HP All-in-One PC 22-df1000i
ยินดีต้อนรับสู่หน้าบริการสนับสนุนสําหรับผลิตภัณฑ์!
HP All-in-One PC 22-df1000i

HP All-in-One PC 22-df1000i

ตรวจสอบ
การแจ้งเตือน
เรียนรู้เพิ่มเติม
ตําแหน่งทั่วไปที่คุณสามารถค้นหาหมายเลขซีเรียลสําหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ:
 • ด้านหลังของเครื่อง
 • ใต้แบตเตอรี่
 • สําหรับโน้ตบุ๊ก กด Fn + Esc
 • สําหรับเดสก์ทอป กด Ctrl + Alt + s
 • สําหรับ Chromebooks ที่หน้าจอลงชื่อเข้าใช้ ให้กด Alt + v
 • ที่บาร์โค้ด

รายละเอียดทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
HP All-in-One PC 22-df1000i
ตรวจสอบ
การแจ้งเตือน
เรียนรู้เพิ่มเติม
ตําแหน่งทั่วไปที่คุณสามารถค้นหาหมายเลขซีเรียลสําหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ:
 • ด้านหลังของเครื่อง
 • ใต้แบตเตอรี่
 • สําหรับโน้ตบุ๊ก กด Fn + Esc
 • สําหรับเดสก์ทอป กด Ctrl + Alt + s
 • สําหรับ Chromebooks ที่หน้าจอลงชื่อเข้าใช้ ให้กด Alt + v
 • ที่บาร์โค้ด

ตัวเลือกการสนับสนุน

ประเทศ/ภูมิภาค: