hp-support-head-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği - Bilgi Tabanı

hp-contact-secondary-navigation-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-share-print-widget-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-concentra-wrapper-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Aygıt Davranışı menüsü

not:
Bu menü katıştırılmış Web sunucusu aracılığıyla da kullanılabilir. Katıştırılmış Web sunucusunda, Ayarlar sekmesini sonra da ekranın solundaki menüden Aygıtı Yapılandır'ı seçin.
not:
Yıldızlı (*) değerler fabrika varsayılan değerleridir. Bazı öğelerin varsayılan değeri yoktur.
Aygıt Davranışı menüsü
Menü öğesi
Alt menü öğesi
Alt menü öğesi
Değerler
Açıklama
Dil
Listeden dil seçin.
Kontrol paneli mesajları için farklı bir dil seçmek amacıyla bu özelliği kullanın. Yeni bir dil seçtiğinizde, klavye düzeni de değişebilir.
Kontrol paneli Ana ekrana dönene kadar dil değişmez.
Klavye Düzeni
Listeden bir klavye düzeni seçin.
Kontrol paneli bilgilerini düzenlemek için açılan sanal klavye düzenini özelleştirebilirsiniz.
Tuş Basma Sesi
Açık*
Kapalı
Ekrana dokunduğunuzda ya da kontrol panelindeki tuşlara bastığınızda bir ses duyup duymayacağınızı belirlemek için bu özelliği kullanın.
Eylemsizlik Zaman Aşımı
10 - 300 saniye arasında bir değer yazın. Varsayılan fabrika değeri 60 saniyedir.
Kontrol panelindeki son etkinlikten aygıtı varsayılan ayarlara sıfırlamaya kadar geçen zamanı belirtmek için bu özelliği kullanın. Bu sürenin sonunda, aygıta oturum açmış olan tüm kullanıcıların oturumu otomatik olarak kapatılır.
Uyarı/Hata Davranışı
Silinebilir Uyarılar
Açık
İş*
Kontrol panelindeki uyarı iletilerinin silinme süresini ayarlamak için bu özelliği kullanın.
Sürdürülebilir Olaylar
Otomatik devam et (10 saniye)
Devam etmek için Tamam düğmesine basın*
Aygıt belirli hatalarla karşılaştığında aygıt davranışını yapılandırmak için bu seçeneği kullanın.
Sıkışma Giderme
Otomatik*
Kapalı
Açık
Sıkışma sırasında kaybolan sayfaları aygıtın nasıl işleyeceğini yapılandırmak için bu özelliği kullanın.
Tepsi Davranışı
İstenen Tepsiyi Kullan
Özel*
İlk
Belirli bir giriş tepsisi belirtilmiş işleri aygıtın nasıl işleyeceğini kontrol etmek için bu özelliği kullanın.
Özel öğesini seçerseniz, kullanıcı, boş olsa bile belirli bir tepsinin kullanılmasını belirtmişse, aygıt hiçbir zaman farklı bir tepsi seçmez.
İlk öğesini seçerseniz, belirtilen tepsi boş olduğunda aygıt başka bir tepsiden kağıt çeker.
Uzun Lifli Kağıt
“Uzun Lifli Kağıt” uyarılarını göster*
“Uzun Lifli Kağıt” uyarılarını gizle
Kullanıcı bir tepsiyi uzun lifli kağıt türü için yapılandırdığında görülen açılan uyarıları gizlemek veya göstermek için bu özelliği kullanın.
Tepsiyi uzun lifli kağıt türü için yapılandırıp ona farklı türde kağıt yüklemek güvenilirliği ve baskı kalitesini azaltabilir.
El İle Besleme İstemi
Her Zaman*
Yüklemeden
Bu özellik yazdırma işleri için geçerlidir. İş türü ve boyutu belirtilen tepsiye uymadığında ve aygıt onun yerine çok amaçlı tepsiden aldığında, bir istemci görünüp görünmeyeceğini belirtin.
Tepsinin ayara uymadığı her sefer bu istemi göstermek için Her Zaman öğesini seçin. İstemi yalnızca tepsi boş olduğunda göstermek için Yüklemeden öğesini seçin.
PS Erteme Ortamı
Etkin*
Devre Dışı
PostScript (PS) ya da HP kağıt işleme modelini seçmek için bu özelliği kullanın.
Başka Bir Tepsi Kullan
Etkin*
Devre Dışı
Belirtilen tepsi boşsa başka bir tepsiyi seçmenizi isteyen kontrol paneli istemi açmak veya kapatmak için bu özelliği kullanın.
Boyut/Tür İstemi
Ekran*
Görüntüleme
Bir tepsi açıldığında ya da kapatıldığında tepsi yapılandırma mesajının görünüp görünmeyeceğini kontrol etmek için bu özelliği kullanın.
Dubleks Boş Sayfalar
Otomatik*
Evet
Aygıtın iki taraflı işleri (dubleksleme) nasıl işleyeceğini kontrol etmek için bu özelliği kullanın.
Genel Yazdırma Davranışı
Varsayılan Kağıt Boyutu
Kağıt boyutları listesinden seçin.
Baskı işleri için kullanılan varsayılan kağıdı yapılandırmak için bu özelliği kullanın.
A4/Letter Geçersiz Kıl
Hayır
Evet*
Bir A4 işi gönderildiğinde, ancak aygıtta A4 boyutlu kağıt yüklü olmadığında, letter boyutlu kağıda yazdırmak için bu özelliği kullanın (ya da, letter boyutlu bir iş gönderdiğinizde, ancak aygıtta letter boyutlu kağıt yüklü olmadığında, A4 boyutlu kağıda yazdırmak için). Ayrıca, bu seçenek ledger boyutlu A3 kağıdını ve A3 boyutlu ledger kağıdını geçersiz kılar.
Köşeden Köşeye Geçersiz Kıl
Etkin
Devre Dışı*
Bu özellik, aygıtın metin veya resimleri sayfanın kenarına mümkün olduğunca yakın yazdırmasına olanak verir.
Courier Yazı Tipi
Normal*
Koyu
Courier yazı tipinin kullanmak istediğiniz sürümünü seçmek için bu özelliği kullanın.
Geniş A4
Etkin
Devre Dışı*
A4 boyutlu kağıdın yazdırılabilen alanını değiştirmek için bu özelliği kullanın. Bu seçeneği etkinleştirirseniz, A4 kağıdının bir satırına seksen adet 10 sıklıkta karakter yazdırılabilir.
PS Hatalarını Yazdır
Etkin
Devre Dışı*
Aygıt bir PS hatasıyla karşılaştığında, bir PostScript (PS) hata sayfası yazdırılıp yazdırılmayacağını seçmek için bu özelliği kullanın.
PDF Hatalarını Yazdır
Etkin
Devre Dışı*
Aygıt bir PDF hatasıyla karşılaştığında, bir PDF hata sayfası yazdırılıp yazdırılmayacağını seçmek için bu özelliği kullanın.
Özellik
Otomatik*
PCL
PDF
PS
Varsayılan yazdırma dilini veya aygıt özelliğini yapılandırmak için bu özelliği kullanın. Normal olarak, aygıt dilini değiştirmemeniz gerekir. Ayarı belirli bir aygıt diline değiştirirseniz, belirli yazılım komutları aygıta gönderilmedikçe, aygıt bir dilden diğerine otomatik olarak geçmez.
PCL
Form Uzunluğu
5 - 128 satır arasında bir değer yazın. Varsayılan fabrika değeri 60 satırdır.
PCL, Hewlett-Packard'ın yazıcı özelliklerine erişmek için geliştirdiği yazıcı komutları kümesidir.
Yönlendirme
Dikey*
Yatay
Yazı Tipi Kaynağı
Listeden dil seçin.
Kullanıcı yazılımı varsayılan yazı tipinin yazı tipi kaynağını seçmek için bu özelliği kullanın.
Yazı Tipi Numarası
Yazı tipi numarasını girin. Aralık 0 - 999 arasıdır. Fabrika varsayılanı 0'dır.
Yazı Tipi Kaynağı menü öğesinde belirtilen kaynağı kullanan kullanıcı yazılımı varsayılan yazı tipinin yazı tipi numarasını belirtmek için bu özelliği kullanın. Aygıt, her yazı tipine bir numara atar ve PCL yazı tipi listesinde listeler (Bilgi menüsünden kullanılabilir).
Yazı Tipi Sıklığı
0,44 ile 99,9 arasında bir değer yazın. Fabrika varsayılanı 10,00'dır.
Yazı Tipi Kaynağı veYazı Tipi Numarası konturlu bir yazı tipi belirtirse, bu özelliği varsayılan sıklığı seçmek için kullanın (sabit boşluklu yazı tipi için).
Yazı Tipi Noktası Boyutu
4,00 ile 999,75 arasında bir değer yazın. Fabrika varsayılanı 12,00'dır.
Yazı Tipi Kaynağı veYazı Tipi Numarası konturlu bir yazı tipi belirtirse, bu özelliği varsayılan nokta boyutunu seçmek için kullanın (orantılı boşluklu yazı tipi için).
Simge Ayarı
PC-8
Roman-8
Roman-9
ISO L6
PC-775
Kontrol panelinden kullanılabilir bir kaç simge kümesinin herhangi birini seçmek için bu özelliği kullanın. Bir simge kümesi, yazı tipindeki tüm karakterlerin benzersiz bir gruplamasıdır.
SB'ye ŞB ekle
Hayır*
Evet
Geriye uyumlu PCL işlerinde karşılaşılan her satır beslemesine (LF) bir satır başı (CR) ekleyip eklememeyi yapılandırmak için bu özelliği kullanın.
Boş Sayfaları Kaldır
Hayır*
Evet
Bu seçenek, boş sayfaların basılmasına neden olabilecek ek form beslemeleri ekleyebilen kendi PCL'lerini oluşturan kullanıcılar içindir. Evet seçildiğinde, form beslemeleri sayfa boşsa yok sayılır.
Ortam Kaynağı Eşleme
Standart*
Klasik
Yazıcı sürücüsünü kullanmıyorsanız veya yazılım programında tepsi seçimi seçeneği yoksa, giriş tepsilerini numarasına göre seçmeniz ve kullanmanız için bu özelliği kullanın.

hp-feedback-input-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-feedback-banner-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-country-locator-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye

hp-detect-load-my-device-portlet

İşlemler
Yükleniyor...