi bir kenara doğru kaydırabilirsiniz.
 1. File (Dosya) menüsünde Print'i (Yazdır) tıklatın.
 2. Finishing (Son İşlem) menüsünü açın.
 3. Image Shift (Görüntü Kaydırma) sekmesinde, uygun ayarları seçin.
  • Front Side Shift (Ön Yüz Kaydırma) ve Back Side Shift (Arka Yüz Kaydırma) için ölçüleri belirleyerek ön ve arka yüzleri ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz.
  • Ön ve arka yüzleri aynı oranda, ancak ters yönlerde ayarlayabilirsiniz. Bu, ciltleme kenarında daha geniş bir kenar boşluğu oluşturmak için kullanışlıdır. Front Side Shift öğesini (Ön Yüz Kaydırma) seçin, ayarları belirleyin ve ardından Mirror front side (Ön Tarafı Ters Göster) öğesini seçin.
  • Artan kenar boşluklarına uygun olarak görüntüyü yerleştirmek üzere Reduce to Fit (Sığdırmak İçin Küçült) öğesini seçin.

Zımbalama seçeneklerini ayarlama

HP Çok İşlevli Son İşlemci yüklüyse, belgeleri zımbalayabilirsiniz.
 1. File (Dosya) menüsünde Print'i (Yazdır) tıklatın.
 2. Finishing (Son İşlem) menüsünü açın Output Destination (Çıkış Hedefi) olarak Output Bin 5 (Çıkış Bölmesi 5) öğesini seçin.
 3. Finishing (Son İşlem) sekmesindeki Finishing Options (Son İşlem Seçenekleri) veya Staple (Zımba) yanında, kullanmak istediğiniz zımbalama seçeneğini belirleyin.

Renk seçeneklerini ayarlama

Renklerin nasıl yorumlandığını ve yazılım programlarından nasıl yazdırıldığını denetlemek için Color/Quality Options (Renk/Kalite Seçenekleri) menüsünü kullanın.
 1. File (Dosya) menüsünde Print'i (Yazdır) tıklatın.
 2. Color/Quality Options (Renk/Kalite Seçenekleri) menüsünü açın.
 3. Kullanmak istediğiniz renk seçeneklerini belirleyin.

Servisler menüsünü kullanma

Aygıt bir ağa bağlıysa, aygıt ve sarf malzemesi durumu bilgilerini edinmek için Services (Servisler) menüsünü kullanın.
 1. File (Dosya) menüsünde Print'i (Yazdır) tıklatın.
 2. Services (Servisler) menüsünü açın.
 3. Açılır listeden bir bakım görevi seçin ve Launch (Başlat) öğesini tıklatın. Katıştırılmış Web sunucusu, seçtiğiniz görev ile ilgili bilgi sağlayan sayfayı açar.

hp-feedback-input-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-feedback-banner-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-country-locator-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye

hp-detect-load-my-device-portlet

İşlemler
Yükleniyor...